در حال پالایش مطالب میباشیم تا اطلاع ثانوی مطلب قرار نخواهد گرفت.
  توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  خدمات قائم مقام فراهانی و امیرکبیر به ایران چه بود

  1 بازدید

  خدمات قائم مقام فراهانی و امیرکبیر به ایران چه بود را از سایت نکس درجه دریافت کنید.

  خدمات ارزنده قائم مقام

  1. تلاش برای به قدرت رساندن محمدشاه

  2. تربیت امیرکبیر

  3. رسیدگی به وضع امور مالی

  4. سازمان دهی وضع سپاه

  5. تعدیل خواسته های روس در معاهده ی ترکمان چای

  6. پایان دادن به اعتراض روس ها در ماجرای قتل گریبایدف

  7. توجه به فرهنگ و ادب

  8. سایر اقدامات

  پی نوشت ها :

  1. تاریخ تحولات سیاسی و روابط خارجی ایران، ج1، سید جلال الدین مدنی، ص 241.
  2. وی حاکم تهران بود.
  3. پیشینه ی ایرانیان، ج2، عبدالعظیم رضایی، ص 965.
  4. پسر فتح علی شاه.
  5. تیمورمیرزا، نجف قلی میرزا، رضاقلی میرزا.
  6. تاریخ تحولات سیاسی و روابط خارجی ایران، سیدجلال الدین مدنی، ص 244.
  7.تاج، کلاه پادشاهی.
  8. قائم مقام نامه، محمدرسول دریاگشت، ص 182.
  9. همان، ص 34.
  10.امیرکبیر، چهره های تاریخی(5)، عباس رمضانی، ص 15.
  11.او معتقد بود این دو زن ارمنی که مسلمان شده اند و در خانه ی آصف الدّوله زندگی می کنند، از ایروان هستند و چون این منطقه در اختیار روس می باشد، دولت ایران باید زن ها را تحویل روس دهد.
  12.قائم مقام نامه، محمدرسول دریاگشت، ص 58.
  13. صدراعظم های دوره ی قاجاریه، پرویز افشاری، ص 83.
  14.این رساله کامل نگردیده و با توجه به شهادت قائم مقام، ناتمام ماند.
  15. جلایر یکی از خدمت گزاران قائم مقام بوده است.
  16. قائم مقام نامه، محمد رسول دریاگشت، ص 123.
  17. همان.

  منبع مطلب : rasekhoon.net

  مدیر محترم سایت rasekhoon.net لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  امیر کبیر چه خدماتی انجام داد؟

  بدین ترتیب او با رجال نظامی وسیاسی اروپایی که ازتبریز گردآمده بودند سروکارداشت ودرمرحله بعد به وزارت آذربایجان رسید. اوحتی به همراه هیئت تحت سرپرستی خسرو میرزا عذرخواهی رسمی ازامپراتور روسیه پس ازقتل گریبایدوف در1243 ه.ق ، به آن کشورسفرکرد و قریب یازده ماه درآنجاماند وسپس درماموریت ارزنه الروم ومذاکرات باعثمانی نیزشرکت کرد.

  امیرکبیر چهار سال نیزدرنمایندگی ایران درعثمانی به سر برد و توانست ازنزدیک با رشید پاشا صدراعظم وبنیانگذار" تنظیمات " وماهیت اصلاحات وی آشنا شود و ازاصلاحات محمد علی پاشا درمصر هم اطلاعاتی به دست آورد. سرچشمه دیگراندیشه های وی ترجمه کتابهای خارجی، به ویژه فرانسوی بود.

  وی همانند قائم مقام درمورد محمدشاه نقش اساسی در به سلطنت رسیدن ناصرالدین شاه داشت ودرسال های اول سلطنت اودرمقام صدراعظم ایران اصلاحات گسترده ای را آغاز کرد. امیرکبیردرمدت سه سال زمامداری یک ایران پرآشوب وفتنه تحویل گرفته ویک کشورمنظم ومرتب تحویل داد. او ابتدا کوشید درعزل ونصب ها شایسته ترین افراد رابه امورکشوری ولشکری بگمارد و بعد به اصلاح امورمالیه، امنیت راه ها، اصلاحات لشگری واقتصادی وقضایی وسیاسی همت گماشت.

  امیرکبیردرسال 1264 ه.ق توسط ناصرالدین شاه به عنوان اتابک اعظم صدارت امورکشوری رابرعهده گرفت. هرچند که حکم صدارت هیچ گاه به نام اوصادرنشد. درطی سه سال صدارت وی اقدامات اصلاحی مهمی راآغازکرد، اصلاح تشکیلات اداری، براندازی شیوه خرید وفروش ایالات، اصلاح نظام ارتش، سروسامان دادن به امورمالیه وخزانه، کاهش دادن مواجب و مستمریهای گزاف شاهزادگان ، درباریان، دیوانیان و روحانیون، تفکیک امورعرضی از امور شرعی، مبارزه با رشوه‌خواری، دزدی و پیشکش حکام و دیوانیان ، حذف القاب و عناوین و تملق گویی و مدیحه سرایی، راه اندازی چاپارخانه وپست جدید، تاسیس مدرسه دارالفنون .

  امیرکبیر معتقد بود صنایع اروپایی را که از لوازم ترقیات جدید است باید از طریق احداث کارخانه های صنعتی در ایران رواج داد، لذا او به تاسیس کارخانه شکرسازی، کارخانه ریسمان ریسی، بلورسازی، چلواربافی، حریربافی و ماهوت‌بافی همت گماشت.

  تشویق وتوسعه صنایع ملی نیز به قول آدمیت از ارکان سیاست اقتصادی او بود که دراین راستا عده ای صنعتگر وهنرآموزدررشته شکرریزی ، بلورسازی، ریخته گری، نجاری و آهنگری به مسکو و پطرزبورگ روانه شدند تا در کارخانه های آنجا فنون تازه را بیاموزند. دو نفر از حریر بافان کاشان به اسلامبول اعزام گردیدند تا تهیه ابریشم را به سبک جدید یاد بگیرند.

  او همچنین تشویق به استخراج معادن ایران نمود و ساختن سد  ناصری بر روی رودخانه کرخه و کشت نیشکردرخوزستان نیز از تلاشهای او بود. آدمیت می نویسد حتی او" اولین کسی است که فکر کشیدن راه آهن را در سر داشت و نقشه آن را ازیک مهندس انگلیسی خواست". بنابه نوشته آدمیت، امیرکبیر نخستین وزیری بود که درصدد برهم زدن آیین تجارت آزاد برآمد وبه تاسیس اقتصاد صنعتی ملی برخاست.

  از دیگر اصلاحات فرهنگی امیرکبیر ایجاد روزنامه " وقایع اتفاقیه " ومطلع کردن مردم ایران ازحوادث سیاسی و اخبار مربوط به آزادی های لیبرال در اروپا، پیشرفت های علمی و ا کتشافات و نیز بسط موسسات چاپخانه بود.

  امیرکبیر که خود فردی مذهبی بود در ارتقاء شان ومنزلت علما وروحانیون کوشید. به ویژه نقش برجسته وی درسرکوب شورش باب و از میان برداشتن فتنه بابیه که با محاکمه واعدام " سیدعلی محمد باب" به پایان رسید، روابط وی و علمای دینی را بیش از پیش تحکیم بخشید. وطن دوستی ومخالفت شدید امیرکبیر با نفوذ کشورهای خارجی درایران، تلاش برای برقراری عدالت وامنیت ، جلوگیری ازشکنجه وآزارمتهمان و مجرمان ، جلوگیری ازپناهندگی جنایتکاران و مجرمین سیاسی وغیره درسفارتخانه های خارجی وتلاش برای قطع ارتباط جاسوسی – اطلاعاتی اتباع داخلی برای نمایندگان خارجی ازدیگراقدامات اصلاح گرانه امیرکبیر درطول دوران کوتاه ( سه ساله ) صدارت بود.

  از دیگر اقدامات اصلاحی امیرکبیر که بسیار اهمیت دارد، اصلاحات مدنی اوست که درپیوند با آن یک سلسله ازاقدامات اصلاحی دیگر درحوزه های قضایی ، اجتماعی ومذهبی وسیاسی نیز صورت گرفت وبه ویژه در تنظیم رابطه دین و دولت امیر تلاش های زیادی نمود که همگی درجهت تقویت جامعه ودولت مرکزی ونظم و ثبات وامنیت و قانونمندی وعدالت اجتماعی بود. این اصلاحات به نظام سیاسی کشورچهره دیگری می دادکه بسیاری از خصوصیات یک دولت مطلقه ، ملی و مدرن راداشت.

  آدمیت می نویسد برخلاف رای برخی مورخین امیرکبیر مانع دخالت شاه در امور کشور نبود و نمی‌خواست از قدرت سلطنت بکاهد و بر اقتدارخود بیفزاید. وی می بایست اصول سلطنت را بر آئین تازه ای استوار می ساخت وقدرت آن را محدود می کرد که نکرد. اگرچه از او نقل شده است که " خیال کنسطیطوسیون "داشت ولی مجالش ندادند و روسها "مانع بزرگ" او بودند. درواقع او نتوانست دامنه اصلاحاتش را در حوزه سیاسی در شرایط آن روز گسترش دهد. اصل اختیار نامحدود سلطنت همچنان باقی بودگرچه حکومت یکسره به امیر واگذار شده بود.

  سرانجام امیرکبیر در محرم 1268 ازمقام صدارت عظمی عزل شد و در شب 18 ربیع الاول 1268 توسط حاجب الدوله در حمام فین کاشان به قتل رسید.

   فهرست منابع:

   1- فریدون آدمیت، امیرکبیر، ایران،تهران: خوارزمی چ 9 ، 1384.

  2- سیداحمد موثقی ، نوسازی واصلاحات درایران، تهران: قومس، 1385.

  3- محمدسالارکسرایی، چالش سنت ومدرنیته درایران، تهران: نشرمرکز، 1379.

  4- محمودحکیمی، داستانهایی اززندگی امیرکبیر، تهران: دفترنشرفرهنگ اسلامی، 1372.

  منبع مطلب : article.tebyan.net

  مدیر محترم سایت article.tebyan.net لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  نازیلا 1 سال قبل
  1

  خیلی خوب بود مرسی

  فاطمه حسن زاده طوفال 1 سال قبل
  0

  س

  ناشناس 2 سال قبل
  3

  خدمات قا عم مقام فراهانی و امیر کبیر

  جعفر 2 سال قبل
  -2

  برای چی

  برای ارسال نظر کلیک کنید