در حال پالایش مطالب میباشیم تا اطلاع ثانوی مطلب قرار نخواهد گرفت.
  توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  کدام موسسه در زمان وقوع حوادث طبیعی یا جنگ ها به کمک مردم می شتابد

  1 بازدید

  کدام موسسه در زمان وقوع حوادث طبیعی یا جنگ ها به کمک مردم می شتابد را از سایت نکس درجه دریافت کنید.

  سوالات متن درس به درس مطالعات اجتماعی هفتم

  درس ششم بیمه و مقابله با حوادث

  1-بیمه چیست؟

  2-موسسه ای که دانش آموزان را بیمه می کند چه نامی دارد؟

  3-بیمه گر چه کسی است؟

  4-چرا بیمه به وجود آمده است؟

  5-انواع بیمه را نام ببرید.

  6-انواع بیمه را از نظر خدماتی که به بیمه شوندگان ارائه می کند را نام ببرید.

  7-چه کسانی می توانند خود را بیمه کنند.

  پاسخ نامه

  1-بیمه یک قرارداد بین بیمه گر و بیمه شونده است.موسسه بیمه گر تعهد می کند در قبال دریافت حق بیمه از بیمه شونده خسارت های ناشی از حوادث معینی را جبران کند.

  2-اگر برای دانش آموزان در مدرسه حوادثی پیش بیاید موسسه ای وجود دارد که هزینه های ناشی از این حوادث را پرداخت می کند.در اینجا ما بیمه شونده هستیم.

  3-بیمه گر

  4-موسسه بیمه برای جبران زیان های مالی و جانی به وجود آمده است.

  5-بعضی بیمه ها اجباری یعنی طبق قانون افراد باید این بیمه ها را انجام دهند.بعضی دیگر اختیاری هستند و افراد داوطلب می شوند که برای حوادث احتمالی از بیمه استفاده کنند.

  6-بیمه بیکاری-بیمه از کارافتادگی-بیمه آتش سوزی-بیمه بدنه اتومبیل-بیمه منازل مسکونی

  7-همه ی دارندگان وسایل نقلیه موتوری-کارمندان-کارگران-

  منبع مطلب : motaleat7.sitearia.ir

  مدیر محترم سایت motaleat7.sitearia.ir لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  سوالات درس مطالعات هفتم از درس 5 تا 16

  ۱- مردم ایران در چه مواردی روحیه همدلی و همدردی خود را نشان داده اند؟
  مردم کشور ما در حوادث مختلف مانند جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، زلزلهٔ بم، زلزلهٔ آذربایجانو سیل استان گلستان نشان دادند که روحیّهٔ همدلی و همدردی بسیار خوبی دارند.

  ۲- همدلی یعنی چه ؟
  همدلی یعنی اینکه خود را به جای فردی که دچار حادثه شده بگذاریم و احساس و شرایط او رادرک کنیم.
  ۳- همدردی یعنی چه؟
  همدردی یعنی پس از درک احساس فرِد حادثه دیده به کمک او بشتابیم.

  ۴- آیا ما فقط در حوادث بزرگ با دیگران همدلی می کنیم ؟چرا مثال بزنید.
  خداوند همدلی و انسان دوستی را در سرشت ما انسان ها قرار داده است. البته لازم نیست کهحتماً حوادث بزرگی پیش بیاید. گاهی ممکن است در همسایگی ما، خانواد ه ای دچار یک حادثهبشود و نتواند هزینه های زندگی خود را تأمین کند. گاه ممکن است همکلاسی ما در اثر یکحادثه یا بیماری ناتوانی جسمی پیدا کند

  ۵- آیا ما فقط نسبت به مردم کشور خود همدلی وهمدردی می کنیم ؟ چرا مثال بزنید.
  ما در هنگام حوادث فقط به یاری هموطنان خود نمی شتابیم، بلکه نسبت به همهٔ انسان هایمظلوم و آسیب دیده در هر جای جهان باشند احساس مسئولیت می کنیم.برای مثال هر روزهشاهد هستیم که مردم فلسطین اشغالی در اثر حملات ناجوانمردانهٔ رژیم اشغالگر قدس، زخمیمی شوند و یا به شهادت می رسند یا در خبرها می شنویم مردم یک کشور افریقایی در اثرخشک سالی و گرسنگی در شرایط بسیار سختی زندگی می کنند و عده ای از آنها می میرند. باشنیدن این خبرهامی گوییم: ای کاش آنجا بودیم و به انسان های خسار تدیده و مظلوم، کمکمی کردیم.

  ۶- با تغییر شکل همدلی وهمدردی در جامعه ی امروز کدام مؤسسات این وظایف را بر عهده دارند؟
  برای مثال، وقتی در یک منطقه زلزله رخ می دهد ممکن است مؤسسات مختلف مانند، جمعیتهلال احمر، سازمان آتش نشانی، اورژانس، نیروی انتظامی و… به یاری مردم بشتابند وهریک وظیفهٔ خاصی را انجام دهند

  ۷- جمعیت هلال احمر چگونه سازمانی است ؟ و چه خدماتی ارائه می دهد؟
  جمعیت هلال احمر یکی از مؤسساتی است که در زمان وقوع حوادث طبیعی یا جنگ ها بهکمک مردم می شتابد. امدادگران٭ جمعیت هلال احمر در هنگام وقوع حوادث، به مجروحینکم کهای اولیه٭ م یرسانند و آنها را به بیمارستان منتقل م یکنند. هلال احمر برای آسی بدیدگانسیل یا زلزله و جنگ، چادر های اسکان موقت برپا می کند و کم کهای مردمی مثل غذا،پوشاک، چادر اسکان و دارو را جمع آوری و به آنها می رساند

  ۸- جمعیت هلال احمر در شرایط عادی در چه زمینه ای فعالیت می کند؟
  برای صلح و دوستی و همچنین حفظ محیط زیست تلاش می کند

  ۹- سازمان جوانان هلال احمر چه سازمانی است؟
  جمعیت هلال احمر بخشی به نام سازمان جوانان هلال احمر دارد. دانش آموزان یا دانشجویانی کهبه طور داوطلب عضو این سازمان می شوند، برای همکاری با هلال احمر آموزش می بینند

  سوالات درس ۶

  ۱- به چه کسی بیمه شونده وبه چه کسی بیمه گر می گویند؟
  شما «بیمه شونده » هستید و مؤسس های که شما را بیمه کرده است، «بیمه گر » نامیده م یشود

  ۲- چرا افراد جان یا مال خود را بیمه می کنند؟
  برای هر فرد ممکن است روزهایی پیش بیاید که بیمار، از کار افتاده، بیکار یا باز نشسته شود. همچنین ممکن استدر اثر حوادثی چون تصادف، آتش سوزی و…جان و مال افراد به خطر بیفتد
  ۳- اگر کسی جان یا مال خود را بیمه نکرده باشد با چه مشکلی ممکن است روبرو شود؟
  زیرا ممکن است یک فرد بتواند خسارت های کوچک را جبران کند؛ اما آیا در مورد خسار تهای بزرگ، چنینامکانی برای همه وجود دارد؟

  ۴- چرا مؤسسه بیمه بوجود آمده است؟
  مؤسسهٔ بیمه، برای جبران زیا نهای مالی و جانی به وجود آمده است

  ۵- بیمه چیست؟
  بیمه یک قرارداد بین بیمه گر و بیمه شونده )بیمه گذار( است

  ۶- مؤسسه بیمه گر چه تعهدی به بیمه شونده می دهد؟
  مؤسسه بیمه گر، تعهد می کند در قبال دریافت حقّ بیمه٭ از بیمه شونده، خسار تهای ناشی از حوادث معینی را جبرانکند

  ۷- در کشور ما مؤسسات مختلف بیمه زیر نظر کدام نهاد فعالیت می کنند؟
  در کشور ما، مؤسسات مختلفی برای بیمه به وجود آمده است که همهٔ آنها زیر نظر «بیمه مرکزی » فعّالیّت می کنند

  ۸- انواع بیمه طبق قانون چند نوع است؟
  بعضی از بیم هها اجباری هستند؛ یعنی طبق قانون افراد باید این بیمه ها را انجام دهند. بعضی دیگر ازبیمه هااختیاری هستند و افراد، داوطلب م یشوند که برای حوادث احتمالی از بیمه استفاده کنند

  ۹- بیمه از نظر خدماتی که بیمه شدگان ارائه می کند چند نوع است؟
  بیمهٔ بهداشت و درمان، بیمهٔ بیکاری، بیمهٔ عمر، بیمهٔ از کارافتادگی، بیمهٔ روستاییان، بیمهٔ بدنه اتومبیل، بیمهٔ سرنشینخودرو، بیمهٔ آتش سوزی، بیمهٔ منازل مسکونی و…

  ۱۰-نظر قانون درباره بیمه وسایل نقلیه موتوری چیست؟
  طبق قانون، همهٔ دارندگان وسایل نقلیهٔ موتوری، باید سالیانه خودروی خود را برای حوادث جانی و مالی ناشی از تصادفبیمه کنند تا در هنگام وقوع حوادث، بتوانند برای هزینه های درمانی یا خسارت به اتومبیل، از کم کهای بیمه استفاده کنند

  ۱۱-نظر قانون درباره بیمه کارگران و کارمندان چیست؟
  بر طبق قانون، کلیهٔ سازما نها، صاحبان بنگا هها، شرک تها و کارفرمایان، وظیفه دارند همهٔ کارمندان و کارگران خود رادر مقابل حوادث ناشی از کار، بیمه کنند

  ۱۲- امام علی (علیه السلام) پس از اطلاع از وضعیت پیرمرد مسیحی که توانایی کار کردن را از دست داده بود چه اقدامی انجام داد؟
  فرمود : برعهدۀ حکومت و اجتماع است که تا زنده است او را سرپرستی کند و از بیت المال به او
  مستمری بدهد

  سوالات درس ۷

  ۱- چرا انسان تولید می کند؟
  انسان برای آنکه بتواند به حیات و زندگی خود ادامه دهد، باید تولید کند. درواقع، هیچ گاه حتیدر گذشته ادامهٔ زندگی انسان بدون تولید امکان پذیر نبوده است.
  تولید محصول به منظور رفع نیاز ها و خواسته های٭ انسان صورت می گیرد

  ۲- محصولات به چند صورت ممکن است تولید شوند ؟ مثال بزنید.
  محصولی که تولید می شود ممکن است کالا باشد مانند کفش، کیف، دفتر، یخچال، تلویزیونو…
  و یا ممکن است خدمات باشد مانند خدمات پزشکی، آموزش، بیمه، حمل و نقل و…

  ۳- به طور کلی عوامل لازم برای تولید را به چند دسته می توان تقسیم کرد ؟
  الف – منابع طبیعی ب- سرمایه ج- نیروی انسانی

  ۴- منظور از منابع طبیعی چیست وچرا از عوامل لازم برای تولید می باشد؟
  آنچه در طبیعت وجود دارد مانند آب، خاک، جانوران، جنگل ها، معادن )نفت،گاز، زغالسنگ، آهن و…( منابع طبیعی هستند.
  برای آنکه انسان بتواند کالا ها و وسایل مورد نیاز خود را تولید کند باید از امکانات و منابعطبیعی که خداوند در اختیار بشر قرار داده استفاده کند.

  ۵- منظور از سرمایه چیست و چرا از عوامل لازم برای تولید می باشد؟
  انسان برای آنکه از منابع طبیعی استفاده و آنها را به کالا تبدیل کند به ابزار و تجهیزاتی نیازدارد. این تجهیزات سرمایه نام دارد.
  ماشین آلات، ابزار کار و زمین یا ساختمانی که تولید در آنها صورت می گیرد و نظایر آن،سرمایه هستند

  ۶-چرا نیروی انسانی از عوامل لازم برای تولید است؟
  اگر کار و تلاش انسان نبود، چیزی تولید نمی شد و آدمیان نمی توانستند به زندگی ادامه بدهند.به همین دلیل نقش نیروی انسانی در تولید بسیار مهمّ است. برای تولید هر محصولی، نیروی انسانیباید دانش و مهارت لازم را داشته باشد

  ۷-شغل های گوناگون چگونه پدید آمدند؟
  در گذشته های دور با رونق کار کشاورزی تولید محصول زیاد شد. با تولید غذای کافی دیگر همهمجبور به کار کشاورزی نبودند و به تدریج افراد دیگر توانستند به کار های دیگر بپردازند و دربرخی کارها مهارت پیدا کنند. بدین ترتیب تقسیم کار در جامعه بوجود آمد. هرکس تولید یک یا چندکالا را برعهده گرفت و شغل های گوناگون پدید آمد

  ۱- چرا امروزه هیچ کس توانایی تأمین همه ی نیازهای خود را ندارند؟
  فرض کنید یک فرد بخواهد خودش گندم بکارد، آن را آرد کند، نان بپزد، درختان میوه بکارد،دامپروری کند، برای خود و خانواده پشم بریسد و لباس تهیه کند، کفش بدوزد، برای نظافت وشست وشو صابون تولید کند، وسایل تحصیل و آموزش خود را تولید کند و… آیا چنین چیزیممکن است؟

  ۲- به طور کلی مشاغل وفعالیت های اقتصادی را به چند گروه می توان طبقه بندی کرد ؟
  کشاورزی٭، صنعت٭ و خدمات

  ۱۰-توزیع به چه معناست ؟
  توزیع در لغت به معنی پخش کردن است. توزیع فعّالیّتی است که بین تولیدکننده و مصرف کنندهرابطه برقرار می کند

  ۱۱-تولید کنندگان چگونه محصولات خود را به دست مشتریان می رسانند؟
  الف- با پیدا کردن بازار مصرف ب- تبلیغ کالای خود ج- کمک گرفتن از افراد یا مؤسسات برای پخش

  ۱۲-بازار ایران در گذشته چه ویژگیهایی داشت ؟
  الف- یکی از مکان های مهم شهر بود ؟ ب- در مکانهای پر جنب وجوش بود ساخته می شد ج- برخی از بازرا ها دارای سقف بود د- بازار ها در امور اجتماعی مانند جشن ها وایام عزاداری نقش داشتند.

  ۱۳-فروشندگان چگونه باید کسب حلال داشته باشند ونظر دین اسلام درباره ی آن چیست؟
  فروشنده ای که می خواهد کسب حلال داشته باشد باید از کم فروشی و گرانفروشی پرهیز کند. درآمد حاصل از کم فروشی و گرانفروشی حرام است.از این آیات قرآن کریم پی می بریم کم کردن ازحق مردم در هر صورت، گناه و موجب عذاب الهی می باشد

  سوالات درس ۸

  ۱-علاوه بر پول کاغذی برای مبادله از چه روش دیگری استفاده می شود ؟
  استفاده از کارت خرید اعتباری

  ۲-مهمترین حقوق مصرف کنندگان چیست ؟
  خرید کالای سالم وبدون نقص

  ۳-چه مواردی باید برای رعایت واحترام به حقوق مصرف کننده انجام می شود؟
  الف- قوانین ومقررات ب- برچسب مشخصات کالا ج- استاندارد

  ۴-دو مورد از قوانین و مقررات مصرف کنندگان را ذکر کنید .
  برای مثال، طبق قانون اگر کسی در مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی رنگ ها ومواد تقلبی به کار ببرد، حتی اگر به مصرف کننده آسیبی نرسیده باشد سازندهٔ آن ماده به زندانمحکوم می شود. یا کسی نمی تواند بدون گرفتن مجوز، کارگاه تولید مواد غذایی یا سایر کالاهاتأسیس کند

  ۵-بر روی برچسب مشخصات کالا چه مواردی باید درج شده باشد؟
  روی این برچسب ها اطلاعاتی از قبیل شمارهٔ جواز تولید، آدرس محل کارخانه یا محل تولید، قیمتکالا، موادّ به کار رفته در آن و تاریخ مصرف )در مورد مواد غذایی و بهداشتی ( نکات ایمنیو…درج شده است

  ۶-استاندارد یعنی چه ؟
  استاندارد کلمه ای است انگلیسی به معنی نمونهٔ قابل قبول

  ۷-تولید کننده کالا ها چه ویژگی ها و معیارهایی را باید رعایت کنند مثال بزنید.
  مثلاً در یک ماده خوراکی استاندارد )بیسکویت، رب گوجه، کمپوت، روغن و…( باید موادافزودنییا رنگ های مجاز و نظایر آن به حدی باشد که به بدن آسیبی نرساند؛ یا در مواد بهداشتی )کرم، شامپو، مایع ظرفشویی، صابون و…( موادّ شیمیایی به کار رفته باید به اندازهٔ لازم باشد تا به پوستو بدن آسیب نرساند

  ۸-استاندارد مربوط به چه کالاهایی است؟
  استاندارد مربوط به همهٔ کالا ها است؛ برای مثال، وسایل الکتریکی و وسایل گرمایش مانند بخاریاگر استاندارد نباشند ایمنی استفاده کنندگان را به خطر می اندازند

  ۹-وظیفه مؤسسه استاندارد وتحقیقات صنعتی ایران چیست؟
  این مؤسسه ابزار لازم برای آزمایش وسایل و کالاها را در اختیار دارد. بیشتر تولیدکنندگان
  وسیله یا ماده ای را که تولید می کنند به این مؤسسه می فرستند تا کیفیت آن بررسی شود. اگرکیفیت کالایی توسط این مؤسسه تأیید بشود اجازه می دهد که علامت مخصوص استاندارد را رویآن کالا چاپ کنند

  ۱۰-خریدار یک کالا با وجود علامت استاندارد بر روی کالا چه اطمینانی پیدا می کند؟
  خریدار می تواند با توجه به علامت استاندارد به خوبی جنسی که می خرد اطمینان داشته باشد

  ۱۱-مصرف کننده چه مسؤلیتی دارد؟
  مسئولیت مصرف کننده، مصرف درست است. گفتیم که مصرف یعنی استفاده از کالا و خدمات بهمنظور رفع نیازها. این چیز بدی نیست؛ اما باید از مصرف گرایی پرهیز کرد

  ۱۲-مصرف گرایی چیست وچه نتیجه ای دارد ؟
  مصرف گرایی یعنی اینکه بدون داشتن نیاز واقعی بخواهیم برای تفریح یا خودنمایی و چشم وهمچشمی با دیگران کالاهایی را بخریم فرد مصرف گرا خیلی زود تحت تأثیر آگهی های تبلیغاتی یامُدگرایی قرار می گیرد برای مثال عوض کردن هر ساله وسایل خانه برای پیروی از مد مصرفگرایی به اسراف می انجامد

  ۱۳-نظر دین اسلام درباره تولید ومصرف چیست؟
  از نظر دین اسلام، تولید و مصرف کالا برای رفع نیاز انسان است تا او بتواند به کار های مهم تربپردازد. به همین دلیل اسراف٭ و ریخت وپاش گناهی نابخشودنی است.

  ۱۴-در جوامع امروز مصرف گرایی چگونه به محیط زیست آسیب رسانده است؟
  در جوامع امروز، مصرف گرایی به شدت به محیط زیست آسیب رسانده است. انسان ها موادّ اولیهرا از طبیعت می گیرند و با آنها کالا تولید می کنند و بعد دوباره به صورت زباله به طبیعت برمیگردانند. در گذشته مقدار زباله ها این قدر زیاد نبود. اما امروزه با تولید انبوه صنعتی، همه روزهمقدار زیادی زباله تولید می شود. زباله ها را می سوزانند یا در مناطقی از زمین دفن می کنند کهدر هر صورت برای محیط زیست زیان آور است

  ۱۵-چرا باید تا حد امکان از مصرف نایلون وظروف یک بار مصرف پلاستیکی خودداری کرد؟
  پلاستیک بیش از صد سال در طبیعت می ماند و طول می کشد تا تجزیه شود.کیسه های نایلونی درصورت وارد شدن به آب ها موجب خفگی دلفین ها، لاک پشت ها و پرندگان دریایی می شوند.ترکیبات شیمیایی نایلون ها، خاک ها را آلوده می کند و از طریق گیاهان به زنجیره غذایی انسانوارد می شود و به سلامت انسان ضرر می رساند

  ۱۶-برخی از زباله های خطرناک را نام ببرید.
  باتری ها – زباله های بیمارستانی و…

  ۱۷-چند مورد از راه حل های مناسب برای کاهش مصرف پلاستیک را ذکر کنید .
  الف – برگزاری مراسم افطاری ونذری با ظروف دائمی
  ب- استفاده از زنبیل یا کیسه های دائمی

  ۱۸-برای بازیافت بهتر زباله ها چه اقدامی مناسب تر است؟
  ما در خانه یا مدرسه زباله های قابل بازیافت را با بقیه مخلوط نمی کنیم.کاغذ و مقوا، بطری های
  پلاستیکی، پوست میوه ها، قوطی های فلزی و شیشه ای را از سایر زباله ها جدا می کنیم تابازیافت شوند. با عمل بازیافت، از این مواد می توانند دوباره مواد جدیدی تولید کنند

  سوالات درس ۹

  ۱- هر مکان چه ویژگی هایی دارد؟
  ویژگیهای طبیعی، ویژگیهای انسانی.

  ۲- منظور از ویژگیهای طبیعی وانسانی چیست؟
  ویژگیهای طبیعی: مثل موقعیت جغرافیایی٭، نوع آب و هوا، ناهمواری ها٭، رو دها، پوششگیاهی و زندگی جانوری و… .
  ویژگی های انسانی: مثل تعداد جمعیت، فعّالیّ تهای اقتصادی، سواد، زبان، آثار تاریخی و… .

  ۳- دانش جغرافیا چه کمکی به ما می کند؟
  دانش جغرافیا به ما کمک م یکند که ویژگی های طبیعی و انسانی مکان های
  مختلف را بشناسیم و رابطهٔ بین این ویژگیها را بفهمیم

  ۴-جغرافی دانان کار خود را چگونه آغاز می کنند؟
  جغرافی دان ها معمولاً کار خودشان را با پرسشهایی دربارهٔ یک مکان آغاز می کنند و سپسدربارهٔ این پرسش ها تحقیق می کنند تا پاسخ آنها را پیدا کنند

  ۵-پرسشهای جغرافیایی با چه کلماتی آغاز می شود؟
  . پرسشهای جغرافیایی با کلماتی مانند کجا؟ چرا؟ چگونه؟ چه موقع؟ و چه کسانی؟ آغاز می شود

  ۶-جغرافی دانان از چه ابزار و وسایلی برای شناخت محیط استفاده می کنند؟
  الف- نقشه ب- عکس ج- کره جغرافیایی د- کتاب ها وفرهنگ نامه ها و- رایانه واینترنت

  ۷-چرا نقشه وسیله مهمی در جغرافیا است؟
  زیرا از طریق آن اطلاعات زیادی به دست می آوریم. نقشه ها محل دقیق پدیده های طبیعی مانندکوه، رود، جنگل و پدید ههای انسانی مثل را هها، پلها، سدها و… را نشان می دهند.

  ۸-چند مورد از انواع نقشه ها را نام ببرید.
  نقشهٔ ناهموار یها، نقشهٔ تقسیمات کشوری )استان ها(، نقشهٔ راه ها، نقشه های گردشگری و اطلسها

  ۹-نقشه چیست؟
  نقشه، تصویری افقی از سطح زمین است که به نسبت مورد نیاز کوچک شده است

  ۱۰-مقیاس خطی چیست و چگونه از آن استفاده می کنند با مثال توضیح دهید.
  در زیر هر نقشه، شما خطی مشاهده می کنید که به آن مقیاس خطی می گویند و با استفاده از آنمی توانید فاصله واقعی مکان ها را روی زمین محاسبه کنید. ابتدا با خطکش فاصلهٔ مکا نها راروی نقشه اندازه بگیرید؛ برای مثال، فاصله میدان فلسطین تا خیابان انقلاب روی نقشه ۳ سانتیمتر است، سپس خط کش را با همان مقدار ۳ سانتی متر روی مقیاس خطی بگذارید. می بینید که ۳سانتی متر روی نقشه برابر با ۶۰۰ متر روی زمین است

  ۱۱-انواع عکس هایی را که برای مطالعه و شناخت محیط در جغرافیا استفاده می شود را نام ببرید.
  الف- معمولی ب- هوایی ج- ماهواره ای

  ۱۲-عکس های معمولی مورد استفاده از جغرافیا چه نوع عکسهایی هستند؟
  عکسهای معمول یبا دوربین از مناظر طبیعی، شهرها، خانه ها و فعّالیتهای انسانی گرفته میشود.

  ۱۳-عکس های هوایی چه نوع عکسهایی هستند؟
  از عکسهای هوایی برای تهیهٔ نقش ههای جغرافیایی استفاده م یشود. این عکسها با دوربینهایی کهدر هواپیما نصب شده گرفته می شود.

  ۱۴-تصاویر ماهواره ای چه نوع عکسهایی هستند؟
  تصاویر ماهوار ه ا یتوسط ماهواره ها تهیه و به زمین فرستاده م یشود. از این تصاویر نیزاطلاعات زیادی دربارهٔ مکان ها به دست می آوریم.

  ۱۵-کره جغرافیایی چیست؟
  کرهٔ جغرافیایی نمونهٔ کوچکی از کرهٔ زمین است که می توان شکل واقعی بخش های مختلف سیارهٔزمین را روی آن مشاهده کرد.

  سوالات درس ۱۰

  ۱-کشور ما ایران چند کیلومتر مربع وسعت دارد؟
  ۱۹۵/۶۴۸/۱ کیلومتر مربع

  ۲-کشور ما در سال ۱۳۹۰ چند نفر جمعیت داشت؟
  ۷۵ میلیون نفر

  ۳-کشور ما در سال ۱۳۹۰ چند شهر و روستا داشت؟
  بیش از ۱۳ ۰۰ شهر و ۵۰،۰۰۰ روستا

  ۴-تقسیم بندی کشور چرا و چگونه صورت گرفته است؟
  برای ادارهٔ بهتر کشور، آن را به بخشهایی تقسیم کرده اند که به آن استان می گویند.استان به وسیلهٔ استانداری اداره می شود.هر استان نیز به چند شهرستان تقسیم میشود .در هر شهرستان تعدادی شهر و روستا وجود دارد.

  ۵-شهرداری چگونه موسسه ای است؟
  شهرداری مؤسسه ای است که برای ادارهٔ بهتر شهر به وجود آمده و خدماتی بهساکنان شهر ارائه می کند.

  ۶-وظیفه کارکنان شهرداری چیست؟
  کارکنان شهرداری تلاش می کنند تا ما در شهری زیباتر با آسایش زندگی کنیم.

  ۷-مهم ترین خدمات شهرداری را ذکر کنید.
  • احداث و تعمیر یا آسفالت خیابان ها، پل ها، تونل ها و پیاده رو ها برای رفت وآمد بهتر شهرنشینان
  • ایجاد فضای سبز و کاشتن درخت و نهال در مکان های مختلف شهر و احداثبوستان )پارک(، و زمین بازی کودکان
  •نظافت کوچه ها و خیابان ها و جمع آوری و دفع زباله ها
  •نظارت بر ساخت و ساز ها یعنی اگر افراد بخواهند ساختمانی برای محل سکونتیا کسب و کار خود بسازند باید از شهرداری «پروانهٔ ساختمان٭ » بگیرند.
  •ایجاد فرهنگ سرا ها و خانه های سلامت برای اوقات فراغت مردم
  •نظارت بر حمل و نقل عمومی )اتوبوس،تاکسی،مترو( برای رفت وآمد مردم

  ۸-شهرداری هزینه خدماتی را که به مردم ارائه می کند چگونه تأمین می کند؟
  شهرداری برای انجام این خدمات باید پول زیادی هزینه کند. شهرداری بخشی از درآمد خود را از مردم دریافت می کند. برای مثال شهرنشینان باید هرسال مبلغی بهعنوان عوارض نوسازی به شهرداری بپردازند.

  ۹-روستاها چگونه اداره می شوند؟
  در روستا ها، شورای اسلامی روستا وجود دارد. ریش سفیدان و افراد با تجربه ومورد اعتماد روستا دور هم جمع می شوند و برای بهتر شدن وضع روستایخودشان، اقداماتی از قبیل ساختن یا تعمیر حمام، پل، و مدرسه، مسجد، قنات و اموردیگر، تصمیم گیری می کنند.

  ۱۰-ایران از نظر پستی و بلندی به چند بخش تقسیم می شود ؟
  الف – مرتفع و بلند ب- پست و هموار

  ۱۱-نواحی مرتفع وبلند شمال ایران کدامند؟
  کوههای آذربایجان (شمال غرب)
  رشته کوه البرز (شمال)
  کوههای خراسان (شمال شرق)

  ۱۲-قله های آتشفشانی کوههای آذربایجان کدامند؟
  سهند – سبلان

  ۱۳-کدام رشته کوه مانند دیوار، دریای مازندران را از قسمت های داخلی کشور جدا میکند؟
  رشته کوه البرز

  ۱۴-قله های مهم رشته کوه البرز را نام ببرید.
  دماوند – توچال – علم کوه

  ۱۵-دامنه های شمالی وجنوبی البرز چه تفاوتی باهم دارند؟
  در دامنه های شمالی رشته کوه البرز که رو به دریا قرار دارد، برف و باران فراوان می بارد. این دامنه ها پوشیده از جنگلهای انبوه است؛ به عکس، دامنه های جنوبیالبرز بدون رطوبت مانده و فقط در فصل زمستان برف و باران دریافت می کند ودر نتیجه پوشش گیاهی کمتری دارند.

  ۱۶-نواحی بلند و مرتفع غرب ایران چه نام دارد؟ جهت آن چگونه است؟ و وضعیت بارش آن را ذکر کنید.
  رشته کوه زاگرس در غرب ایران کشیده شده است و جهت آن شمال غربی جنوبشرقی
  ( ) است.در دامنه های شمال غربی برف و باران فراوانی می بارد اما هر چه بهسمت جنوب زاگرس پیش می رویم از میزان برف و باران کاسته می شود.

  ۱۷-قله های بلند زاگرس را نام ببرید؟
  هزار ولاله زار – دنا – زرد کوه

  ۱۸-قله های بلند نواحی مرکزی ایران را ذکر کنید.
  شیرکوه – کرکس

  ۱۹-قله های بلند نواحی جنوب شرقی ایران را نام ببرید.
  تفتان

  ۲۰-نواحی پست وهموار ایران شمال کدام ناهمواری ها است؟
  شامل دشت ها و جلگه هاست

  ۲۱-دو دشت وسیع ایران را نام ببرید.
  دشت کویر – دشت لوت

  ۲۲-آیا همه نواحی پست و هموار ایران برای کشاورزی مناسب است؟
  برخی از دشتها به دلیل داشتن خاک مساعد و آب و هوای مناسب حاصلخیزند. جلگه ها نیز زمین های حاصلخیز و مناسبی برای کشاورزی هستند.

  ۲۳-جلگه چگونه تشکیل میشود؟
  رودها خاکها را شسته با خود حمل ودر کنار رود ویا سواحل دریا ته نشین می کنند که این آبرفتها تشکیل جلگه را میدهد که امکان رشد گیاه در این مکانها به دلیل حاصلخیز بودن خاک بسیار زیاد است.

  ۲۴-معمولا از کدام بخش از مناطق کوهستانی برای چَرای دامها استفاده می شود؟
  در کوهپایه ها یعنی زمینهایی که از یکسو به کوه ها و از سوی دیگر به دشتهامربوط میشود، علفزارهایی روییده است که از آنها به عنوان چراگاه استفاده می شود.

  ۲۵-ایران در کدام جهت قاره آسیا قرار دارد؟
  در جنوب غربی قارهٔ آسیا

  سوالات درس ۱۱

  ۱-زیستگاه (زیست بوم ) چیست؟
  به منطقهٔ بزرگی که در آن مجموعه ای از گیاهان و جانوران خاص زندگی می کنند،زیستگاه )زیست بوم( می گویند.

  ۲-مهمترین عاملی که موجب گوناگونی وتنوع زیستگاه ها در کشور شده چیست؟
  تنوع آب و هوایی

  ۳-وظیفه کارشناسان هواشناسی در ایستگاههای هواشناسی چیست؟
  هر روز عناصر مختلف مثل دمای هوا، میزان بارندگی، میزان رطوبت، جهت وزشباد و سرعت وزش باد را اندازه گیری می کنیم. سپس این اندازه ها را ثبت می کنیمو روی آنها محاسباتی انجام می دهیم.

  ۴-مهمترین عناصر آب وهوا چیست؟
  دما وبارش

  ۵-آب وهوای یک منطقه چگونه مشخص می شود؟
  با اندازه گیری میزان دما و بارش یک مکان، در طی ماه و سال می توان پی برد کهآب و هوای آنجا چگونه است.

  ۶-میزان دما وبارش چگونه نشان داده می شود؟
  به صورت نمودار

  ۷-به طور کلی ایران را می توان به چند ناحیهٔ آب وهوایی تقسیم کرد؟
  الف- معتدل و مرطوب خزری
  ب-معتدل و نیمه خشک کوهستانی
  ج- گرم وخشک داخلی
  د- گرم و شرجی سواحل جنوب

  ۸-ناحیه آب وهوایی معتدل ومرطوب خزری در کدام قسمت ایران واقع شده است و ویژگی آن چیست؟
  این ناحیه در کنار دریای خزر بین کوه های البرز و دریا واقع شده است و در تمامماههای سال بارندگی دارد. بنابراین، مرطوب ترین ناحیهٔ آب و هوایی ایران به شمارمیآید. البته
  میزان بارندگی از غرب به شرق این ناحیه کاهش می یابد. ناحیهٔ خزری، تابستان هاو زمستان ها ی معتدل دارد.

  ۹-آیا در ناحیه خزری محصولات کشاورزی نیاز به آبیاری دارند؟
  در ناحیهٔ خزری، برای کشت بیشتر محصولات کشاورزی از آب
  باران )دیم( استفاده می شود و فقط برخی از محصولات مانند برنج به آبیاری
  نیاز دارند.

  ۱۰-ناحیه آب وهوایی معتدل و نیمه خشک کوهستانی در کدام قسمت ایران واقع شده و ویژگی آن چیست؟
  این ناحیه، کوهستان های مرتفع ایران و کوهپایه های اطراف آنها را در بر میگیرد.در برخی ارتفاعات این ناحیه در هنگام زمستان برف زیادی میبارد و یخبندان هایشدید به وجود
  می آید. به همین دلیل دارای زمستان های سرد و تابستا نهای معتدل است. این
  ناحیه، با آنکه تقریباً ۹ ماه از سال باران دارد، در تابستا نها خشک است

  ۱۱-چرا در ناحیه معتدل ونیمه خشک کوهستانی امکان کشت دیم وجود دارد؟
  به دلیل بارش کافی در طی سال

  ۱۲-پوشش گیاهی در ارتفاعات ناحیه معتدل و نیمه خشک کوهستانی چگونه است؟
  در ارتفاعات این ناحیه جنگلها و مراتعی سرسبز روییده است.

  ۱۳-ناحیه آب وهوایی گرم وخشک داخلی مربوط به کدام نواحی ایران می شود واین ناحیه به چه دلیل خشک است؟
  این ناحیه که شامل نواحی مرکزی ایران است تابستا نهای گرم و خشک دارد.
  خشکی این ناحیه به دلیل آن است که فقط در چند ماه از سال، آن هم به
  مقدار کم باران می بارد. در بعضی از بخشهای این ناحیه، بیابا نهایی به وجود
  آمده است که ممکن است سا لها در آنجا باران نباریده باشد؛ مانند بیابان لوت.

  ۱۴-درناحیه گرم وخشک داخلی دما چه وضعیتی دارد؟
  در ناحیهٔ خشک داخلی ایران، اختلاف دمای شب و روز زیاد است و
  تابستا نها هوا بسیار گرم می شود.

  ۱۵-پوشش گیاهی در ناحیه آب وهوایی گرم وخشک داخلی چگونه است؟
  این ناحیه از نظر پوشش گیاهی فقیر است و تنها گیاهان خشکی پسند
  مانند درختان تاغ و گز و بوته های خاردار در آنجا قادر به رشد و نمو هستند.

  ۱۶-ناحیه آب وهوایی گرم وشرجی سواحل جنوب در کدام قسمت ایران واقع شده است؟ و ویژگی آن چیست؟
  این ناحیه در کناره های خلیج فارس و دریای عمان، از جلگه خوزستان تا بندرچابهار
  کشیده شده است. به طور کلی مناطق جنوبی ایران، تابستا نهای بسیار گرم و
  زمستا نهای ملایم دارد.

  ۱۷-چرا نواحی ساحلی جنوب ایران جزء نواحی خشک ایران است؟
  زیرا میزان بارندگی در این ناحیه بسیار کم است.

  ۱۸-چرا در نواحی ساحلی جنوب ایران حالت شرجی بوجود می آید؟
  به دلیل وجود دریا و تبخیرآب های آن نم هوا زیاد است، حالت شرجی به وجود میآید.

  ۱۹-چرا در نواحی آب وهوایی گرم وخشک داخلی وگرم وشرجی سواحل جنوب زراعت دیم امکان پذیر نیست؟
  به دلیل کم بودن میزان بارندگی

  ۲۰-چرا بارندگی در نواحی ساحلی شمال بیشتر از نواحی ساحلی جنوب است؟
  به دلیل وجود رشته کوه البرز ونفوذ هوای سرد از شمال دریای مازندران

  ۲۱-برای هر کدام از نواحی آب وهوایی ایران چند شهر نام ببرید.(نقشه صفحه ۵۹)
  الف- معتدل و مرطوب خزری ———- ساری – رشت
  ب-معتدل و نیمه خشک کوهستانی —— مشهد – زنجان – کرمانشاه
  ج- گرم وخشک داخلی—————— یزد – کرمان – زاهدان
  د- گرم و شرجی سواحل جنوب———- بندر عباس – بوشهر

  سوالات درس ۱۲

  ۱-علت تنوع زیاد گونه های گیاهی وجانوری در ایران چیست؟
  شرایط جغرافیایی ایران

  ۲-چند گونه گیاهی در ایران شناسایی شده است؟
  حدود ۹۰۰۰ گونه

  ۳-چند گونه حشره در ایران تخمین زده می شود؟
  حدود ۶۰۰۰۰ گونه

  ۴-کدام گونه های جانوری و گیاهی مخصوص ایران است ؟
  سوسن چلچراغ – سمندر لرستانی – لاله واژگون

  ۵-مهمترین عامل ازبین رفتن برخی از گونه های گیاهی وجانوری چیست؟
  فعّالیّتهای نادرست انسا نها

  ۶-انسان در بهره برداری از طبیعت چگونه عمل می کند ؟ مثال بزنید.
  ما در بهره برداری از طبیعت و رفع نیا زهای خودمان باید طوری برنامه ریزی وفکر کنیم که کمترین آسیب به محیط وارد شود.
  برای مثال، کشیدن راه و ساختن خانه ها یا شهر ها، بدون تفکر و برنامه ریزی، جنگلها یا مراتع را از بین میبرد، برخی برای تأمین زغال و سوختِ درختان را قطعمیکنند.

  ۷-تعادل طبیعت چگونه به هم می خورد؟
  وقتی درختان جنگلی در یک ناحیه نابود میشوند، جانورانی نیز که غذایشان را دراین جنگل ها به دست می آورند، از بین می روند و تعادل طبیعت به هم می خورد

  ۸-شکار بی رویه چگونه نسل بسیاری از جانوران را در خطر انقراض قرار می دهند؟
  شکار بیش از حد و صید بی رویه نیز باعث کاهش بعضی گونه های جانوری شدهاست. وقتی شکارچیان برای تفریح یا استفاده از پوست، شاخ ها و استخوان، حیواناتیمثل گورخر، آهو یا پرندگان را در یک دشت محاصره و به آنها حمله می کنند، بهتدریج نسل این گونه ها رو به کاهش
  میگذارد یا در خطر انقراض قرار می گیرد.

  ۹-چرا زباله ها حیات زیستگاهها را تهدید می کنند؟
  زیرا بسیاری از زباله هایی که ما تولید می کنیم، زیان آورند و سا لهای زیاد درمحیطباقی میمانند.

  ۱۰-افزایش جمعیت چگونه بر زندگی گیاهان وجانوران تأثیر بدی میگذارد؟
  هرچه جمعیت بیشتر می شود، فعّالیّت های کارخانه ای و حمل ونقل و تولید موادسمی هم بیشتر میشود. گاز های سمی که از اتومبیل ها یا کارخانه ها به هوا و آبوارد می شوند یا سم هایی که در آفت کش های کشاورزی وجود دارد، اثرات بدی برزندگی گیاهان و جانوران دارند.

  ۱۱-مهمترین دلایل حفاظت از زیستگاهها کدامند؟
  سپاسگزاری از نعم تهای خداوند
  لذت بردن از زیبای یها و تفکر در آفرینش
  حق حیات
  وابستگی موجودات زنده به یکدیگر
  فواید گیاهان و جانوران

  ۱۲-رابطه درست وصحیح با طبیعت نشانه چیست؟
  نشانه شکرگذاری از نعمت های الهی

  ۱۳-آیا تخریب زیستگاهها آرامش انسان را برهم میزند؟
  انسان از دیدن منظره های طبیعی لذت می برد. ما با دیدن جلوه های طبیعی بهعظمت آفرینش خداوند پی میبریم. همهٔ ما وقتی اوقات فراغت خود را در دامنطبیعت میگذرانیم احساس آرامش
  بیشتری میکنیم. اگر زیستگا هها، تخریب یا نابود شوند، انسان از نعمت استفاده ودیدن این زیباییها محروم می شود.

  ۱۴-آیا انسان حق دارد در استفاده از طبیعت زیاده روی کند؟
  انسان، تنها موجود زندهٔ روی زمین نیست، سایر موجودات زنده نیز حق حیات دارندو مثل انسان، مخلوق خداوند هستند. انسان ها می توانند فقط در حدی که نیا زهایشانرا برآورده کنند، از طبیعت بهره برداری کنند و حق ندارند به دلیل زیاده روی درمصرف یا سودجویی، گو نه ها را نابود کنند.

  ۱۵-چگونه نابودی برخی از گونه های جانوری سبب نابودی جانوران می شود؟
  وقتی برخی گونه های یک زیستگاه نابود میشوند، غذای برخی گونه های دیگر کممی شود و آن گونه نیز شروع به کاهش می کند، در نتیجه تعادل زندگی در آنجا بههم می خورد.

  ۱۶-برخی از فواید گیاهان وجانوران را ذکر کنید.
  بعضی از جانوران و گیاهان منابع غذایی برای انسا نها هستند. ما از گوشت برخیدام ها یا پرندگان
  و میوه ها، غلات، سبزیجات و چای تغذیه می کنیم. بعضی از گیاهان خاصیتدارویی دارند و برای درمان بیماری ها استفاده می شوند. بخشی از دارو هایی که درداروخانه ها فروخته می شوند از عصارهٔ گیاهان به دست آمده است.

  ۱۷-مهمترین وظیفه سازمان حفاظت از محیط زیست چیست؟
  مهمترین وظیفهٔ سازمان حفاظت از محیط زیست، مراقبت از زیستگا ههای طبیعیکشور و جلوگیری از تخریب و آلودگی آنها است.

  ۱۸-مهمترین شغل در سازمان حفاظت از محیط زیست چیست؟
  محیط بانی

  ۱۹-وظیفه ومسولیت محیط بانان چیست؟
  محیط بان ها مسئول اجرای قوانین و مقررات محیط زیست در یک منطقه هستند.محیط بان ها از منطقهٔ تحت نظارت خود، بازدید میکنند و کلیه رویداد ها یافعّالیّتهایی را که موجب تخریب محیط زیست میشوند شناسایی میکنند.

  ۲۰-محیط بانان چه مواردی را به سازمان خود گزارش می دهند؟
  آنها ممکن است قطع درختان، بوته کنی،شکار غیرقانونی، روشن کردن آتش،آلودگی های
  محیط زیستی یا سیل و طغیان رودخانه را در یک مکان مشاهده کنند و آن را بهسازمان گزارش دهند. بدین ترتیب محیطبانان با همکاری سایر اعضای سازمان ازآلودگی و تخریب محیط زیست جلوگیری میکنند.

  ۲۱-برخی از کارهایی را که ما برای حفاظت از محیط زیست می توانیم انجام دهیم را ذکر کنید.
  نچیدن گل ها
  کاشت ونگهداری گیاهان در محیط زندگی
  قرار دادن غذا و آب برای حیوانات در زمستان
  قرار دادن باقیمانده برنج یا نان برای پرندگان
  کاهش مصرف کاغذ ودستمال کاغذی و جدا کردن کاغذ از زباله های تر
  نخریدن وسایل تزئینی درست شده از اعضای حیوانات
  روشن نکردن آتش در جنگل
  تماس با شهرداری یا سازمان حفاظت از محیط زیست در صورت بروز آلودگی مهم در محل زندگی

  ۲۲-منظور از منطقه حفاظت شده چیست؟
  سازمان حفاظت محیط زیست، برخی از مناطق کشور را که در آنجا حفظ و تکثیرنسل جانوران یا گیاهان اهمیت خاصی دارد، به عنوان منطقۀ حفاظت شده اعلام میکند. این منطقه ممکن است جنگل یا مرتع٭ یا دشت و کوهستان باشد.

  ۲۳-چند مورد از مناطق حفاظت شده ایران را ذکر کنید.
  برای مثال، منطقهٔ جنگلهای حَرا در آب های خلیج فارس و دشت ارژن در فارس واُشترانکوه در لرستان از مناطق حفاظت شدهٔ کشور ما هستند.

  ۲۴-برخی از مقررات مناطق حفاظت شده را بنویسید.
  شکار و صید یا قطع درختان و از بین بردن گیاهان در این منطقه ممنوع است.

  ۲۵-اصل ۵۰ قانون اساسی چه چیزی را مطرح می کند؟
  در جمهوری اسلامی ایران، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل های بعد بایددر
  آن حیات رو به رشدی داشته باشند، وظیفهٔ عمومی تلقی می گردد و… .

  درس ۱۳

  ۱-ایران در سال ۱۳۹۰ چند نفر جمعیت داشت؟
  ۷۵ میلیون نفر
  ۲-کدام یک از کشور های همسایه ایران پرجمعیت هستند؟
  پاکستان -ترکیه
  ۳-کدام یک از کشورهای همسایه ایران کم جمعیت هستند؟
  ارمنستان – کویت –بحرین – قطر – امارات متحده عربی – آذربایجان – ترکمنستان
  ۴-جمعیت چگونه افزایش می یابد؟
  اگر تعداد افرادی که متولد می شوند بیشتر از افرادی که میمیرند باشدجمعیت افزایش می یابد.
  ۵- جمعیت چگونه کاهش می یابد؟
  اگر تعداد افرادی که متولد می شوند کمتر از افرادی که میمیرند باشد،جمعیت کاهش می یابد.
  ۶-رشد منفی جمعیت چگونه اتفاق می افتد؟
  در برخی کشورها مانند سوئیس و دانمارک تعداد زاد و ولد ها کمترازمرگ و میر ها شده است. به این رشد، رشد منفی هم می گویند.

  ۷-جمعیت را به چند گروه سنی می توان تقسیم کرد؟
  گروه ۱ جمعیت یکسال تا ۲۵ سال کودکان و نوجوانان و جوانان
  . گروه ۲ بزرگ سالان ۲۵ تا ۶۵ سال
  گروه ۳ سالمندان بیشتر از ۶۵ سال
  ۸-با منفی شدن رشد جمعیت چه مشکلاتی برای یک کشور ایجاد می شود؟
  با کم شدن زاد و ولد، جمعیت جوان کاهش و تعداد سالمندان افزایشمی یابد و جامعه از نیروی جوان که می تواند
  کار کند و با فعّالیّت های اقتصادی و آموختن علم به پیشرفت کشورکمک کند، محروم می شود.
  ۹-مسئولیت سرشماری جمعیت در ایران بر عهده چه سازمانی است؟ مرکز آمار ایران
  ۱۰- اطلاعات مربوط به سرشماری جمعیت را چگونه می توان بدست آورد؟
  استفاده از کتا بها و نشریات مرکز آمار ایران، با وارد شدن به پایگاهاینترنتی آن، اطلاعات مورد نظرمان را درباره جمعیت به دست بیاوریم
  ۱۱-منظور از تراکم جمعیت چیست؟
  به نسبت افرادی که در یک مکان زندگی میکنند، تراکم جمعیت آن مکان می گویند.
  ۱۲-تراکم جمعیت یک منطقه را چگونه محاسبه می کنند؟
  برای محاسبهی تراکم جمعیت یک منطقه، جمعیت آن منطقه را برمساحت آن تقسیم می کنند.

  ۱۳-تراکم جمعیت کشورمان در سال ۱۳۹۰ در هر کیلومتر مربع چند نفر بوده است؟ معادل ۱/۴۹ نفر در کیلومتر مربع
  مساحت قسمت هایی از دشت کویر ودشت لوت از مساحت کل کشور کم شده است.
  مساحت قابل سکونت (۱/۵۲۷/۴۹۵ میلیون کیلومتر مربع )

  ۱۴-عوامل مؤثر در تراکم پایین یا کم جمعیت کدامند؟
  در نواحی داخلی ایران به دلیل کمبود بارندگی، آب و هوای گرم وخشک و خاک های نامساعد و شور، جمعیت بسیار کمی زندگیمیکنند.
  ۱۵-کدام مناطق ایران خالی از جمعیت است؟
  دشت کویر – دشت لوت
  ۱۶-عوامل مؤثر در تراکم بالا و زیاد جمعیت کدامند؟
  الف: پایتختبودنیکمنطقه مانند تهران که بسیاری از سازما نهایمهم دولتی، دانشگا هها، بیمارستا نها و صنایع در آن متمرکز شده اند
  ب :مناطق جلگه ای به دلیل وجود باران کافی –آبفراوان–هوایمعتدل–خاکحاصلخیز مانند : جلگه های کناره ی دریای مازندران
  ج : وجود معادن وذخایر چون نفت وگاز مانند: خوزستان
  د : مناطق کوهپایه ای به دلیل وجود خاک حاصلخیز و بارندگی کافیمانند: کوهپایه های البرز وزاگرس
  ۱۷-پرتراکم ترین و پرجمعیت ترین ناحیه کشورمان کدام منطقه است؟ تهران

  درس ۱۴

  ۱-انسان آب مورد نیاز خود را چگونه تأمین می کند ؟
  آ بهای سطحی )رود ها ( — آ بهای زیرزمینی )چاه، چشمه و قنات(
  ۲-چرا ایران با کمبود آب مواجه است؟
  رشته کوههایی چون البرز وزاگرس مانند دیواری مانع از نفوذ رطوبت به قسمتهای داخلی ایران می شود.
  که در مجموع میانگین بارش سالانه در ایران حدود ۲۳۰ میلیمتر است.
  ۳- بیشتر رودهای دائمی و پرآب ایران از کجا سرچشمه می گیرند؟
  از کوه های البرز وزاگرس
  ۴-چرا رودهای پرآب ایران قابل کشتیرانی نیستند؟
  رود های پرآب ایران چون از شیبهای تند کوهستانی جاری می شوند، قابل کشتیرانی نیستند و فقط در بخشی از رودکارون میتوان کشتیرانی کرد.
  ۵- رودهای ایران از نظر جهت جریان آب به چند حوضۀ آبریز تقسیم می شود؟
  نام حوضۀآبریز
  سرچشمه
  مصب (به کجا میریزد)
  نام برخی از رودها
  حوضۀ آبریزدریای خزر
  کو ههای البرز
  دریای خزر
  سفید رود – نکا رود
  حوضۀ آبریزخلیج فارسو دریایعمان
  کوه هایزاگرس یا کوههای پراکندهداخلی
  خلیج فارس ودریای عمان
  کارون – جراحی – دالکی – رود میناب
  حوضۀ آبریزداخلی
  کوههای زاگرس و البرز و کوههای پراکنده داخلی
  به دریاچه ها وباتلاقهای داخلییا زمینهای اطرافخود
  هلیل رود – زاینده رود
  (معمولاً موقت یافصلی)

  ۶-میزان مصرف آب در ایران برای یک فرد چه مقدار است؟ میزان مجاز مصرف آب چقدر است؟
  میزان مجاز مصرف آب برای یک فرد در شبانه روز ۱۵۰ لیتر تعیین شده است اما درایران متوسط مصرف در شبانه روز۲۵۰ تا ۳۰۰ لیتر است.
  ۷-در گذشته مردم آب را در چه مکانهایی ذخیره می کردند؟آیا این آب تصفیه شده بود؟
  در گذشته در اغلب مناطق کشور ما، آب را در آب انبار ها ذخیره میکردند. در آن زمان آب تصفیه شده و لوله کشیوجود نداشت.
  ۸-چرا خاک برای انسان اهمیت دارد؟
  خاک یک منبع مهم تأمین غذا است. اما علاوه بر غذا، انسان در طی سالیان دراز از خاک برای ساختن ظروف و وسایلزندگی، جاده ها و خانه ها استفاده کرده است.
  ۹- خاک چگونه تشکیل می شود؟
  خاک، لایهٔ نازکی از پوستهٔ زمین است که از خرد شدن سنگها پدید آمده است. خاک طی زمان طولانی با
  توجه به عواملی مانند سنگها، آب، دمای هوا و موجودات زنده یک منطقه تشکیل می شود
  ۱۰-علت تنوع خاک ها چیست؟
  هر نوع خاک مواد معدنی خاصی دارد که انواع مختلف خاک ها را تشکیل می دهد.
  ۱۱-خاک های حاصلخیز کشور ما در کدام مناطق قرار دارد؟ و علت حاصلخیزی آن چیست؟
  در کشور ما در جلگه ها و اطراف رود ها و برخی کوه پایه ها خاک های حاصلخیزی وجود دارد که مواد آلی و معدنیمناسب دارند.
  ۱۲-خاک کدام مناطق ایران برای کشاورزی مناسب نیست وعلت آن چیست؟
  خاک برخی مناطق مرکزی، داخلی یا جنوبی کشور به علت وجود نمک یا آهک در خاک، برای کشاورزی مناسبنیست. در این مناطق به علت خشکی هوا و کمبود بارندگی، هوموس خاک بسیار کم است.
  ۱۳- چه عواملی موجب از بین رفتن خاک می شود؟
  — مصرف بیش از حد موادّغذایی و کشت پی در پی یک محصول در زمین و استراحت ندادن به خاک.
  — قطع بوته ها و کندن درختان که موجب می شود خاک در اثر باد و باران به راحتی شسته شود.
  — استفادهٔ نامناسب و بی رویه از کو دهای شیمیایی.
  — ایجاد ساختمان و جاده و کارخانه روی خاک های قابل کشت.
  — دفن زباله ها در خاک.
  ۱۴-کدام سازمان وظیفه حفاظت از خاک را برعهده دارد؟
  سازمان جنگل ها مراتع و آبخیزداری

  درس ۱۵

  ۱– گردشگر کیست؟
  به کسانی که محل اقامت یا کار خود را به طور موقت ترک می کنند و برایاستراحت یا گردش و دیدن یا مطالعهٔ
  مکا نهای تاریخی و طبیعی،به سفر می روند گردشگر می گویند.
  ۲—گردشگری با چه اهدافی صورت می گیرد؟(انواع گردشگری کدام است؟)

  ۱- با هدف استراحت وتفریح
  ۲- باهدف زیارت اماکن مقدس
  ۳- باهدف مطالعه آثار تاریخی
  ۴- باهدف بازدید از نمایشگاهها یا گردهایی های علمی
  ۵- باهدف طبیعت گردی
  ۳—گردشگری از چه نظر اهمیت دارد؟
  ۱- آشنایی با پدیده های زیبای طبیعی و مکانهای تاریخی و فرهنگی
  ۲- افزایش اطلاعات درباره مکانها و آداب و رسوم مردم
  ۳-ایجاد شغل های جدید مانند هتل داری – دفاتر فروش بلیط ، دفاتر حمل ونقل ،فروش صنایع دستی وغذاها وشیرینی های محلی
  ۴—مهمترین وسیله مورد نیاز گردشگری چیست؟ نقشه
  ۵—هنگام گردشگری نقشه چه کمکی به می کند؟
  نقشه ها به ما کمک میکنند تا مکان های جدید را بهتر پیدا کنیم و سریعترخود را به آنجا برسانیم. بدون نقشه ممکن است مسیرها را اشتباه کنیم یازمان زیادی برای پیدا کردن یک مکان صرف کنیم.
  ۶—مهمترین نقشه مورد نیاز هنگام سفر چه نقشه ای است؟ نقشه راه ها
  ۷—بر روی نقشه ی راهها چه چیزهایی قابل مشاهده است؟
  بر روی نقشهٔ را هها، جاده های اصلی و فرعی و همچنین مکان هایخدماتی چون رستورا نها، تعمیرگاه ها، پمپ بنزینها، نمازخانه و نظایر آنمشخص شده است
  ۸- مقیاس نقشه در سفر چه کاربردی دارد؟
  . با استفاده از مقیاس نقشهٔ راه ها میتوانید حساب کنید چقدر از روستا یاشهری که میخواهید به آن سفر کنید، فاصله دارید.

  سوالات درس۱۶

  ۱—مهمترین مساجدی که در کشورمان از نظر معماری مورد توجه گردشگری است،کدامند؟

  مسجد امام و شیخ لطف اله دراصفهان
  مسجد جامع یزد
  مسجد گوهرشاد درمشهد

  ۲—خلاصه ای از زندگی نامه امام رضا (علیه السلام)را ذکر کنید. امام رضا (علیه السلام) فرزند امام موسی کاظم (علیه السلام) در سال ۴۸۱ هجری در مدینه متولد شد .
  در ۳۵ سالگی به امامت رسید . رضا ،فاضل ، صابر ، زکی از القاب ایشان است. سرانجام به دستور مأمون عباسی به شهادت رسید.
  ۳—حرم امام رضا (علیه السلام) علاوه بر اهمیت زیارتی از چه نظر اهمیت دارد؟
  از نظر معماری وتاریخی – وجود شاهکارهای معماری مانند : مسجد گوهرشاد ، وجود آرامگاه شخصیتهای بزرگ علما و مذهبی مانند شیخ بهایی و علامه محمد تقی جعفری
  ۴—مجموعه آستان قدس رضوی شامل چه بخشهایی است؟ کتابخانه ها – مهمانسرا – موزه ها
  ۵—موزه هایی که در مجموعه آستان قدس رضوی قرار دارند را نام ببرید. موزهٔ قرآن و موزهٔ سکّه، موزهٔ صدف و موزهٔ سلاح
  ۶—موزه مرکزی آستان قدس رضوی در چه سالی افتتاح شده است؟۱۳۲۴ ش
  ۷—چه آثاری در موزه مرکزی آستان قدس رضوی وجود دارد؟
  ۱-قرآن های نفیس با خط امامان معصوم ۲-اولین سنگ مرقد امام هشتم ۳- سکه ها
  ۴- کتیبه ها ی نفیس ۵- مدال برخی از قهرمانان کشور ۶- هدایای علاقه مندان امام هشتم
  ۸-علت تنوع زیستگاهها در ایران چیست؟
  ایران به دلیل داشتن ناهمواری های مختلف و آب و هوا های متنوع، زیستگاههای متنوعی دارد.
  ۹-مهمترین بندر و مرکز گردشگری سواحل دریای عمان کدام بندر است؟ بندر چابهار
  ۱۰-ایجاد پارک های ملی چه فایده ای دارد؟ از آسیب رساندن به محیط زیست توسط گردشگران جلوگیری می کنند.
  ۱۱-قوانین و ویژگی های پارک های ملی چیست؟
  در پارک های ملی مانند مناطق حفاظت شده، بوته کنی، چرای دا مها، شکارو نظایر آن ممنوع است و محیط های امن طبیعی برای جانوران پدید آورد ه اند. بخشی از این پارک ها هم به گردشگاه مسافران اختصاص داده شدهاست.

  منبع مطلب : alih-book7.blogfa.com

  مدیر محترم سایت alih-book7.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ناشناس 12 ماه قبل
  0

  هلال احمر

  مهدی 2 سال قبل
  0

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  برای ارسال نظر کلیک کنید