در حال پالایش مطالب میباشیم تا اطلاع ثانوی مطلب قرار نخواهد گرفت.
  توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  قرینه نقطه ای که روی خط تقارن قرار دارد چه خواهد بود

  1 بازدید

  قرینه نقطه ای که روی خط تقارن قرار دارد چه خواهد بود را از سایت نکس درجه دریافت کنید.

  مهمترین نکات تقارن و مختصات

  مرکز تقارن: نقطه‌ای در شکل است که اگر شکل حول آن نقطه به اندازه مشخص بچرخد شکل برخودش منطبق می شود.

  انواع تقارن :
  1- تقارن محوری
  2- تقارن مرکزی
  3- تقارن چرخشی

  تقارن محوری: تقارنی است که اگر شکل را از روی آن تا کنیم دو قسمت شکل بر هم منطبق می‌شود.

  تقارن مرکزی: تقارنی است که اگر شکل را به اندازه 180درجه، حول یک نقطه بچرخانیم شکل بر خودش منطبق می شود.

  تقارن چرخشی: وقتی شکل را حول یک نقطه به اندازه 180درجه یا کمتر (وحتی بیشتر) در جهت عقربه های ساعت می چرخانیم و شکل روی خودش می افتد می گوییم شکل تقارن چرخشی دارد.

  دوران: چرخش یک شکل حول یک نقطه را دوران می گویند.

  انواع دوران :
  1- دوران 90درجه
  2- دوران 180درجه

  انواع قرینه :
  1- قرینه نسبت به یک خط (خط تقارن عمودی، خط تقارن افقی)
  2- قرینه نسبت به یک نقطه

  نکات مهم درباره تقارن

  1- تقارن محوری:

  درتقارن محوری قرینه یک نقطه را نسبت به یک خط بدست می آوریم.

  محور تقارن خطی است که قرینه هر نقطه ازشکل نسبت به آن برخود شکل منطبق می شود، یا خطی است که شکل را به دو قسمت مساوی تقسیم می کند.

  2- تقارن مرکزی:

  در تقارن مرکزی قرینه یک شکل را نسبت به یک نقطه بدست می آوریم که آن نقطه مرکز تقارن شکل است.

  مرکز تقارن نقطه ای است که قرینه هر نقطه از شکل نسبت به آن برخود شکل منطبق می شود.

  🔴مربع 4 تا محور تقارن دارد.

  🔴مستطیل دو تا محور تقارن دارد.

  🔴لوزی 2 تا محور تقارن دارد.

  🔴متوازی الاضلاع محور تقارن ندارد.

  🔴دایره بی شمار محور تقارن دارد.

  🔴مثلث متساوی الاضلاع 3 تا محور تقارن دارد.

  🔴مثلث متساوی الساقین یک محور تقارن دارد.

  🔴ذوزنقه متساوی الساقین یک محور تقارن دارد.

  نقطه: یک محور تقارن دارد و آن خودش است، و بی شمار محور تقارن دارد.

  خط: بی شمار مرکز تقارن دارد، کلیه نقاطی که روی خط قرار دارند.

  بی شمار محور تقارن دارد،خطوطی که بر این نقاط می گذرند.

  n ضلعی منتظم: n محور تقارن دارد، اگر n زوج باشد یک مرکز تقارن دارد و اگر n فرد باشد مرکز تقارن ندارد.

  نیم خط: نیم خط مرکز تقارن ندارد ولی یک محور تقارن دارد.

  پاره خط: دو محور تقارن عمود برهم دارد، یکی عمود منصف آن و دیگری خطی است که پاره خط جزیی از آن است و یک مرکز تقارن دارد.

  🔴ذوزنقه ها درحالت کلی محور تقارن ندارند.

  🔴یک مثلث در حالت کلی محور تقارن و مرکزتقارن ندارد.

  🔴مثلث متساوی الساقین مرکز تقارن ندارد.

  🔴مثلث متساوی الاضلاع مرکز تقارن ندارد.


  منبع مطلب : virgool.io

  مدیر محترم سایت virgool.io لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  درس شیرین ریاضی - دبستان شهید صدوقی | دی ۱۳۹۶

  نکات مهم درباره تقارن

  تقارن محوری: درتقارن محوری قرینه یک نقطه را نسبت به یک خط بدست می آوریم.

  محور تقارن خطی است که قرینه هر نقطه ازشکل نسبت به آن برخود شکل منطبق می شود. یا خطی است که شکل را به دو قسمت مساوی تقسیم می کند.

  تقارن مرکزی: در تقارن مرکزی قرینه یک شکل را نسبت به یک نقطه بدست می آوریم که آن نقطه مرکز تقارن شکل است.

  مرکز تقارن نقطه ای است که قرینه هر نقطه از شکل نسبت به آن بر خود شکل منطبق می شود.

  مربع 4 تا محور تقارن دارد.

  مستطیل دو تا محور تقارن دارد.

  لوزی 2 تا محور تقارن دارد.

  متوازی الاضلاع محور تقارن ندارد.

  دایره بی شمار محور تقارن دارد.

  مثلث متساوی الاضلاع 3 تا محور تقارن دارد.

  مثلث متساوی الساقین یک محور تقارن دارد.

  ذوزنقه متساوی الساقین یک محور تقارن دارد.

  الف) نقطه: یک محور تقارن دارد و آن خودش است،  و بی شمار محور تقارن دارد.

  ب) خط: بی شمار مرکز تقارن دارد، کلیه نقاطی که روی خط قرار دارند. بی شمار محور تقارن دارد. خطوطی که بر این نقاط می گذرند.

  ج) n ضلعی منتظم: n محور تقارن دارد، اگر  nزوج باشد یک مرکز تقارن دارد و اگر nفرد باشد مرکز تقارن ندارد.

  د) نیم خط: نیم خط مرکز تقارن ندارد ولی یک محور تقارن دارد.

  ه) پاره خط: دو محور تقارن عمود بر هم دارد، یکی عمود منصف آن و دیگری خطی است که پاره خط جزیی از آن است و یک مرکز تقارن دارد.

  نکته 1: ذوزنقه ها در حالت کلی محور تقارن ندارند.

  نکته 2: یک مثلث در حالت کلی محور تقارن و مرکز تقارن ندارد.

  نکته3: مثلث متساوی الساقین مرکز تقارن ندارد.

  نکته4: مثلث متساوی الاضلاع مرکز تقارن ندارد.

  منبع مطلب : sadoghiamini.blogfa.com

  مدیر محترم سایت sadoghiamini.blogfa.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  انواع تقارن در ریاضی پنجم ( تقارن محوری و مرکزی )

  انواع تقارن

  1-تقارن محوری:درتقارن محوری قرینه یک نقطه را نسبت به یک خط بدست می آوریم.

  محور تقارن خطی است که قرینه هر نقطه ازشکل نسبت به آن برخود شکل منطبق می شود.یا خطی است که شکل را به دوقسمت مساوی تقسیم می کند.

  2-تقارن مرکزی:درتقارن مرکزی قرینه یک شکل را نسبت به یک نقطه بدست می آوریم.که آن نقطه مرکز تقارن شکل است.

  مرکزتقارن نقطه ای است که قرینه هرنقطه ازشکل نسبت به آن برخودشکل منطبق می شود.

  مربع 4تا محور تقارن دارد.       مستطیل دوتا محور تقارن دارد.    

  لوزی 2تا محورتقارن دارد.    متوازی الاضلاع محور تقارن ندارد.     

   دایره بی شمار محور تقارن دارد.   

  مثلث متساوی الاضلاع 3تا محورتقارن دارد.

  مثلث متساوی الساقین یک محور تقارن دارد.

  ذوزنقه متساوی الساقین یک محور تقارن دارد.

  درهریک ازمواردزیرتعدادمحورتقارن ومرکزتقارن درصورت وجودمشخص کنید.

  الف)نقطه:یک مرکز تقارن داردو آن خودش است، وبی شمار محورتقارن دارد.

  ب)خط:بی شمار مرکزتقارن دارد،کلیه نقاطی که روی خط قرار دارند. بی شمار محور تقارن دارد.خطوطی که بر این نقاط می گذرند،

  ج)nضلعی منتظم:nمحور تقارن دارد،اگر nزوج باشدیک مرکز تقارن دارد،واگرnفردباشدمرکز تقارن ندارد.

  د)نیم خط: نیم خط مرکز تقارن ندارد،ولی یک محور تقارن دارد.

  ه)پاره خط:دومحور تقارن عمودبرهم دارد،یکی عمود منصف آن ودیگری خطی است که پاره خط جزیی ازآن است.ویک مرکز تقارن دارد.

  نکته1:مثلث متساوی الساقین مرکزتقارن ندارد.

  نکته2:مثلث متساوی الاضلاع مرکز تقارن ندارد

  منبع مطلب : ebtda.blogfa.com

  مدیر محترم سایت ebtda.blogfa.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  ~sarina~ : نقطه ایکه روی خط تقارن وجود دارد /تقارن مرکزی/هستش

  نازیلا : سلام ممنون میشم بگیدقرنیه ی نقطه ایکه روی خط تقارن قرارداردجای خالی خواهدبود.

  ناشناس : فکرکنم مرکزتقارن باشد

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  هدی 11 ماه قبل
  0

  سلام ازتون بسیار متشکرم من پیک داشتم و شما بسیار به من کمک کردین ممنونم

  هدی 11 ماه قبل
  0

  سلام ازتون بسیار متشکرم من پیک داشتم و شما بسیار به من کمک کردین ممنونم

  . 11 ماه قبل
  0

  .

  امیر 11 ماه قبل
  0

  تقارن مرکزی👉

  امیر 11 ماه قبل
  2

  فاکیو کیرممادر تو مادرت سکسی است

  1
  . 11 ماه قبل

  هوی اسکل یوری اینقدر حرف مفت نزن هر گوهی دلتون می خواد می خورین تو این سایت جایی واسه همچین نفهمی مثل تو نیست یکبار دیگه از این غلطا کنی گزارشت میدم به پلیس فتاح پیامتو ببرش دار یا پاکش کن یا هرچی پسره ی....

  امیر عباس صفری 2 سال قبل
  1

  میشه. .... تقارن مرکزی ‌.....اگه اشتباه نکنم

  محمد 2 سال قبل
  1

  جوابش می شه همان نقطه

  شقایق 2 سال قبل
  3

  قرینه ی نقطه ای که روی خط تقارن دارد.....خواهد بود

  0
  محمد 2 سال قبل

  جواب بده

  0
  حافظ 2 سال قبل

  لطفا جواب بدید

  سارا 2 سال قبل
  -2

  نمی تواند قرینه داشته باشد نقطه که قرینه ندارد

  الهام 2 سال قبل
  -2

  این سوال منو بگید

  قرینه کردن یک نقطه یا یک شکل‌ نسبت به یک نقطه را، تقارن جاهای خالی می گویند

  -1
  الهام 2 سال قبل

  میشه بگید

  سما حسین پور بالادهی 2 سال قبل
  0

  من هیچی بلد نیستم

  ناشناس 2 سال قبل
  4

  فکرکنم مرکزتقارن باشد

  محمد 2 سال قبل
  3

  قرنیه نقطه ای که روی خط تقارن قرار دارد (راس ان شکل)خواهد بود.

  نیم خطی که زاویه رابه دوقسمت مساوی تقسیم میکند (نیمساز زاویه )نام دارد.وبرای رسم نیمساز از وسیله نقاله استفاده میکنیم.

  ناشناس 2 سال قبل
  0

  جواب می خواهم لطفا لطفا

  مریم 2 سال قبل
  -1

  خوبه‌

  ممنونم❤

  😐😐😐 2 سال قبل
  2

  خیلی بد بود

  نازیلا 2 سال قبل
  1

  لطفابگید""

  نازیلا 2 سال قبل
  5

  سلام ممنون میشم بگیدقرنیه ی نقطه ایکه روی خط تقارن قرارداردجای خالی خواهدبود.

  پریا 2 سال قبل
  -1

  خو آن نقطه

  مدیری 2 سال قبل
  0

  قرینه ی نقطه ای کهروبخط تقارنقرار داردنقطه چین خواهد بود

  1
  نازیلا 2 سال قبل

  تقارن مرکزی

  mina 2 سال قبل
  0

  اصلا مطلب خوبی نبود

  حدیثه کهدویی 2 سال قبل
  0

  خیلی عالی بود

  0
  😐😐😐 2 سال قبل

  کجای این مطلبا عالی بود

  ~sarina~ 2 سال قبل
  7

  نقطه ایکه روی خط تقارن وجود دارد /تقارن مرکزی/هستش

  عاطفه برارجانی خسمخی 2 سال قبل
  3

  قرینه نقطه ای که روی خط تقارن است چه خواهدبود

  0
  من 1 سال قبل

  تقارن مرکزی

  ساره 2 سال قبل
  -2

  سلام‌خودم نمیدونم جوابشو لطفا کمک کنین

  مهدی 2 سال قبل
  -2

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  0
  علی 2 سال قبل

  خو ماهم نمی دونیم تو چی میگی نظرتو بگو

  برای ارسال نظر کلیک کنید