در حال پالایش مطالب میباشیم تا اطلاع ثانوی مطلب قرار نخواهد گرفت.
  توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  کدام نهاد مسئول برقراری عدالت اجتماعی در جامعه است مطالعات هشتم

  1 بازدید

  کدام نهاد مسئول برقراری عدالت اجتماعی در جامعه است مطالعات هشتم را از سایت نکس درجه دریافت کنید.

  متوسطه یار

  سوالات مطالعات هشتم درس ششم

  درس ششم: قوه قضائیه 

  سوالات درس به درس مطالعات هشتم

  1 -چه کسانی از نوجوانان در برابر آسیب ها و تهدیدات محافظت می کنند؟ خود، خانواده، مدرسه و قانون

  2 -هر فرد چگونه می تواند از خود در برابر آسیب ها و تهدیدات محافظت کند؟ هر فرد نسبت به بدن و روح و روان خود مسئول است و باید از اعمال و رفتاری که به سالمتی بدنی و روانی او لطمه می زند، پرهیز کند.البته در این راه باید همیشه از خداوند متعال کمک بگیریمو از طریق نماز و دعا از او بخواهیم تا ما را یاری کند که در راه راست حرکت کنیم و به وسوسه های شیطانی تسلیم نشویم.

   3 -پدر و مادر در تربیت فرزندان از چه حقوقی برخوردار هستند؟ پدر و مادر در تربیت و مراقبت فرزندان، حق قانونی دارند .آنها حق دارند تا زمانی که فرزندانشان مستقل نشده اند، بر فعّالیت های 11 آنها نظارت دقیق داشته باشند. 

  4 -قانون چگونه می تواند از افراد جامعه محافظت کند؟ قانون از حقوق همه افراد از جمله نوجوانان حمایت می کند.نیروی انتظامی( پلیس )برای برقراری امنیت و حفاظت از مردم تالش و با کسانی که قوانین را نقض کنند، برخورد می کند.

   5 -آیا پلیس برای محافظت از افراد جامعه از قدرت مطلق برخوردار است؟ پلیس قانون وضع نمی کند و قدرت نامحدود هم ندارد، بلکه پلیس نیز در چارچوب قوانین و تا جایی که قانون به او اجازه می دهد، می تواند عمل کند.

   6 -نقش قوه قضائیه در کشور چیست؟ در هر جامعه ای باید نهادی وجود داشته باشد که عدالت اجتماعی را برقرار سازد، بر اجرای قوانین نظارت کند، با تخلفات برخورد کند و متخلفان را به مجازات برساند.این نهاد، »قوّه قضائیه« است که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی افراد است.

   7 -رئیس قوه قضائیه چگونه انتخاب می شود؟ بر طبق قانون اساسی، رئیس قوّه قضائیه از سوی رهبر جمهوری اسالمی به مدت پنج سال انتخاب می شود.

   8 -رئیس قوه قضائیه باید چه ویژگی هایی داشته باشد؟ باید فردیمجتهد ، عادل، آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر باشد.

   9 -وظایف قوه قضائیه را نام ببرید؟ 1 -رسیدگی به شکایت های مردم و حل اختالفات آنها 2 - کشف جرم، تعقیب و مجازات مجرمان3 -اقدامات مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم4-گسترش عدل و آزادی های مشروع در جامعه5 -نظارت بر حسن اجرای قوانین در سازمان ها و دستگاه های اداری 

  10 -یکی از مهم ترین وظایف قوه قضائیه چیست؟ حل کردن اختالفات مردم 

  11 -افراد از چه راه هایی می توانند اختالفات خود را حل کنند؟ در درجه اوّل از راه مسالمت آمیز و با گفت وگو موضوع را حل کنند و در این راه از افراد باتجربه تر و ریش سفیدان فامیل و شورای حل اختالف محلّه کمک بگیرند و در صورتی که نتیجه ای حاصل نشد برای حل اختالف به دادگاه مراجعه نمایند. 

  12 -به طورکلی دعاویی که در دادگاه مطرح می شوند، به چند دسته تقسیم می شوند؟نام ببرید؟ به دو دسته تقسیم می شوند:دعاوی)اختالفات(حقوقی و دعاوی)اختالفات( کیفری

   13 -منظور از شکایت های کیفری چیست؟مثال بزنید. مربوط به اعمالی است که دادگاه برای فردی 12 که مرتکب جرمی شده است، مجازات تعیین می کند. نمونه هایی از دعاوی کیفری: موقعیت)1 )در یک مغازه، فردی به هنگام اختالف بر سرموضوعی با یک مشتری دیگر شروع به توهین و فحاشی و افترا زدن به او نمود و او را با قدرت نمایی تهدید کرد. به موجب قانون، فحاشی و افترا یا قدرت نمایی، جرم است و مجازات زندان دارد. موقعیت)2 )در محلۀ آقای صادقی فردی در منزل شخصی اش افراد بیمار را می پذیرد و از آنها حق ویزیت دریافت می کند .این فرد مجوز نظام پزشکی ندارد. در این موقعیت نیز به موجب قانون، اگر کسی بدون داشتن مدرک، خود را پزشک، مهندس، وکیل و...، معرفی کند و بخواهد از راه فریب دیگران، منافعی را به دست آورد. »غصب عنوان« نموده و این کار، جرم است و مجازات زندان دارد.

   14 -منظور از دعاوی حقوقی چیست؟مثال بزنید. مربوط به اعمالی است که دادگاه مجازاتی تعیین نمی کند بلکه افراد را ملزم می کند که تکالیفشان را انجام دهند یا حقوق قانونی دیگران را بدهند. نمونه هایی از دعاوی حقوقی : موقعیت)3)یکیاز همسایگان خانم شریفی در هنگام ساختمان سازی به طور ناخواسته، قسمتی از خانه او را با لودر خراب کرده است. در این موقعیت دادگاه، میزان ضرر و زیان را تعیین می کند و فرد باید خسارات را بپردازد. موقعیت)4)آقای سعیدی ادعا می کند بخشی از زمین کشاورزی آقای محسنی را خریده و در آن درخت کاری نموده است اما آقای محسنی می گوید مقدار زمین تصرف شده مطابق با سندی که تنظیم شده، نیست. دراین موقعیت نیز پس از رأی دادگاه، فردی که خطا کرده، باید حقوق دیگری را به او پس دهد.

   15 -اختالفات در دادگاه چگونه حل می شود؟ در دادگاه، قاضی مدارک خواهان( شاکی)و خوانده را مطالعه می کند و از آنها می خواهد تا دالیل خود را بیان کنند. 

  16 -قاضی باید چه ویژگی هایی داشته باشد؟ قاضی باید فردی عادل و آشنا با قوانین باشد. 

  17 -به چه کسی وکیل می گویند؟ وکیل کسی است که در رشته حقوق درس خوانده و به قوانین آشناست و پروانه)اجازه نامه )وکالت دارد.

   18 -قبل از نوشتن شکایت چه کار باید کرد؟ افراد می توانند قبل از نوشتن شکایت در مجتمع های 13 قضایی، با مشاور حقوقی در آن مجتمع مشورت کنند تا بدانند چگونه شکایت خود را مطرح کنند. 

  منبع مطلب : motevassete.blog.ir

  مدیر محترم سایت motevassete.blog.ir لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  نمونه سوال درس 6 مطالعات هشتم

  سوال‌های درس 6

  1. چه کسانی از نوجوانان در برابر آسیب ها و تهدیدات محافظت می کنند؟

  خود - خانواده  مدرسه - قانون

  2. هر فرد چگونه می تواند از خودش در برابر آسیب ها و تهدیدات محافظت کند؟

  هر فرد نسبت به بدن و روح و روان خود مسئول است و باید از اعمال و رفتاری که به سلامتی بدنی و روانی او لطمه می زند، پرهیز کند. البته در این راه باید همیشه از خداوند متعال کمک بگیریم و از طریق نماز و دعا از او بخواهیم تا ما را یاری کند که در راه راست حرکت کنیم و به وسوسه های شیطانی تسلیم نشویم. 

  3. خانواده چگونه می تواند از فرزندان خود در برابر آسیب ها محافظت کنند؟

  پدر و مادر مسئولیت از فرزندان و فراهم کردن امکانات زندگی برای آنها را دارند. پدر و مادر در تربیت و مراقبت فرزندان، حق قانونی دارند. آنها حق دارند تا زمانی که فرزندانشان مستقل نشده اند بر فعالیت های آن‌ها نظارت دقیق داشته باشند. 

  4. اختلافات بین افراد جامعه ناشی از چیست؟

  این اختلافات ممکن است در اثر آگاه نبودن و ندانستن قانون پیش بیاید و یا افرادی عمداً از قانون سرپیچی کنند. 

  5. رئیس قوه قضائیه چگونه و برای چه مدتی انتخاب می شود؟ و چه صفاتی باید داشته باشد؟

  رئیس قوه قضائیه از سوی رهبر جمهوری اسلامی به مدت پنج سال انتخاب می شود. رئیس قوه قضاییه باید فردی مجتهد، عادل، آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر باشد. 

  *- نهادی که عدالت اجتماعی را برقرار می سازد و بر اجرای قوانین نظارت می کند ............... است.(قوه قضائیه)

  *- نهاد ............... پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی افراد است. (قوه قضاییه)

  برای دیدن ادامه سوالات به کانال تلگرام سر بزنید:

  با فیلترشکن روشن روی لینک کانال کلیک کنید، یا آیدی کانال رو در تلگرام سرچ کنید. 

  آیدی کانال: [email protected]

  لینک کانال: t.me/joinchat/AAAAAFRnhd5gYQhA_Z-gYw

  منبع مطلب : motavaseteh12.blogfa.com

  مدیر محترم سایت motavaseteh12.blogfa.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  مهدی 2 سال قبل
  1

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  1
  بله 9 ماه قبل

  خیلی سولاتش کمه🙁

  برای ارسال نظر کلیک کنید