در حال پالایش مطالب میباشیم تا اطلاع ثانوی مطلب قرار نخواهد گرفت.
  توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  مهم ترین علل پدید آمدن مقررات و قوانین در جامعه چیست

  1 بازدید

  مهم ترین علل پدید آمدن مقررات و قوانین در جامعه چیست را از سایت نکس درجه دریافت کنید.

  سوالات درس مطالعات اجتماعی دوره اول دبیرستان سال هفتم

  درس دوم

  1-ما در روابطی که با دیگران برقرار می کنیم دارای  حقوق متقابل  هستیم. 

  2-فرزندان چه وظیفه و مسئو لیتی در برابر والدین خود دارند؟

  3- وقتی فردی وظایف وتکالیف خود را خوب انجام می دهد می گوینداو فرد مسئولی است.

  4-افراد در نقش های مختلف ، مسئولیت های مختلف دارند.

  5- کدام جمله صحیح وکدام جمله غلط است.

  الف) بعضی از افراد مسئولیت بیشتر و مهم تری دارند امّا هیج فردی نیست که مسئولیتی نداشته باشد.

  ب) من فقط در برابر کشور خودم مسئول هستم.

  6- چرا شما در نزد خداوند مسئول هستید؟

  7- شکر گزارنعمت های خداوند بودن یعنی چه؟

  8- چرا شما نسبت به خود مسئول هستید؟

  9-شما نسبت به اعضای خانواده چه مسئولیتی دارید؟

  10- شما چه وظیفه ای در مقابل معلمان خود دارید؟

  11- شما نسبت به همکلاسی خود چه وظیفه ای دارید؟

  12- شما در برابر اعضای جامعه چه مسئولیتی دارید؟

  13- شما نسبت به محیط زندگی خود وعالم آفرینش دارای چه مسئولیت هایی هستید؟

  درس سوم

  1-چرا برای هر سازمان ومؤسسه ، وظایفی معین شده است ؟

  2- مابرای بر قراری نظم وجلوگیری از هرج ومرج وهم چنین حفظ حقوق انسان ها به قانون نیاز داریم.

  3- چرا به قانون ومقرّرات نیاز داریم؟

  4- عدم پیروی از قانون چه پیامد ها یی دارد؟

  5- قانون اساسی چیست؟

  6- چه کسانی قانون وضع می کنند ؟کار قوه مقّننه چیست واز چه بخش هایی تشکیل شده است؟

  7-  مهم ترین علل پدید آمدن مقررات وقوانین در جامعه چه می باشد.

  ج) 1- برقراری نظم          2- حفظ حقوق افراد

  8- به طور کلّی قانون ومقررات به چه دلایلی به وجود آمده است؟

  ج) 1- حفظ حقوق افراد         2- برقراری نظم و امنیّت

  9- جمله صحیح وجمله غلط را مشخص کنید.

  الف) ایجاد نظم وامنیّت به نفع گروه خاصی است.

  ب) بر هم زدن نظم وامنیّت اجتماعی موجب پایمال شدن حقوق افراد می شود

    درس چهارم

  1- مقرّرات و قوانین به سه شیوه در جامعه رواج می یابند نامبرده ومثال بزنید؟

  ج)1-براساس دستورهای مذ هبی واخلاقی مثل نبایدباکفش واردنماز خانه ومسجد شوید.

  ج)2- براسلس عادت ورسم اجتماعی مثل ایستادن در صف اتوبوس یانانوایی

  ج)3- براساس قانون که توسط مجلس تصویب می شود مثل ممنوعیت عبوراز چراغ قرمز.

  2- همه افراد در برابر قانون ....مساوی... هستند.

  3- مهمترین قانون هر کشور ..................... آن کشور است.

  4- مادر همه قوانین ........................... است.

  5- مهمترین حقوق ملت ومهمترین وظایف حکومت ومردم بر اساس...........معین شده است. الف) دستورهای مذهبی واخلاقی

  ب) بر اساس عادت ورسم اجتماعی

  ج) بر اساس قانون اساسی

  د) بر اساس فرهنگ جامعه

  6- مجلس خبرگان پس از پیروزی انقلاب اسلامی به چه منظوری تشکیل شد؟

  ج) برای نوشتن قانون اساسی جمهوری اسلامی

      

   7- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چند اصل دارد ؟  ج)  177

  8- قوه مقنّنه از چند بخش تشکیل شده است نام ببرید؟

  9- نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای یک دوره چند ساله انتخاب می شوند ؟

  10- شورای نگهبان مرکب از چند نفر هستند وچگونه انتخاب می شوند؟

  11- دو وظیفه ی مهم شورای نگهبان را بنویسید ؟

  12-چرا قانونگذاران باید ازبین بهترین افراد انتخاب شوند؟

  ج) به دلیل اینکه وضع قانون اهمیت زیادی درجامعه دارد.                                                                                   

   درس  پنجم


  1- چه حوادثی انسان را تهدید می کند .
  2-چرا در هنگام وقوع حوادث با همنوعان، همدلی و همدردی می کنیم؟


  3- جمعیت هلال احمر در هنگام حوادث چه کارهایی انجام می دهد؟


  4- بیمه چیست و انواع آن کدام است؟

  5-چرا بیمه به وجود آمده است؟

  6- همدلی یعنی چه ؟

  7- همدردی یعنی چه ؟

  8-جمعیت هلال احمر در هنگام وقوع حوادث چه اقداماتی انجام می دهد ؟

  9- هلال احمر برای آسیب دیدگان سیل یا زلزله و جنگ چه اقداماتی انجام می دهند ؟

  10 – جمعیت هلال احمر در شرایط عادی چه برنامه ای دارد ؟

  11 – اعضای سازمان جوانان هلال احمر از بین چه کسانی انتخاب می شوند ؟
  سوالات جای خالی
  12-خداوند همدلی و انسان دوستی را در ....................... ما انسان ها قرار داده .؟ .
  13- جمیت هلال احمر یکی از مؤسساتی است که در زمان وقوع حوادث .........یا.......... به کمک مرد می شتابند ؟
  سوالات
  ص غ

  14- همدلی وهمدردی فقط برای حوادث بزرگ است ؟


  15 – ما در حوادث فقط به یاری هموطنان خود می شتابیم

  مطالعات درس ششم پایه هفتم

  1-بیمه تحصیلی چیست؟

  2-مؤسسه ای که شما رابیمه کرده است،.............وشما.............هستید.

  3- چرا بیمه بوجود آمده است؟

  4-بیمه چیست؟

  5- درکشورما،مؤسسات مختلفی برای بیمه بوجودآمده است که همه آنها زیر نظر ........................ فعالیت می کنند.

  6-انواع بیمه را نام ببرید؟

  7-بیمه اجباری وبیمه اختیاری چه نوع بیمه ای است؟

  8- چهار مورد از انواع بیمه ها را از نظر ارائه ی خدمات آن ها نام ببرید.

  9- دومورد از قوانینی را کهدر مورد بیمه در کشورمان وجود دارند،توضیح دهید.

  10- چرا دارندگان وسایل نقلیه موتوری ،باید سالیانه خودروی خود را بیمه کنند؟

  11- چرا صاحبان بنگاه ها وشرکت ها کارمندان وکارگران خود را بیمه می کنند؟
  درس هفتم  تولید وتوزیع

  1- جملات صحیح وغلط را مشخص کنید.

  الف) انسان برای آنکه بتواند به حیات وزندگی خود ادامه دهد ، باید تولید کند.

  ب) در گذشته ادامةزندگی انسان بدون تولید امکان پذیر بوده است.

  ج) انسان ها نمی توانند به تنهایی همةچیز های مورد نیاز خود را تولید کنند.

  د) بازار علاوه بر اینکه محل داد وستد اقتصادی بوده است در امور اجتماعی هم نقش مهمی داشتند.

  2-تولید محصول به چند منظور صورت می گیرد؟

  جواب* 1-به منظور رفع نیاز  2- رفع خواسته های انسان 

  3- محصولی که تولید می شود به چند شکل است؟ مثال بزنید.

  جواب* 1-کالا مثل کیف وکفش  2- خدمات مثل بیمه وخدمات پزشکی

  4- عوامل تولید به چند دسته تقسیم می شود؟نام ببرید .

  جواب*سه دسته 1- منابع طبیعی    2-  سرمایه   3-  نیروی انسانی

  5- منابع طبیعی چیست؟

  6- سرمایه چیست؟

  7- چرا نقش نیروی انسانی در تولید بسیار مهم است؟

  8- برای تولید هر محصولی، نیروی انسانی باید.................و..................لازم را داشته باشد.

  9- تقسیم کار چگونه بوجود آمد؟

   جواب*وقتی نیاز ها زیاد شد افراد هر یک به کار خاص پرداختند ودر آن کار مهارت یافتندوبه این ترتیب تقسیم کار بوجود آمد.

  10- به طور کلی مشاغل وفعالیَت های اقتصادی به چند گروه تقسیم می شود ؟نام ببرید. جواب*سه گروه 1- کشاورزی 2-صنعت 3- خدمات

  11- توزیع چه نوع فعالیتی است؟

  12- کسب حلال چه شرایطی دارد ؟ ودرآمد ناشی از کسب غیرحلال از نظر قرآن چه حکمی دارد

  درس 8    مصرف

  1- مصرف کننده کیست ؟

  2- امروز علاوه بر پول کاغذی از چه شیوه های دیگری برای مبادله استفاده می شود؟

  3- چه کارهایی برای رعایت واحترام به حقوق مصرف کننده انجام می شود؟

  جواب* 1- تصویب قوانین ومقررات   2-  بر چسب کالا   3- استاندارد

  4- استاندارد یعنی چه؟ وچه فایده ای برای خریدار دارد؟

  5- مسئولیت مصرف کننده،................................  است.

    6- مصرف گرایی چیست؟

  7- مصرف گرایی به ....................می انجامد.

  8- از نظر دین اسلام اسراف چه حکمی دارد؟

  9- مصرف گرایی چه تا ثیری بر محیط زیست می گذارد؟

   جواب* مصرف گرایی به شدت به محیط زیست آسیب می رساند.

  10- صحیح یاغلط بودن جملات زیر را مشخص کنید.

  الف)  اگر زباله ها در زمین دفن شوند یا سوزانده شود برای محیط زیست زیان آور نیست .

  ب ) از نظر دین اسلام ، تولید ومصرف کالا برای رفع نیاز انسان است. 

  مطالعات درس نهم

  1- هر مکان از نظر علم جغرافیای دو ویژگی دارد .آن دو مورد را نام ببرید؟

  2- چهار مورد از ویژگی های طبیعی را نام ببرید؟

  3- چهار مورد از ویژگی های انسانی را نام ببرید؟

  4- دانش جغرافیا چه کمکی به ما می کند؟

  5- جغرافی دان ها معمولاً کار خودشان را با.................دربارة یک مکان آغاز می کنند.

  6- پرسش های جغرافیای باچه کلماتی آغاز می شود؟

  7- وسایل مطا لعه در جغرافیارا نام ببرید؟

  8- جغرافی دانان از نقشه چه اطلا عاتی به دست می آورند ؟

  جواب) محل دقیق پدیده های طبیعی مانندکوه، رود، جنگل و پدیده های انسانی مثل راه ها ، پل ها ، سدهاو....

  9- نقشه ها انواع گوناگون دارند وهر کدام از آنها .................. را به ما می دهند؟

  10- چهار مورد از انواع نقشه هارا نام ببرید؟

  11- تعریف نقشه را بنویسید؟

  12- درزیر هر نقشه ، شما خطی مشاهده می کنید که به آن ..................... می گویند ؟

  13- با استفاده از مقیاس خطی می توان فاصله ............... مکان ها را روی زمین محاسبه کرد؟

  14- انواع عکس ها را نام ببرید؟

  15- عکس ها وسیله مهمی برای ....................و.................... هستند.

  16- عکس های معمولی چگونه گرفته می شود؟

  17- برا ی تهیة نقشه های جغرافیایی از کدام عکس ها استفاده می شود؟

  18- عکس های هوایی چگونه تهیة می شود؟

  19- تصاویر ماهواره ای چه اطلاعاتی را در اختیار ما قرار می دهد؟

  جواب) اطلاعات زیادی در بارةمکان ها به دست می آوریم.

  20- کرة جغرافیایی چیست؟                                                                                                         جواب)مدل کوچک شده کرة زمین را کرة جغرافیایی می گویند.

  21- کتاب ها وفرهنگ نامه ها چه کمکی به دانش جغرافیای ما می کنند؟

  22- از رایانه واینترنت چگونه در مطالعه جغرافیا استفاده می شود؟

  درس دهم مطالعات اجتماعی

  1- جامعه ایران از چه گروه هایی تشکیل شده است؟

  2- چرا کشور ایران به بخشهای کوچکتری به نام استان تقسیم شده است ؟

  3- استان به وسیله........................ اداره می شود؟

  4- چرا مؤسسه ای به نام شهر داری به وجود آمده است؟

  5- کار کنان شهرداری در چه جهتی تلاش می کنند؟

  6- چهار مورد از خدمات شهر داری را بنویسید؟

  7- چرا شهرداری از مردم عوارض نوسازی در یافت می کند؟

  8- در روستا ها ، برای تصمیم گیری بهتر ................................ وجود دارد.

  9- ریش سفیدان وافراد با تجربه ومورد اعتماد روستا برای بهتر شدن وضع روستای خودشان چه اقداماتی را انجام می دهند؟

  10- دو رشته کوه اصلی ایران را نام ببرید؟

  11- نواحی مرتفع وبلند شمال ایران شامل کدام رشته کوه ها می باشد؟

  12- قله های آتشفشانی کوه های آذر بایجان را نام ببرید؟

  13- قله های مهم رشته کوه البرز را نام ببرید؟

  14- چرا دامنه های شمالی البرز سرسبز تر است؟

  15- رشته کوه زاگرس در کدام قسمت ایران ودر چه جهتی واقع شده است؟

  16- ریزش بارش در کدام قسمت زاگرس بیشتر است؟

  17-قله های بلند زاگرس را نام ببرید ؟

  18- در نواحی مرکزی وجنوب شرقی ایران چه کوههایی وجود دارد؟

  19- نواحی پست وهموار ایران شامل........................و.........................است.

  20- دو دشت وسیع ایران کدامند ؟

  21- جلگه چگونه تشکیل می شود؟

  22- ایران در کدام سمت آسیا واقع شده است؟

  23- صحیح یاغلط بودن جملات زیر را مشخص کنید.

  الف) جلگه ها زمین های حاصلخیز ومناسبی برای کشاورزی است.

  ب) دشت ها سرزمین های مناسب برای کشاورزی است.

  ج) همه جای ایران از نظر پستی وبلندی یکسان است.

  د) مساحت کشور ایران 1648195 کیلومتر مربع است.

  1-زیست بوم (زیستگاه) چیست؟

  2- مهم ترین علت تنوع زیستگاه ها در کشور ما چیست؟

  3-عناصر آب وهوارا نام ببرید؟ (در ایستگاه های هوا شناسی چه چیزهایی محاسبه می شود؟)

  4- مهم ترین عناصر آب وهوارانام ببرید؟

  5- چگونه می توا ن به آب وهوای یک منطقه پی برد؟

  6-دو نمونه از نمودار های آب وهوایی را نام ببرید؟

  7-اقلیم شناسان نواحی آب وهوایی ایران را چند دسته تقسیم می کنندنام ببرید؟

  8-مرطوب ترین ناحیه آب وهوایی ایران چه نام دارد؟

  9-ناحیه معتدل ومرطوب خزری چه ویژگی هایی دارد؟

  10- میزان بارندگی در ناحیه معتدل خزری از غرب به شرق...............می یابد.

  11- در نا حیه خزری برای کشت بیشتر محصولات کشاورزی از آب...........استفاده می شود.

  12-ناحیه معتدل خزری بین کوه های ...........و.............واقع است.

  13- ناحیه معتدل و نیمه خشک کوهستانی در کجا قرار دارد؟

  14- ناحیه معتدل و نیمه خشک کوهستانی چه ویژگی هایی دارد؟

  15- ناحیه معتدل و نیمه خشک کوهستانی دارای زمستان های .........وتابستان های ........است.

  16-در ناحیه معتدل و نیمه خشک کوهستانی در چه صورتی می توانیم زراعت دیم داشته باشیم؟

  17- در ارتفاعات ناحیه معتدل و نیمه خشک کوهستانی ........و...........سرسبز روییده است.

  18- ناحیه گرم وخشک در کجا قرار دارد؟

  19- چهار مورد از خصوصیات ناحیه گرم وخشک رابنویسید؟

  20- در ناحیه گرم وخشک داخلی چه درختانی قادر به رشد ونمو هستند؟

  21- ناحیه گرم وشرجی سواحل جنوب در کجا قرار دارد؟وتابستان وزمستان آن چگونه است؟

  22- چرا ناحیه ساحلی جنوب ایران خشک است؟

  23- چرا در نواحی آب وهوایی گرم وخشک داخلی وناحیه گرم سواحل جنوب زراعت دیم امکان پذیر نیست؟

  مطالعات درس 12

  1- چرا زیستگاه ها تخریب می شوند؟

  2- تا کنون حدود ................... گونه ی گیاهی در ایران شناسایی ونام گذاری شده است وحشرات ایران را حدود ......................... تخمین زده اند .

  3- مهم ترین عامل تخریب زیستگاه ها را بنویسید؟

  4- ما به چه صورت از طبیعت باید بهره برداری کنیم؟

  5- چگونه امکان دارد تعادل طبیعت از میان برود؟

  6- شکار بیش از حد وصید بی رویه ، چه تأ ثیری در گونه های جانوری دارد؟

  7- یکی ازچیزهایی که حیات زیستگاه هارا تهدید می کند،........................... است.

  8- زباله ها چگونه حیات زیستگاه هارا تهدید می کند؟

  9- فعالیت کار خانه هاوگازهای سمی چگونه بر زندگی گیاهان وجانوران تأثیر می گذارد ؟

  10- مهم ترین دلایل حفاظت از زیستگاه ها را نام ببرید؟(چرا تنوع زیستی مهم است؟)

  11-خداوند در قرآن در مورد نظم در آفرینش چه می فرماید؟

  12- یکی از راه های شکر گزاری از نعمت های الهی این است که رابطة ..............و..................با طبیعت داشته باشیم؟

  13- آیا انسان تنها موجودی است که حق حیات دارد؟توضیح دهید.

  14- چرا موجودات زنده به یکدیگر وابستگی دارند؟

  15- گیاهان وجانوران چه فایده هایی برای انسان دارند؟ توضیح دهید.

  16- چگونه از زیستگاه های محیط اطراف خود می توانیم حفاظت کنیم؟

  17- مهم ترین وظیفه ی سازمان حفاظت از محیط زیست چیست؟

  18- یکی از مشاغل مهم در سازمان حفاظت از محیط زیست...............است.

  19- دو مورد از مسئولیت های (وظایف)محیط بان هاراذکر کنید؟

  20- شما برای حفاظت از محیط زیست چه اقداماتی انجام می دهید؟(4مورد)

  21- به چه مناطقی،منطقه یحفاظت شده می گویند؟توضیح دهید.

  22- مناطق حفاظت شده در ایران را نام ببرید؟

  23-یکی از مقررات مربوط به منطقه حفاظت شده را بنویسید؟

  24- اصل 50قانون اساسی درباره ی حفاظت از محیط زیست چه می گوید؟


  پایان نوبت اول موفق ومؤید باشید.
  منبع مطلب : rajabnia2020.blogfa.com

  مدیر محترم سایت rajabnia2020.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  مهدی 2 سال قبل
  1

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  برای ارسال نظر کلیک کنید