در حال پالایش مطالب میباشیم تا اطلاع ثانوی مطلب قرار نخواهد گرفت.
  توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  منظور از عمر حقیقی را شناسنامه ما تعیین نمیکند چیست

  1 بازدید

  منظور از عمر حقیقی را شناسنامه ما تعیین نمیکند چیست را از سایت نکس درجه دریافت کنید.

  منظور از عمر حقیقی را شناسنامه ما تعیین نمی کند چیست؟ صفحه 67 فارسی هفتم

  منبع مطلب : nexload.ir

  مدیر محترم سایت nexload.ir لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب خود ارزیابی و نوشتن درس هشتم (8) فارسی هفتم

  جواب خود ارزیابی و نوشتن درس هشتم (8) فارسی هفتم

  مطالب پیشنهادی:

  جواب درس 9 فارسی هفتم

  جواب نوشتن و خود ارزیابی درس 7 فارسی هفتم

  معنی شعر علم زندگانی فارسی هفتم

  جواب فعالیت های تفکر هفتم

  منبع مطلب : sci-hub.ir

  مدیر محترم سایت sci-hub.ir لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  فارسی هفتم

  11- بیت « گر برکنم دل از تو و بردارم از تو مهر    آن مهر بر که افکنم آن دل کجا برم ؟ » بر چه مفهومی تأکید دارد ؟

         1- عهد و وفا       2- ایثار و از خود گذشتگی     

  3- عشق و علاقه        4- تسلیم و سر سپردگی

  12- منظور از مصراع دوم این بیت چیست ؟  « با خودش زیر لب چنین گفت :    آرزوهایتان چه رنگین است !

         1- خیال پردازی بسیار                   2- آرزوهای بی مورد     

  3- آرزوهای زیبا و گوناگون     4- خیالات دست نیافتنی

  13- در بیت « به گفتار پیغمبرت راه جوی / دل از تیرگی ها بدین آب شوی » منظور از « آب » چیست ؟

        1- خداوند          2- سخنان پیامبر   3- قرآن              4- کارهای شایسته

  14- جمله ی « آینده با حرف ساخته نمی شود » معادل کدام ضرب المثل است ؟

        1- نابرده رنج گنج میسر نمی شود                            

    2- کار نیکو کردن از پر کردن است

    3- به عمل کار بر آید به سخندانی نیست                    

  4- مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد

  15-  « آسمان ، مثل یک تبسم شد » یعنی :

        1- آسمان از دست روزگار می خندید                                  

      2- آسمان صاف و زیبا شد و ابرهای تیره کنار رفت

        3- روزگار هم با مهر و محبت با مردم رو به رو شد                    

     4- آسمان همانند لبخندی زیبا شد

  16- این بیت در وصف چیست ؟    هر چه سرما و هر چه دل سردی       پر زد آهسته از نظر گم شد

        1- امید و آرزو      2- ناامیدی و یأس        3- روزگاران ناموافق     4- بهار زیبا

  17- بیت « این زندگی حلال کسانی که همچو سرو / آزاد زیست کرده و آزاد می روند » به چه مفهومی تکیه دارد ؟

        1- بخشندگی       2- وارستگی       3- بلند قامتی            4- آزاد بودن

  18- پیام اصلی این بیت چیست ؟   نگردد شاخک بی بن برومند       ز تو سعی و عمل باید ، ز من پند

         1- پند گویی        2- تجربه اندوختن 3- مال اندوزی           4- کار و کوشش

  19- در عبارت زیر ، بر چه چیزی تأکید شده است ؟

        « عمر حقیقی را ، شناسنامه ی ما تعیین نمی کند . زیستن و زندگی زیبا ، تنها همان فرصت هایی است که با رفتار های زیبا و کارهای بزرگ می گذرد .»

        1- کار کردن    2- پاک زیستن     3- تندرست بودن  4- کار های بزرگ کردن

  20- منظور از « شناسنامه » در عبارت « عمر حقیقی را شناسنامه ی ما تعیین نمی کند » چیست ؟

        1- زمان مادی     2- سعی و تلاش       3- روزهای معنوی  4- امید و آرزو

  21- در عبارت « حرم ، دل او را آرام می کرد و مدرسه ، اندیشه اش را » منظور از واژه های مشخص شده ، به ترتیب چیست ؟      1- معنویت ، علم      2- دانش ، علم             3- مقدسات ، معلومات        4- نور الهی ، سعی و تلاش

  22- منظور از « برق » در عبارت « برقی در عمق چشم های این نوجوان شهرستانی وجود دارد » چیست ؟

          1- تلاش و کوشش     2- امید و آرزو      3- دقت و اندیشه   4- صبر و استقامت

  23- مفهوم مقابل کدام گزینه ، نادرست است ؟

        1- تا کی حرکات کودکانه    در باغ و چمن ، چمیدن آموز ( اقدام به کار های بزرگ )

        2- رام تو نمی شود زمانه     رام از چه شدی ؟ رمیدن آموز ( تداوم سعی و تلاش )

        3- مندیش که دام هست یا نه      بر مردم چشم ، دیدن آموز ( سعی در دفع خطر)

        4- شو روز به فکر آب و دانه        هنگام شب آرمیدن آموز ( اقدام به تلاش شبانه )

  24- « باد در گلو انداختن » کنایه از :

         1- چاق شدن                 2- مغرور شدن                  3- بی تفاوت بودن             4- درگیر شدن

  25- این بیت « خدا آن ملتی را سروری داد / که تقدیرش به دست خویش بنوشت » بر چه مفهومی تأکید دارد ؟

       1- استقلال طلبی      2- ریاست طلبی    3- تقدیر گرایی      4- همکاری

  26- مفهوم عبارت « یک عقل ، خوب است و دو عقل ، بهتر » چیست ؟ 1- فکرکردن 2- مشورت کردن  3- اتحاد و یک پارچگی 4- عقل گرایی

        27- با توجه به مصراع « سرو نباشد به اعتدال محمد » به کدام ویژگی سرو اشاره شده است ؟

            1- میانه رو بودن       2- سرسبزی              3- راست قامتی        4- آزادگی

    28- در مصراع « ماه فروماند از جمال محمد ) ص ) » « فروماند » در کدام معنی نیامده است ؟

        1- شگفت زده می شود                   2- حسادت می کند        3- باز می ماند       4- حیرت می کند

  29- معنی واژه ی « کوره راه » .................. است .    

  1- راه خاکی     2- راه میان بر     3- راه ناشناخته    4- راه طولانی

   30- در مصراع « روشن و گرم و زندگی پرداز » اشاره به .................... شده است ؟

     1- گرما و روشنایی      2- طلوع خورشید  3- فرارسیدن بهار       4- آغاز زندگی

  31- « پوست بر تن کژال خراشید » یعنی ............. 1- زخمی شد     2- ترساند     3- ترسید    4- حمله کرد

  32- در مصراع « هر چه سرما و هر چه دل سردی » واژه ی « دل سردی » به کدام معنی نیامده است ؟

        1- قهر                   2- کینه                   3- دشمنی      4- سرما

  33-  منظور از عبارت « قلب مهمان خانه » نیست ؟

       1- قلب نباید مثل مهمان خانه خالی بماند                    

    2- قلب نباید مکان ناپایداری برای دوستی ها باشد

       3- قلب نباید مانند مهمان خانه چندین اتاق داشته باشد     

  4- قلب نباید مانند مهمان خانه کوچک باشد

  34- در کدام گزینه کنایه وجود دارد ؟

         1- پایت را از گلیمت درازتر نکن                              

   2- با همین حرف هایت بود که شیرش کردی

         3- از صحنه ای که دیدم چیزی نمانده بود غش کنم    

     4- جگرم را خون کردی

  35- با توجه به درس آدم آهنی و شاپرک « خفاش » و « شاپرک » نماد چگونه انسان هایی هستند ؟

          1- ترسو – ساده لوح         2- ظالم – ساده لوح     

    3- ترسو – مهربان       4- ظالم – مهربان

  36-  در این بیت « بهتر از هر چه  هست در دنیا   با خدا راز گفتنت امروز » بر چه مفهومی تأکید شده است ؟

        1- عبادت خدا          2- زیبایی بهار        

     3- راز و نیاز کردن انسان ها        4- زیبا بودن طبیعت

  37-  در این بیت « نار خندان ، باغ را خندان کند      صحبت مردانت از مردان کند» منظور از « نار خندان » چیست ؟

        1- چهره ی خندان        2- میوه ی انار              

      3- گل های باغ           4- قلب انسان های پرهیزگار

  1. در عبارت زیر مفعول را مشخص کنید .( 1)

   « رزمندگان  دشمن را از خا ک ما بیرون کردند . »‌

   الف ) خاک             ب ) دشمن            ج ) خاک            د ) رزمندگان

  2. در بیت  زیر  نهاد را مشخص کنید .   ( 1)                                                                                                                                                                       « هرگز نرسد به منزل عشق    بی بدرقه ی تو کاروان ها »

  الف ) بدرقه            ب ) هرگز             ج ) منزل                د ) کاروان ها

  3. کدام گزینه موصوف و صفت است ؟ ( 1)

  الف ) کشور ایران   ب ) دریای طوفانی     ج ) کلاس درس      د ) انتخاب دوست

  4. کدام کلمه نمی توانند به عنوان قافیه به کار روند ؟ ( 1)

  الف ) کوشش ، جوشش       ب ) یار ، خار     ج ) موش ، موشک   د ) گل ، دل

  5.با توجه به عبارت زیر همه ی گزینه ها فعل هستند به جز .............. ( 1)

  از اینان یکی سر بر نمی دارد ، که دو گانه ای یگزارد چنان خواب غفلت برده اند که گویی نخفته اند که مردهاند .

  1. بگزارد              2.برده اند                    3.گویی                4. نخفته اند

  6.معنی واژه های ( متعبد – مصحف – طفو لیت – طایفه ) به ترتیب در کدام گزینه ها آمده است ؟ ( 1)

  الف )شکرگزار – قرآن – خردسالی –گروه                 ب) عبادت کننده – کتاب دعا – کودکی – دسته

  ج) شکرگزار – مفاتیح الجنان – کودکی – عده            د) عبادت کننده- قرآن – نوزادی – بزرگا ن

  7. کدام اثر نظامی نیست ؟ ( 1)

  1.خسرو وشیرین               2.لیلی و مجنون            3.هفت پیکر                 4.کشف الاسرار

  8.  در عبارت زیر منظور از دو گانه چیست ؟ ( 1)

  از اینان یکی سر بر نمی دارد که دوگانه ای بگزارد .

  1)نماز عصر              2. نماز ظهر                3. نماز مغرب               4. نماز صبح

  9. در پوستین خلق افتا د ن کنایه از .............. ( 1)

  1. با مردم در گیرشدن       2. مردم رانادیده گرفتن             3. غیبت کردن            4. فریا د کشیدن بر سرمردم

  10. در کدام گزینه فعل وجود ندارد ؟ ( 1)

  1) گفت به فصل بهار           2) آینه های رازها ست   3.  خط خدا را بخوان             4. با خط رخشان سبز

  11. با توجه به عبارت زیر کدان واژه نهاد نیست ؟ ( 1)

  نادانی که از آموختن سر باز نزند ، بخشنده ای که در بخشش خود بخل نکند و درویشی که آخرت خویش را به دنیای خود نفروشد .

  1) نادانی            2) بخشنده ای    3) بخل              4) درویشی

  12.کدام آرایه ادبی در شعر زیر وجود دارد ؟ ( 1)

  برگ درختان سبز در نظر هوشیار / آینه رازهاست/ جلو ه ی روی خداست

  1)تشبیه      2) مراعات نظیر    3) تضاد         4) تشخیص

  13.کتاب کویر از کیست ؟ 1) شریعتی    2) قیصر امین پور   3) سنایی       4) محمود کیانوش    ( 1)

  14.مثنوی معنوی از کیست ؟  1) سعدی     2) فردوسی   3) مولوی     4)  بهار     ( 1)


  15) نقش کلمه ی مشخص شده چیست ؟   می توانیم از لحظه های زندگی لذت ببریم .   ( 1)

  1) مسند    2) متمم      3)    مفعول      4)  نهاد

  16. نقش کلمات مشخص شده را بنویسید ؟  1/5  

  دانش آموزان باهوش درس هایشان را می خوانند .  دانش آموزان باهوش   ................. درس هایشان..........می خوانند..

  رزمندگان دلاور ما  با  دشمن متجاوز   جنگیدند .

  17.ارکان تشبیه را در جمله ی زیرمشخص کنید . ( 1)

  نسیم همچون مادری مهربان گل ها را نوازش می داد . مشبه.........مشبه به........وجه شبه........ادات شبه...

  18. در بیت زیر کدام آرابه ادبی به کار رفته است ؟ 5/0

  هر چه سرما و هرچه دل سردی         پرزد آهسته از نظر گم شد

  19.مفهوم ضرب المثل خود را بشناس تا خدا را یشناسی از کدام بیت دریافت می شود ؟ ( 2)

  علم بال است مرغ جانت را       بر سپهر او برد روانت را

  نیست آب حیات جزدانش       نیست باب نجات جز دانش

  دل بی علم چشم بی نورست      مرد نادان زمردمی دور ست

  آن چه در علم بیش می باید       دانش ذات خویش می باید

  منبع مطلب : molavi1392.blogfa.com

  مدیر محترم سایت molavi1392.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ناشناس 6 ماه قبل
  -1

  سعی و تلاش هست

  ناشناس 7 ماه قبل
  1

  عمر حقیقی را،شناسنامه ما تعیین نمی کند:ارزش عمر ما به سنّ شناسنامه ای ما نیست بلکه به اندازه رفتارها و کارهای نیک ماست

  النا تقي زاده 7 ماه قبل
  0

  منظور از جمله عمر حقيقي را شناسنامه ما تعيين نميكند:اين است كه زندگي زيستن، زندگي كردن و استفاده كردن از فرصت هاست مهم نيست كه فردي ٢٠ ساله باشد يا١٠٠ ساله....به قول معروف سن فقط يه عدده 🥰✌🏻و ارزش زندگي ما به سن شناسنامه ايه ما نيس.. بلكه به اندازه رفتار و كارهاي نيك ماست 👌🏻✊🏿

  النا تقي زاده 7 ماه قبل
  -1

  منظور از جمله عمر حقيقي را شناسنامه ما تعيين نميكند:اين است كه زندگي زيستن، زندگي كردن و استفاده كردن از فرصت هاست مهم نيست كه فردي ٢٠ ساله باشد يا١٠٠ ساله....به قول معروف سن فقط يه عدده 🥰✌🏻و ارزش زندگي ما به سن شناسنامه ايه ما نيس.. بلكه به اندازه رفتار و كارهاي نيك ماست 👌🏻✊🏿

  مهدی 8 ماه قبل
  4

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  برای ارسال نظر کلیک کنید