در حال پالایش مطالب میباشیم تا اطلاع ثانوی مطلب قرار نخواهد گرفت.
  توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  چرا در فلاسک های ارزان قیمت به جای خلا بودن بین دو جداره آن پر از هواست

  1 بازدید

  چرا در فلاسک های ارزان قیمت به جای خلا بودن بین دو جداره آن پر از هواست را از سایت نکس درجه دریافت کنید.

  فلاسک خلاء

  فلاسک ظرفی است که مایعات یا گازها را گرم یا سرد نگه میدارد.این ظرف ترموس یا فلاسک دوئر هم نامیده میشود.سر جیمز دوئردانشمندی اسکتلندی بود که در دهه1890 میلادی این نوع ظرف را اختراع کرد.فلاسک از یک بطری شیشه ای دو جداره ساخته شده است.هوائئ که در فضای میان دو دیواره شیشه ای وجود دارد با پمپ بیرون کشیده میشود تاخلا بوجود اید.سطح رو به خلا دیوارهها هم مانند ایینه با نقره اندود میشود.در سال1925 فلاسک خلائ درون یک بدنه محافظ قرار گرفت وبرای استفاده عموم به بازار عرضه شد تا برای حمل نوشید نیهای گرم یا سرد مورد استفاده قرار گیرد.

  برای آن که بفهمیم فلاسک دقیقا چطور مواد را با دمای اولیه به مدت طولانی نگه میدارد باید به قوانین شیمی برگردیم. اشیای گرم با انتقال گرمای خود به محیط اطرافشان ،سرد و اشیای سرد با گرفتن گرما از محیط پیرامون خود گرم میشوند .اساس کار فلاسک جلوگیری از جریان یافتن گرما از خارج به درون ظرف ویا از درون ظرف به خارج از آن است .حال آن که گرما به سه روش از جائی به جای دیگر جریان می یابد.

  این سه روش عبارت اند از :هدایت ،همرفت وتابش.

  از آن جا که فلاسک دیواره ای از جنس شیشه دارد و شیشه ماده ای عایق است ،گرما از طریق هدایت جریان پیدا نمیکند.بعلاوه وجود خلا در فاصله ی میان دو جداره مانع جریان یافتن گرما به صورت همرفت میشود .

  پوشش نفره ای داخل ظرف نیز از جریان یافتن به صورت تابش جلوگیری میکند.در نتیجه این ظرف می تواندمواد گرم و سرد را برای مدتی طولانی بدون آن که دمای آنها تغییری کند در خود نگه دارد.در واقع آن چه موجب این عملکرد فلاسک می شود ،به طور کلی شامل ممانعت خلا از جریان گرما از طریق همرفت و اتلاف نشدن گرما به علت نقره اندود بودن دیواره است.

  سارا درهمی

  منبع مطلب : arzaniscience.blogfa.com

  مدیر محترم سایت arzaniscience.blogfa.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جلوگیری از اطلاف انرژی در فلاسک

  یک فلاسک خلاء کاربردی، یک بطری شیشه‌ای، فلزی یا پلاستیکی با دیواره‌های میان‌تهی است که فضای باریک میان دیواره‌های درونی و بیرونی از هوا خالی شده‌است. همچنین می‌توان آن‌ها را دو بطری با دیواره‌های نازک درنظر گرفت که یکی درون دیگری جا می‌گیرد و در سر فلاسک به هم محکم شده‌اند.

  استفاده از خلاء مانع از انتقال گرما از طریق رسانایی یا همرفت می‌شود. گرمادهی تابشی را نیز می‌توان با بهره از روکش‌های بازتابنده(مانند نقره‌پوش کردن) در رویه‌ها می‌توان به حداقل رساند.

  محتویات فلاسک با دیوارهٔ درونی به تعادل گرمایی می‌رسند؛ دیواره که نازک است و ظرفیت گرمایی پاییینی دارد، گرمای زیادی را با محتویات مبادله نخواهد کرد، هرچند بر دمای محتویات کمی اثر می‌گذارد. در دمایی که فلاسک‌های خلاء استفاده می‌شوند(معمولاً پایین‌تر از دمای جوش آب) و با کاربرد پوشش‌های بازتابنده، انتقال فروسرخ (تابشی) کمی انجام می‌شود.

  همچنین فلاسک باید دهانه‌ای برای افزودن و ریختن محتویات داشته باشد.

  کارکرد

  با توجه به قوانین ترمودینامیک، اشیای گرم با انتقال گرمای خود به محیط اطرافشان، سرد و اشیای سرد با گرفتن گرما از محیط پیرامون خود گرم می‌شوند. اساس کار فلاسک، جلوگیری از جریان یافتن گرما از خارج به درون ظرف و یا از درون ظرف به خارج از آن استحال آن که گرما به سه روش از جایی به جای دیگر جریان می‌یابد. این سه روش عبارتند از:

  از آنجا که فلاسک دیواره‌ای از جنس شیشه دارد و شیشه ماده‌ای عایق است، گرما از راه رسانایی جریان پیدا نمی‌کند. همچنین وجود خلاء در فاصله بین دو جداره، از جریان یافتن گرما به صورت همرفت جلوگیری می‌کند. همچنین پوشش نقره‌ای داخل ظرف از جریان انتقال به صورت تابش جلوگیری می‌کند. در نتیجه این ظرف می‌تواند مواد گرم و سرد را برای زمانی طولانی بدون آن که دمای آنها تغییری کند، در خود نگه دارد. آن چیزی که این ویژگی فلاسک را در پی دارد، نخست جلوگیری خلاء از جریان گرما از راه همرفت و سپس هدر نرفتن گرما به دلیل سطح بازتابندهٔ دیواره است.

  فلاسک ظرفی است که مایعات یا گازها را گرم یا سرد نگه میدارد.این ظرف ترموس یا فلاسک دوئر هم نامیده میشود.سر جیمز دوئردانشمندی اسکتلندی بود که در دهه۱۸۹۰میلادی این نوع ظرف را اختراع کرد.فلاسک از یک بطری شیشه ای دو جداره ساخته شده است.هوائئ که در فضای میان دو دیواره شیشه ای وجود دارد با پمپ بیرون کشیده میشود تاخلا بوجود اید.سطح رو به خلا دیوارهها هم مانند ایینه با نقره اندود میشود.در سال۱۹۲۵فلاسک خلائ درون یک بدنه محافظ قرار گرفت وبرای استفاده عموم به بازار عرضه شد تا برای حمل نوشید نیهای گرم یا سرد مورد استفاده قرار گیرد.

  برای آن که بفهمیم فلاسک دقیقا چطور مواد را با دمای اولیه به مدت طولانی نگه میدارد باید به قوانین شیمی برگردیم.اشیای گرم با انتقال گرمای خود به محیط اطرافشان ،سرد و اشیای سرد با گرفتن گرما از محیط پیرامون خود گرم میشوند .اساس کار فلاسک جلوگیری از جریان یافتن گرما از خارج به درون ظرف ویا از درون ظرف به خارج از آن است .حال آن که گرما به سه روش از جائی به جای دیگر جریان می یابد.این سه روش عبارت اند از :هدایت ،همرفت وتابش.

  از آن جا که فلاسک دیواره ای از جنس شیشه دارد و شیشه ماده ای عایق است ،گرما از طریق هدایت جریان پیدا نمیکند.بعلاوه وجود خلا در فاصله ی میان دو جداره مانع جریان یافتن گرما به صورت همرفت میشود .

  برای آن که بفهمیم فلاسک دقیقا چطور مواد را با دمای اولیه به مدت طولانی نگه میدارد باید به قوانین شیمی برگردیم.اشیای گرم با انتقال گرمای خود به محیط اطرافشان ،سرد و اشیای سرد با گرفتن گرما از محیط پیرامون خود گرم میشوند .اساس کار فلاسک جلوگیری از جریان یافتن گرما از خارج به درون ظرف ویا از درون ظرف به خارج از آن است .حال آن که گرما به سه روش از جائی به جای دیگر جریان می یابد.این سه روش عبارت اند از :هدایت ،همرفت وتابش.

  از آن جا که فلاسک دیواره ای از جنس شیشه دارد و شیشه ماده ای عایق است ،گرما از طریق هدایت جریان پیدا نمیکند.بعلاوه وجود خلا در فاصله ی میان دو جداره مانع جریان یافتن گرما به صورت همرفت میشود .

  پوشش نفره ای داخل ظرف نیز از جریان یافتن به صورت تابش جلوگیری میکند.در نتیجه این ظرف می تواندمواد گرم و سرد را برای مدتی طولانی بدون آن که دمای آنها تغییری کند در خود نگه دارد.در واقع آن چه موجب این عملکرد فلاسک می شود ،به طور کلی شامل ممانعت خلا از جریان گرما از طریق همرفت و اتلاف نشدن گرما به علت نقره اندود بودن دیواره است.

  قمقمه

  یک قمقمه نظامی (سمت راست) به همراه آب‌خوری قمقمه (سمت چپ).

  قُمقُمه، ظرفی فلزین است که مسافران یا سربازان بر کمر می‌بندند و گرما یا سرمای مایع درونش را تا مدتی حفظ می‌کند.[۱] در گذشته قمقمه‌ها از جنس و ساختاری متفاوت با حال ساخته می‌شدند، ولی امروزه گاه از فلاسک‌های خلاء بدین منظور استفاده می‌شود.

  پیشینه

  در گذشته‌ها برای خنک نگه داشتن آب از کوزه‌ها یا قمقمه‌های چرمین استفاده می‌شده‌است. بعدها از قمقمه‌های پلاستیکی و فلزی بدین منظور استفاده شد. نخستین فلاسک خلاء توسط سر جیمز دوار فیزیکدان و شیمیدان در سال ۱۸۹۲ ساخته شد.

  فلاسک

  تصویری از یک فلاسک.

  فلاسک، ظرفی است که مایعات یا گازها را گرم یا سرد نگه می‌دارد.

  پیشینه

  نخستین فلاسک خلاء توسط سر جیمز دوار فیزیکدان و شیمیدان اسکاتلندی در سال ۱۸۹۲ ساخته شد. نخستین تولید تجاری آن در سال ۱۹۰۴ توسط شرکت آلمانی ترموس GmbHانجام شد. این ظرف ترموس یا فلاسک دوئر هم نامیده می‌شود.

  ساختار

  تصویری از ساختار یک فلاسک.

  یک فلاسک خلاء کاربردی، یک بطری شیشه‌ای، فلزی یا پلاستیکی با دیواره‌های میان‌تهی است که فضای باریک میان دیواره‌های درونی و بیرونی از هوا خالی شده‌است. همچنین می‌توان آن‌ها را دو بطری با دیواره‌های نازک درنظر گرفت که یکی درون دیگری جا می‌گیرد و در سر فلاسک به هم محکم شده‌اند.

  استفاده از خلاء مانع از انتقال گرما از طریق رسانایی یا همرفت می‌شود. گرمادهی تابشی را نیز می‌توان با بهره از روکش‌های بازتابنده(مانند نقره‌پوش کردن) در رویه‌ها می‌توان به حداقل رساند.

  محتویات فلاسک با دیوارهٔدرونی به تعادل گرمایی می‌رسند؛ دیواره که نازک است و ظرفیت گرمایی پاییینی دارد، گرمای زیادی را با محتویات مبادله نخواهد کرد، هرچند بر دمای محتویات کمی اثر می‌گذارد. در دمایی که فلاسک‌های خلاء استفاده می‌شوند(معمولا پایین‌تر از دمای جوش آب) و با کاربرد پوشش‌های بازتابنده، انتقال فروسرخ (تابشی) کمی انجام می‌شود.

  همچنین فلاسک باید دهانه‌ای برای افزودن و ریختن محتویات داشته باشد.

  کارکرد

  با توجه به قوانین ترمودینامیک، اشیای گرم با انتقال گرمای خود به محیط اطرافشان، سرد و اشیای سرد با گرفتن گرما از محیط پیرامون خود گرم می‌شوند. اساس کار فلاسک، جلوگیری از جریان یافتن گرما از خارج به درون ظرف و یا از درون ظرف به خارج از آن است. حال آن که گرما به سه روش از جایی به جای دیگر جریان می‌یابد. این سه روش عبارتند از:

  از آنجا که فلاسک دیواره‌ای از جنس شیشه دارد و شیشه ماده‌ای عایق است، گرما از راه رسانایی جریان پیدا نمی‌کند. همچنین وجود خلاء در فاصله بین دو جداره، از جریان یافتن گرما به صورت همرفت جلوگیری می‌کند. همچنین پوشش نقره‌ای داخل ظرف از جریان انتقال به صورت تابش جلوگیری می‌کند. در نتیجه این ظرف می‌تواند مواد گرم و سرد را برای زمانی طولانی بدون آن که دمای آنها تغییری کند، در خود نگه دارد. آن چیزی که این ویژگی فلاسک را در پی دارد، نخست جلوگیری خلاء از جریان گرما از راه همرفت و سپس هدر نرفتن گرما به دلیل سطح بازتابندهٔدیواره است

                                        سر جیمز دوئر (1923-1842)

  دوئر یک شیمیدان و فیزیکدان انگلیسی بود که در حدود 1892 میلادی فلاسک خلاء را اختراع کرد. این فلاسک را فلاسک دوئر می نامند و بعضی وقت ها نیز از نام تجاری آن (ترموس) استفاده می کنند دوئر این نوع فلاسک را برای انجام آزمایش بر روی اکسیژن مایع، هیدروژن و سایر گازها در دماهای بسیار پایین به کار گرفت. در سال 1891، به همراه فردریک آبل، کوردیت را که نوعی ماده منفجره بدون دود بود برای استفاده در فشنگ ها و گلوله های توپ، اختراع کرد.                      

  فلاسک ظرفی است که مایعات یا گازها را گرم یا سرد نگه میدارد.این ظرف ترموس یا فلاسک دوئر هم نامیده میشود.سر جیمز دوئردانشمندی اسکتلندی بود که در دهه۱۸۹۰میلادی این نوع ظرف را اختراع کرد.فلاسک از یک بطری شیشه ای دو جداره ساخته شده است.هوائئ که در فضای میان دو دیواره شیشه ای وجود دارد با پمپ بیرون کشیده میشود تاخلا بوجود اید.سطح رو به خلا دیوارهها هم مانند ایینه با نقره اندود میشود.در سال۱۹۲۵فلاسک خلائ درون یک بدنه محافظ قرار گرفت وبرای استفاده عموم به بازار عرضه شد تا برای حمل نوشید نیهای گرم یا سرد مورد استفاده قرار گیرد.

  برای آن که بفهمیم فلاسک دقیقا چطور مواد را با دمای اولیه به مدت طولانی نگه میدارد باید به قوانین شیمی برگردیم.اشیای گرم با انتقال گرمای خود به محیط اطرافشان ،سرد و اشیای سرد با گرفتن گرما از محیط پیرامون خود گرم میشوند .اساس کار فلاسک جلوگیری از جریان یافتن گرما از خارج به درون ظرف ویا از درون ظرف به خارج از آن است .حال آن که گرما به سه روش از جائی به جای دیگر جریان می یابد.این سه روش عبارت اند از :هدایت ،همرفت وتابش.

  از آن جا که فلاسک دیواره ای از جنس شیشه دارد و شیشه ماده ای عایق است ،گرما از طریق هدایت جریان پیدا نمیکند.بعلاوه وجود خلا در فاصله ی میان دو جداره مانع جریان یافتن گرما به صورت همرفت میشود .

  برای آن که بفهمیم فلاسک دقیقا چطور مواد را با دمای اولیه به مدت طولانی نگه میدارد باید به قوانین شیمی برگردیم.اشیای گرم با انتقال گرمای خود به محیط اطرافشان ،سرد و اشیای سرد با گرفتن گرما از محیط پیرامون خود گرم میشوند .اساس کار فلاسک جلوگیری از جریان یافتن گرما از خارج به درون ظرف ویا از درون ظرف به خارج از آن است .حال آن که گرما به سه روش از جائی به جای دیگر جریان می یابد.این سه روش عبارت اند از :هدایت ،همرفت وتابش.

  از آن جا که فلاسک دیواره ای از جنس شیشه دارد و شیشه ماده ای عایق است ،گرما از طریق هدایت جریان پیدا نمیکند.بعلاوه وجود خلا در فاصله ی میان دو جداره مانع جریان یافتن گرما به صورت همرفت میشود .

  پوشش نفره ای داخل ظرف نیز از جریان یافتن به صورت تابش جلوگیری میکند.در نتیجه این ظرف می تواندمواد گرم و سرد را برای مدتی طولانی بدون آن که دمای آنها تغییری کند در خود نگه دارد.در واقع آن چه موجب این عملکرد فلاسک می شود ،به طور کلی شامل ممانعت خلا از جریان گرما از طریق همرفت و اتلاف نشدن گرما به علت نقره اندود بودن دیواره است.

  منبع مطلب : www.mohammadjamini.blogfa.com

  مدیر محترم سایت www.mohammadjamini.blogfa.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  فلاسک خلاء

  همانطور که میدانیم گرما از سه طریق از جسمی به جسم دیگر یا از محیطی به محیط دیگر منتقل

  می شود.این سه روش عبارتند از :

  رسانش ، همرفت ، تابش.

  پس فلاسک خلاء باید با این سه روش از هدر رفتن گرما جلوگیری کند. اجزاء فلاسک خلاء

  عبارتند از : بطری شیشه ای دو جداره که بین آن خلاء است - پوشش نقره ای که هر دو جدار 

  این بطری را پوشانده است - درپوش عایق بطری.

  جنس شیشه که برای ساختن بطری فلاسک استفاده شده است یک نافلز است و چنانکه میدانیم 

  نافلزات رسانای ضعیف گرما هستند ، پس بطری شیشه ای از طریق کاهش رسانش گرمایی به حفظ

  گرما کمک میکند. اجسام کدر و تیره هم گرما را زودتر و بیشتر جذب میکنند و هم زودتر و بیشتر بازتابش 

  میکنند. در فلاسک خلاء با استفاده از نقره اندود کردن سطح داخلی و خارجی بطری از هدو رفت گرما

  به روش تابش جلوگیری شده است. اما فضای خالی بین دو جدار بطری فلاسک که محیط خلاء است یعنی 

  اتم یا مولکولی در آن وجود ندارد یا تعداد آنها بسیار بسیار کم است میتواند مانع انتقال گرما از روش 

  همرفت به محیط خارج بطری گردد. آخرین جزء فلاسک درپوش عایق آن است که این قسمت نیز 

  میتواند با جلوگیری از خروج هوای گرم شده درون بطری و ورود هوای سرد بیرون به داخل

  آن از سرد شدن مایع یا گاز درون بطری جلوگیری کند . در اصل درپوش عایق مانعی در برابر همرفت

  هوای داخل بطری با محیط خارج از آن میباشد. پس هرچقدر درپوش بطری کمتر باز و بسته شود دماب درون آن زمان بیشتری حفظ میشود.

  شیشه : مانع رسانش

  پوشش نقره ای : مانع تابش

  خلاء : مانع همرفت

  درپوش عایق : مانع همرفت

  نکته : فلاسک یا دمابان هم برای حفظ دمای گازها یا مایعات سرد و هم برای حفظ دمای مایعات و گازهای گرم استفاده میشود.

  پ

  منبع مطلب : oloome-tajrobi-96.blogfa.com

  مدیر محترم سایت oloome-tajrobi-96.blogfa.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  sana barabadi 8 ماه قبل
  0

  چرا در فلاسک های ارزان قیمت به جای خلا بودن بین دوجداره آن پر از هواست؟

  sana barabadi 8 ماه قبل
  0

  چرا در فلاسک های ارزان قیمت به جای خلا بودن، بین دوجداره پر از هواست؟

  ناشناس 8 ماه قبل
  1

  گومشو

  ناشناس 2 سال قبل
  3

  من جواب سوال چرا در فلاسک های ارزان قیمت به جای خلاه بودن، بین دوجداره ی آن پر از هواست

  مهدی 2 سال قبل
  1

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  1
  طاها 7 ماه قبل

  چی میگی تو همیشه همینو میگی😡😈

  0
  sana barabadi 8 ماه قبل

  چرا در فلاسک های ارزان قیمت به جای خلا بودن بین دوجداره آن پر از هواست؟

  برای ارسال نظر کلیک کنید