در حال پالایش مطالب میباشیم تا اطلاع ثانوی مطلب قرار نخواهد گرفت.
  توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  شاعران در سرودن منظومه های داستانی غالبا از قالب مثنوی بهره میگیرند مهم ترین دلیل آن را بنویسید

  1 بازدید

  شاعران در سرودن منظومه های داستانی غالبا از قالب مثنوی بهره میگیرند مهم ترین دلیل آن را بنویسید را از سایت نکس درجه دریافت کنید.

  متن پژوهی درس 6  فارسی 2

  متن پژوهی درس 6  فارسی 2

  قلمرو زبانی:

  ۱- معنای واژه های مشخص شده را بنویسید.

  جهد برتوسـت و بر خدا توفیق      زانکه توفیق و جهد هسـت رفیق    سنایی

  خنیـده بـه گیتی به مهـر و وفا        ز اهریمنـی دور و دور از جفـا    فردوسی

  جهد : تلاش و کوشش، در اینجا منظور کار است. توفیق: کمک و مدد رسانی
  خنیده : طنین انداز

  اکنون اجزای بیت زیر را مطابق زبان معیار مرتب کنید

  گفتنـد بـه اتفـاق یکسـر                   کـز کعبه گشـاده گـردد این در

  یک سر به اتفاق گفتند این در کز کعبه، گشاده گردد.

  ۳-در بیتهای زیر، نقش » م» را بررسی کنید

  الف) دریـاب کـه مبتلای عشـقم       آزاد کـن از بلای عشـقم

  ب) پـروردۀ عشـق شـد سرشـتم جـز عشـق مبـاد سرنوشـتم

  در «عشقم» در مصراع اول، مخفف فعل هستم و در مصراع دوم، مفعول
  در واژه های «سرشتم» و «سرنوشتم» : مضاف الیه.

  قلمرو ادبی :

  ۱- شـاعران، در سـرودن منظومه هـای داسـتانی، غالبـا از قالـب « مثنوی» بهـره میگیرند؛ مهمترین دلیل آن را بنویسید.

  مثنوی به معنی دو تایی است زیرا در هر بیت دو قافیه مستقل آمده است یعنی هر دو مصراع قافیه دارد و با بیت بعد فرق دارد.
  از آنجا که مثنوی به لحاظ قافیه محدودیت سایر قالب ها را ندارد غالبا از این قالب در منظومه های داستانی طولانی استفاده می شود.

  ۲- هریک از بیت های زیر را از نظر کاربرد آرایه های ادبی بررسی کنید.

  چـون رایت عشـق آن جهانگیر      شـد چون مه لیلی آسـمان گیر

   برداشـته دل ز کار او، بخـت       درمانـد پـدر بـه کار او سـخت

  ۳- در بیت زیر، شاعر چگونه از تشبیه برای خلق کنایه بهره گرفته است؟

  آمد سـوی کعبه، سـینه پرجوش      چـون کعبه نهاد حلقه در گوش

   بیت اول:
  جهان گیر، آسمان گیر ، قافیه
  رایت عشق : اضافه تشبیهی
  بیت تشبیه (وجه شبه : آسمان گیر شدن)
  آسمان گیر شدن رایت : کنایه از برافراشته شدن رایت
  مه : استعاره از چهره ی زیبای لیلی
  مه و آسمان : مراعات النظیر
  ** بیت دوم:
  بخت و سخت : قافیه
  دل برداشتن بخت : استعاره مکنیه و تشخیص
  مصراع اول کنایه از خوشبخت نبودن
  بخت و سخت : جناس ناهمسان
  تکرار واژه های او ، کار
  واج آرایی « ر »
  دل برداشتن معادل دل کندن است

  مصراع دوم تشبیه دارد (مجنون از نظر حلقه به گوش بودن به کعبه تشبیه شده است. وجه شبه : حلقه بر گوش)
  سینه پرجوش بودن: کنایه از ناراحتی فراوان، اضطراب برای حل مشکل
  حلقه در گوش بودن: کنایه از اطاعت کردن، مطیع بودن.

  قلمرو فکری:

   ۱-معنی و مفهوم بیت زیر را به نثر روان بنویسید.

  حاجتگـه جملـۀ جهـان اوسـت        محـراب زمـین و آسمان اوست ِ

   برآورنده نیاز همه محتاجان کعبه است و قبله گاه همه موجودات

  ۲- در بیت های هفدهم و بیستم، کدام ویژگی های »مجنون« بارز است؟

  بیت 17 : عشق ذاتی است / وفاداری در عشق
  بیت 20 : پایداری در عشق / عاشق ، سرمست از عشق است و افزونی عشق را می خواهد

  ۳- بر مبنای درس و با توجه به بیت های زیر، تحلیلی از سیر فکری پدر مجنون ارائه دهید.

  عشـق بـازی، کار بیـکاران بود     عاقلـش بـا کار بیـکاران چه کار؟   نعمت اله ولی

  از سر تعمیر دل بگذر که معماران عشق      روز اول، رنگ این ویرانه، ویران ریختند    بیدل

  ظاهرا ابتدا پدر مجنون عشق را باور نداشته و بیهوده می دانسته اما با دین، راز و نیاز مجنون به عشق باور پیدا کرده است.

  ۴- مفهوم بیت زیر را با نگرش خویشان مجنون و چاره سازی آنها مقایسه کنید

  یک بار هم ا ی عشق من از عقل میندیش    بگـذار کـه دل حـل بکند مســئله ها را       محمدعلی بهمنی

  درمان درد عاشق با عشق است نه چاره جویی.

  منبع مطلب : kelk1341.blogfa.com

  مدیر محترم سایت kelk1341.blogfa.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  امیر : شما بیجا میکنی سایت میزنی و مطالب کامل نیست یعنی چی، اگر عرضه سایت زدن ندارید اصلأ اقدام به این کار نکنید

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  یگانه 11 ماه قبل
  0

  خب چونکه شعر مثنوی قالبا دوتا دوتا سروده میشه و محدودیت‌های قافیه دورنش وجود نداره معمولا برای داستان ها بکار میره یا بهتره بگم چون هر دومصرع یک قافیه داره زیاد بکار میره

  یگانه 11 ماه قبل
  -1

  خب چونکه شعر مثنوی قالبا دوتا دوتا سروده میشه و محدودیت‌های قافیه دورنش وجود نداره معمولا برای داستان ها بکار میره یا بهتره بگم چون هر دومصرع یک قافیه داره زیاد بکار میره

  ناشناس 12 ماه قبل
  0

  جمع کن باو

  h 12 ماه قبل
  -1

  جمع کن باو

  امیر 2 سال قبل
  8

  شما بیجا میکنی سایت میزنی و مطالب کامل نیست یعنی چی، اگر عرضه سایت زدن ندارید اصلأ اقدام به این کار نکنید

  پوریا دهقانی 2 سال قبل
  0

  یه دلیل این گه مثنوی کهن هستش و خیلی از کاربرداش اسونه

  0
  آوات 2 سال قبل

  شاید !!!

  مهدی 2 سال قبل
  1

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  برای ارسال نظر کلیک کنید