در حال پالایش مطالب میباشیم تا اطلاع ثانوی مطلب قرار نخواهد گرفت.
  توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  مثل نویسی صفحه ۲۷ نگارش دوازدهم باز فیلش یاد هندوستان کرد

  1 بازدید

  مثل نویسی صفحه ۲۷ نگارش دوازدهم باز فیلش یاد هندوستان کرد را از سایت نکس درجه دریافت کنید.

  گسترش باز فیلش یاد هندوستان کرد انشا ضرب المثل صفحه 27 کتاب نگارش دوازدهم

  انشا صفحه ۲۷ کتاب نگارش پایه کلاس دوازدهم گسترش مثل نویسی ضرب المثل باز فیلش یاد هندوستان کرد از سایت نکس لود دریافت کنید.

  باز فیلش یاد هندستون کرد نگارش دوازدهم

  انشا ضرب المثل باز فیلش یاد هندوستان کرد

  مقدمه : در زندگی انسان های بسیاری می آیند و بعد رهسپار نیستی می شوند. رهسپار خاطره ها! گذشته ها! رهسپار تنهایی ها و فراق و نبودن ها!

  بدنه : دست در دست مادرم کوچه پس کوچه های رودسر را طی می کردیم. مدت ها بود به اینجا نیامده بودیم. به غیر از صدای هوهوی باد در آغوش برگ های زرد پاییزی و مشت باران کوفته شده بر پاره آجر ها صدایی شنیده نمی شد. گویی بر دهان مادرم مهر خاموشی زده بودند.
  بود و نبود. به یاد این شعر افتادم که:
  هرگز وجود حاضر غایب شنیده ای؟
  من در میان جمع و دلم جای دیگر است
  مادرم دلش در کوچه های کودکی اش پر می کشید. به یاد خانه قدیمی شان افتاده بود. خانه بود اما حالا دیگر مال آنها نبود حالا دیگر پدربزرگی نبود که گل های باغچه را آب دهد و مادربزرگی نبود که چای دم کند. دیگر بچه ها بزرگ شده بودند و صدای خنده هایشان سکوت بی رحم پاییز را در هم نمی شکست. حالا دیگر سال هاست همه آنها رفته اند و از تمام خاطرات خوش آن روزها تنها یک زندگی شهرنشینی در تهران باقی مانده بود.
  به راستی که مادرم الان به چه می اندیشد؟ هر سال شب یلدا و روز پدر و یا روز مادر که می شود مادرم فیلش یاد هندوستان می کند. یاد دست های پر محبت و عشق پدر و مادرش!
  به خانه ای که زمانی روزهای کودکی مادرم در آن سپری می شد رسیدیم. آن بوته گل یاس را به خاطر دارم اما انگار ریشه هایش همراه با رفتن پدربزرگ خشکیدند و عطر آن با مادربزرگ به خاک سپرده شد.

  نتیجه : زندگی شهرنشینی و تجملاتی هرقدر رفاه به دنبال داشته باشد، اما باز روزی می رسد که دلمان برای آن زندگی های پراز عشق و صفا تنگ میشود. بالاخره روزی فیل مان یاد هندوستان میکند.

  انشا با موضوع باز فیلش یاد هندوستان کرد نگارش دوازدهم

  مقدمه : “نگاهم را به بچه هایی که در تکاپو بودند انداختم. چه بی دغدغه و آزادانه از جایی به جای دیگری می جستند و فریاد سرمیدادند. به پدربزرگم که غرق تماشای آنان بود نگاه میکردم. در عمق چشمانش میخواندم که در میان کودکان، خاطرات ایام کودکی خود را مرور میکرد.”

  بدنه : “دستانش را گرفتم که همزمان رویش را به سمت من برگرداند وگفتم:” پدربزرگ خاطرات کودکیتان را مرور میکردید؟” و او با نشاطی غمناک گفت:” آری دخترم، عجب دورانی بود. کاش میشد یک باز دیگر کودک شد.” و من گفتم:” میشود کودک نبود وکودک بود.” استفهام را در نگاهش میخواندم. رویم را برگرداندم باز هم به تقلای بچه ها نگریستم.
  پدربزرگم برخاست و به سمت کودکی رفت که مدام از دوچرخه اش نقش بر زمین میشد. آرام دسته دوچرخه در دست گرفته و هدایت کنان کودک را تاب میداد. دقایقی گذشت که کودک از دوچرخه پایین آمد و از پدربزرگم خواست که او سوار شود. پدربزرگم با لبخندی _که چروکهای صورتش را بیشتر نمایان میساخت_ به نفی درخواست او پرداخت اما کودک مصرانه بازهم درخواست کرد. پدربزرگ نگاهی به من انداخت. گویا تنها منتظر تایید من بود تا دوباره کودک شود. با لبخندی که مهمان چهره ام کردم، پدربزرگم سوار دوچرخه شد.
  همه با تعجب توام با شادی و لبخند به پدربزرگم و کودک دوانِ خندان پشت سرش نگاه میانداختند. صدای خنده کودک چونان سمفونی ای زیبا بود که فضا را آذین بسته بود. پدربزرگم تاب میخورد و کودک به دنبالش و خنده و شادی به دنبالشان. من نیز با چشمانی شاد نظاره گر شادیشان بودم.”

  نتیجه : “در نگاه همه میخواندم که با خنده هایی غیر قابل کنترل مدام پدربزگم را توبیخ میکردند و دائما از قباحت رفتارش به او گوشزد میکردند. آری او خلاف عرف و کلیشه عمل کرد اما از نظرمن عرف و کلیشه ای که مقصدی به عشق نمی یابند، ارزشی ندارند و در جامعه جایی نباید داشته باشند. پدربزرگم با تمام چین و چروکها و محاسن سپیدش، کودک شد. و در اطرافش کسانی بودند که عشق و شادی را نمیدیدند و تنهاکودک پیری در چشمانشان نقش بسته بود که با چین های کنار چشمش، کودکانه خنده سر میداد. کسانی که مدام با خود زمزمه میکرند: پیرمرد (فیلش یاد هندوستان کرده.)” 👤ف.میم

  انشا درباره فیلش یاد هندوستان کرد نگارش دوازدهم

  مقدمه : این ضرب المثل مواقعی کاربرد دارد که انسان دلتنگ چیزی یا شخصی شود و یا دلش برای گذشته اش تنگ شود هرچند که تلخ باشد و تورا ازار داده باشد و هرچند که خاطراتش خوب نبوده باشند.

  بدنه : پسر نوجوانی بود که با اصرار های مکرر به خانواده اش و با وجود مخالفت های خانوداه اش موتوری خرید و ذوق و عشق او ب موتور اورا از خواب باز میداشت. روزی او با دوستش با موتور به خیابان ها رفتند و چرخیدند و خیلی خوشحال بود و فکر میکرد که دنیا را دارد و سوار دنیا شده.در هپروت بود و متوجه ماشینی که به سمتش میاید نشد و تصادف کرد و به شدت زخمی شد . دست و پاهایش شکست و سرش نیز. دوستش هم همینطور.سالها گذشت و او به طور کامل بهبود نیافت و بر خلاف تصور بقیه دوباره به سمت موتور رفت با اینکه یک پایش هنوز لنگ میزد و خوب نشده بود و انجا بود که اطرافیانش به او گفتند باز فیلش یاد هندوستان کرده .

  نتیجه : گاهی لازم است که فیل ادم یاد هندوستان کند اما گاهی وقتا فقط به ضرر خودمان است و موجب اذیت شدن خودمان میشود. دلتنگی همیشه خوب نیس گاهی جان میگیرد و این مثال همان است اما از لحاظ جسمی…..!

  انشا با فیلش یاد هندوستان کرد نگارش دوازدهم مقدمه نتیجه

  مقدمه : در حال تماشای فیلمی بودم مادر خانواده با عصبانیت به پسربازیگوشش میگفت که چرا فیلش یاد هندوستان کرده.

  بدنه : کنجکاو شدم که این پسر چه کاری کرده متوجه شدم اوبه جای پرداختن به تکالیف مدرسه علیرغم قولی که به مادر داده بود مشغول بازی کامپیوتری شده است معمولاً از این ضرب المثل در مورد عادت های ناخوشایند ی استفاده می شود که دوباره به آن عادت بازگردیم اما ای کاش در مورد عادت های خوب و فراموش شده هم از این ضرب المثل استفاده می کردیم مثلاکاش فیلمان یاد هندوستان خانه مادر بزرگ میکردکه امروزه سرکشی به پدربزرگ ها و مادربزرگ ها کمرنگ شده و یافیلمان به. هندوستان سنت های قدیمی و اصیلمان باز میگشت و یا مهربانی کردن با دیگران که متاسفانه امروز کمتر دیده می شود.

  نتیجه : پس فیل نفس ما هم می‌تواند یاد هندوستانی زیبا و پر از خوبی ها کند و یا میتوان فیل نفسمان را برای بازگشت به گناهانی که توبه کرده ایم مهار کنیم تا دوباره یاد هندوستان بدی ها نکند.

  گسترش باز فیلش یاد هندوستان کرد دوازدهم

  مقدمه : خیلی سال پیش که بچه تر بودمو سن زیادی نداشتم همیشه تواین فکر بودم که فیلش یادع هندوستان کرد یعنی چی؟! آخه دور و اطرافم زیاد از این جمله استفاده میکردن ….پیشه خودم میگفتم چرا باید فیل برع هندوستان اصلا مگه میشه ؟

  بند اول تنه : انقدر فکرم این جمله مشغول کرده بود که آخر سر رفتم پیش مامان بزرگم …. ازش پرسیدم مامان بزرگ یعنی چی فیلش یادع هندوستان کرده؟!!!

  بند دوم تنه : مامان بزرگم خندید گفت مثه بابا بزرگت منم خندیدم گفتم یعنی چی آخه ؟ گفت : پدربزرگت هنوز که هنوزه همیشه فیلش یادع هندوستانو میکنه هنوز مثه جووونیاش حرف میزنه هرکی ازش میپرسه کجایی ؟میگه تو لباسامم میخوام اینو بهت بگم پسرم فیلش یادع هندوستان کرد میتونه این باشه که برگردی به گذشته یادع هرچیزی که بیفتی نسبت به گذشته ات از این ضرب المثل استفاده میکنن….

  نتیجه گیری : فیلش یادع هندوستان کرده میتونه معنیش هم قشنگ باشه هم زشت و ناپسند بستگی به خودع آدم داره که چجوری فک میکنه … همیشه بع این معتقدم اگه فیلت یادع گذشته های قشنگتو کنه میتونی از کارایی که گذشته کردی لذت ببری با خیال راحت درمورد آینده ای که داری تصمیم بگیری ….

  انشا ضرب المثل فیلش یاد هندوستان کرده

  می دانی ” فیلش یادهندوستان کرده ” یعنی چه ؟ یعنی این که دریک روز اردیبهشتی دلت بخواهدبه روزگارنوجوانی و جوانیت برگردی و آن روزگار رفته را با همه ی خوبی هاوبدی هاو سختی ها و راحتی هایش مرورکنی وبه یاد آن روزگاربی خیالی پای پیاده از وسط کشتزارهای گندم و یونجه زارها در یک عصرگاه بهاری قدم زنان به سوی افق پیش بروی ودنیای خفته دربستر روزگاررابه تماشابنشینی .

  فیلش یاد هندوستان کرده یعنی که دلت بخواهدیک موسیقی دلخواه را توی ماشینت ودرمیان کشتزارهای پهناورگوش کنی درحالی که به هرچه سختی وناکامی وناملایمی وناهمواری درجهان هست دهن کجی کنی وبه هرچیزکه می بینی بخندی . بخندی به این که بهارشتابان درگذراست . به این که تاچشم برهم زدی نوروزآمدونزدیک به دوماه از بهار هم گذشت و تو هنوز دهانت ازتعجب بازمانده که چندین سال ازعمرت گذشته و تو هیچ چیزازدنیا نفهمیده ای .

  ” فیلش یاد هندوستان کرده ” یعنی خیلی چیزها. یعنی این که دلت بخواهد دلت رابه زیبایی ها پیوند بدهی . با آب و باد و خاک و ابر و آسمان ِ آبی همراه شوی وهم پای باوزش باد درموج خیزسنبله های یک مزرعه ی گندم درحالی که دست برسر خوشه های آن می کشی غرق شوی وبه همه چیزبخندی . به این که قسط وامت عقب افتاده و توازفرط نادانی وناچاری درفکرجورکردن وامی دیگرهستی . به این که خانه ی کوچکت دیگرپاسخگوی نیازهای تو نیست. بخندی به این که گرانی های دوبله وسوبله، دیگرکمرت راشکسته وراه چاره را برتو بسته .

  فیلت یاد هندوستان کرده یعنی این که دلت بخواهدآن قدرسطح نیازها و انتظاراتت را پایین بیاوری که به هیچ چیزدلبسته نشوی ودلت هیچ چیزنخواهد . تنها دوست داشته باشی در طبیعت پرسه بزنی ودر اعماق ِ سکوت ِ دمدمه های غروب ِ یک روز بهاری درخاموشی جهان فروبروی وغواصی کنی و اندکی برای خودت باشی. فارغ ازهمه جا . فارغ ازقیل و قال بودن ونبودن ها و داشتن و نداشتن ها . فارغ ازاین که آمدن و ماندن و رفتنت درکاروانسرای دنیاهمانند سه نفس یا سه مکث کوتاه تورا درخوداحاطه می کند وسپس می بلعد وهضم می کند وبه حال خود رهایت می سازد .

  امروزکه فیلــَـم هوای هندوستان کرده بود درمیانه ی راه و در کنار یک مزرعه ،همان جایی که تک درخت توتی سر بر دوش آسمان نهاده وترانه ی مستی را درگوش ِ او به نجوا می خواند ،آن حیوان زبان بسته رابه حال خود رها کردم تا دمی درمیان علفزارها برای خود ،خوش بچرد وآب و علفی بخورد و من هم صحنه های دنیا را در این گلستان بهاری به تماشا بنشینم .

  مثل نویسی صفحه 27 باز فیلش یاد هندوستان کرد

  همانطور که می دانیم فیل یکی از حیوانات رایج در هندوستان است که بیشتر مردم از این حیوان برای حمل و نقل بارهای خود استفاده می کنند و به عنوان یکی از جاذبه های کشور نیز به حساب می آید و مردم جهان از سرتاسر دنیا می روند تا از این حیوان بزرگ اما دوست داشتنی دیدن کنند. یکی از نکاتی که در مورد فیل ها حائز اهمیت است هوش و حافظه ی فیل ها است به طوری که فیل ها هرگز کسی را که با او دیدار داشته اند را فراموش نمی کنند و یا هرگز مکانی را در آنجا بوده اند از دیاد نمی برند. نقل شده است که یکی از تاجران بلند آوازه ی کشور هندوستان سفر می کند و از برای کسب درآمد فیلی را خریداری می کند تا با بردن آن به جای جای جهان از آن درآمدزایی کند و به قول معروف پول حسابی به جیب بزند اما بعد از گذشت چند ماه که فیل را به اینطرف و آنطرف می برد، فیل گوشه گیر شد و گوشه ایی می نشست و دیگر بلند نمی شد . تاجر از این اوضاع به ستوه آمده بود طبیب های شهر را خبر کرد اما از هیچکس کاری برنیامد، از میان آنها طبیبی خبره و با تجربه به تاجر گفت که شاید فیل یاد هندوستان کرده و دلش برای شهر و دیار خود تنگ شده است. تاجر که اوضاع را خراب دید و روز به روز از درآمدش کم می شد تصمیم گرفت قبل از ورشکستگی چاره ایی بیندیشد و راهی بیابد. به همین جهت بار سفر بست و به هندوستان بازگشت. تا فیل دیگری خریداری کند اما همین که به هندوستان رسید متوجه شد که فیل پاهایش را محکم به زمین می کوبد و خرطوم خود را تکان می دهد. مانند آنکه فیل از شادی می رقصد آن موقع بود که تاجر به یاد حرف طبیب افتاد و فهمید که فیل تنها یاد هندوستان کرده بود و هیچ مشکلی نداشت. بعد از آن این مثل زبان به زبان نقل شد و هرکس به یاد گذشته ی خود می افتاد و غمبرک می گرفت می گویند فیلش یاد هندوستان کرده است.

  جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

  مهدی : فیلش یاد هندوستان کرد یعنی پس از مدت ها یه گوشه نشسته و داره به جوونی هاش فکر میکنه . یعنی همون وقتی که داره همه سختی ها و مشکلاتی که توی زندگی پشت سر گذاشته رو مرور می کنه یهو یاد روزایی می افته که هیچ سختی تو زندگیش نبود . یاد روزایی که تنها دغدغه اش حل کردن تمرینای مدرسه و درس خوندنش بود . فیلش یاد هندوستان کرد یعنی توی یه عصر پاییزی خیلی زیبا ، یهو یاد یه آهنگ قدیمی میاد تو ذهنش و دلش می خواد سوار ماشین شه و بزنه به دل جاده و آهنگ گوش بده . دلش می خواد همه مشکلات رو به فراموشی بسپره و از الانش لذت ببره و به زندگیش لبخند بزنه . فیلش یاد هندوستان کرد یعنی دلش می خواد مثل روزهای گذشته به دریا بره و کنار ساحل وایسه و به دریای بیکران نگاه کنه . توی اون لحظه فکر رو آزاد و کنه و تنها به صدای امواج دریا گوش بده . فیلش یاد هندوستان کرد یعنی میخواد بره به یک رستوران نوستالژی و یکی از اون غذاهای قدیمی مورد علاقه اش رو سفارش بده . فیلش یاد هندوستان کرد یعنی وقتی به خونه برگشت یکی از فیلم های مورد علاقه اش رو بذاره ببینه . این بود انشای من . این انشا از سایت فارسی ها برداشته شده است.

  نویسنده : به گفته ی معلممان فیل را از هندوستان می آورند و اگر فیل در کشوری دیگر هوای کشور خود را کند ؛ بسیار مایه ی زحمت و دردسر است که آن را با این حجم سنگین دوباره به هند برسانی ، از این رو به کسانی که در گذشته عادت های آزار دهنده یا دردسرسازی داشته اند که مدتهاست آن را ترک کرده اند و اما دوباره تصمیم به انجام آن کار گرفته اند ، می گویند :((باز فیلش یاد هندوستان کرد)).

  منبع مطلب : nexload.ir

  مدیر محترم سایت nexload.ir لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  گسترش مثل نویسی باز فیلش یاد هندوستان کرد - صفحه 27 نگارش پایه دوازدهم - تفریحی سنتر

  گسترش مثل نویسی باز فیلش یاد هندوستان کرد - صفحه 27 نگارش پایه دوازدهم - تفریحی سنتر

  گسترش مثل نویسی باز فیلش یاد هندوستان کرد – صفحه 27 نگارش پایه دوازدهم

  انشاء مثل نویسی صفحه 27 نگارش پایه دوازدهم (باز فیلش یاد هندوستان کرد)

  پاسخ مثل نویسی باز فیلش یاد هندوستان کرد نگارش پایه دوازدهم :

  کاربرد ضرب المثل فیلش یاد هندوستان کرده

  وقتی کسی از گذشته‌ها یاد می‌کند و به یاد چیزی یا کسی یا جایی در زمان‌های قدیم‌تر می‌افتد و دلتنگ می‌شود، می‌گویند «باز فیلش یاد هندوستان کرده» است.

  معنی و مفهوم ضرب المثل فیلش یاد هندوستان کرده

  گسترش ضرب المثل باز فیلش یاد هندوستان کرد

  در این بخش قصد داریم تا به گسترش ضرب المثل باز فیلش یاد هندوستان کرد، بپردازیم. از این رو، دو داستان کوتاه و یک انشا را در این باره به حضور شما تقدیم می‌کنیم.


  داستان برایضرب المثل فیلش یاد هندوستان کرده

  پدر با چهره گل انداخته و خندان در حالی که دو تا کیسه پلاستیک پر از خوراکی در دست داشت، به خانه برگشت. به مادرم گفت: «ناهاری که آماده کرده‌ای را بگذار برای شام و با بچه‌ها بیایید روی پشت بام که برایتان برنامه دارم.» زیراندازی پهن کردیم و ملافه ای را به عنوان سایه‌بان بالای سرمان بالای سرمان بستیم. سفره‌ای پهن کردیم و پدرم چلو کباب کوبیده را به همراه پیاز و نوشابه شیشه‌ای روی سفره گذاشت. همان طور که مشغول خوردن ناهار بودیم، پدر گفت: «امروز داشتم از خیابان بالایی شرکت رد می‌شدم، چشمم به جعبه های نوشابه کوکاکولا و پپسی جلوی یک مغازه افتاد و رفتم به روزهای نوجوانی. هوس کردم به یاد آن روزها روی پشت بام چلو کباب کوبیده و نوشابه شیشه‌ای بخوریم؛ البته آن روزها ما نوشابه‌ها را نمی‌خوردیم.» مادر گفت: «پس چه کارش می‌کردید؟» پدر انگشتش را روی دهانه شیشه گرفت و آن را محکم تکان داد و کف هایی را که از آن بیرون می‌پاشید، به سمت ما گرفت. ما هر کدام از طرفی فرار کردیم و نوشابه ها توی سفره و روی لباس هایمان ریخت. پدر در حالی که با صدای بلند می‌خندید، گفت: «این کار را می‌کردیم.»

  مادر در حالی که به سختی جلوی خنده خود را می‌گرفت، گفت: «مثل این که بدجوری فیلت یاد هندوستان کرده.» برادرم گفت: «بابا! انگار شما هم نوجوانی جالبی داشتید.» پدرم گفت: «تازه ما کارهایی می‌کردیم که گفتنش برای شما بد آموزی دارد.» همگی خندیدیم. بعد از ناهار روی پشت بام دراز کشیدیم و بازی‌های دوران کودکی و نوجوانی پدر و مادرمان را انجام دادیم. تازه آن روز فهمیدم که زندگی بدون موبایل و بازی‌های دیجیتالی چه قدر می‌تواند جالب باشد. بعد از ظهر بستنی آلاسکای نارنجی را، که خوراکی مورد علاقه مادرم بود، دور هم خوردیم و مادر تعدادی از خاطرات به یاد ماندنی خود را از آن دوران‌ها برایمان نقل کرد. خلاصه آن که آن روز را با خاطره بازی پدر و مادر گذراندیم و باز خاطره‌ای جدید را برای خانواده کوچکمان رقم زدیم.

  انشا برایضرب المثل فیلش یاد هندوستان کرده

  نم نم باران و عطر کاه گل، صدای موسیقی، بوی دود اسفند و سفره هفت سین همگی از مواردی هستند که می‌توانند زنده کننده خاطرات دور و شیرین ما باشند. خاطراتی که لبخند بر لب ما می‌نشانند و ما را مهمان لحظات شیرین گذشته می‌کنند؛ زمانی که رنگ، بو و مزه متفاوت و تکرار نشدنی داشت، کسانی را به خاطر ما می‌آورد که امروز در کنار ما نیستند و یا گرد پیری بر چهره‌هایشان نشسته یا دوستانی که دیگر به آن‌ها دسترسی نداریم.

  در این موارد گاهی به قول معروف فیل انسان یاد هندوستان می‌کند و دلش می‌خواهد به یاد روزهای گذشته به سفری برود و هوایی تازه کند یا یادی از دوستان قدیمیش کند و با آن‌ها قدمی بزند و درد دلی کند و یا این که به محله دوران کودکی خود سری بزند. حتی ممکن است چای تازه‌ای دم کند و به تماشای باران بایستد. این لحظه‌های خوش غالبا به انسان یادآوری می‌کند که زمان با چه سرعتی می‌گذرد و باید قدر لحظه لحظه زندگی را دانست، از زندگی با تمام پستی و بلندی‌هایش کمال استفاده را برد و از بودن با افراد دوست داشتنی لذت برد؛ چون همیشه روزی می‌رسد که دلتنگ همین روزها می‌شویم و از شیرینی و دلپذیری روزهای با هم بودن به نیکی یاد می‌کنیم یا حتی حسرت دور هم بودن‌ها و شادی‌های کوتاه ولی دل انگیزمان را خواهیم خورد.

  انسان در هر موقعیتی از زندگی خود شیرینی‌ها و لحظه‌های دلپذیر دارد که باید به خاطر آن شاکر باشد و قدردان نعمت‌های الهی باشد. بهتر است روزهای خوش نوجوانی و جوانی را قدر بدانیم و کاری کنیم تا در آینده از این روزها به نیکی یاد کنیم. آن قدر خوب زندگی کنیم که هر گاه در آینده به فکر این روزها بیفتیم، نه تنها از شیوه زندگی خود شرمنده نشویم، بلکه با حس غرور و افتخار به آن بنگریم و بتوانیم از این روزگار به نیکی یاد کنیم.

  یک داستان کوتاه درباره ی باز فیلش یاد هندوستان کرد

  مرد شصت ساله ای یک روز، دوستان دوران کودکی خود را جمع کرد تا خاطرات گذشته را با آن ها مرور کند. آن‌ها حسابی درباره روزهای خوش گذشته صحبت کردند و از آن به عنوان بهترین دوران زندگیشان یاد کردند. زمانی را یادآور شدند که جهان بسیار زیباتر از این روزها بوده است. پیرمرد آرزو داشت که به گذشته برگردد؛ جایی که همه خانواده اش دور هم جمع بودند و به شادی در کنار هم زندگی می‌کردند. در یک جمله، فیلش یاد هندوستان کرده بود. تصمیم گرفت به محله کودکی اش بازگردد؛ به جایی که در آن متولد شده بود و تا نوجوانی اش را در آنجا گذرانده بود. اما نتیجه این کار خوب نبود. مرد داستان ما، پس از دیدار محله سابق خود، احساس افسردگی و ناراحتی کرد. به خاطرش آمد که محله قدیمی، تاریک، باریک و بسیار دلگیر بوده است. یادش آمد که اصلا همین دلایل باعث شده تا تصمیم بگیرند از آن محل خارج شوند.

  او متوجه شد که مفهومی با عنوان روزهای خوش گذشته بی معناست! روزهای خوش همین حالا هستند، همین روزها که می‌گذرند؛ چه یک نوجوان ۱۲ ساله باشی، چه که بزرگسال شصت ساله. زندگی در لحظه زیباست. فکر به گذشته باید فقط بتواند لبخند به لبان ما بیاورد اما نباید باعث افسردگی ما شود. البته این که آدم ها بخواهند به گذشته برگردند غیرطبیعی نیست. بسیاری از افراد به دلایل مختلف به این فکر می‌افتند. گاهی مشکلات کنونی زندگی باعث می‌شود افراد فکر کنند که در گذشته بهتر زندگی می‌کرده اند. گاهی نیز اشتباهات گذشته باعث می‌شود آدم ها فکر کنند باید به گذشته برگردند تا این اشتباهات را جبران کنند؛ در حالیکه همان اشتباهات است که موفقیت آینده افراد را تضمین می‌کند. مرد شصت ساله پس از این اتفاق فهمید که نباید خیلی فیلش یاد هندوستان کند؛ شما هم مراقب باشید!

  منبع مطلب : www.tafrihicenter.ir

  مدیر محترم سایت www.tafrihicenter.ir لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  انشا جدید درباره باز فیلش یاد هندستون کرده - گام با گام | قدم به قدم تا موفقیت

  انشا جدید درباره باز فیلش یاد هندستون کرده - گام با گام | قدم به قدم تا موفقیت

  انشا جدید درباره باز فیلش یاد هندستون کرده

  کاربرد ضرب المثل: فیلش یاد هندوستان کرده به یاد گذشته، کسی، چیزی یا جای مورد علاقه خود افتادن و شوق بازگشت به آن پیدا کردن.

  فیلش یاد هندوستان کرد یعنی پس از مدت ها یه گوشه نشسته و داره به جوونی هاش فکر میکنه .

  یعنی همون وقتی که داره همه سختی ها و مشکلاتی که توی زندگی پشت سر گذاشته رو مرور می کنه یهو یاد روزایی می افته که هیچ سختی تو زندگیش نبود .

  داستان ضرب المثل:

  فیل یکی از حیوانات رایج در هندوستان است که بیشتر مردم از این حیوان برای حمل و نقل بارهای خود استفاده می کنند و به عنوان یکی از جاذبه های کشور نیز به حساب می آید و مردم جهان از سرتاسر دنیا می روند تا از این حیوان بزرگ اما دوست داشتنی دیدن کنند.

  یکی از نکاتی که در مورد فیل ها حائز اهمیت است هوش و حافظه ی فیل ها است به طوری که فیل ها هرگز کسی را که با او دیدار داشته اند را فراموش نمی کنند و یا هرگز مکانی را در آنجا بوده اند از یاد نمی برند.

  نقل شده است که یکی از تاجران بلند آوازه ی کشور هندوستان سفر می کند و از برای کسب درآمد فیلی را خریداری می کند تا با بردن آن به جای جای جهان از آن درآمدزایی کند و به قول معروف پول حسابی به جیب بزند اما بعد از گذشت چند ماه که فیل را به اینطرف و آنطرف می برد، فیل گوشه گیر شد و گوشه ایی می نشست و دیگر بلند نمی شد.

  تاجر از این اوضاع به ستوه آمده بود طبیب های شهر را خبر کرد اما از هیچکس کاری برنیامد، از میان آنها طبیبی خبره و با تجربه به تاجر گفت که شاید فیل یاد هندوستان کرده و دلش برای شهر و دیار خود تنگ شده است. تاجر که اوضاع را خراب دید و روز به روز از درآمدش کم می شد تصمیم گرفت قبل از ورشکستگی چاره ایی بیندیشد و راهی بیابد.

  به همین جهت بار سفر بست و به هندوستان بازگشت. تا فیل دیگری خریداری کند اما همین که به هندوستان رسید متوجه شد که فیل پاهایش را محکم به زمین می کوبد و خرطوم خود را تکان می دهد. مانند آنکه فیل از شادی می رقصد آن موقع بود که تاجر به یاد حرف طبیب افتاد و فهمید که فیل تنها یاد هندوستان کرده بود و هیچ مشکلی نداشت.

  **************

  کاربرد ضرب المثل فیلش یاد هندوستان کرده

  وقتی کسی از گذشته‌ها یاد می‌کند و به یاد چیزی یا کسی یا جایی در زمان‌های قدیم‌تر می‌افتد و دلتنگ می‌شود، می‌گویند «باز فیلش یاد هندوستان کرده» است.

  معنی و مفهوم ضرب المثل فیلش یاد هندوستان کرده

  گسترش ضرب المثل باز فیلش یاد هندوستان کرد

  در این بخش قصد داریم تا به گسترش ضرب المثل باز فیلش یاد هندوستان کرد، بپردازیم. از این رو، دو داستان کوتاه و یک انشا را در این باره به حضور شما تقدیم می‌کنیم.


  داستان برای ضرب المثل فیلش یاد هندوستان کرده

  پدر با چهره گل انداخته و خندان در حالی که دو تا کیسه پلاستیک پر از خوراکی در دست داشت، به خانه برگشت. به مادرم گفت: «ناهاری که آماده کرده‌ای را بگذار برای شام و با بچه‌ها بیایید روی پشت بام که برایتان برنامه دارم.» زیراندازی پهن کردیم و ملافه ای را به عنوان سایه‌بان بالای سرمان بالای سرمان بستیم. سفره‌ای پهن کردیم و پدرم چلو کباب کوبیده را به همراه پیاز و نوشابه شیشه‌ای روی سفره گذاشت. همان طور که مشغول خوردن ناهار بودیم، پدر گفت: «امروز داشتم از خیابان بالایی شرکت رد می‌شدم، چشمم به جعبه های نوشابه کوکاکولا و پپسی جلوی یک مغازه افتاد و رفتم به روزهای نوجوانی. هوس کردم به یاد آن روزها روی پشت بام چلو کباب کوبیده و نوشابه شیشه‌ای بخوریم؛ البته آن روزها ما نوشابه‌ها را نمی‌خوردیم.» مادر گفت: «پس چه کارش می‌کردید؟» پدر انگشتش را روی دهانه شیشه گرفت و آن را محکم تکان داد و کف هایی را که از آن بیرون می‌پاشید، به سمت ما گرفت. ما هر کدام از طرفی فرار کردیم و نوشابه ها توی سفره و روی لباس هایمان ریخت. پدر در حالی که با صدای بلند می‌خندید، گفت: «این کار را می‌کردیم.»

  مادر در حالی که به سختی جلوی خنده خود را می‌گرفت، گفت: «مثل این که بدجوری فیلت یاد هندوستان کرده.» برادرم گفت: «بابا! انگار شما هم نوجوانی جالبی داشتید.» پدرم گفت: «تازه ما کارهایی می‌کردیم که گفتنش برای شما بد آموزی دارد.» همگی خندیدیم. بعد از ناهار روی پشت بام دراز کشیدیم و بازی‌های دوران کودکی و نوجوانی پدر و مادرمان را انجام دادیم. تازه آن روز فهمیدم که زندگی بدون موبایل و بازی‌های دیجیتالی چه قدر می‌تواند جالب باشد. بعد از ظهر بستنی آلاسکای نارنجی را، که خوراکی مورد علاقه مادرم بود، دور هم خوردیم و مادر تعدادی از خاطرات به یاد ماندنی خود را از آن دوران‌ها برایمان نقل کرد.  خلاصه آن که آن روز را با خاطره بازی پدر و مادر گذراندیم و باز خاطره‌ای جدید را برای خانواده کوچکمان رقم زدیم.

  یک داستان کوتاه درباره ی باز فیلش یاد هندوستان کرد

  مرد شصت ساله ای یک روز، دوستان دوران کودکی خود را جمع کرد تا خاطرات گذشته را با آن ها مرور کند. آن‌ها حسابی درباره روزهای خوش گذشته صحبت کردند و از آن به عنوان بهترین دوران زندگیشان یاد کردند. زمانی را یادآور شدند که جهان بسیار زیباتر از این روزها بوده است. پیرمرد آرزو داشت که به گذشته برگردد؛ جایی که همه خانواده اش دور هم جمع بودند و به شادی در کنار هم زندگی می‌کردند. در یک جمله، فیلش یاد هندوستان کرده بود. تصمیم گرفت به محله کودکی اش بازگردد؛ به جایی که در آن متولد شده بود و تا نوجوانی اش را در آنجا گذرانده بود. اما نتیجه این کار خوب نبود. مرد داستان ما، پس از دیدار محله سابق خود، احساس افسردگی و ناراحتی کرد. به خاطرش آمد که محله قدیمی، تاریک، باریک و بسیار دلگیر بوده است. یادش آمد که اصلا همین دلایل باعث شده تا تصمیم بگیرند از آن محل خارج شوند.

  او متوجه شد که مفهومی با عنوان روزهای خوش گذشته بی معناست! روزهای خوش همین حالا هستند، همین روزها که می‌گذرند؛ چه یک نوجوان ۱۲ ساله باشی، چه که بزرگسال شصت ساله. زندگی در لحظه زیباست. فکر به گذشته باید فقط بتواند لبخند به لبان ما بیاورد اما نباید باعث افسردگی ما شود. البته این که آدم ها بخواهند به گذشته برگردند غیرطبیعی نیست. بسیاری از افراد به دلایل مختلف به این فکر می‌افتند. گاهی مشکلات کنونی زندگی باعث می‌شود افراد فکر کنند که در گذشته بهتر زندگی می‌کرده اند. گاهی نیز اشتباهات گذشته باعث می‌شود آدم ها فکر کنند باید به گذشته برگردند تا این اشتباهات را جبران کنند؛ در حالیکه همان اشتباهات است که موفقیت آینده افراد را تضمین می‌کند. مرد شصت ساله پس از این اتفاق فهمید که نباید خیلی فیلش یاد هندوستان کند؛ شما هم مراقب باشید!

  ******************

  ضرب المثل باز فیلش یاد هندوستان کرده کنایه از چیست و کجا به کار می رود؟

  گاهی اوقات یک لحظه برای آدمی تبدیل به خاطره ای می شود که تا پایان عمر فراموش نشدنی است و انسان هر زمان که به یاد آن می افتد با تمام وجود آرزو می کند آن لحظه تکرار شود.

  گاهی نیز داشته ای را از دست می دهیم و پس از گذشت مدتی آرزو می کنیم کاش دوباره می توانستیم آن را به دست بیاوریم.

  گاهی هم ممکن است خانه و دیار خود را ترک کرده باشیم و دل مان بخواهد دوباره به محل قبلی بر گردیم و شاد و خوشحال باشیم.

  حتی ممکن است در دوران پیری باشیم و آرزو کنیم که کاش دوباره جوان می شدیم و آن دوران طلایی تکرار می شد.

  مثال های بی شماری را می توان ذکر کرد که انسان وقتی به یاد گذشته می افتد دوست دارد به آن جا بر گردد و تجربیات خود را تکرار کند.

  در این زمان است که ضرب المثل ” فیلش یاد هندوستان کرده “ را به کار می بریم. ضرب المثلی که شوق باز گشت به گذشته را در وجود آدمی نشان می دهد.

  داستان این ضرب المثل نیز بیانگر همین مفهوم بوده و از این قرار است :

  فیل ها حیواناتی هستند که در هندوستان بسیار دیده می شوند و در واقع یکی از جاذبه های این کشور می باشند.

  در روزگاران قدیم یکی از تاجران هندوستان تصمیم می گیرد با فیلی که دارد شهر و دیار خود را ترک کرده و به کشور های مختلف سفر کند و از این راه پول زیادی به دست آورد.

  او با فیل راهی سفر شده و از چندین شهر و کشور گذر می کند، اما پس از مدتی فیل گوشه گیر شده و دیگر راه نمی رود.

  تاجر نگران این وضعیت شده و طبیب های زیادی را خبر می کند که فیل را درمان کنند، اما هیچ کدام از طبیب ها از بیماری فیل سر در نمی آورند.

  تا این که روزی طبیب با تجربه ای فیل را می بیند و به تاجر می گوید: ” ممکن است فیل یاد هندوستان کرده باشد و دلش برای دیار خودش تنگ شده باشد. ”

  اوضاع مالی تاجر به خاطر بیماری فیل روز به روز بدتر می شد به همین خاطر او تصمیم گرفت قبل از این که تمام پول خود را در غربت از دست بدهد به کشور خود بر گردد.

  تاجر و فیل راهی هندوستان شدند و هر چقدر که به این کشور نزدیک می شدند فیل قدم هایش را تند تر و محکم تر بر می داشت.

  زمانی که آن دو به هندوستان رسیدند حال فیل حسابی خوب شده بود، و دیگر از بیماری خبری نبود. در این هنگام بود که تاجر یاد حرف طبیب افتاد و فهمید که تنها مشکل فیل این بود که دلتنگ دیار خود شده بود.

  ******************

  فیل یکی از حیوانات رایج در هندوستان است که بیشتر مردم از این حیوان برای حمل و نقل بار‌های خود استفاده می‌کنند و به عنوان یکی از جاذبه‌های کشور نیز به حساب می‌آید و مردم جهان از سرتاسر دنیا می‌روند تا از این حیوان بزرگ، اما دوست داشتنی دیدن کنند.

  یکی از نکاتی که در مورد فیل‌ها حائز اهمیت است هوش و حافظه‌ی فیل‌ها است به طوری که فیل‌ها هرگز کسی را که با او دیدار داشته اند را فراموش نمی‌کنند و یا هرگز مکانی را در آنجا بوده اند از یاد نمی‌برند.

  نقل شده است که یکی از تاجران بلند آوازه‌ی کشور هندوستان سفر می‌کند و از برای کسب درآمد فیلی را خریداری می‌کند تا با بردن آن به جای جای جهان از آن درآمدزایی کند و به قول معروف پول حسابی به جیب بزند، اما بعد از گذشت چند ماه که فیل را به اینطرف و آنطرف می‌برد، فیل گوشه گیر شد و گوشه ایی می‌نشست و دیگر بلند نمی‌شد.

  تاجر از این اوضاع به ستوه آمده بود طبیب‌های شهر را خبر کرد، اما از هیچکس کاری برنیامد، از میان آن‌ها طبیبی خبره و با تجربه به تاجر گفت که شاید فیل یاد هندوستان کرده و دلش برای شهر و دیار خود تنگ شده است. تاجر که اوضاع را خراب دید و روز به روز از درآمدش کم می‌شد تصمیم گرفت قبل از ورشکستگی چاره ایی بیندیشد و راهی بیابد.

  به همین جهت بار سفر بست و به هندوستان بازگشت. تا فیل دیگری خریداری کند، اما همین که به هندوستان رسید متوجه شد که فیل پاهایش را محکم به زمین می‌کوبد و خرطوم خود را تکان می‌دهد. مانند آنکه فیل از شادی می‌رقصد آن موقع بود که تاجر به یاد حرف طبیب افتاد و فهمید که فیل تنها یاد هندوستان کرده بود و هیچ مشکلی نداشت.

  ********************

  پایه ی دوازدهم صفحه۲۶ مثل نویسی باز فیلش یاد هندوستان کرد

  همانطور که می دانیم فیل یکی از حیوانات رایج در هندوستان است که بیشتر مردم از این حیوان برای حمل و نقل بارهای خود استفاده می کنند و به عنوان یکی از جاذبه های کشور نیز به حساب می آید و مردم جهان از سرتاسر دنیا می روند تا از این حیوان بزرگ اما دوست داشتنی دیدن کنند. یکی از نکاتی که در مورد فیل ها حائز اهمیت است هوش و حافظه ی فیل ها است به طوری که فیل ها هرگز کسی را که با او دیدار داشته اند را فراموش نمی کنند و یا هرگز مکانی را در آنجا بوده اند از دیاد نمی برند.

  نقل شده است که یکی از تاجران بلند آوازه ی کشور هندوستان سفر می کند و از برای کسب درآمد فیلی را خریداری می کند تا با بردن آن به جای جای جهان از آن درآمدزایی کند و به قول معروف پول حسابی به جیب بزند اما بعد از گذشت چند ماه که فیل را به اینطرف و آنطرف می برد، فیل گوشه گیر شد و گوشه ایی می نشست و دیگر بلند نمی شد .

  تاجر از این اوضاع به ستوه آمده بود طبیب های شهر را خبر کرد اما از هیچکس کاری برنیامد، از میان آنها طبیبی خبره و با تجربه به تاجر گفت که شاید فیل یاد هندوستان کرده و دلش برای شهر و دیار خود تنگ شده است. تاجر که اوضاع را خراب دید و روز به روز از درآمدش کم می شد تصمیم گرفت قبل از ورشکستگی چاره ایی بیندیشد و راهی بیابد.

  به همین جهت بار سفر بست و به هندوستان بازگشت. تا فیل دیگری خریداری کند اما همین که به هندوستان رسید متوجه شد که فیل پاهایش را محکم به زمین می کوبد و خرطوم خود را تکان می دهد. مانند آنکه فیل از شادی می رقصد آن موقع بود که تاجر به یاد حرف طبیب افتاد و فهمید که فیل تنها یاد هندوستان کرده بود و هیچ مشکلی نداشت. بعد از آن این مثل زبان به زبان نقل شد و هرکس به یاد گذشته ی خود می افتاد و غمبرک می گرفت می گویند فیلش یاد هندوستان کرده است.

  ساده نویسی مثل نویسی باز فیلش یاد هندوستان کرد

  بازنویسی مثل نویسی باز فیلش یاد هندوستان کرد

  نظر شما در مورد این انشا چه بود نظر بزارید ممنونم

  منبع مطلب : gambagam.ir

  مدیر محترم سایت gambagam.ir لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  سدنا 1 ماه قبل
  0

  خیلی انشا های خوبی بود

  ولی چیزی که من میخواستم نبود

  با تشکر

  ففف 12 ماه قبل
  0

  عالیه

  Helia 1 سال قبل
  2

  انشاهای خوب و قشنگی هستن و همینطور داستان‌های جالبی بودن ولی یکم زیادی طولانی هستن!

  ا

  مهلا 2 سال قبل
  0

  سلام مطالب خیلی خوب و متنوع بودن ممنون از شما...

  به نظر من درکل میشه درمورد مرور و به یاد آوردن خاطرات گذشته که مورد علاقه مون هست این ضرب المثل رو به کار ببریم

  مهدی 2 سال قبل
  1

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  برای ارسال نظر کلیک کنید