در حال پالایش مطالب میباشیم تا اطلاع ثانوی مطلب قرار نخواهد گرفت.
  توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  قسمتی از زمین های اطراف رودخانه ها تالاب ها و برکه ها را چه میگویند

  1 بازدید

  قسمتی از زمین های اطراف رودخانه ها تالاب ها و برکه ها را چه میگویند را از سایت نکس درجه دریافت کنید.

  <-بانک سوالات علوم دامی->

  سوالات فصل اول – انسان و محیط زیست

  الف) صحیح یا غلط بودن جملات زیر را مشخص کنید:

  1)      بیشترین وسعت ناحیه آب و هوایی ایران، کوهستانی است. ص      غ

  2)      بیشترین مصرف آب در بخش کشاورزی است. ص     غ

  ب) جاهای خالی را با کامات مناسب کامل کنید:

  3)      شیوه های مختلف آبیاری باید بر اساس شرایط ............... و نوع کشت انتخاب شود.

  4)      هر گونه تغییری را که موجب تغییر فیزیکی، شیمیایی و زیستی آب شود به طوری که از حد استاندارد آن خارج شود، ....................... می گویند.

  ج) گزینه صحیح را انتخاب کنید:

  5)      چند درصد فاضلاب ها از مواد جامد تشکیل شده است؟

  الف) 1/1 درصد         ب) 1/0 درصد        ج) 11 درصد          01/0 درصد

  6)      آب خاکستری به کدام نوع فاضلاب گفته می شود؟

  الف) فاضلاب صنعتی                ب) فاضلاب های کشاورزی

  ج) فاضلاب های ناشی از استحمام و ظرف شوئی ها       د) فاضلاب های بیمارستانی

  د) به سوال های زیر پاسخ کوتاه دهید:

  7)      مفهوم بازچرخانی(بازیافت )آب چیست؟

  8)      حریم آب چیست؟

  9)      دو مورد از مشکلات بهره برداری بی رویه از آب های زیر زمینی را بنویسید؟

  10)   مفهوم آب مجازی را بنویسید؟

  11)   دو مورد از بخش های مهم مصرف آب را نام برید؟

  ه) به سوالات زیر پاسخ کامل دهید:

  12)   مفهوم دشت ممنوعه را بنویسید؟

  13)   دو مورد از عواملی را که در بهینه سازی مصرف آب در بخش کشاورزی موثرند، را بیان کنید؟

  14)   مفهوم آب خاکستری را توضیح دهید؟

  15)   شما برای کمک به رفع مشکل کمبود آب در کشور چه انتظاراتی از مسئولان دارید؟ ذکر دو مورد کافی است.

  سوالات فصل دوم – انسان و محیط زیست

  الف) درست یا نادرست بودن جملات زیر را مشخص کنید:

  1)      برای شناسایی آلودگی خاک از استانداردهای کیفیت خاک استفاده می شود. ص       غ

  2)      رفع آلودگی خاک فرآیندی کوتاه مدت و پر هزینه است. ص     غ

  ب) جاهای خالی را با کلمه مناسب پر کنید:

  1) کم هزینه ترین و کم خطر ترین روش رفع آلودگی خاک، حذف ................. آلودگی است.

  2) امنیت غذایی به معنای دسترسی همه افراد به غذای ............. است.

  ج) گزینه درست را انتخاب کنید:

  1) کدام گزینه از مزایای محصولات غذایی تراژن محسوب می شود.؟

  الف) افزایش تولید محصولات غذایی                                   ب) جلوگیری از آلودگی خاک

  ج) کاهش مصرف سموم دفع آفات نباتی                              د) همه موارد

  2) شایع ترین محصولات نباتی تراژن کدامند؟

  الف) سویا         ب) گندم          ج) پنبه    د) سویا و پنبه

  د) به سوالات زیر پاسخ کوتاه دهید:

  1) مفهوم گیاه پالایی چیست؟

  2) در صورتی که میزان آلاینده در خاک بیش از مقدار استاندارد باشد، چه باید کرد؟

  3) مفهوم ایمنی غذایی را بنویسید؟

  4) مفهوم زیست پالایی را بنویسید؟

  5) دو مورد از پیامدهای وجود نیکل در خاک را بنویسید؟

  ه) به سوال های زیر پاسخ کامل دهید:

  1) چهار مورد از مزایای محصولات تراژن را بنویسید؟

  2) چهار مورد از علل از دست رفتن خاک خوب را بیان کنید؟

  3) کمپوست و ورمی کمپوست چگونه تهیه می شوند؟

  4) برای حفاظت از خاک و محصولات غذایی ایمن چه انتظاراتی از مسئولان دارید؟ 2 مورد

  فصل سوم – انسان و محیط زیست

  الف) صحیح یا غلط بودن جملات زیر را مشخص کنید:

  1)      یکی از عواملی که آلودگی هوا را تشدید می کند، پدیده وارونگی دما است. ص         غ

  2)      مکزیوسیتی به عنوان یکی از موفق ترین شهرهای دنیا در مقابله با آلودگی هوا شناخته می شود. ص      غ

  ب) جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید:

  3)      برای گزارش روزانه کیفیت هوا و تاثیر آن بر سلامتی انسان از شاخص ............. استفاده می شود.

  4)      کیفیت نا مطلوب سوخت و ................... از مهمترین دلایل آلودگی هوای مکزیکوسیتی بوده است.

  ج) گزینه مناسب را انتخاب کنید:

  5)      آلودگی هوا در محیط های بسته چند برابر بیشتر از محیط های باز است؟

  الف) 2 تا 4 برابر         ب) 5 تا 10 برابر    ج) 8 تا 10 برابر       د) 10 تا 15 برابر

  6)      کدامیک از اثرات آلودگی هوا محسوب نمی شود؟

  الف) تغییرات آب و هوایی     ب) گرمایش جهانی       ج) وارونگی دما        د) باران اسیدی

  د) به سوالات زیر پاسخ کوتاه دهید:

  7)      دو مورد از مشکلات ناشی از آلودگی هوای محیط های بسته را نام ببرید؟

  8)      دو مورد از اثرات آلودگی هوا را نام ببرید؟

  9)      آلودگی هوای هر منطقه به چه عواملی بستگی دارد؟

  10)   دو ماده مضر و اصلی که موجب تشکیل باران اسیدی می شوند، را نام ببرید؟

  11)   چه عواملی موجب آلودگی الکترومغناطیسی می شود؟

  ه) به سوالات زیر پاسخ کامل دهید:

  12)   راه های منسجم و سریع در کاهش آلودگی هوا را نام ببرید؟

  13)   برای کاهش تاثیرات امواج الکترومغناطیس چه نکاتی را باید رعایت کرد؟ 4 مورد

  14)   مهمترین آلاینده های هوای محیط های بسته کدامند؟

  15)   دو مورد از اقداماتی را دکه می توانید برای کاهش آلودگی هوا انجام دهید، را بنویسید؟

  فصل چهارم – انسان و محیط زیست

  الف) صحیح یا غلط بودن جملات زیر را مشخص کنید:

  1)      رد پای محیط زیستی تولید انرژی الکتریکی با استفاده از سوخت های فسیلی بسیار بزرگ است. ص      غ

  2)      در حال حاضر برق حاصل از انرژی باد حدود 28 درصد از کل مصرف برق در کشور آلمان را تشکیل می دهد.   ص     غ

  ب) جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید:

  3)      برای نخستین بار ایرانیان موفق شدند با استفاده از ........... چرخ چاه را به گردش درآورند.

  4)      بیو اتانول یکی از سوخت های سبز است که به عنوان سوخت در ................... استفاده می شود.

  ج) گزینه مناسب را انتخاب کنید:

  5)      کشور پیشرو در تولید سوخت های سبز کدام است؟

  الف) برزیل       ب) فرانسه        ج) ایران            د) ژاپن

  6)      قدیمی ترین روش استفاده از انرژی باد به کدام کشور بر می گردد؟

  الف) ایران         ب) فرانسه          ج) آلمان      د) پاکستان

  د) به سوالات زیر پاسخ کوتاه دهید:

  7)      منظور از ردپای محیط زیستی چیست؟

  8)      دو مورد از سوخت های فسیلی را نام ببرید؟

  9)      مهمترین شکل انرژی که زندگی امروزی ما به آنها وابسته است، چیست؟

  10)   علت اصلی افزایش میانگین دمای کره زمین چیست؟

  11)   اتانول به عنوان سوخت از کدام گیاهان به دست می آید؟

  ه) به سوال های زیر پاسخ کامل دهید:

  12)   سوخت های سبز چگونه به دست می آیند؟

  13)   راه های کاهش رد پای محیط زیستی کربن دی اکسید را بیان کنید؟ 4 مورد

  14)   چهار مورد از انرژی های پاک جایگزین سوخت های فسیلی را بیان کنید؟

  15)   برای کاهش آلودگی هوا از مسئولان چه انتظاراتی دارید؟ 2 مورد

  فصل پنجم – انسان و محیط زیست

  الف) صحیح یا غلط بودن جملات زیر را مشخص کنید:

  1)      میزان تولید زباله در کشورهای پیشرفته بیشتر است.   ص     غ

  2)      ضایعات کشاورزی و باقیمانده داروها جزء زباله های خطرناک محسوب می شوند.    ص     غ

  3)         در شهر ها بیشتر از روستاها زباله تولید می شود.                                  ص    غ

  ب) جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید:

  4)      زباله های خانگی و پسماند را می توان به پسماند خشک و .............. تقسیم کرد.

  5)      در کشور ما در هر شهر سازمان مدیریت پسماند وابسته به ...................... است.

  ج) گزینه درست را انتخاب کنید:

  6)      کدام یک از موارد زیر جزء زباله های خطرناک محسوب می شود؟

  الف) نخاله های ساختمانی         ب) رنگ های روغنی       ج) باقیمانده داروها       د) مواد پلاستیکی

  7)      به نیروگاه هایی که با استفاده از گاز حاصل از زباله ها که منشاء زیستی دارد برق و گرما تولید می کنند نیروگاه های ................... می گویند.

  الف) حرارتی               ب) سیکل ترکیبی            ج) هسته ای        د) زیست گاز

  8)      رتبه نخست بازیافت زباله در جهان مربوط به کدام کشور است؟

  الف) برزیل              ب) فرانسه              ج) آلمان         د) آمریکا

  د) به سوال های زیر پاسخ کوتاه دهید:

  9)      کشورهای پیشگام در تولید انرژی از زیست گاز (بیوگاز) را نام ببرید؟ دو مورد

  10)   دو مورد از زباله های خطرناک را نام ببرید؟

  11)   گورستان های زباله در چه مناطقی مشکلات بیشتری از نظر روان شدن شیرآبه های ایجاد می نمایند؟

  12)   مطلوب ترین گزینه در هرم مدیریت پسماند کدامند؟

  13)   زباله های الکترونیکی دارای کدام فلزات سمی و خطرناک هستند؟

  ه) به سوال های زیر پاسخ کامل دهید:

  14)   مفهوم مدیریت پسماند را بنویسید؟

  15)   سه راه حل طلایی در مسئله زباله کدامند؟ بهترین راه حل چیست؟

  16)   پوسال(کمپوست) چگونه به دست می آید؟

  17)   چهار مورد از فایده های بازیافت را بنویسید؟

  فصل ششم – انسان و محیط زیست

  الف) صحیح یا غلط بودن جملات زیر را مشخص کنید:

  1)      تنوع زیستی در سه سطح بوم سازگان، گونه و ژن بررسی می شود. ص       غ

  2)      شناخت تنوع زیستی مهمترین گام برای پیشگیری از اقدامات نادرست در ارتباط با محیط زیست است. ص    غ

  3)      جاهای خالی را با کلمه مناسب کامل کنید:

  4)      برای توصیف گوناگونی حیات، واژه ............. را بکار می برند.

  5)      گونه های ................ منحصر به یک منطقه جغرافیای هستند.

  ج) گزینه درست را انتخاب کنید:

  6)      کدامیک از مناطق ایران جزء نقاط داغ تنوع زیستی محسوب می شود؟

  الف) رشته کوه های زاگرس             ب) جنگل ها ی ارسباران

  ج) کوه های شمال شرق ایران          د) همه موارد

  7)      مهمترین عامل از دست رفتن تنوع زیستی کدامند؟

  الف) برداشت بی رویه و استفاده ناپایدار                 ب) آلودگی محیط زیست

  ج) تخریب زیستگاه              د) تغییر اقلیم

  د) به سوالات زیر پاسخ کوتاه دهید:

  8)      دو مورد از مشاغلی را که به تنوع زیستی وابسته اند، را نام ببرید؟

  9)      دو مورد از عوامل تخریب زیستگاه را نام ببرید؟

  10)   دو مورد از استفاده ناپایدار از تنوع زیستی را نام ببرید؟

  11)   تغییر اقلیم چگونه موجب تهدید تنوع زیستی می شود؟

  12)   یک مورد از اقدامات خود را که به حفظ تنوع زیستی کمک کرده، را بنویسید؟

  ه)به سوالات زیر پاسخ کامل دهید:

  13)   مفهوم نقاط داغ تنوع زیستی را بنویسید؟

  14)   عوامل تهدید کننده تنوع زیستی را بیان کنید؟ 4 مورد

  15)   راهکارهای حفاظت از تنوع زیستی را بنویسید؟

  16)   برداشت بی رویه به عنوان یکی از عوامل تهدید کننده تنوع زیستی را با ذکر دو مثال تعریف کنید؟

  فصل هفتم – اسنان و محیط زیست

  الف) صحیح یا غلط بودن جملات زیر را مشخص کنید:

  1)      گردشگری با امنیت سیاسی و اقتصادی کشورها رابطه تناتنگی دارد. ص      غ

  2)      توسعه گردشگری نقش مهمی در حفاظت از محیط زیست کشورها دارد. ص      غ

  3)      ب) جاهای خالی را باکلمات مناسب کامل کنید:

  4)      تالاب کانی برازان در نزدیکی ..................... در آذربایجان غربی واقع شده است.

  5)      یکی از چشمه های پلکانی و تراورتنی کم نظیر جهان .............. در کیاسر ساری دراستان مازندران است.

  ج) گزینه درست را انتخاب کنید:

  6)      هدف اصلی بوم گردشگری چیست؟

  الف) دستیابی به پایداری محیط زیست        ب) استفاده از شرایط آب و هوایی

  ج‌)     تمرکز و تعادل جسمانی            د) شناخت تنوع زیستی

  د) به سوالات زیر پاسخ کوتاه دهید:

  ح‌)     مفهوم بوم گردشگری چیست؟

  خ‌)     دو مورد از مناطق تحت حفاظت سازمان محیط زیست ایران را نام ببرید؟

  د‌)       دو مورد از سابقه و پیشنه گردشگری در ایران را نام ببرید؟

  ذ‌)       دو مورد از اهمیت زیست گردشگری را نام ببرید؟

  ر‌)       چرا گردشگری از بعد فرهنگی و اجتماعی مهم است؟

  ه) به سوالات زیر پاسخ کامل دهید:

  ز‌)       مفهوم گردشگری را بنویسد؟

  س‌)  دو مورد از ویژگی های بوم گردشگری را بنویسید؟

  ش‌)  چهار مورد از قوانین مقررات مناطق حفاظت شده کشور را بیان کنید؟

  ص‌) معنای گردشگری پایدار و مسئولانه چیست؟

  منبع مطلب : 501.blogfa.com

  مدیر محترم سایت 501.blogfa.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  مهدی 2 سال قبل
  1

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  برای ارسال نظر کلیک کنید