;
  در حال پالایش مطالب میباشیم تا اطلاع ثانوی مطلب قرار نخواهد گرفت.
  توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  مسلمانان با چه وسیله ای موقعیت ستارگان را مطالعه می کردند

  1 بازدید

  مسلمانان با چه وسیله ای موقعیت ستارگان را مطالعه می کردند را از سایت نکس درجه دریافت کنید.

  کلاس ششم دبستان

  1. مهم ترین علت پیشرفت علمی مسلمانان چیست ؟تعالیم دین اسلام     

  2. آیات قرآن کریم انسان ها را به تفکر درباره ی چه چیزی دعوت میکند ؟ تفکر درباره ی آفرینش جهان . حرکت ستارگان و سیارات . زندگی جانوران و نیظایر آن 

  3. پیامبر گرامی اسلام (ص) درباره ی کسب علم چه فرمودند ؟ همیشه به دنبال علم باش حتی اگر مجبور شوی تا چین بروی

  4. دو امامی که کلاس های درس داشتند و شاگردان زیادی را آموزش دادند ، نام ببرید . امام محمد باقر (ع) . امام جعفر صادق (ع)

  5. مسلمانان برای انجام چه کارهایی به علم ریاضیات و ستاره شناسی نیاز داشتند ؟ کشتیرانی

  6. مسلمانان با  چه وسیله ای موقعیت ستاره ها را مطالعه می کردند ؟ اسطرلاب

  7. مسلمانان در کدام موارد مربوط به دریانوردی مهارت داشتند ؟ کشتی رانی

  8. چگونه مسلمانان مسیر خود را در دریا پیدا می کردند ؟ با دیدن ستاره ی قطبی 

  9. علوم و فنون سرزمین های دیگر چگونه در اختیار مسلمانان قرار می گرفت ؟ با فتح ان سرزمین ها و ترجمه کتب ان سرزمین ها

  10. مسلمانان چگونه از آثار علمی ملت های چون ایران و یونان استفاده می کردند ؟ با به زبان عربی ترجمه کردنش

  11. حمایت فرمانروایان چه تأثیری در گسترش علوم و فنون داشته است ؟ ان ها از دانشمندان حمایت میکردند و خودشان برای ساخت مراکز علمی پیش قدم میشدند

  12.تجارت و بازرگانی در دوره ی اسلامی از چه راه هایی انجام می شد ؟ خشکی و دریایی

  13. تجارت و بازرگانی چه نقشی در گسترش علوم و فنون داشت ؟ بازرگانان از طریق راه های خشکی و دریایی علوم و فنون را منتقل میکردند

  14. فن کاغذ سازی را مسلمانان از چه کسانی آموختند ؟ چینی ها

  15. مهم ترین مغازه های کتاب فروشی در دوره ی اسلامی در کدام شهرها وجود داشت ؟ بغداد . نیشابور . بخارا و ...

  16. یکی از مهم ترین مراکز علمی در دوره ی اسلامی را نام ببرید .بیمارستان و مدرسه ی پزشکی جندی شاپور

  17. دانشگاه جندی شاپور در کدام شهر و چه سلسله ای تأسیس شد ؟ در شهر اهواز و در سلسله ی ساسانیان

  18. دانشگاه جندی شاپور تا چه زمانی به کار خود ادامه داد ؟ تا سی صد سال بعد از ورود اسلام به ایران

  19. یکی از بزرگ ترین کتاب خانه های دوره ی اسلامی در کدام شهر قرار داشت و کدام دانشمند در آن مطالعه و تحقیق می کرد ؟ بخارا . ابن سینا

  20. نظامیه ها چگونه مدارسی بودند ؟ افرادی در آنجا هم زندگی میکردند هم درس میخواندند و خرجشان را حکومت میداد . دانشگاه های امروزی تقلیدی از نظامیه هاست

  21. چه کسی نظامیه را تأسیس کرد ؟ خواجه نظام الملک توسی

  22. معروف ترین نظامیه ها در کدام شهرها بودند ؟ نیشابور و بغداد

  23. دانشگاه های امروز جهان تقلیدی از  ........... است . نظامیه ها

  24. در رصدخانه ها چه کاری انجام می شد ؟ درباره ی ستارگان تحقیق میکنند

  25. معروف ترین رصدخانه های دوره ی اسلامی در کدام شهرها قرار داشت ؟ بغداد . اصفهان . ری

  26. نخستین بیمارستان و مدرسه ی پزشکی کدام بود ؟ جندی شاپور

  27. معروف ترین بیمارستان دوره ی اسلامی که داروخانه هم داشت ، کدام بود ؟ بیمارستانی با داروخانه که عضد الدوله دیلمی ساخته

  29. در دوره ای که مسلمانان به پیشرفت های علمی بزرگ دست یافته بودند ، مردم اروپا چه شرایطی داشتند ؟ در جهل و خرافات زندگی میکردند و به عصر تاریکی اروپا معروف بود

  30. دوره ی عصر تاریکی اروپا چگونه بوده است ؟ مردم در جهل و خرافات زندگی میکردند

  31. علوم و فنون چگونه به اروپا انتقال یافت ؟ به تدریج اروپایین اثار علمی سرزمین های اسلامی را ترجمه میکرد و ان ها را میخواندند

  منبع مطلب : class6shkh.mihanblog.com

  مدیر محترم سایت class6shkh.mihanblog.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  سوالات متن درس دهم اجتماعی ششم

  1. مهم ترین علت پیشرفت علمی مسلمانان چیست ؟ ص 52     

  2. آیات قرآن کریم انسان ها را به تفکر درباره ی چه چیزی دعوت میکند ؟ ص 52

  3. پیامبر گرامی اسلام (ص) درباره ی کسب علم چه فرمودند ؟ ص 52

  4. دو امامی که کلاس های درس داشتند و شاگردان زیادی را آموزش دادند ، نام ببرید . ص 52

  5. مسلمانان برای انجام چه کارهایی به علم ریاضیات و ستاره شناسی نیاز داشتند ؟ ص 52

  6. مسلمانان با  چه وسیله ای موقعیت ستاره ها را مطالعه می کردند ؟ ص 52

  7. مسلمانان در کدام موارد مربوط به دریانوردی مهارت داشتند ؟ ص 52

  8. چگونه مسلمانان مسیر خود را در دریا پیدا می کردند ؟ ص 52

  9. علوم و فنون سرزمین های دیگر چگونه در اختیار مسلمانان قرار می گرفت ؟ ص 53

  10. مسلمانان چگونه از آثار علمی ملت هایی چون ایران و یونان استفاده می کردند ؟ ص 53

  11. حمایت فرمانروایان چه تأثیری در گسترش علوم و فنون داشته است ؟ ص 53

  12.تجارت و بازرگانی در دوره ی اسلامی از چه راه هایی انجام می شد ؟ ص 53

  13. تجارت و بازرگانی چه نقشی در گسترش علوم و فنون داشت ؟ ص 53

  14. فن کاغذ سازی را مسلمانان از چه کسانی آموختند ؟ ص 53

  15. مهم ترین مغازه های کتاب فروشی در دوره ی اسلامی در کدام شهرها وجود داشت ؟ ص 53

  16. یکی از مهم ترین مراکز علمی در دوره ی اسلامی را نام ببرید . ص 54

  17. دانشگاه جندی شاپور در کدام شهر و چه سلسله ای تأسیس شد ؟ ص 54

  18. دانشگاه جندی شاپور تا چه زمانی به کار خود ادامه داد ؟ ص 54

  19. یکی از بزرگ ترین کتاب خانه های دوره ی اسلامی در کدام شهر قرار داشت و کدام دانشمند در آن مطالعه و تحقیق می کرد ؟ ص 54

  20. نظامیه ها چگونه مدارسی بودند ؟ ص 54

  21. چه کسی نظامیه را تأسیس کرد ؟ ص 54

  22. معروف ترین نظامیه ها در کدام شهرها بودند ؟ ص 54

  23. دانشگاه های امروز جهان تقلیدی از مدارس ............. است . ص 54

  24. در رصدخانه ها چه کاری انجام می شد ؟ ص 54

  25. معروف ترین رصدخانه های دوره ی اسلامی در کدام شهرها قرار داشت ؟ص 54

  26. نخستین بیمارستان و مدرسه ی پزشکی کدام بود ؟ ص 54

  27. معروف ترین بیمارستان دوره ی اسلامی که داروخانه هم داشت ، کدام بود ؟ ص 54

  29. در دوره ای که مسلمانان به پیشرفت های علمی بزرگ دست یافته بودند ، مردم اروپا چه شرایطی داشتند ؟ ص 55

  30. دوره ی عصر تاریکی اروپا چگونه بوده است ؟ ص 55

  31. علوم و فنون چگونه به اروپا انتقال یافت ؟ ص 55


  امیدوارم پاسخ ها را به آسانی پیدا کرده و درس را به طور کامل بیاموزید .

  منبع مطلب : celass5bealave1.blogfa.com

  مدیر محترم سایت celass5bealave1.blogfa.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  مطالعات اجتماعی : درس 10 چه عواملی موجب گسترش علوم و فنون در دوره ی اسلامی شد ؟(ششم ابتدایی) Sixth G

  درس 10                    چه عواملی موجب گسترش علوم و فنون در دوره ی اسلامی شد ؟

  1- آیات قرآن انسان ها را به تفکّر درباره ی چه چیزهایی دعوت می کند ؟

  به تفکّر درباره ی آفرینش جهان ، حرکت ستارگان و سیارات ، زندگی جانوران و گیاهان و نظایر آن دعوت می کند.

  2- پیامبر گرامی اسلام درباره ی کسب علم چه فرموده اند ؟

  به دنبال کسب علم باشید ، حتی اگر مجبور شدید تا چین بروید.

  3- دو تن از امامان که کلاس درس داشتند و شاگردان زیادی را پرورش دادند ، نام ببرید.

  امام محمّد باقر (ع) و امام جعفر صادق (ع)

  4- مسلمانان به چه جهت به علم ریاضیات و ستاره شناسی نیاز داشتند ؟

  برای تعیین جهت قبله ، پی بردن به ساعت طلوع و غروب خورشید و تقویم وانجام عبادت ها و کشتیرانی در دریا.

  5- مسلمانان در کدام فنّ دریانوردی مهارت داشتند ؟

  درساختن و هدایت کشتی مهارت داشتند و با توجه به جهت ستاره قطبی در آسمان ، مسیرشان را در دریا پیدا می کردند.

  6- چگونه آثار عملی ملّت هایی چون ایران و یونان در اختیار مسلمانان قرار گرفت ؟

  مسلمانان پس از فتح سرزمین هایی چون ایران و یونان آثار علمی آن ها را از زبان فارسی ( پهلوی ) و یونانی به زبان عربی ترجمه کردند تا از آن ها استفاده کنند.

  7- فرمان روایان به چه شکل از دانشمندان اسلامی حمایت می کردند ؟

  خودشان برای ایجاد کتابخانه ، مدارس و مراکز علمی پیش قدم می شدند.

  8- چگونه علوم و فنون اسلامی انتقال پیدا کرد ؟

  در سفرهایی که بازرگانان از طریق راه های دریایی و خشکی برای تجارت آمد و رفت می کردند ، این علوم و فنون از جایی به جای دیگر منتقل می شد.

  9- چگونه می توان فهمید که مسلمانان فن کاغذسازی را گسترش دادند ؟

  از صدها مغازه ی کتاب فروشی که در شهرهایی چون بغداد ، نیشابور و بخارا وجود داشت.

  10- دانشگاه جدی شاپور چه زمانی و در کجا تأسیس شد ؟

  در زمان ساسانیان در اهواز تأسیس شد امّا تا سیصد سال بعد از ورود اسلام به یاران به کار خود ادامه داد.

  11- نظامیه ها چگونه مدارسی بودند ؟

  مدارسی بودند که عدّه ی زیادی از افراد در آن ها علم می آموختند و همان جا زندگی می کردند و حکومت خرج تحصیل و زندگی آن ها را می داد.

  12- نظامیّه های معروف را نام ببرید.

  نظامیّه نیشابور و نظامیّه ی بغداد

  13- دانشگاه امروزی جهان به تقلید از چیست ؟

  مدارس نظامیّه

  14- رصد خانه چگونه جایی بودند ؟

  محلّ تحقیق درباره ی ستارگان بودند.

  15- در کدام شهرها رصد خانه وجود داشت ؟

  شهرهایی چون بغداد و اصفهان و ری رصد خانه داشتند.

  16- نخستین بیمارستان و مدرسه پزشکی چه نام داشت ؟

  بیمارستان و مدرسه ی پزشکی دانشگاه جندی شاپور.

  17- عصر تاریکی اروپا به چه دوره ای گفته می شود ؟

  دوره ای که مردم اروپا در جهل و خرافات زندگی می کردند و از پیشرفت های علمی در بین آنها خبری نبود و به پیشرفت های علمی میلمانان با دیده ی حسرت نگاه می کردند.

  18- مهم ترین علّت پیشرفت عملی مسلمانان ... تعالیم دین اسلام ... بود.

  19- مسلمانان به کمک ... اسطرلاب... موقعیت ستاره ها را مطالعه می کردند.

  20- در سرزمین های اسلامی تجارت از طریق ... راه خشکی ... و ... راه های دریایی ... رونق داشت.

  21- مسلمانان فن کاغذسازی را از ... چینی ها ... آموختند.

  22- یکی از مهمترین مراکز علمی در دروه ی اسلامی ... دانشگاه جدی شاپور ... بود.

  23- سامانیان در شهر ... بخارا ... کتابخانه ی عظیمی داشتند که دانشمندان معروف ... ابن سینا ... سال ها در آن مشغول تحقیق و مطالعه بود.

  24- یکی از وزیران معروف ایرانی ... خواجه نظام الملک ... بود که مدارس نظامیّه را تأسیس کرده بود.

  25- معروف ترین بیمارستان دوره ی اسلامی را شخصی به نام ... عضدالدوله دیلمی ... در شهر ... بغداد ... بنا کرده بود که داروخانه نیز داشت.

  فعالیت (4)                                  ص 56

  کاربرگه ی شماره 13 کتاب کار را انجام دهید.

  علّت و معلول

  علل پیشرفت های مسلمانان را به طور خلاصه بنویسید.

  منبع مطلب : 6shom-iran.blogfa.com

  مدیر محترم سایت 6shom-iran.blogfa.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ناشناس 6 ماه قبل
  -1

  اصلا خوب نبود

  یلدا بدرومی 7 ماه قبل
  -1

  میشه بگید در گذشته با چی ستارگان مشخص میشد؟

  یگانه رمضانی 7 ماه قبل
  0

  غذای اصلی و خوراک روزانه مردم ایران چیست

  یگانه رمضانی 7 ماه قبل
  1

  غذای اصلی و خوراک روزانه مردم ایران چیست

  ناشناس 7 ماه قبل
  0

  غذای اصلی و خوراک روزانه مردم ایران چیست

  یگانه رمضانی 7 ماه قبل
  0

  مسلمانانبه کمک موقعیت ستارگان را مطالعه می کردند

  الف نمودار زندگی روزانه ب رواید ج اسطرلاب د عینکهای اولیه

  ناشناس 9 ماه قبل
  0

  مسلمانان با چه وسیله ای موقعیت ستاره ها را مطالعه می کردند ؟ جواب میشه. اسطرلاب

  انیسهمهرآوران 9 ماه قبل
  2

  بچه ها سلام جواب این میشه استطرلابداست

  2
  انیسه مهرآوران 9 ماه قبل

  مسلمانان با چه وسیله‌ای موقیعت ستارگان را مطالعه می کردند 👇👇👇👇

  2
  انیسه مهرآوران 9 ماه قبل

  بچه ها سلام جواب این سوال استرلاب است

  اوکیا هاشمی 10 ماه قبل
  2

  چرا نمیگه سوال منو اگه کسی میدونه بگه

  نسرین 11 ماه قبل
  0

  اسطرلاب

  محدثه 11 ماه قبل
  0

  منم نمیدونم کاش بشه دوستان جواب بدن

  مهدی 11 ماه قبل
  2

  مسلمانان با چه وسیله ای موقعیت ستاره ها را مطالعه میکردند

  سینا 11 ماه قبل
  2

  رصد خانه چیست؟

  رصد خانه محل تحقیق درباره ستارگان بودند

  حنانه 11 ماه قبل
  1

  جواب میشه:اسطرلاب

  معصومه 11 ماه قبل
  1

  در دورهی اسلامی ب دانشمندان ...............می گفتند پون در چند علم استاو بودند

  1
  مهلا 11 ماه قبل

  حکیم میگفتند

  هستی 11 ماه قبل
  1

  م

  هستی 11 ماه قبل
  1

  چرا مسلمان

  برای ارسال نظر کلیک کنید