در حال پالایش مطالب میباشیم تا اطلاع ثانوی مطلب قرار نخواهد گرفت.
  توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  چگونه از خاک نرم و آب خشت می سازند چگونه از خشت آجر می سازند

  1 بازدید

  چگونه از خاک نرم و آب خشت می سازند چگونه از خشت آجر می سازند را از سایت نکس درجه دریافت کنید.

  جزوه علوم درس سنگ ها

  دانستنی ها

  1-دلیل این که بعضی از بناهای تاریخی مثل تخت جمشید هنوز قسمت هایی از آن سالم است این است که جنس این بناها از سنگ است .

  2-اگر مقداری آب شوررا بجوشانیم ،نمک در ته ظرف ته نشین می شود وآب آن بخار می شود .

  3-بعضی سنگ ها بر اثر ته نشین شدن موادداخل آب به وجود می آیند .رود ها مقدار زیادی از این مواد را با خود به دریا ودر یاچه ها میبرند .این مواد سنگین به ته دریا می روند وروی هم قرار می گیرند وپس از سخت شدن سنگ های رسوبی را به وجود می آورند .

  4-سنگ های رسوبی لایه لایه هستند وممکن است رنگ یا جنس هر لایه با هم متفاوت باشد .

  5-در کشور ما سنگ های رسوبی در کوههای البرز وزاگرس به فراوانی یافت می شوند .

  6-گروهی از سنگ ها بر اثر سرد شدن مواد بسیار داغی که قبلا داخل زمین بوده اند به وجود می آیند .گرمای زیاد اعماق زمین بعضی از این سنگ ها را ذوب می کند واین مواد ذوب شده در زیر یا سطح زمین دوباره سرد می شوند وسنگ های آذرین را به وجود می آورند .

  7-سنگ های آذرین از بلورهای ریز یا درشت ساخته شده اند .

  8-سنگ های کوههای الوندودماوند از نوع سنگ های آذرین هسند .

  9-بعضی از سنگها ی رسوبی یاآذرین در اعماق زمین وقتی گرما وفشار زیادی را تحمل می کنند ،شکل قبلی خود را از دست می دهند به همین دلیل به این سنگ ها ،سنگهای دگرگون شده می گویند .

  10-سنگ مرمر یک سنگ دگرگون شده است .

  11-برای ساختن آجر ابتدا از خاک نرم (خاک رس)گل درست می کنند وآن را در قالب های چوبی می ریزند .در این حالت به ان خشت می گویند .اگر خشت را در کوره حرارت دهند آجر به وجود می آید .

  12-آجر نسبت به خشت هم محکم تر وهم زیباتر است .

  13-بعضی از کانی ها مانند نمک خوراکیوگوگرد به صورت خالص وبه همان شکلی که استخراج می شوند به دست می ایند .یعنی بدون تغییرقابل استفاده هستند .

  14-بعضی از کانی ها خالص نیستند،بلکه برای بدست آوردن مواد آن کانی آن را خردیاذوب می کنند .مانند آهن ،طلا،مس

  15-سنگ هاوکانی هادر زندگی ما نقش مهمی دارند وما از آن ها استفاده های گوناگون می کنیم .

  16-از سنگ ها وکانی ها در ساختمان سازی ،صنعت ،پزشکی وهنراستفاده می شود .

  17-علت این که هنرمندان آثار خود را روی سنگ به وجود می آورند این است که آثار بعد از گذشت سال های طولانیهم چنان سالم بمانند .

  18-انسان از زمان های گذشتهاز سنگ ها وکانی ها در هنر برای ساختن مجسمه ،ظروف وزیور آلاتاستفاده می کرد .


  1-انواع سنگ ها را نام ببرید ؟سنگ های رسوبی-سنگ های آذرین –سنگ های دگرگون شده

  2-سنگ های رسوبی چگونه تشکیل می شوند ؟این سنگ ها بر اثر ته نشین شدن مواد داخل اب به وجود می آیند رودها مقدار زیادی از این مواد را با خود به ته دریاها و دریاچه ها می برند واین مواد سنگین به ته دریا می روند وروی هم قرارمی گیرند وپس از سخت شدن سنگ های رسوبی را به وجود می آورند

  3-سنگ های رسوبی چه خاصیتی دارند ؟لایه لایه هستند ورنگ وجنس هر لایه ممکن است با لایه دیگر متفاوت باشد .

  4-در کشور ما سنگ های کدام کوه ها از نوع رسوبی هستند ؟سنگ های کوه های البرز وزاگرس

  5-سنگ های آذرین چگونه بوجود می آیند ؟بر اثر سرد شدن مواد بسیار داغی که قبل داخل زمین بوده اند به وجود می ایند گرمای زیا اعماق زمین این سنگ ها را ذوب می کند واین مواد ذوب شده در زیر یا سطح زمین دوباره سرد می شوند وسنگ های اذرین را به وجود می آورند .

  6-سنگ های کدام کوه ها از نوع آذرین هستند ؟سنگ های کوه های دماوند والوند

  7-سنگ های آذرین چه خصوصیاتی دارند ؟از بلور های ریز ودرشت ساخته شده اند .

  8-سنگ های دگرگون شده چگونه به وجود می آیند ؟بعضی از سنگ های رسوبی یا آذرین در اعماق زمین وقتی گرما وفشار زیادی را تحمل می کنند شکل قبلی خود را از دست می دهند به همین دلیل به این سنگ ها دگرگون شده می گویند .

  9-چگونه آجر می سازند ؟ابتدا خاک نرم را با اب مخلوط کرده گل درست می کنند وآن را در قالب های چوبی می ریزند در این حالت خشت می گویند اگر خشت را در کوره حرارت دهند آجر به وجود می آید .

  10-یک سنگ دگرگون شده نام ببرید ؟سنگ مرمر

  11-تفاوت خشت وآجر درچیست ؟اجر نسبت به خشت محکم تر وزیباتر است

  12-کانی هایی را که در طبیعت استخراج می شوند وبدون تغییر استفاده می کنیم نام ببرید ؟نمک خوراکی -گوگرد

  13-از سنگ ها وکانی ها چه استفاده هایی می کنند ؟ساختمان سازی –صنعت –پزشکی –هنر

  14-به چه دلیل هنرمندان آثارخود را روی سنگ ها به وجود می آورند ؟به دلیل این که بعد از گذشت سال های طولانی هم چنان سالم می مانند .

  15-در ساختمان سازی از چه کانی هایی استفاده می شود ؟سیمان –گچ-ماسه-شیشه-فلز-آجر-خاک رس

  16-موادی که به دیواره سماور یا کتری می چسبد وسفت می شود از کجا آمده است ؟مواد داخل آب هستند که بعد از بخار شدن به دیواره کتری چسبیده اند

  17-دو کانی راکه در طبیعت به صورت خالص یافت می شود نام ببرید ؟طلا ومس

  18-از کدام کانی ها در پزشکی استفاده می شود ؟پودر بچه –سولفات باریم

  19-چه استفاده هایی از کانی ها در صنعت می شود ؟ماشین سازی –طلا وجواهر –ساعت سازی-سکه -هواپیماسازی

  20-دو فایده استفاده دوباره از مواد زاید ودور ریختنی را شرح دهید ؟آلوده نشدن محیط زیست وهزینه کم برای استخراج مواد

  درس نهم : سنگ ها

  1 – انواع سنگ ها را نام ببرید ؟ سنگ های   رسوبی ، سنگ های آذرین ، سنگ های دگرگون شده

  2- مراحل ایجاد سنگ رسوبی را بیان کنید ؟  بر اثر جریان آب ، مقداری مواد مختلف از نقاط گوناگون کنده شده و در محلی که آب آرام می گیرد ته نشین می شوند و به دلیل سنگینی کم کم سخت و فشرده می شوند و پس از سخت شدن سنگ های رسوبی را ایجاد می کنند . ( سنگ های رسوبی به صورت ورقه ، ورقه روی هم انباشته می شوند . )

  3 -   آیا همه ی سنگ های رسوبی مثل هم هستند ؟  خیر ، ممکن است از نظر جنس یا رنگ و شکل با هم فرق داشته باشند و حتی گاهی در یک سنگ رسوبی هر لایه ای با لایه ی دیگر فرق می کند .

  4 – نوع  سنگ کدام یک از کوه های ایران از جنس سنگ های رسوبی است ؟  کوه های ، رشته کوه البرز و زاگرس

  5 -  مراحل به وجود آمدن سنگ های آذرین را بیان کنید ؟  بر اثر بیرون ریختن مواد مذاب از دهانه ی آتشفشان ها ، مواد مذاب سرد شده و به صورت سنگ در می آیند که به آن ها سنگ های آذرین بیرونی

  می گویند و اگر در داخل زمین سرد شوند آذرین درونی گفته می شوند .  ( جنس سنگ های آذرین از بلور های ریز و درشت است . )

  6 -  نوع  سنگ کدام یک از کوه های ایران از جنس سنگ های آذرین است ؟ کوه های الوند و دماوند

  7 -  کان یا معدن به کجا می گویند ؟ به جایی که در آن مواد کانی به صورت خالص و نا خالص وجود دارد .

  8 -  آیا می توانید چند کانی را نام ببرید که به راحتی در دسترس می باشد ؟  گچ ، نمک و ذغال مداد

  9 -  کاریرد مواد مختلف معدنی را نام ببرید ؟ در صنعت و ساختمان سازی  و هنر و . . .

  10 -  سنگ های دگرگون شده چگونه به وجود می آیند ؟ سنگ هایی که بر اثر  گرما ، فشار و محلول های فعال از لحاظ شیمیایی و زمان  به وجود می آیند  سنگ های دگرگون شده نام دارند . ( هرچه در عمق  بیشتری از زمین قرار داشته باشند گرما و فشار بیشتری تحمل می کنند . البته گرما طوری باید باشد که مواد به وجود آورنده ی سنگ ذوب نشوند . در صورتی که ذوب شوند نوع سنگ تغییر می کند،که به آن سنگ آذرین می گویند . )

  11-  یک نوع سنگ دگرگون شده نام ببرید ؟ سنگ مرمر

  12 -  خاک چگونه به وجود می آید ؟  از خرد شدن و تجزیه ی  سنگ ها بر اثر  مرور زمان   خاک  به وجود می آید .

  13 -  خاک در تهیه ی غذای جانوران و گیاهان چه نقشی دارد ؟ منبع اصلی غذای همه ی گیاهان وجانوران خاک است .

  14 – برای به دست آوردن فلزات از سنگ های معادن چه کار باید کرد ؟  ابتدا سنگ ها را خرد کرده و در کوره های مخصوص حرارت زیادی می دهند تا ذوب شوند سپس فلزات را از آن جدا می کنند .

  1-مخلوط چیست؟اگر دویا چند ماده را روی هم بریزیم که خاصیت های خود (رنگ –بو-مزه)را از دست ندهند .

  2-انواع مخلوط ها را نام ببرید ؟جامد در جامد (شن وخاک )جامد در مایع (شن در آب)مایع در مایع (آب وآب لیمو)گاز در گاز –گاز درمایع

  3-محلول چیست ؟اگر دویا چند ماده را روی هم بریزیم وخاصیت های خود را از دست بدهند .

  4-انواع محلول ها را نام ببرید ؟جامد در مایع –مایع در مایع –گاز در مایع

  5-مهم ترین گاز تشکیل دهنده مخلوط هوا چیست ؟اکسیژن

  6-حلال چیست ؟ماده ای که باعث حل شدن ماده دیگر می شود .

  7-حل شونده چیست ؟ماده ای که در حلال حل می شود

  8-آب دریاها شور است در این محلول حلال وحل شونده را مشخص کنید ؟حلال آب –حل شونده نمک

  9-مخلوطی از شن وآب در اختیار داریم موا دآن را چگونه از هم جدامی کنید ؟با عبوردادن از صافی

  10-در محلول نمک در آب چگونه نمک را از آب جدامی کنید شرح دهید ؟با حرارت دادن نمک در ته ظرف باقی می ماند و اب بخار می شود با سرد کردن بخار آب خالص به دست می آید

  11-آیا همه مخلوط ها محلول هستند با یک مثال توضیح دهید ؟خیر –ولی همه محلول ها مخلوط هستند مانند آب وآب لیمو

  12-در یک محلول آب شیرین آیا مزه سطح مایع با ته مایع فرق دارد ؟چرا؟خیر چون شکر در تمام مایع به طور یکنواخت پراکنده شده است

  13-برای هریک از مخلوط های زیر یک مثال بنویسید ؟

  جامد درمایع :شن در آب

  جامد درجامد :آجیل

  14-برای هریک از محلول ها ی  زیر یک مثال بنویسید ؟

  جامد در مایع:شکر در آب

  مایع در مایع:آب والکل

  15-یکی از راههای شناخت مخلوط از محلول بی حرکت گذاشتن در یک مکان است دلیل آن را توضیح دهید ؟چون مواد مخلوط ته نشین می شود

  مخلوط ها

  دانستنی ها

  1-مخلوط یعنی قاطی شدن

  2-اگر چند ماده را جدا از هم ودر ظرف های مختلف بریزیم ،مخلوط نیستند .

  3-اگر چند ماده را روی هم بریزیم وزیر وروکنیم مخلوط بدست می آید .مثل مخلوط شن وماسه

  4-اگر چند ماده را روی هم بریزیم که خاصیت هایخودر ا (رنگ ،بو ،مزه)از دست ندهند،مخلوط به وجود می آید .

  5-شن وآب ومخلوط جامد در مایعاست .

  6-بسیاری از خوراکی ها به صورت مخلوط مصرف می شوند .

  7-مخلوط ها انواع گوناگون دارند مانند جامد در جامد ،جامد در مایع ، مایع در مایع ،گاز در گاز ،گاز در مایع

  8-هوا مخلوطی از چند گاز است که مهم ترین آن ها اکسیژن است .

  9-در مواد جامد ،ذره های مواد بسیار به هم نزدیک قراردارند .(مانند قند)

  10-وقتی یک ماده جامد (قند )رادر یک مایع بیندازیم ،ذره های ماده جامد به آرامی از هم جدا می شوند ودر بین ذره های مایع به طور یکنواخت قرارمی گیرند .

  11-وقتی ذره های دو ماده در هم حل گردند وبه صورت یکنواخت پراکنده شوند به این مخلوط محلول می گوییم .

  12-ذره های جوهر درآب به صورت یک نواخت حل می شود وپراکنده می گردد به این مخلوط ،محلول می گویند .

  13-ذره های شن در آب از هم جدا نمی شوند وخاصیت خود را حفظ می کنند به این حالت مخلوط می گویند.

  14-در یک محلول ،یکی از مواد را حلال ودیگری را حل شوندهمی گویند .

  15-محلول هانیز مانند مخلوط ها انواع مختلفی دارند .

  16-در محلول هاچون ذره های ماده حل شونده از هم جدا می شوند وبه صورت یک نواختدر بین ذره های حلالپخش می گردند وبسیار ریز هستند ما نمی توانیماعضای آن را تشخیص دهیم .

  17-محلول شکر در آب ونمک در آب یک محلول جامد در مایعومحلول الکل وآب لیمو در آب وجوهر درآب یک محلول مایع در مایعاست ونوشابه گاز داریک محلول گاز در مایعاست .

  18-یکی از راههای شناختیک محلول این است که مدتی ان را بی حرکتدر جایی قراردهیم آگر مخلوط بود ته نشینمی شود

  19-یکی از راه های تهیه آب آشامیدنیاز آب شور این است که آب شوررا بجوشانیموبخار آن را سردکنیم .آب به دست آمده شیرین خواهد بود .

  20-همه مخلوط ها محلول نیستند ولی همه محلول ها مخلوط هستند .

  منبع مطلب : techer4class.blogfa.com

  مدیر محترم سایت techer4class.blogfa.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  روش تولید آجر خشت چیست ؟

  روش تولید آجر خشت چیست ؟

   معمولا خشت را می توان در ابعادو اندازه های متفاوتی تولید و استفاده کرد ولی خشتی که بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد در واقع همان شکل مربع به ضلع 20 و به ضخامت 5 سانتی متر می باشد که اگر خشت را نصف نماییم به آن یک نیمه گفته می شود.

  تهیه و تولید خشت:

  برای تولید خشت خام باید ابتدا گل را در قالب ریخته و در برابر نور آفتاب قرار داده شود تا گل خشک شود و خشت به دست آید. حال برای مقاوم کردن خشت در برابر رطوبت باید خشت خام پخته شود که برای پخت باید به کوره ی آجر پزی برده شود که در نهایت خشت خام تبدیل به آجر می شود.

  وی‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ژگیهای خشت و انواع آن:

  خشت را به راحتی می توان از خاک محل مورد نظر تهیه کرد و در ابعاد مورد نظر به استفاده رسانید و به همین دلیل بسیار به صرفه می باشد . برای تهیه خشت روش های گوناگونی است که در زیر مفصلا به آنها  خواهیم پرداخت :

  ۱ـ برای تهیه خشت خوب از تنگ بستن خاک رسی که همگن شده با آب باشد و پس از ورز دادن در ابعاد مورد نظر قالب زده شود.

  ۲ـ  از ترکیب خاک رس معدنی نرم شده با شکر سنگ و آب خشت تهیه می‌شود.

  ۳ـ برای تهیه خاک رس مرغوب می بایست از کاه و خرده سنگ استفاده شود. به دلیل وجود کاه در ملات پیوند بهتری بین ملات ایجاد می شود و باعث اتصال بین دانه های خاک به یکدیگر شده وهمچنین  به دلیل وجودخرده سنگ در ملات مقاومت خشت به طرز چشمگیری افزایش پیدا می کند و خشت می تواند بارهای بیشتری را تحمل نماید.

  ۴ـ چنانچه بتوانیم از ساختمان های آوار شده خاک های مرغوب را جدا سازی کرده و سپس سنگ های درشت دانه و ریز دانه را تفکیک نماییم می توان خشت مقاومی را به دست آورد.

  ۵ـ می توان خاک رس چرب کوبیده شده را با مقدار مشخصی از خاکستر ترکیب کرده و در نهایت خشت به دست آید و به دلیل وجود چربی ناچیزی که در خاکستر موجود است باعث می شود آب موجود در خشت را جذب کرده و مقاومت بهتری از خود نشان دهد و همچنین به دلیل وجود خاکستر موجود در این خشت ، رنگ آن به خاکستری مایل می باشد.

  ۶ـ چنانچه به خاک رس مخلوط شده موی بز را اضافه کرد می توان  خشتی مقاوم تهیه کرد که ترک پذیری آن بسیار محدود و در مواردی ناچیز است.

  ۷ـ هم چنین می توان خاک رس معدنی نرم را  با پشم شتر که به صورت تار و پود درهم آمیخته شده به نسبت معلوم مخلوط کرد و خشت تهیه می‌گردد.

  ۸ـ در مواردی پوست برنج شلتوک با خاک رس مخلوط شده و اتصال خوبی در خشت به وجود می اید و ترک پذیری خشت را نقصان می‌دهد.

  ۹ـ در مواردی به خاک رس پهن چارپایان اضافه می‌کنند. این ترکیب نیز باعث مقاومت خشت در برابر رطوبت می‌شود و از بازشدن آن جلو گیری می‌کند.

  ۱۰ـ می توان ریشه های علف و گیاهان را با خاک رس مخلوط نمایید و خشت را به وجود آورید.

  ساخت آجر :

    آجر سنتی   

    آجر صنعتی

  آجر سنتی یا آجر دستی : در زمان گذشته که امکان پخت آجر در تمام نقاط امکان داشت می توان از آجر

  سنتی یا همان دستی استفاده کرد. که این نوع از آجر امروزه در بناهای تاریخی کاملا مشهود است.

  مراحل تولید آجر سنتی:

  ۱- بعد از آنکه خاک مورد نظر را تهیه کرد باید خاک را آخوره کرد و به مدت 1 تا 2 روز به خاک استراحت می دهیم تا خاک کاملا خیس بخورد.

  بعد از گذشت مدت زمان ذکر شده باید گل را کاملا مخلوط می نماییم تا اگر قسمتی از خاک خیس نخورده باشد کاملا خیس بخورد .

  ۲- سپس گل به دست آمده را در محلی که کاملا صاف و یکپارچه باشد تخلیه می کنیم .

  ۳-گل هایی را که آماده کرده ایم را پس از برش دادیم داخل قالب هایی که از قبل آماده کرده ایم می ریزیم.

  ۴-سپس خشت های آماده شدهدر قالب را باید بر روی سطح صاف و صیقلی شده برگردانیم و روی خشت را بپوشانیم تا خشت بتوان در مدت زمان معینی خشک شود زیرا اگر روی آن پوشیده نشود خشت ترک میخورد.

  ۵-پس از آنکه خشت خشک شد باید آماده ورود به کوره شود تا خشت بتواند پخته شود-


  مراحل تولید آجر صنعتی:

  ۱-  ابتدا قبل از انجام هرکاری باید خاک مورد نیاز برای تولید هر نوع آجر را مشخص کرد.

  ۲-  در مرحله بعد باید زمین را کند و خاک آن را جمع کرد که این کار توسط بردیزل تا عمق 150 سانتی متر انجام شود.

  ۳-  حال باید خاک که دپو شده راا داخل کمپرس بارگیری کنید تا به محل انبار کارخانه منتقل شود.

  ۴- خاک های سیلو را توسط وسیله ای به نام نوار نقاله وارد آسیاب می نماییم سپس آسیاب خاک های وارد شده را خرد کرده و به حداکثر 5 میلی متر تبدیل می کند به دلیل آنکه هرچه خاک ریز تر باشد برای آب گیری مساعد تر است.

  ۶-  سپس خاک خارج شده از آسیاب وارد مخلوط کن شماره 1 می شود که در آنجا با مقدار مشخصی آب حدود 15 % ترکیب می شود.

  ۷- پس از آنکه گل از مخلوط کن شماره 1 خارج می شود وارد دستگاهی بنام والس می شود که عامل بریده شدن و بریدن گل می شود.

  ۸-  بعد از خروج از والس گل بریده شده وارد مخلوط کن شماره 2 می شود که در آنجا هم با مقداری آب ترکیب می شو و در نهایت از مخلوط کن شماره 2 نیز خارج می گردد.

  ۹- بعد از خروج گل از دستگاه مخلوط کن وارد دستگاه پرس می شود که در این دستگاه هوای موجود در گل را خارج می نماید تا چسبندگی گل بیشتر شو و مقدار جذب آب را کاهش می دهد.

  ۱۰-گل واکیوم شده داخل پرس توسط حلزون داخل پرس (که مثل مارپیچ داخل چرخ گوشت می باشد )به طرف قالب رانده شده و بر حسب نیاز به شکل قالب بسته شده بر درب پرس از قالب خارج می شود.

  ۱۱- سپس گل که خارج می شود را طبق سلیقه مشتری برش می دهند

  ۱۲- پس از خروج خشت خام از زیر برش به دو طریق خشت ها برداشته می شود.

  ۱-۱۲- خشت ها بعد از آماده شدن روی نوار قرار می گیرد تا روی واگن تخلیه قرار گیرد تا به محل باز منتقل شوند تا خشت ها خشک شود.

  ۱۳-  بعد از آنکه خشت ها خشک شدند باید داخل کوره روند تا پخته شوند.

  ۱۴-  خشت که داخل کوره می رود مدت زمان لازم برای پخت بین 16 تا 24 ساعت بوده است و مدت زمان لازم برای سرد شدن 15 ساعت  می باشد .

  منبع مطلب : khtbrickstone.com

  مدیر محترم سایت khtbrickstone.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  ساسیسم

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ناشناس 5 ماه قبل
  0

  خشت خام

  مهدی 2 سال قبل
  0

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  برای ارسال نظر کلیک کنید