در حال پالایش مطالب میباشیم تا اطلاع ثانوی مطلب قرار نخواهد گرفت.
  توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  در زندگی امروزی چه آسیب هایی انسان را تهدید میکند ادبیات هشتم

  1 بازدید

  در زندگی امروزی چه آسیب هایی انسان را تهدید میکند ادبیات هشتم را از سایت نکس درجه دریافت کنید.

  در زندگی امروزی چه آسیب هایی انسان را تهدید میکند صفحه 55 فارسی هشتم

  منبع مطلب : nexload.ir

  مدیر محترم سایت nexload.ir لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  پاسخ خودارزیابی های پایه هشتم دورۀمتوسطه اول

   درس اول ص14 

  پاسخ سوال 1:

  در اینجا منظور از ((خانه خوب خداست)) خانه مسجد است.

  پاسخ سوال2:

  ((نور))نام خداست و روشنی نشان اوست.منظور این است که وجود خدا سراسر نور است و از تاریکی در وجود او هیچ خبری نیست.

  پاسخ سوال3:

  بهترین راه شناخت خداوند،شناختن او از طریق موجودات است.زیبایی،پیچیدگی،مهربانی و خشم و ... موجودات،نشانه زیبایی،پیچیدگی،مهربانی و خشم و ... خداوند است؛زیرا هر موجودی در اصل نمود و نمایشگری از وجود خداوند است.

  خودارزیابی:درس2ادبیات فارسی

  1. دربیت آخرشعر(صورتگرماهر)به کدام نام های خداوند اشاره شده؟مصور-صورتگر-ماهر-بی تقلید

  2. چه شگفتی های دیگری اززندگی مورچه می دانید؟مورچه هاتقسیم کاردارند.آن هایی که جوان ترهستند ازتخم هاپرستاری میکنند-بعضی ها نگهبان وبعضی ها کارگرهستند. بین مورچه ها برخی کشاورز و برخی برده و برخی دامدار و برخی گوشت خوارند.همچنین صدای مورچه جز صدا های بلند است.

  3. چراخداونددرقرآن کریم انسان رابه اندیشیدن درشگفتی های خلقت دعوت می کند؟چون شگفتی های آفرینش نشانه ای ازقدرت خدا است.بااندیشیدن دراین شگفتی ها به چیزهای زیادی پی می بریم ومی فهمیم که جهان براساس نظم وقاعده خاصی آفریده شده است.

  خودازیابی درس سوم

  1.برترین و گرامی ترین ارمغان((ایران))به دیگر سرزمین ها چست؟

  جواب:اندیشه و طرز تفکر آنها،خرد و فرهنگ،تاریخ کهن

  2.دو تن از دلیران نامدار ایرانی را نام ببربد که برای سربلندی ایران کوشیده اند.

  جواب:1.امیر کبیر که برای استقلال کشور تلاش فراوانی کرد.

  2.شهید مهدی باکری،شهید همت،شهید بابادی که جان خود را فدا کردند تا سرزمینشان به دست نا اهلان نرسد.

  3.آرش کمانگیر که جان خود را در تیر گذاشت و تیر را پرتاب کرد.

  3.به نظر شما چگونه می توان از فرهنگ و ادب فرسی پاسداری کرد؟

  جواب:1.با حفظ ارزش های فرهنگی و انتقال آن به نسل های آینده

  2.اجرای عملی فرهعنگ و ادب فارسی

  3.آموزش،یاددهی و یادگیری                       

   درس چهارم  ص39

  1)    علت اصلی بحران های زندگی چیست؟زندگی به یادگیری اصول وروش های ومهارت های نیازداردکه این محارت هابه کمک اطرافیان وبزرگترها کامل می شود. واگرانسان دریادگیری امور تلاش نکندزندگی بحرانی خواهدشد.

  2)    چرازندگی به یک سفرتشبیه شده است؟زیرامانندیک سفرمی گذرد. گاهی این سفرکوتاه مدت وگاهی بلندمدت است اماهمیشگی نیست.

  3)    برای حل مشکل کم رویی یاگستاخی چه بایدکرد؟حل مشکل کم رویی این است که ارتباط موثری بادیگران داشته باشیم.برای حل مشکل گستاخی متوان گفت که فردچیرگی براساس هیجانات ومهار احساسات گوناگون مانندخشم وترس راداشته باشد.

  4)  منظورازاین سخن<<افسوس که جوان نمی داندوپیرنمی تواند>> چیست؟جوانان چون هیچ تجربه ای ندارندنمی توانندازکارهای خودبربیایندولی پیران می دانند که باید چه کارکنندامانمی توانندازپسش بربیایند.

   درس 5   ص 45

  1.شاعربرای سعادت وخوشبختی چه کارهایی  می کند؟

  1:سحرخیزباشد. 2:بامادرش مهربانی کندودرخدمتش باشد.

  3:با ادب وتمیز باشد.4: حرفهای پدر را گوش کند.

  2.این جمله <<جزراست نباید گفت:هر راست نشاید گفت>>باکدام قسمت شعرتناسب دارد؟

  زنهارمگوسخن به جز راست      هرچند تورا در آن ضررها ست

  3. برای پر بار کردن روز های زندگی چه بایدکرد؟

  بایداندیشیدوهرروزکارمفیدی انجام دادچون روزی که درآن کارانجامنگرفته است جز عمر آدمی حساب نمی شود.

  <روزی که در آن نکرده ایکار   آن روز ز عمر خویش مشمار>

  4. به نظر شما چه کارهای دیگری باعث سعادت و خوشبختی انسان می شود؟

  توکل به خدا، نظم و برنامه ریزی در کارها، تلاش مستمر در زندگی، آرامش  و .....

  درس: 6 آداب نیک صفحه: 51

  خودارزیابی

  1- سه درس که بهلول به جنید آموخت ، چه بود ؟ درخوردن اصل آن است که لقمه ی حلال باید و اگر حرام را صد از این گونه آداب به جا بیاوری فایده ندارد وسبب تاریکی دل شود. در سخن گفتن نیز باید اوّل ، دل ، پاک باشد و نیّت درست باشد وآن گفتن برای رضای خدا باشد وگرنه سکوت و خاموشی بهترونیکوتر باشد ودرآداب خواب، اصل این است که دردل توبغض و کینه و حسد مسلمانان نباشد ودر ذکرحق باشی تا به خواب روی.

  2- درزندگی امروزی ، چه آسیب هایی انسان را تهدید می کند ؟ استفاده از فناوری های پیشرفته هرچه که ما را کمک می کند ، امّا اگراز آن ها درست استفاده نشود همان قدر که کمک می کند ما را تهدید هم می کند . استفاده ی نا به جا و نسنجیده از امکاناتی که فراهم آمده است . شکستن شکوه وحرمت انسانی و کم رنگ شدن آداب و اخلاق ، رهاورد تمدّن ماشینی و علم زده ی غرب است .

  3- به نظرشما بهترین زمان سخن گفتن و بهترین زمان سکوت و خاموشی ، چه هنگامی است ؟

  زمانی که از شخص سؤالی پرسیده می شود جواب دهد و هنگامی که دیگران شخن می گویند وازاوسؤال نشده است

  4- چرا حریم قانون ، دین وهنجاری های اخلاقی ، فرهنگ و آداب جوانمردی را رعایت کنیم ؟ چون رعایت آن به نفع ماست و وظیفه ی هر شهروند را رعایت آن هاست . گذشته از آن اگر ما رعایت نکنیم ممکن است به آتش همان بی حرمتی خود ، بسوزیم.

  درس7(آزادگی

  1.از نظر پیر خارکش،عزّت و آزادگی چیست؟  قانع بودن و محتاج دیگران نبودن ، خوارنشدن در مقابل دیگران.

  2.باتوجه به شعر شخصیت پیر و جوان را باهم مقایسه کنید.  جوان مغرور و پرادعا ، پیر فروتن و بی ادعا. جوان زیاده خواه ولی پیر قانع. جوان ارزش و سعادت را در ثروت و قدرت می دید امّا پیر ارزش ها را در قانع بودن و بی نیازی نسبت به دیگران می دید.

  3.چگونه می توان به عزّت آزادگی رسید؟باید ابتدا فکر خود را تغییر داد. رندگی انسان ها در گرو فکر آنهاست یعنی ما آنچنان که فکر می کنیم زندگی می کنیم.

  4.شعر این درس به چه شیوه ای خوانده می شود؟به شیوه ی داستانی. به طوری که شنونده به شنیدن ادامه ی آن مشتاق باشد.

  درس8(نام ها و یادها

  1.سوالات قائم مقام فراهانی برای آزمایش فرزندانش چه بود؟ این شعر از کیست؟ستاره ای بدرخشید و ماه مجلس شد/دل رمیده ی ما را انس و مونس شد     کاشف الکل که بود؟

  2.ویژگی های مشترک امیرکبیر و قائم مقام فراهانی چیست؟هر زو به مقام صدر اعظمی رسیند. آنها باهوش و ذکاوت بودند و با تلاش و کوشش خود به دانش و مقام بالایی دست پیدا کردند. آنها توانستند با جهل موجود در جامعه مبارزه کنند.

  3.خدمات قائم مقام فراهانی و امیرکبیر به ایران چه بود؟قائم مقام قراردادهای مهم و ارزشمندی برای ایران بست. امیرکبیر برای اولین بار مدارسی به نام دارالفنون که شبیه بهئمدارس حال بود تأسیس کرد. گروهی از دانشجویان را برای تحصیل به خارج از کشور اعزام کرد و جلوی ریخت و پاش درباریان را گرفت.

  4.اگر به جای امیر کبیر بودید چه می کردید؟به جای فرستادن اندک دانشجویان به خارج، دانشگاهی در ایران تأسیس کرده و استادان فرهیخته را به آن می آوردم تا دانشجویان بیشتری به تحصیل بپردازند.

  درس9 ص74

  1سید جمال الدین اسد آبادی در چه زمینه هایی استعداد داشت؟1-زبان آموزی 2-سخنوری 3-بحث با دیگران 4-تاثیر گذاری سخنش

  2 چه رابطه ای بین شعر حافظ ونقاشی کمال الدین بود؟ شاه اسماعیل در آستانه شکست ومرگ بود وکمال الدین عکس پرنده ای را کشید که در حال اوج گرفتن است ودو بیت حافظ را خواند ومنظورش این بود که این دنیای پست ارزش ماندن وتو که مانند پرنده آزاد و رهایی هستی باید به فکر رهایی از بند و اسارت دنیا باشی. زیرا مرگ تو را به عالمی    می برد  که در آن آزاد و آسوده خواهی بود

  3 چرا روحانیت وچهره های علمی-فرهنگی تاثیر بیشتری در جامعه دارند؟ آن ها به دلیل مطالعه وشناختی که از محیط جامعه و نیازهای آن دارند می دانند که در هر شرایطی جامعه به چه چیزی نیاز دارد.

  4 در جنگ چالدران چه کسی با شاه اسماعیل و سربازانش بود؟ چه کسی زخمی شد؟ 1- کمال الدین بهزاد همراه آنها بود. 2-یکی از سربازان زخمی شد.

  درس 10 ص 79

  1.در متن درس سرزمین ایران با چه ویژگی هایی توصیف شده است؟سرزمین بزرگ و عزیز و شکوهمند سرزمینی خون دل خورده سرزمین ستم دیده سرزمین عزتمند و استوار سرزمین آسمانی لحظات تلخ و شیرین و.... .

  2.درباره ارتباط حدیث (حب الوطن من الایمان)با محتوای درس توضیح دهید؟حدیث دوست داشتن وطن را ازایمان می داند و درس نیز عشق به میهن وعلاقه به آن را جزء عقیده و باور انسان می داند.

  3.به نظر شما برای عزت و سربلندی ایران اسلامی در عرصه جهان چه باید کرد؟باید عاقل بود و عاقلانه اندیشید به نیروهای داخلی اعتماد کرد از منابع داخلی برای ساختن کشور استقاده کرد.

  خود ارزیابی های درس11

   1.در بیت اول به کدام صفات حضرت علی(ع) اشاره دارد؟  اخلاص-دور از فریبکاری

  2.کدام بیت با مفهوم عبارت((الاعمال بالنیات))مناسبت دارد؟ بیت7

  3.مولوی در بیت نهم برچه نکته ای تاکید دارد؟ کار را برای خدا انجام دادن نه برای خلق خدا

  درس 12 ص93

  1-                  سه ویژگی انقلاب اسلامی را بیان کنید؟خدامحوریودین باوری- رهبری برپایه اصل ولایت فقیه- وحدت ویکپارچگی مردم

  2-                 مقصوداز عبارت انقلاب اسلامی تولدی دیگر چیست؟پس از پیروزی انقلاب اسلامی بسیاری از بنیادهای فکری ،فرهنگی ومعیارهای ارزشی واخلاقی دگرگون شد.

  3-                به نظر شما چرا آثار فرهنگی ،آیینۀ احوال وافکار جامعه است؟زیرا زبان هر دوره ای پایه ی باورها ارزش های دینی واخلاقی وبه طورکلی بربنیاد فرهنگ حاکم برآن زمان سامان می یابد.

  4-                توجه به آثارادبی مانند شاهنامه فردوسی ،مثنوی مولوی وگلستان سعدی چه نتایجی در بردارد؟چهرۀ انسانهای آن جامعه ورفتار ومنش اجتماعی اشخاص را پیش چشم خود دارید.اصولا کلید شناخت هرملتی ،ادبیات آن ملت است.

   درس 13 ص 96

  درس 16 ص 116

  درس 16 ص 116

  1-    دربند اول شعر پرندۀ آزادی تشبیه ها را بیابید؟ محمد در آغوش پدرش چونان پرنده ای بیمناک آشیان دارد.

  2-     منظور شاعر از کودکان سنگ چیست؟کودکان سنگ به دست فلسطینی ها که برای دفاع از خود وکشورشانهیچ اسلحه ای به جزسنگ ندارند.

  3-    نوجوانان فلسطینی برای آزادی سرزمین خود، چه کارهایی می کنند؟با تمام توانشان ایستادگی می کنندودرراهشان استوار هستند.

  1خودارزیابیدرسهفدهم

  صفحهی۱۲۱

  ۱-شکسپیر،روزگارراچهچیزیتشبیهکردهاست؟ به دریایی که کشتی زندگانی ما بر روی آن به سوی ساحل مقصود میرود.

  ۲-اینبیتحافظباکدامقسمتدرس،ارتباطدارد؟

  نصیحت گوش کن جانا که از جان دوست تر دارند          جوانان سعادتمند پند پیر دانا را

  برعکس اگر عقل و متانت را شعار خود کنند و پیران سالخورده را که عمر دراز تر و تجربه بیشتر دارند در این راه پر خوف و خطر راهبر خود قرار دهند زندگی را به راحت و آسایش خواهند گذرانید و ایام پیری بتوانند برای دیگران کارهای مفیدی انجام دهند.

  ۳-بهنظر،شماراهرسیدنبهخوشبختیچیست؟۱-داشتن هدف ۲-برنامه ریزی۳-استفاده از تجربه ی دیگران۴-تفکر در احوال گذشتگان۵-انتخاب آگاهانه۶-تلاش برای رسیدن به هدف۷-امید جهت رسیدن به هدف

  ۴-درعبارت((ایندریایبزرگ،همیشهدرجزرومداست))چیست؟مشکلات و سختی های زندگی پستی ها و بلندی های زندگی،حوادث تلخ و شیرین زندگی است.

  منبع مطلب : hoseinneko.blogfa.com

  مدیر محترم سایت hoseinneko.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  در زندگی امروزی چه آسیب هایی انسان را تهدید می کند؟

  همه چیز درباره آسیب های زندگی امروزی که انسان را تهدید میکند

  آسیب های زندگی امروزی که انسان را تهدید میکند

  در ادامه مطلبی با موضوع چالش برانگیز “ در زندگی امروزی چه آسیب هایی انسان را تهدید می کند؟ ” نوشته شده است. امیدواریم مورد استفاده واقع گردد. با دانشچی همراه باشید.

  آسیب های زندگی امروزی

  گفتن و نوشتن از آسیب هایی که انسان امروزی را دچار چالش و سرخوردگی کرده، مثنوی هفتاد من است ! هر روز هم که از عمر بشر در این گردونه ی خاکی می گذرد، نشانه های تازه ای از آسیب ها خود را نمایان می کنند.

  طبق شواهد موجود جمجمه ی انسان امروزی با انسان هایی که در بیش از هزار سال گذشته زندگیمی کرده اند رشد و تفاوت بسیاری داشته است. بخش بزرگی از جمجمه و به طبع آن کاسه ی سردر اختیارمغز است.

  دانشمندان معتقدند با بزرگ شدن جمجمه مغز انسان ها هم متحول شده است. تفسیر بزرگ شدن مغز اگرچه ارتباط زیادی با این نوشته دارد، اما قرار نیست یک مبحث اجتماعی را به چند و چونِ یک کشف علمی تبدیل کنیم.

  همین که متوجه شدیم با بزرگ شدن مغز تعاملات و شیو های بقا نی در زندگی امروزی چه آسیبز تغییر می کند، راهی برای ادامه این سوال است که در زندگی امروزی چه آسیب هایی انسان را تهدید می کند؟

  جامعه شناسان و ایضا روان شناسان حوزه ی روابط اجتماعی اعتقاد دارند بستر پرورش آسیب های اجتماعی، یا حداقل مبداء شکل گیری آسیب ها ی اولیه از خانواده است. به عبارتی دیگر خانواده معمار اولیه سرنوشت انسان است.

  خانواده می تواند تعیین کننده سبک و خط مشی انسان باشد. رفتار و برآیند ذهنیات خانواده است که آینده ی سیاه یا روشن را بر مغز انسان ترسیم می کند. هر چند ممکن است استثناهایی هم وجود داشته باشد. اما خمیر مایه ی آسیب ها در روابط خانواده است که آماده می شود.

  در این مسیر نیز همه چیز می تواند به صورت ویروس در روح پنهان بشود تا در شرایط مناسب ظهور کند. وضعیت اقتصادی، باورها، اعتقادات، روابط اجتماعی خانواده، تحصیلات و بسیاری دیگر از روابط می تواند موجب آسییب یا تشدید اسیب ها بشود.

  بنابراین برای انسان امروزی که در دو سوی دنیای رسانهای و ارتباطات وسیع زندگی می کند، اگر خالی از تربیت خانوادگی باشد، آسیب ها به شکل فزاینده ای وجو دارند. مهمترین آسیبی هم که او را از درون تهی می کند عدم تعهد به اخلاق است. اخلاق سر منشاء تمام پیروزی ها و عدم پای بندی به آن، گرفتار شدن و ضربه خوردن آز اسیب های بیشتر است.

  واقعیت این است که نمی توان برای رفع آسیب ها منتظر وقوع معجزه بود. معجزه ها همه در اعمال و رفتار ما نهادینه است. فقط باید با رمزگشایی از پرده هایی که نگاه مان را در بر گرفته، بکوشیم خودمان برای جامعه و اطرافیان بسان معجزه عمل کنیم. سیل هاهرگز متوقف نمی شوند. اما اندیشه و فکر ما آدم ها در مقابل شان سیل بند می سازد.

  انسان امروز، انسانی به شدت مستاصل است. آسیب ها از هر طرف او را مورد هجوم قرارداده و گاه لاجرم خود نیز باعث آسیب به دیگران می شود. برای پیشگیری از آسیب ها قدم های خود را برای رفتارهای شایسته در جامعه ی کوچک خانواده، محکم تر برداریم. آموزش دور ماندن از آسیب ها را از خانواده شروع کنیم.

  اختصاصی-دانشچی

  منبع مطلب : www.daneshchi.ir

  مدیر محترم سایت www.daneshchi.ir لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ناشناس 1 سال قبل
  1

  گوه نخور🤣🤣🤣🤣

  مهدی 2 سال قبل
  0

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  برای ارسال نظر کلیک کنید