در حال پالایش مطالب میباشیم تا اطلاع ثانوی مطلب قرار نخواهد گرفت.
  توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  خروشید و جوشید و برکند خاک ز سمش زمین شد همه چاک چاک چه آرایه ای دارد

  1 بازدید

  خروشید و جوشید و برکند خاک ز سمش زمین شد همه چاک چاک چه آرایه ای دارد را از سایت نکس درجه دریافت کنید.

  سوال ششم ابتدایی

  سوالات ششم ابتدایی/ادبیات فارسی جواد ذبیح نژاد عربی   /   بابل

  سوالات ادبیات فارسی ششم ابتدایی درس 3 و 4

  1-     نهاد در کدام گزینه درست مشخص نشده است ؟( عالی )
  الف ) جاودان زی ، ای زبان دانش و فرزانگی                تا به گیتی ، نور بخشد آفتاب خاوری

  ب ) خروشید و جوشید و برکند خاک                        ز سمّش زمین شد همه چاک چاک

  ج ) بزد تیغ و بنداخت ازبر سرش                          فرو ریخت چون رود خون از برش

  د ) بیتداخت چون باد ، خمّ کمند                             سر جادو آورد ، ناگه به بند

  2-    نقش کلمات مشخص شده عبارت زیر ، در کدام گزینه آمده است ؟(عالی)

  « قدر زر ، زرگر شناسد ، قدر گوهر ، گوهری »

  الف )نهاد ، گزاره                       ب) نهاد ، مفعول                                 ج ) گزاره ، مفعول                          د )مفعول ، نهاد                             

  3- کدام بیت مفهوم همدلی و وحدت دریافت می شود ؟(خوب )

  الف ) خدا را برآنبنده بخشایش است                      که خلق از وجودش در آسایش است

  ب ) دوست آن باشد که گیرد دست دوست                 در پریشان حالی و درماندگی

  ج )مورچگان را چوبُود اتفاق                             شیر ژیان را بدرانند پوست

  د ) گر هزاران دام باشد هر قدم                       چون تو با مایی نباشد هیچ غم

  3-       شکل مکتوب زبان را ..................می گویند :(متوسط)

  الف ) آوا                           ب ) اشاره                            ج ) خط                      د) صدا

  4-    معنی کلمه ی مشخص شده در کدام گزینه درست نیست ؟(خوب )

  الف ) ای زبان فارسی ، ای درّ دریای دَری(مروارید)

  ب ) جاودان زی ، ای زبان دانش و فرزانگی (زیستن)

  ج ) تا به گیتی ، نور بخشد آفتاب خاوری (دور)

  د ) از تو بر پا ، رایت دانایی و دانشوری (درفش)

  5- کدام گزینهمعنی درست واژه ی «بدرقه» می باشد ؟ ( خوب )

  الف ) مشایعت               ب ) شاد باش گفتن                                ج ) استقبال             د ) آرامش دادن

  6- در کدام گزینه غلط املای وجود دارد ؟(خوب )

  الف ) آنگاه رستم با خدای خود به راز و نیاز می پردازد و او را سپاس می گزارد .

  ب ) رستم به حیله گری او پی می برد و برای چیره گی بر او ، از خدا یاری می خواهد و سرانجام او را از پای در می آورد .

  ج ) وطن ، به جای خانه ی شماست و من عامل پیوستگی و اتّحاد همه ی اعضای این خانه ام .

  د ) مریم از گروه « علم » برخاست و گفت : دوستان ، توجه کنید .

  7- املای کدام کلمه با توجه به معنای آن نادرست است ؟

  الف ) غریب : نزدیک            ب ) از بهر : برای               ج ) فرجام : در نهایت                د ) خُلق : خصلت

  8 -مفهوم کنایی کدام گزینه نادرستاست ؟ (خوب)

                  الف ) زهره ام آب شد :خسته شدن                                        ب ) قند در دل محسن آب شد :شادی فراوان                                                                                          

  ج ) مزه ی کتاب رفت زیر دندانم : لذت بردن از خواندن کتاب           د ) به خرجش نمی رود : مؤثّر واقع نمی شود .

        9 -   نوع ترکیب در کدام گزینه با دیگر گزینه ها متفاوت است ؟

       الف ) خمّ کمند                   ب ) کردار شیر                     ج) قدر گوهر                         د )دوستان همدل

  10- کنایه ی « پا تو کفش بزرگ تر ها کردن » در چه موقعی به کار می رود ؟ زمانی که .................... (متوسط)

  الف ) کفش دیگران را پوشیدن                                   ب ) ادای بزرگ تر ها را در آوردن                                                                     ج) در کار دیگران دخالت کردن                                  د ) اهمیت فراوان به کار دیگران دادن                           

  11- متن روبه رو کدام اثر ادبی را معرفی می کند؟ « کتابی به نثر آمیخته به شعر »

  الف ) بوستان                               ب ) شاهنامه                        ج ) گلستان                            د ) تاریخ بلعمی

  12- آرایه ی مبالغه در کدام بیت دیده نمی شود ؟

  الف ) شود کوه آمن چو دریای آب            اگر بشنود نام افراسیاب

  ب ) بزد تیغ و بنداخت از بر سرش           فرو ریخت چون رود خون از برش

  ج ) آه سعدی اثر کند در سنگ             نکند در تو سنگدل اثری

  د) میانش به خنجر ب دو نیم کرد          دل جادوان زو پر از بیم کرد

  13 -کدام گزینه درباره ی مفهوم بیت « چو رستم بدیدش برانگیخت اسب     بدو تاخت مانند آذر گشسب » صحیح است ؟
  الف ) رستمبه کمک اسبش به جمگ با آذر گشسب رفت .

  ب ) رستم با اسبش به سوی آذر گشسب تاخت .

  ج ) رستم چون صاعقه به سوی دیو سپید حرکت کرد .

  د ) رستم با اسب ، تند به سوی دیو سپید تاخت .

  14- مفهوم کنایی کدام گزینه صحیح می باشد ؟

  الف ) پشت کسی را به خاک مالیدن : شکست خوردن

  ب ) تیشه به ریشه زدن : نابود کردن

  ج ) دست کسی را گرفتن : به کسی دست دادن

  د ) روز کسی سیاه شدن : فرصت نداشتن

  15- در کدام گزینه آرایه ی جان بخشی به اشیا دیده نمی شود ؟

  الف ) ابرهای تیره پیغمبران روشنی اند .

  ب ) ابرها گویی از دوری دلدار می گریند .

  ج ) درختان با ساز باد می رقصند .

  د ) گاه تنهایی صورتش را به پس پنجره می چسباند .

  جوابیه

  1.      د / آفتاب خاوری به گیتی نور بخشید .0 ( چه چیزی به گستی نور بخشید ؟ آفتاب خاوری ) / زمین از سمّش چاک چاک شد .( نهاد )   /   خون چون رود از برش فرو ریخت . ( نهاد ) / (رستم) چون باد خم کمند را بینداخت ( مفعول)

  2.      ب    /زرگر ، قدر زر را بداند و گوهری ، قدر گوهر را(بداند)

  3.      ج

  4.      ج/(خاوری = مشرقی )

  5.      الف    ( مشایعت = همراهی کردن )

  6.ب   / چیرگی ( کلماتی که به« ه » ختم می شوند هنگام اتصال به « ی »به « گ » مبدل می شوند . زنده + ی = زندگی/ آزاده + ی = آزادگی و ...)

  7 . الف   غریب ( غرب ، غربت ) نا آشنا ، عجیب / قریب ( تقریب ، قرب ) نزدیک

  8.الف

  9. د    سه گزینه اول از نوع ترکیب اضافی اند در حالی که گزینه ی آخر از نوع ترکیب وصفی می باشد .

  10 . ج

  11 . ج

  12 . د

  13 . د

  14 . ب    ( گزینه اول = شکست دادن ، گزینه ی سوم =کمک کردن ، گزینه ی چهارم = بدبخت شدن )

  15 . الف/ در گزینه ی اول تشبیه دیده می شود : ابرهای تیره به پیام آوران روشنی تشبیه شده است . )

  منبع مطلب : kaveh1357.blogfa.com

  مدیر محترم سایت kaveh1357.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  معنی خروشید و جوشید و برکند خاک ز سمش زمین شد همه چاک چاک به نثر ساده صفحه 35 کتاب نگارش فارسی ششم

  بازنویسی و تبدیل به نثر ساده صفحه ۳۵ نگارش ششم خروشید و جوشید و برکند خاک ز سمش زمین شد همه چاک چاک بیت زیر را به نثر ساده بازنویسی کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

  معنی خروشید و جوشید و برکند خاک ز سمش زمین شد همه چاک چاک به نثر ساده صفحه 35 کتاب نگارش فارسی ششم

  جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

  مهدی : (رخش) شیهه کشید و خشمگین شد و به نشانه حمله سمش را بر زمین کوبید و زمین زیر پایش را کند . 2. تلاش و کوشش برای موفقیت صبر و شکیبایی در مقابل سختی ها امید به آینده و ناامید نشدن از شکست ها.

  عسل شفیعی : رخش خشمگین شد و پایش را به زمین کوبید و زمین زیر پایش شد چاک چاک.

  نفس : رخش خشمیگین شد و فریاد زد و به نشانه ی حمله پایش را به زمین کوبید و زمین زیر سم هایش شکافته شد.

  الینا رضاقلی : یعنی رخش دیگر خسته شده بود و از خشم پاهایش رابه زمین کوبید و زمین زیر پایش راکند وان را از هم جدا کرد.

  ویدا صادقی : رخش شیهه کشید و خشمگین شد و به نشانه یورش سم خود را به زمین کوبید چه گونه ای که زمین زیر پایش کنده کنده شد.

  یگانه : اسب رستم یعنی رخش عصبانی میشود و پاهایش را محکم به زمین می کوبد.

  نویسنده : رخش شیهه کشید و خشمگین شد و با سمش به زمین زد و زمین پاره پاره شد.

  نویسنده :‌ خش شیهه کشید و جست و خیز کُنان از شدت خشم با ضربه های سُمّش زمین را پاره پاره کرد💜H.M.

  هدا رستمی :‌ اسب رستم خشمگین میشود و باپایش زمین را تکه تکه میکند.

  نویسنده :‌رخش که نام اسب رستم بود از شدت عصبانیت سمش را محکم به زمین کوبید و(اینجا برای اینکه شدت عصبانیت رخش را متوجه مخاطب کند، از آرایه ی اغراق استفاده کرده) زمین چاک چاک شد..

  نویسنده ‌:رخش عصبانی شد و سمش را بر روی زمین کوبید با کوبید ن پای رخش زمین تکه تکه شد.

  منبع مطلب : nexload.ir

  مدیر محترم سایت nexload.ir لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  به تو ربطی ندارد 😒 1 سال قبل
  0

  خفه شو

  اینم کمک من 😡😠👆🏼🖕🏾

  فاطمه سهیلی 2 سال قبل
  1

  در خروشید و جوشید برکند خاک ز سمش همه زمین شد چاک چاک چه آرایه ای وجود دارد

  مهدی 2 سال قبل
  0

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  برای ارسال نظر کلیک کنید