در حال پالایش مطالب میباشیم تا اطلاع ثانوی مطلب قرار نخواهد گرفت.
  توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  معنی از جمال صورت قصر و بسیاری غلامان و سریر ملک وی هیچ خبر ندارد

  1 بازدید

  معنی از جمال صورت قصر و بسیاری غلامان و سریر ملک وی هیچ خبر ندارد را از سایت نکس درجه دریافت کنید.

  درس دوم عجایب صنع حق تعالی

  2- پس اندر این آیات تفکر کن: پس دربارۀ این نشانه ها فکر کن.

  3- چگونه بساط تو ساخته است و جوانب وی فراخ گسترانیده:

  چگونه سفرۀ زندگی تو را فراهم کرده است و گوشه های آن را وسیع کرده است.

  4- هر یکی را آنچه به کار باید داد: به هر کسی هر چه لازم دارد، داده است.

  5- اگر در خانه ای شوی که به نقش و گچ کنده کرده باشند: اگر در خانه ای وارد بشوی که با نقش ها گچ بری شده باشد.

  6- و لکن سقفی بی ستون: ولی آسمان سقفی است که ستون ندارد.

  (الله الذی رَفَع السَّماواتِ بغَیرِ عَمَدٍ تَروُنَها )

  7- خانه بس بزرگ است و چشم تو بس مختصر و در وی نمی گنجد:

  دنیا بسیار بزرگ است و چشم تو بسیار کوچک و آن را درک نمی کند(کنایه) 

  8- از جمال صورت قصر و بسیاری غلامان و سریر ملک وی هیچ خبر ندارد.

  از زیبایی شکل کاخ و نوکران بسیار و تخت پادشاهی او خبر ندارد.

  9- چشم باز کن تا عجایب بینی و مدهوش و متحیر شوی:

  خوب دقت کن (کنایه) تا شگفتی ها را ببینی و سرگشته و حیرت زده شوی. 

  منبع مطلب : tavanaelmi.blogfa.com

  مدیر محترم سایت tavanaelmi.blogfa.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  داستان و مطلب های متفاوت

  بدان که هرچه در وجود است، همه صنع خدای تعالی است. آسمان و آفتاب و ماه و ستارگان و زمین و آنچه بر وی است ، چون کوه ها و بیابان ها و نهر ها و آنچه در کوه هاست، از جواهر و معادن و آنچه بر روی زمین است ، از انواع نباتات و آنچه در برّ و بحر است، از انواع حیوانات و آنچه میان آسمان و زمین است، چون میغ و باران و برف و تگرگ و رعد و برق و قُوس قُزَح و علاماتی که در هوا پدید آید ، همه عجایب صنع حق تعالی است و این همه ، آیات حق تعالی است که تو را فرموده است تا در آن نظر کنی. پس اندر این آیات، تفکر کن.

  در زمین ، نگاه کن که چگونه بساط تو ساخته است و جوانب وی فراخ گسترانیده و از زیر سنگ های سخت ، آب های لطیف روان کرده تا بر روی زمین میرود و به تدریج بیرون می آید. در وقت بهار بنگر و تفکر کن که زمین چگونه زنده شود و چون دیبای هفت رنگ گردد ، بلکه هزار رنگ شود.

  نگاه کن مرغان هوا و حشرات زمین را هر یکی بر شکلی دیگری و بر صورتی دیگر و همه از یکدیگر نیکوتر؛ هر یکی را آنچه به کار باید ، داد و هر یکی را بیاموخته که غذای خویش چون به دست آورد و بچه را چون نگه دارد تا بزرگ شود و آشیان خویش چون کند. در مورچه نگاه کن که به وقت خویش غذاچون جمع کند. اگر درخانه شوی که به نقش و گچ، کنده کرده باشند، روزگاری دراز ، صفت آن گویی و تعجب کنی و همیشه در خانه خدایی، هیچ تعجب نکنی! و این عالم، خانه خداست و فرش وی ، زمین است ولکن سقفی بی ستون و این، عجیب تر است و چراغ وی ماه است و شعله وی آفتاب و قندیل های وی ستارگان و تو از عجایب این ، غافل که بس بزرگ است و چشم تو بس مختصر و در وی نمی گنجد. و مَثَل تو ، چون مورچه ای است که در قصر مَلِکی سوراخی دارد؛ جر غذای خویش و یاران خویش چیزی نمی بیند و از جمال صورت قصر و بسیاری غلامان و سریر ملک وی ، هیچ خبر ندارد.

  اگر خواهی به درجه مورچه قناعت کنی، می باش و اگر نه، راهت داده اند تا در بُستان معرفتِ حق تعالی، تماشا کنی و بیرون آیی؛ چشم باز کن تا عجایب بینی که مدهوش و متحیر شوی.

  کیمیای سعادت ، امام محمّد غزّالی

  منبع مطلب : mani-2015.blogfa.com

  مدیر محترم سایت mani-2015.blogfa.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  سؤالات فصل سوم ، فارسی سوم

                                                  سؤالات فصل سوم ، فارسی سوم

  1-    لغات زیر را معنی کنید .

  لیل و نهار ، تنبیه ، اقرار ، فکرت ، تسبیح ، مستمع ، اسرار ، خفته ، جهالت ، الوان ، عنب ، حُقّه ، مسخّر ، اِنعام ، صُنع ، میغ ، نهر ، برّ و بحر ، قوس قزح ، عجایب ، بساط ، فراخ ، دیبا ، قندیل ، جمال ، قصر ، غلام ، سریر ، قناعت ، متحیر ، مدهوش

  2-    اشعار و عبارات زیر را معنی کنید .

  الف- کوه و دریا و درختان در تسبیح اند      نه همه مستمعی فهم کند این اسرار

  ب) عقل حیران شود از خوشه ی زرین عنب      فهم عاجز شود از حقّه ی یاقوت انار

  ج- آفرینش همه تنبیه خداوند دل است     دل ندارد که ندارد به خداوند اقرار

  د) همه عجایب صُنع حق تعالی است

  ه) مورچه از جمال صورت قصر و بسیاری غلامان و سریر ملک وی هیچ خبر ندارد

  3- بنفشه و نرگس در بیت 6 هر کدام مظهر و نماد چیست ؟

  4- هر کدام از ترکیب های زیر وصفی است یا اضافی ؟

        دامن صحرا ، نقش عجب ، مرغان سحر ، خواب جهالت ، گل صد برگ ، خوشه ی زرین ، حقه ی انار

  5- کیمیای سعادت از کیست ؟

  6- پنج جمع مکسر در درس 8 پیدا کنید و مفرد آنها را بنویسید

  7- کدام بیت در درس 7 تشبیه دارد ؟

  8- ویژگی های نثر کهن را بنویسید .

  9- زنجیره ی معنای یا شبکه ی معنایی را در ص 46 پیدا کنید .

  10- دو تشبیه در درس 8 پیدا کنید و بنویسید

  11- سعدی در شعر تماشای بهار به موضوعاتی از قبیل خداشناسی و تسبیح کائنات اشاره کرده است دست کم دو موضوع دیگر پیدا کنید و بنویسید .

  12- سعدی در یکی از قصائد خود می گوید فضل خدای را که تواند شمار کرد    یا کیست آن که شکر یکی از هزار کرد کدام بیت هم مضمون این بیت است ؟

  13- تفاوت قصیده و غزل در چیست ؟

  14- معادل فارسی این کلمات را بنویسید . لیل و نهار ، عنب ، الوان ، مستمع

  15- چه موقع از سال اندازه ی شب و روز تفاوتی نمی کند ؟

  16- در مورد این تشبیه و ارکان آن توضیح دهید . زمین چون دیبایی هفت رنگ گردد

  17- چرا عده ای از انسان ها از ساخته های دست انسان هم تعجب می کنند و هم تعریف ولی از آفریده های خدا غافلند

  18- در کدام بند درس ، غزالی ، انسان را نسبت به جهان ناچیز می داند ؟

  19- غزالی در بند چهارم درس چه چیزی را عجیب تر می داند ؟

  20- در جای خالی کلمات مناسب بنویسید .

  و این عالم خانه ی ................ و فرش وی ................. است و چراغ وی ............. است و شعله ی وی............... و قندیل های وی .............. و تو از عجایب این ..............

  21- جای خالی را با کلمات مناسب پر کنید .الف – منازل و عقول جمع مکسر واژه های ........................ و .............. می باشند

  22- هدف از شعر تعلیمی رسیدن به ................... و ...................... بهتر است

  23- در بازگردانی جمله ها معمولاً .................. در ابتدای جمله و...................... در انتهای جمله قرار می گیرد

  24- دریبت « این همه نقش عجب بر در و دیوار وجود       هر که فکرت نکند نقش بود بر دیوار » ................. یک ترکیب اضافی است

  25- کدام گزینه با سایر گزینه ها متفاوت است ؟

  الف – رخ زیبا             ب- گوی سعادت         ج- مرغان سحر           د- رحمت خداوند

  26- در کدام مصراع آرایه تشبیه به کار رفته است ؟

       الف- خبرت هست که مرغان سحر می گویند           ب- کوه و دریا و درختان همه در تسبیح اند

      ج- فهم عاجز شود از حقه ی یاقوت انار                  د- حیف باشد که تو در خوابی و نرگس بیدار

  27- مفهوم توانایی خداوند در کدام مصراع آمده است ؟

     الف- شکر اِنعام تو هرگز نکند شکر گزار                   ب- که تواند که دهد میوه ی الوان از چوب

     ج- نه همه مستمعی فهم کند این اسرار                   د- دل ندارد که ندارد به خداوند اقرار

  28- تفاوت معنایی اَنعام و اِنعام را توضیح دهید .

  29- ترکیب های وصفی و اضافی را مشخص کنید . تماشای بهار، خداوند دل ، نقش عجب ، گل صد برگ

  30- در مصراع « فهم عاجز شود از حقه ی یاقوت انار » نهاد ، مسند و فعل اِسنادی را مشخص کنید .

  31- مصراع های زیر را بازگردانی کنید ( جایگاه درست اجزای سخن را مشخص کنید )

  الف- نه همه مستمعی فهم کند این اسرار          ب- عقل حیران شود از خوشه ی زرین عنب

  32- کدام عبارت صحیح و کدام غلط است ؟

  الف- کتاب کیمیای سعادت نوشته ی احمد غزالی است    ص     غ

  ب- در نثر های کهن فارسی حذف فعل ها فراوان است          ص    غ

  ج- در بیت « بحر آفرید و برّ و درختان و آدمی / خورشید و ماه و انجم لیل و نهار کرد » شبکه ی معنایی وجود دارد ص  غ

  33- جای خالی را با کلمات مناسب پر کنید .

  الف- در نثر های کهن فارسی جمله ها بسیار .................... هستند

  ب- شبکه ی معنایی گسترده تر از .................... است

  ج- در جمله ی « در وقت بهار بنگر که زمین چون دیبای هفت رنگ گردد » رکن چهارم تشبیه واژه ی ............... است .

  34- در کدام گزینه شبکه ی معنایی آمده است ؟

      الف – فداکاری ، شجاعت ، جانبازی ، شیراز ، شعر      ب- زمستان ، آدم برفی ، بخاری ، برف ، سرما

      ج- مدرسه ، علم ، ورزش ، دنیا ، آب                     د- پرنده ، بلبل ، پرواز ، آفتاب ، پرچم

  35- در کدام گزینه همه ی واژه ها جمع مکسر هستند ؟

      الف- نباتات ، علامات ، آیات            ب- حشرات ، ستارگان، غلامان

       ج- یاران ، عجایب ، حیوانات           د- جواهر ، انواع، معادن

  36- برای هر یک از واژه های «گُل » و « کتاب » یک شبکه ی معنایی بسازید ( چهار واژه )

  37- متضاد واژه های زیر را بنویسید الف- مختصر           ب- لطیف

  38- ارتباط مراعات نظیر و شبکه ی معنایی را بیان کنید .

  منبع مطلب : www.reza441353.blogfa.com

  مدیر محترم سایت www.reza441353.blogfa.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ناشناس 2 ماه قبل
  0

  به خاطر زیبایی قصر وبسیاری غلامانش وزیادی مالش از خدا غافل شده است

  مهدی 1 سال قبل
  0

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  برای ارسال نظر کلیک کنید