در حال پالایش مطالب میباشیم تا اطلاع ثانوی مطلب قرار نخواهد گرفت.
  توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  مسند بیت نگردد شاخک بی بن برومند زتو سعی و عمل باید زمن پند کدام است

  1 بازدید

  مسند بیت نگردد شاخک بی بن برومند زتو سعی و عمل باید زمن پند کدام است را از سایت نکس درجه دریافت کنید.

  40 سوال تستی از درس (1 تا 9) فارسی هفتم با پاسخ تشریحی

  1- معنای کدام واژه نادرست است ؟  

        فارغ : جدا                      افق : کرانه  

        گلدسته : مناره               زائر : زیارت کننده    

  توضیح: ( فارغ ) در مصراع « فارغ از سنگ بچّه ها باشم » به معنی « آسوده » است و (فارق) به معنی جدا کننده است.

  2- « در پوستین خلق افتادن » کنایه از.......... است.     

      دروغ گفتن        صحبت کردن  

        غیبت کردن       گدایی کردن


  توضیح: این ترکیب کنایی در عبارت « تو نیز اگر بخفتی به که در پوستین خلق افتی » به معنی « غیبت کردن » است.

  3- در کدام گزینه کلمات هم خانواده وجود ندارد ؟   

     صلاح و مصلحت          شور و شعور

       ایمان و مؤمن         اقتدار و مقتدر


  توضیح: اولی هم خانواده از ریشه « صلح » و سومی از ریشه « امن »

              و سومی از ریشه « قدر » هم خانواده اند.

  4- کدام گروه از کلمات زیر شبکه ی مراعات نظیر تشکیل نمی دهد ؟

       سبز ، درخت ، بهار           ساحل ، کشتی ، موج  

       آسمان ، خورشید ، ماه          زندگی ، احتیاج، دانش


  توضیح: مراعات نظیر یعنی چند واژه که از نظر معنا ، مکان، زمان و...

             باهم تناسب داشته باشد و در این جا بین « زندگی، احتیاج

            دانش » از این نظر قرابتی وجود ندارد.

  5- منظور شاعر از « آسمان مثل یک تبسم شد » چیست ؟

  شاد و خندان شد       خوشحال و صمیمی شد  

      صاف و روشن شد           ابری و گرفته شد


  توضیح: با توجه به مصراع اول: « روشن و گرم و زندگی پرداز » بنابراین

             وجه شبه و پیام « صاف شدن آسمان» بعد از  زمستان است.

  6- از آرایه ی تکرار برای ..................... استفاده می شود .    

         تأکید            زیباسازی         

       تأثیرگذاری         همه موارد


  توضیح: با توجه به توضیح صفحه 56 گزینه چهارم درست است.

  7- نویسنده در درس « قلب کوچکم را به چه کسی بدهم » قلب را به چه چیزی مانند کرده است ؟

       صندوقچه          دشت               

       دریا             ماه


  توضیح: صفحه 54 : « عجیب است واقعاً معلوم نیست این قلب است یا

                                   دریا! »

  8- در بیت « نگردد شاخک بی بن برومند    ز تو سعی و عمل باید ز من پند » 

      کلمات قافیه کدامند ؟

         بن – من                              برومند - پند                    

         بی بن برومند – ز من پند            مند- پند  


  توضیح:  واژه های قافیه در پیایان مصراع ها و یا قبل از ردیف می آید

               و در این قالب مثنوی ردیف نیست و آخرین واژه ها، قافیه است.

  9- مفهوم بیت « بر نامده و گذشته بنیاد مکن/ حالی خوش باش و عمر بر باد مکن » در کدام گزینه آمده است ؟

           حال را دریافتن                        نابود کردن خوشی ها        

            افسوس گذشته را خوردن         به فکر آینده بودن


  توضیح: در بیت : حالی خوش باش « حالی به معنی حالا » و با توجه به

              به ادامه پیام بیت « خوش بودن حالا و عمر بر باد ندادن » است.

  10- در عبارت « چه بسیارند آنان که وقت خود را بیهوده تلف می کنند » نهاد کدام کلمه است ؟

      چه                     بسیارند        

      آنان                 خود


  توضیح: دو جمله در نمونه است:« آنان که وقت خود را بیهوده تلف می کنند

               چه بسیارند » آنان ( نهاد) ، که ( حرف ربط) ، وقت خود را ( مفعول)

               بیهوده ( قید) تلف می کنند ( فعل)  - (آنان: نهاد حذف شده)

               چه بسیار ( مسند) ند( هستند: فعل)

  11- بزرگ ترین رباعی سرای تاریخ ادبیات ایران چه کسی است ؟   

         باباطاهر              خیّام       

     ابوسعید ابوالخیر         عطار

  12- کدام گزینه مربوط به « نامه های اداری » است ؟

       برادر مهربانم                        دوست عزیزم              

        پدر بزرگوارم                        معاون محترم


  توضیح: عنوان سه مورد دیگر خاونوادگی و دوستانه است.

  13- رابطه ی کلمات در کدام گزینه با بقیه فرق دارد ؟

      خواندن و نوشتن                     صید و شکار          

         بیزاری و تنفر                    قرائت و خواندن


  14- املای همه ی گزینه ها درست است به جز گزینه ی ......

           نصیب شدن              گشت و گزار

         عطش مطالعه         اخلاص و همّت

  15- برای مسائل اخلاقی ، اجتماعی ، پند و اندرز از چه قالب شعری استفاده می شود ؟

             مثنوی                  چهارپاره     

             قطعه                  رباعی


  توضیح: هر چند در مثنوی هم مسئل اخلاقی و تعلیمی مطرح می شود.

  16- شعر « ای مرغک » از سروده های کیست ؟

      علی اسفندیاری ( نیمایوشیج )       پروین اعتصامی

        شهریار                                     قیصر امین پور


  17- معنای « چمیدن » در کدام گزینه نیامده است ؟

       نرم راه رفتن      آهسته راه رفتن   

     با ناز راه رفتن      در چمن راه رفتن


  توضیح: با وجودی که این سوال همکار محترم دو جوابی است:

              چمیدن: نرم و آهسته و با ناز راه رفتن

  18- در بیت « کبوتر بچه ای با شوق پرواز/ به جرئت کرد روزی بال و پر باز »

       چه آرایه ی ادبی به کار رفته است ؟

       تشبیه                   تضاد           

     مراعات نظیر        تکرار


  توضیح: مراعات نظیر و تناسب بین « کبوتر، پرواز، بال و پر »

  19- مُسند بیت « نگردد شاخک بی بن برومند/ ز تو سعی و عمل باید زمن پند »

        کدام است ؟

         برومند               پند        

        شاخک           بی بن    

  توضیح:  در جمله « شاخک بی بن برومند نمی گردد. »

                شاخک بی بن ( نهاد) برومند ( مسند) نمی گردد ( فعل )

  20- در « زنگ آفرینش » معلم چه آرزوهایی کرد ؟

  شبانه روز زائر حرم بودن                به آرزوی خود رسیدن بچه ها

      پیغمبر بهار شدن                        مشغول راز و نیاز شدن


  توضیح: آرزوی معلّم چنین بود :

             « کاش روزی به کام خود برسید    بچه ها ارزوی من این است»

  21- در کدام گزینه « تشبیه » وجود دارد ؟

        باز موضوع تازه ای داریم           بچه ها آرزوی من این است

       در دل آسمان رها باشم            مثل لبخند باز خواهم شد


  توضیح: تشبیه مصراع مربوط است به آرزوی غنچه :

            « غنچه هم گغت گر چه دلتنگم    مثل لبخند باز خواهم شد »

  22- مفهوم بیت « تو را پرواز بس زود است و دشوار/ ز نوکاران که خواهد کار بسیار » چیست ؟

         پرواز خوبی کردن                بی تجربگی و تازه کار بودن       

        سخت و دشوار بودن کار          کار بسیار کردن


  توضیح: مصراع « زنو کاران که خواهد کار بسیار » یعنی :

                         کسی از تازه کارها و بی تجربه ها انتظار کار سخت را ندارد.

  23- واژه های کدام گزینه جای خالی را تکمیل می کند ؟

        « نامه ممکن است دوستانه یا .................. باشد و یا ممکن است رسمی و .................. باشد »

     صمیمی ، شرکتی                   برادرانه ، شرکتی

         عاطفی ، اداری                   خانوادگی، اداری


  24- عبارت « حرم دل او را آرام می کرد و مدرسه اندیشه اش را » در توصیف چه کسی است ؟

        دکتر حسابی               امام خمینی           

        علامه جعفری                شهید بهشتی


  25- کدام یک از شخصیت های زیر دوران کودکی را با سختی گذرانده بود ؟  

     دکتر حسابی             نیمایوشیج          

  پروین اعتصامی         دکتر سعید کاظمی


  توضیح: صفحه 95 « دکتر محمد حسابی دوران کودکی را با سختی و فقر گذارنده بود. »


  26- در این بیت کدام آرایه ی ادبی مشاهده نمی شود ؟   

  « هر چه کنی کِشت همان بدرَوی / کار بد و نیک چو کوه و صداست »

        تکرار                مراعات نظیر       

         تشبیه                  نضاد


  توضیح:  بین ( بد و نیک) تضاد وجود دارد. و بین ( کشت و درو ، کوه و صدا )

  مراعات نظیر    ( کار بد و نیک چو کوه و صدا ) تشبیه


  27- دراین بیت منظور از « مردم » چیست ؟     

  « مندیش که دام هست یا نه/ بر مردم خویش دیدن آموز »

       خویشاوندان             مردمک چشم

          ملت                 انسان ها


  توضیح:مردم با توجه به واژه بعدی ( چشم ) به معنی مردمک است.

  28- در عبارت زیر کدام کلمه فعل نیست ؟

         « تا می توانیم بیاموزیم این همه کتاب خوب و مطالب آموختنی ما را به سوی خود می خوانند »  

       می توانیم        بیاموزیم        

      آموختنی        می خوانند

  توضیح: در ترکیب « مطالب آموختنی » ( آموختنی ) صفت لیاقت است و

         ترکیب، ترکیب وصفی.

  29- نویسنده ی کدام کتاب نادرست است ؟   

     کویر ( دکتر شریعتی )                     

  آینه های ناگهان ( قیصر امین پور

  قصه های مجید ( هوشنگ مرادی کرمانی )       

  رگبار کلمات ( نادر ابراهیمی)


  30- دراین بیت ، بر چه مفهومی تأکید شده است ؟   

      « بهتر از هر چه هست در دنیا/ با خدا راز گفتنت امروز »

        زیبایی بهار         زیبایی طبیعت  

      عبادت خداوند       عظمت خداوند


  توضیح: بازگردانی بیت چنین است:

       امروز راز گفتنت با خدا بهتر از چه در دنیا است.

  31- « دوست خوب کیمیا است » یعنی :  

           دوست خوب ، قابل اطمینان است     

          دوست خوب ، دوست داشتنی است

           دوست خوب ، قدرتمند است    

          دوست خوب کمیاب و با ارزش است


  توضیح: در واقع این جمله تشبیه است « تسبیه دوست خوب به کیمیا »

  و کیمیا ماده ای نایاب که آن فلزات را به طلا تبدیل کنند. پس دوست خوب

    نایاب و کمیاب و ارزشمند است.

  32- عبارت « قلب لانه ی گنجشک نیست که بهار ساخته شود و در پاییز باد آن را با خودش ببرد » به کدام ویژگی قلب اشاره دارد ؟

       ساعی و کوشا بودن        امید وار و شاد بودن         

        حساس و زود رنج بودن           پایداری در محبّت


  33- معنی کدام یک از واژه های مشخص شده نادرست است ؟

      حدیث زندگی می باید آموخت : داستان و سرگذشت       

            هجوم فتنه های آسمانی: حکایت

            نگردد شاخک بی بن برومند : با ثمر                            

         ز نوکاران که خواهد کار بسیار : بی تجربه ها


  توضیح:  هجوم به معنی حمله و یورش است.

  34- بیت « با زبان عقربک می گفت عمر/ می روم بشنو صدای پای من » بر چه مفهومی تأکید دارد ؟

       بی وفایی عمر     نابودی انسان ها     

         گذشت عمر     بی ثمری عمر


  35- هم خانواده در کدام گزینه نادرست است ؟

  اوقات ، واقف ، وقت            مجموع ، جامع، مجتمع      

  مصرف ، مصارف ، صرف    اعظم ، تعظیم ، معظّم


  توضیح: اوقات و واقف هم خانواده اند ولی وقت با آن ها هم خانواده

           نیست. چون حروف مشترک آنها « وقف » و این « وقت » است.

  36- در عبارت « حرم ، دل او را آرام می کرد و مدرسه ، اندیشه اش » منظور از واژه های « حرم » و « مدرسه » به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟

       دانش ، علم                  مقدسات ، دوستی ها  

  نور الهی ، سعی و تلاش        معنویت، علم


  توضیح: یعنی با رفتن به حرم حضرت معصومه (س) و چشیدن معنویات

      روحش آرام می شد و در مدرسه نیز با درس خواندن ذهن و اندیشه اش

      بارور می شد.

  37- به « خانه ای چوبین یا فلزی مشبک که بر سر مزار امام یا امامزاده یا بزرگان قرار دارد » .................. می گویند

        ظریح             ضریح  

         زریح              ذریح


  38- در این عبارت منظور از « مرواریدی در صدف » چیست ؟      « پروین ، هم چون مرواریدی در صدف ، با دقت مراقبت می کرد »

      مورد توجه بودن                گوشه گیر و پنهان بودن    

       کمیاب و باارزش بودن      دقیق و مراقب بودن    


  39- سعدی در بیت زیر چه چیزی را سفارش می کند ؟

         « به جان زنده دلان سعدیا ، که مُلک وجود

             نیرزد  آن که دلی را ز خود بیازاری  »

      دوری از مردم آزاری     بی توجهی به دنیا      

      سعی و تلاش کردن          آزاد و رها بودن


  40- چه کسی بیت « به راستی که یکی از نوابغ ادب است / میان شاعره ها تا کنون نظیرش نیست » را در باره ی پروین اعتصامی گفته است

          نیمایوشیج             نظام وفا      

            شهریار             قیصر امین پور


  منبع مطلب : armanagalo.blogfa.com

  مدیر محترم سایت armanagalo.blogfa.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  فارسی هفتم : درس 6 ، علم زندگانی

  فارسی : درس ششم ، علم زندگانی

  کبوتر بچه‌ای با شوق پرواز                     به جرئت کرد روزی بال و پر باز

  قافیه : پرواز - باز

  1 جمله

  آرایه ادبی :

  مراعات نظیر : کبوتر ، پرواز ، بال ، پر

  تشخیص : جرئت داشتن را به جوجه کبوتر نسبت داده است . 

  روزی جوجه کبوتری به شوق پرواز با شهامت شروع به پرواز کرد .

  پرید از شاخکی بر شاخساری                   گذشت از بامکی بر جو کناری

  قافیه : شاخساری - کناری

  2 جمله

  نکته :
  شاخک یعنی شاخه ی کوچک     

  بامک یعنی بامِ کوچک

  شاخسار : قسمت بالای درخت که پُر شاخه باشد.

  از شاخه ی کوچکی به شاخه کوچک دیگری پرید و از کنار بام کوتاهی به کنار جوی آبی پرید

  نمودش بس که دور آن راه نزدیک        شدش گیتی به پیش چشم تاریک

  قافیه : نزدیک - تاریک

  2 جمله  

  نکته : شدش ضمیر « ش » در مرتب کردن پس از چشم قرار می گیرد ،

           یعنی چشمش .

  آن راه نزدیک از بس که به نظرش دور آمد دنیا پیش چشم او سیاه شد .

  ز وحشت سست شد بر جای ناگاه               ز رنج خستگی درماند در راه

  قافیه : ناگاه - راه

  2 جمله 

  آرایه ادبی :

  مراعات نظیر : سست ، رنج ، خستگی ، درماند

  ز ترس زیاد درجا سست و بی حال شد و از سختی خستگی در راه درمانده شد و نتوانست راه را ادامه دهد

  گه از اندیشه بر هر سو نظر کرد                گه از تشویش سر در زیر پر کرد

  نه فکرش با قضا دمساز گشتن                  نه‌اش نیروی زآن ره بازگشتن

  نه گفتی کآن حوادث را چه نام است             نه راه لانه دانستی کدام ست

  نه چون هر شب حدیث آب و دانی               نه از خواب خوشی نام و نشانی

  فتاد از پای و کرد از عجز فریاد                 ز شاخی مادرش آواز در داد

  قافیه : فریاد - داد

  3 جمله 

  آرایه ادبی :

  فتاد از پای کنایه از ناتوانی خستگی

  از پا افتاد و ار ناتوانی فریاد کشید ، مادرش از شاخه ای صدایش زد

  کزین سان است رسم خودپسندی                چنین افتند مستان از بلندی

  بدن خردی نیاید از تو کاری                      به پشت عقل باید بردباری

  ترا پرواز بس زودست و دشوار                 ز نو کاران که خواهد کار بسیار ؟

  قافیه : دشوار - بسیار

  3 جمله

  مصراع دوم استفهام انکاری دارد . یعنی پرسشگر خود پاسخ پرسش

  را می داند اما به خاطر این که روی مسأله ای تأکید کند یا نسبت به

  رفتاری اعتراض کند جمله ی خبری خود را به صورت پرسشی مطرح

  می کند.

  برای تو پریدن بسیار زود و سخت است و هیچ کس از افراد بی تجربه و تازه کار انتظار کارهای بزرگ ندارد ؟

  بیاموزندت این جرئت مه و سال                 هَمَت نیرو فزایند، هم پر و بال

  هنوزت دل ضعیف و جثه خرد است             هنوز از چرخ ، بیم دستبرد است

  هنوزت نیست پای برزن و بام                   هنوزت نوبت خواب است و آرام

  قافیه : بام - آرام

  3 جمله

  آرایه ادبی :

  تکرار : هنوز 

  هنوز قدرت رفتن به کوچه و پرواز به بر روی پشت بام نداری. اکنون وقت خوابیدن و استراحت توست.

  هنوزت انده بند و قفس نیست                    به جز بازیچه، طفلان را هوس نیست

  نگردد پخته کس با فکر خامی                    نپوید راه هستی را به گامی

  تو را توش هنر می باید اندوخت                 حدیث زندگی می باید آموخت

  قافیه : اندوخت - آموخت

  2 جمله 

  آرایه ادبی :

  توش ِ هنر اضافه ی تشبیهی . هنر به توشه و ذخیره تشبیه شده

                           است .

  تو باید هنر و فن و تجربه لازم را به دست بیاوری و راو و رسم زندگی کردن را یاد بگیری

  بباید هر دو پا محکم نهادن                       از آن پس، فکر بر پای ایستادن

  قافیه : نهادن - ایستادن

  2 جمله 

  آرایه ادبی :

  تکرار پا

  برپا ایستادن کنایه از استقلال ، به خود متکی بودن

  ابتدا باید دو پایت را محکم بر زمین بگذاری بعد از آن به فکر برپا ایستادن باشی و بخواهی به خودت متکی باشی

  پریدن بی پر تدبیر، مستی است                  جهان را گه بلندی، گاه پستی است

  به پستی در، دچار گیر و داریم                  به بالا، چنگ شاهین را شکاریم

  من این‌جا چون نگهبانم تو چون گنج            تو را آسودگی باید، مرا رنج

  قافیه : گنج - رنج

  4 جمله

  آرایه ادبی :

  من چون نگهبانم تشبیه من به نگهبان           

  تو چون گنج تو به گنج تشبیه شده .

  مراعات نظیر : گنج و نگهبان

  رنج ≠ آسودگی

  تکرار تو

  من اینجا مانند نگهبانی هستم و تو گنج هستی ، تو باید استراحت کنی و من سختی بکشم

  تو هم روزی روی زین خانه بیرون             ببینی سحربازیهای گردون

  از این آرامگه وقتی کنی یاد                     که آبش برده خاک و باد بنیاد

  نه‌ای تا زآشیان امن دلتنگ                     نه از چوبت گزند آید، نه از سنگ

  مرا در دام ها بسیار بستند                      ز بالم کودکان پرها شکستند

  قافیه : بستند - شکستند

  2 جمله

  بسیار اتفاق افتاده است که مرا اسیر کردند و کودکان پر و بالم را نیز شکسته اند .

  گه از دیوار سنگ آمد گه از در                گهم سرپنجه خونین شد گهی سر

  قافیه : در - سر 

  4 جمله

  آرایه ادبی :

  مراعات نظیر دیوار ، در

  تکرار : گه

  گاه از سوی دیوار و گاه از در خانه به من سنگ پرتاب کردند.گاهی چنگال هایم و زمانی سرم زخمی شد

  نگشت آسایشم یک لحظه دمساز               گهی از گربه ترسیدم، گه از باز

  قافیه : دمساز - باز  

  3 جمله  

  آرایه ادبی :

  تشخیص : دمساز شدن با آسایش

  تکرار : گه

  استراحت یک لحظه بامن همدم نشد ، گاهی از گربه و گاهی هم از باز شکاری ترسیدم

  هجوم فتنه‌های آسمانی                          مرا آموخت علم زندگانی

  قافیه : آسمانی - زندگانی

  1 جمله

  آرایه ادبی :

  هجوم فتنه ، فتنه مرا آموخت ؟

  بلاهایی که از زمین و هوا به من هجوم می آورد و به من روش زندگی کردن را یاد داد .

   نگردد شاخک بی بن برومند    زتو سعی و عمل باید ز من پند 

  قافیه : برومند - پند

  3 جمله

  نهال کوچک بدون ریشه قوی نمی شود و ریشه نمی کند تو باید برای زندگی تلاش کنی و

  من با تجربه هایم تو را نصیحت می کنم .

   دانش های زبانی و ادبی :

  در درس های گذشته خواندیم  که بعضی جمله ها با نهاد


  و فعل خاص کامل می شوند .
   

  نهاد + فعل خاص
   

  بعضی جمله ها برای کامل شدن ، علاوه بر نهاد و فعل خاص
   

  به مفعول هم نیاز دارند .
   

  نهاد + مفعول + فعل خاص
   

  بعضی جمله ها  ، علاوه بر نهاد ، مفعول و فعل خاص به نقش
   

  دیگری بنام متمم نیاز دارند . متمم گروه اسمی است که پس از
   

  حرف اضافه می آید .
   

  نهاد + متمم + فعل خاص

  و یا :

  نهاد + مفعول + متمم + فعل خاص
   

  حروف اضافه عبارتند از :

  به ، با، از، بر، تا، در، اندر ، پیش ، پس ، برای ،

  بهر و از بهر ( در متن های کهن به کار می رفت  . ) ،

  بی ، بدون ، چون ( = مانند ) ، درباره ٔ، مانند ، جز ،

  مگر ( = جز )
   

  به جمله های زیر توجه کنید .

  می گویند :

   اسکندر   در      ســفــــر   بــــــــه   شــهـــــری رسید .
                حرف    متمم      حرف       متمم
               اضافه                اضافه

  و  از    گورستان عبور کرد ،
    حرف    متمم
   اضافه

  لوح قبور را خواند

  حالا ادامه ی این داستان را بخوانید و حرف اضافه و نهاد را در

  آنها مشخص کنید .

  و به حیرت فرو رفت ؛

  زیرا مدت حیات صاحبان قبور که بر رو ی سنگ ها حک شده بود ،

  هیچ کدام از ده سال تجاوز نمی کرد .

  یکی از بزرگان شهر را پیش خواند

  و به او گفت :

  شهری باصفا ، با هوای خوب و آب گوارا چرا زندگی

  مردمش چنین کوتاه است ؟

  آن مرد بزرگ در پاسخ گفت :

  ما زندگی را با نظری دیگر می نگریم .

  زندگی به خوردن و خفتن و راه رفتن نیست ،

  ـ که در این قسمت ما و حیوانات تفاوتی نداریم ـ

  زندگی حقیقی آن است

  که در جستجوی معرفت بگذرد .

  بدین قرار هیچ کس بیش از پنج یا شش و حداکثر ده سال

  زندگی نمی کند ؛

  زیرا قسمت اعظم عمر به غفلت سپری می شود .

            

                       نکته ی دوم : جا به جایی واژه ها در شعر 

  وقتی شعر بهترین سرآغاز را می خوانید ، ، از مصراع اول

  تا پایان شعر ، آهنگ و یکنواختی خاصی را درمی یابید . در

  بقیه ی شعرها هم ، این هماهنگی را احساس می کنید .

  در صورتی که وقتی یک متن ساده ، یک داستان  و یا یک

  مقاله را می خوانید ، از این هماهنگی خبری نیست .

  به همین دلیل گاه شاعر مجبور است ، بعضی از واژه ها را

  در جمله جابه جا کند ، تا بتواند این آهنگ را در شعر خود

  ایجاد کند .

   به مصراع ها و بیت های زیر توجه کنید  .

  شدش گیتی به پیش چشم تاریک :

  - گیتی به پیش چشمش تاریک شد .

  کبوتر بچه‌ای با شوق پرواز     

  به جرئت کرد روزی بال و پر باز

  - کبوتر بچه ای با شوق پرواز روزی به جرئت بال و پر باز

     کرد .

  حالا نوبت شماست . با باز کردن یک صفحه ی تمرین برای

  خود ، جمله های زیر را کپی و سپس مرتب کنید . 

  پرید از شاخکی بر شاخساری                  

  -

  گذشت از بامکی بر جو کناری

  -

  ز وحشت سست شد بر جای ناگاه             

   -

   ز رنج خستگی درماند در راه

  -

  فتاد از پای و کرد از عجز فریاد

  -

  ز نو کاران که خواهد کار بسیار

  -

  گهم سرپنجه خونین شد گهی سر

   -

  هجوم فتنه‌های آسمانی                         

   مرا آموخت علم زندگانی

  -

  نگردد شاخک بی بن برومند 

  منبع مطلب : asemune7iha.blogfa.com

  مدیر محترم سایت asemune7iha.blogfa.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  گلستان ادب

  بسم الله الرحمن الرحیم

  سؤالات تستی نوبت اول     از درس اول تا آخردرس نهم      فارسی هفتم      تنظیم : رضایی

  1- معنای کدام واژه نادرست است ؟    1- فارغ : جدا        2- افق : کرانه       3- گلدسته : مناره             4- زائر : زیارت کننده

  2- « در پوستین خلق افتادن » کنایه از.......... است.       1- دروغ گفتن        2- صحبت کردن   3- غیبت کردن4- گدایی کردن

  3- در کدام گزینه کلمات هم خانواده وجود ندارد ؟      1- صلاح و مصلحت     2- شور و شعور 3- ایمان و مؤمن 4- اقتدار و مقتدر

  4- کدام گروه از کلمات زیر شبکه ی مراعات نظیر تشکیل نمی دهد ؟

       1- سبز ، درخت ، بهار   2- ساحل ، کشتی ، موج   3- آسمان ، خورشید ، ماه    4- زندگی ، احتیاج ، دانش

  5- منظور شاعر از « آسمان مثل یک تبسم شد » چیست ؟

          1- شاد و خندان شد   2- خوشحال و صمیمی شد    3- باز و روشن شد     4- ابری و گرفته شد

  6- از آرایه ی تکرار برای ..................... استفاده می شود .      1- تأکید        2- زیباسازی      3- تأثیرگذاری 4- همه ی موارد

  7- نویسنده در درس « قلب کوچکم را به چه کسی بدهم » قلب را به چه چیزی مانند کرده است ؟

                 1- صندوقچه      2- دشت                        3- دریا               4- ماه

  8- در بیت « نگردد شاخک بی بن برومند     ز تو سعی و عمل باید ز من پند » کلمات قافیه کدامند ؟

        1- بن – من   2- برومند- پند                 3- بی بن برومند – ز من پند        4- مند- پند

  9- مفهوم بیت « بر نامده و گذشته بنیاد مکن/ حالی خوش باش و عمر بر باد مکن » در کدام گزینه آمده است ؟

        1- حال را دریافتن         2- نابود کردن خوشی ها        3- افسوس گذشته را خوردن    4- به فکر آینده بودن

  10- در عبارت « چه بسیارند آنان که وقت خود را بیهوده تلف می کنند » نهاد کدام کلمه است ؟

         1- چه                     2- بسیارند            3- آنان             4- خود

  11- بزرگ ترین رباعی سرای تاریخ ادبیات ایران چه کسی است ؟        1- باباطاهر   2 - خیام     3- ابوسعید ابوالخیر 4- عطار

  12- کدام گزینه مربوط به « نامه های اداری » است ؟

        1- برادر مهربانم                      2- دوست عزیزم                3- پدر بزرگوارم                 4- معاون محترم

  13- رابطه ی کلمات در کدام گزینه با بقیه فرق دارد ؟

     1- خواندن و نوشتن                    2- صید و شکار                 3- بیزاری و تنفر                4- قرائت و خواندن

  14- املای همه ی گزینه ها درست است به جز گزینه ی ..........

          1- نصیب شدن                     2- گشت و گزار                 3- عطش مطالعه   4- اخلاص و همّت

  15- برای مسائل اخلاقی ، اجتماعی ، پند و اندرز از چه قالب شعری استفاده می شود ؟

        1- مثنوی                  2- چارپاره           3- قطعه               4- رباعی

  16- شعر « ای مرغک » از سروده های کیست ؟1- علی اسفندیاری ( نیمایوشیج ) 2- پروین اعتصامی  3- شهریار  4- قیصر امین پور

  17- معنای « چمیدن » در کدام گزینه نیامده است ؟   1- نرم راه رفتن  2- آهسته راه رفتن 3- با ناز راه رفتن4- در چمن راه رفتن

  18- در بیت « کبوتر بچه ای با شوق پرواز/ به جرئت کرد روزی بال و پر باز » چه آرایه ی ادبی به کار رفته است ؟

       1- تشبیه                   2- تضاد              3- مراعات نظیر                 4- تکرار

  19- مُسند بیت « نگردد شاخک بی بن برومند/ ز تو سعی و عمل باید زمن پند » کدام است ؟

         1- برومند                 2- پند               3- شاخک           4- بی بن

  20- در « زنگ آفرینش » معلم چه آرزوهایی کرد ؟       1- شبانه روز زائر حرم بودن                2- به آرزوی خود رسیدن بچه ها 

        3- پیغمبر بهار شدن                             4- مشغول راز و نیاز شدن

  21- در کدام گزینه « تشبیه » وجود دارد ؟       1- باز موضوع تازه ای داریم               2- بچه ها آرزوی من این است

        3- در دل آسمان رها باشم            4- مثل لبخند باز خواهم شد

  22- مفهوم بیت « تو را پرواز بس زود است و دشوار/ ز نوکاران که خواهد کار بسیار » چیست ؟

         1- پرواز خوبی کردن 2- بی تجربگی و تازه کار بودن       3- سخت و دشوار بودن کار    4- کار بسیار کردن 

  23- واژه های کدام گزینه جای خالی را تکمیل می کند ؟

        « نامه ممکن است دوستانه یا .................. باشد و یا ممکن است رسمی و .................. باشد . »

      1- صمیمی ، شرکتی                   2- برادرانه ، شرکتی        3- عاطفی ، اداری      4- خانوادگی ، اداری

  24- عبارت « حرم دل او را آرام می کرد و مدرسه اندیشه اش را » در توصیف چه کسی است ؟

        1- دکتر حسابی                      2- امام خمینی                  3 - علامه جعفری              4- شهید بهشتی

  25- کدام یک از شخصیت های زیر دوران کودکی را با سختی گذرانده بود ؟  

        1- دکتر حسابی                      2- نیمایوشیج                   3- پروین اعتصامی      4- دکتر سعید کاظمی

  26- در این بیت کدام آرایه ی ادبی مشاهده نمی شود ؟     « هر چه کنی کِشت همان بدرَوی / کار بد و نیک چو کوه و صداست »

       1- تکرار                     2- مراعات نظیر                 3- تشبیه            4- تضاد

  27- دراین بیت منظور از « مردم » چیست ؟       « مندیش که دام هست یا نه/ بر مردم خویش دیدن آموز »

       1- خویشاوندان            2- مردمک چشم   3- ملت              4- انسان ها

  28- در عبارت زیر کدام کلمه فعل نیست ؟

         « تا می توانیم بیاموزیم این همه کتاب خوب و مطالب آموختنی ما را به سوی خود می خوانند . »

       1- می توانیم   2- بیاموزیم          3- آموختنی         4- می خوانند

  29- نویسنده ی کدام کتاب نادرست است ؟       1- کویر ( دکتر شریعتی )                      2- آینه های ناگهان ( قیصر امین پور )

        3- قصه های مجید ( هوشنگ مرادی کرمانی )               4- رگبار کلمات ( نادر ابراهیمی )

  30- دراین بیت ، بر چه مفهومی تأکید شده است ؟        « بهتر از هر چه هست در دنیا/ با خدا راز گفتنت امروز »

        1- زیبایی بهار            2- زیبایی طبیعت        3- عبادت خداوند       4- عظمت خداوند

  31- « دوست خوب کیمیا است » یعنی :        1- دوست خوب ، قابل اطمینان است      2- دوست خوب ، دوست داشتنی است

        3- دوست خوب ، قدرتمند است             4- دوست خوب ، کمیاب و با ارزش است

  32- عبارت « قلب لانه ی گنجشک نیست که بهار ساخته شود و در پاییز باد آن را با خودش ببرد » به کدام ویژگی قلب اشاره دارد ؟

         1- ساعی و کوشا بودن 2- امید وار و شاد بودن      3- حساس و زود رنج بودن    4- پایداری در محبت

  33- معنی کدام یک از واژه های مشخص شده نادرست است ؟

       1- حدیث زندگی می باید آموخت : داستان و سرگذشت    2- هجوم فتنه های آسمانی: حکایت

       3- نگردد شاخک بی بن برومند : با ثمر                         4- ز نوکاران که خواهد کار بسیار : بی تجربه ها

  34- بیت « با زبان عقربک می گفت عمر/ می روم بشنو صدای پای من » بر چه مفهومی تأکید دارد ؟

        1- بی وفایی عمر     2- نابودی انسان ها       3- گذشت عمر       4- بی ثمری عمر

  35- هم خانواده در کدام گزینه نادرست است ؟

         1- اوقات ، واقف ، وقت         2- مجموع ، جامع، مجتمع          3- مصرف ، مصارف ، صرف      4- اعظم ، تعظیم ، معظّم

  36- در عبارت « حرم ، دل او را آرام می کرد و مدرسه ، اندیشه اش » منظور از واژه های « حرم » و « مدرسه » به ترتیب در کدام گزینه آمده است ؟          1- دانش ، علم      2- مقدسات ، معلومات    3- نور الهی ، سعی و تلاش   4- معنویت ، علم

  37- به « خانه ای چوبین یا فلزی مشبک که بر سر مزار امام یا امامزاده یا بزرگان قرار دارد » .................. می گویند 

       1- ظریح        2- ضریح 3- زریح              4- ذریح

  38- در این عبارت منظور از « مرواریدی در صدف » چیست ؟      « پروین ، هم چون مرواریدی در صدف ، با دقت مراقبت می کرد »

      1- مورد توجه بودن        2- گوشه گیر و پنهان بودن      3- کمیاب و با ارزش بودن    4- دقیق و مراقب بودن

  39- سعدی در بیت زیر چه چیزی را سفارش می کند ؟

         « به جان زنده دلان سعدیا ، که مُلک وجود / نیرزد آن که دلی را ز خود بیازاری »

        1- دوری از مردم آزاری  2- بی توجهی به دنیا      3- سعی و تلاش کردن     4- آزاد و رها بودن

  40- چه کسی بیت « به راستی که یکی از نوابغ ادب است / میان شاعره ها تا کنون نظیرش نیست » را در باره ی پروین اعتصامی گفته است ؟        1- نیمایوشیج           2- نظام وفا          3- شهریار           4- قیصر امین پور

  منبع مطلب : golestan45.blogfa.com

  مدیر محترم سایت golestan45.blogfa.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ستی 2 سال قبل
  2

  عالی بود

  فاطمه کیخا 2 سال قبل
  2

  عالی معرکه است تمام نکاتی که میخواستم

  مهدی 2 سال قبل
  2

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  برای ارسال نظر کلیک کنید