در حال پالایش مطالب میباشیم تا اطلاع ثانوی مطلب قرار نخواهد گرفت.
  توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  جمع آوری اطلاعات درباره محیط اطراف با استفاده از حواس مختلف چه نام دارد

  1 بازدید

  جمع آوری اطلاعات درباره محیط اطراف با استفاده از حواس مختلف چه نام دارد را از سایت نکس درجه دریافت کنید.

  نمونه سوال علوم

  جمع آوری اطلاعات درباره ی محیط اطراف با استفاده از حواس مختلف (بینایی-شنوایی- بویایی-چشایی-لامسه) را چه می گویند؟

  پرسشنامه                                 مصاحبه                                  مشاهده    

  جمع اوری اطلاعات از طریق گفت و گو با کارشناسان و متخصصان را چه  می گوییم؟

  مصاحبه                                   مشاهده                                  پرسشنامه  

  اگر بخواهیم درباره ی نوعی فعالیت که دانش آموزان مدرسه در زنگ تفریح اطلاعاتی جمع اوری کنیم از کدام روش استفاده می کنی؟

  مشاهده                                    مصاحبه                               پرسشنامه   

  تخم مرغ در کدام گروه قرار دارد؟

  گروه سبزی و ویتامین             گروه چربی               گروه گوشت                      گروه نان و برنج

  نقش برنج در بدن شما چیست؟

  به رشد بدن کمک میکند           به بدن انرژی می دهد                ویتامین لازم را به بدن می رساند   

  کدام دسته انرژی زا هستند؟

  برنج-ماکارونی-نان            کاهو-خیار-گوجه فرنگی                  شیر –پنیر ماست              

  ابزا راهای جمع آوری اطلاعات را بنوبس.  .................   ....................   ......................

  منظور از مواد نگه دارنده در بدن چیست؟آیا این مواد برای بدن ضرر دارد؟

  در هر ردیف یک ماده غذایی با سه تای دیگر فرق دارد و با انها در یک گروه قرار نمیگیرد روی آن ماده خط بکش

  گوشت مرغ -  تخم مرغ-   شیر-  روغن

  پنیر-  نان-  برنج-  ماکارونی

  نخودفرنگی -  کاهو-  انگور-  عدس     

                                      

  موفقیت تو آرزوی من است  

  منبع مطلب : fayazi313.blogfa.com

  مدیر محترم سایت fayazi313.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  پایه سوم

  سهحالتمادهرانامببرید؟

  جامدمایعگاز

  جامداتذراتانبهشکلمنظمکنارهمقرارمیگیرندوبسیارنزدیکبههمهستند.

  شکلموادجامد

  ذراتمایعاتبهطوراتفاقیکنارهمقرارمیگیرندوروییکدیگرمیلغزند.

  گازهاذراتاننظمخاصیندارندوپراکندههستندوازیکدیگرفاصلهدارند.

  ذوبیعنیتبدیلجامدبهمایع (ذوبشدنیخ-ذوبشدنکره- ...)

  انجمادیعنی : تبدیلجامدبهمایع( یخبستناب . درستکردنبستنیو...)

  تبخیریعنیتبدیلمایعبهبخار( تولیدابردراسمان   ناپدیدشدنالکلو....)

  ویژگیموادجامدشکلمعینحجممعین

  ویژگیموادمایع: شکلنامعینحجممعین

  ویژگیگاز : شکلنامعینحجمنامعین

  میدانیمنوشابهگازدارحاصلمخلوطشدنمایعباگازاست .

  مدانیمبرایتبدیلجامدبهمایعنیازبهگرماداریمامابرایتبدیلمایعبهجامدگرمانیازنداریمبلکهگرمایمحیطرامادهازدستمیدهد .

  درخشکشدنلباسهارویطنابتبخیرصورتگرفتهاست .

  منبع مطلب : jpcschool3g.blogfa.com

  مدیر محترم سایت jpcschool3g.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  مهدی 5 ماه قبل
  0

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  برای ارسال نظر کلیک کنید