در حال پالایش مطالب میباشیم تا اطلاع ثانوی مطلب قرار نخواهد گرفت.
  توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  جغرافیا به عنوان پلی بین رشته های مختلف، کدام علوم را به هم پیوند می دهد؟

  1 بازدید

  جغرافیا به عنوان پلی بین رشته های مختلف، کدام علوم را به هم پیوند می دهد؟ را از سایت نکس درجه دریافت کنید.

  سئوالات درس یکم جغرافیای پایه دهم

  بین جغرافیا و سایرمطالعات ارتباط وجود دارد. جغرافیا با کمک گرفتن از سایر علوم به سؤالات
  خود پاسخ می دهد.
  بنابراین برخی جغرافیا را پلی بین رشته های مختلف علوم می دانند که علوم طبیعی را به علوم
  انسانی پیوند می دهد.
  9-سه شاخه اصلی دانش جغرافیا را نام ببرید.
  الف-جغرافیای طبیعی
  ب-جغرافیای انسانی
  پ-فنون جغرافیایی
  10-شاخه های اصلی جغرافیای طبیعی را نام ببرید.
  الف-ژئومورفولوژی
  ب-جغرافیای آب ها
  پ-آب وهوا شناسی
  ت-جغرافیای خاک ها و....
  11-شاخه های جغرافیای انسانی را نام ببرید.
  الف-جغرافیای جمعیت
  ب-جغرافیای سیاسی
  پ-جغرافیای اقتصادی
  ت-جغرافیای شهری و....
  12-مهم ترین فنون جغرافیایی را نام ببرید.
  الف-سنجش از دور
  ب-سیستم اطاعات جغرافیایی(gis)

  پ-نقشه کشی یا کارتوگرافی
  13-هریک از شاخه های جغرافیا از کدام علم بهره می برد؟
  ژِئومورفولوژی(زمین شناسی)
  آب وهوا شناسی(هواشناسی)
  کارتوگرافی(هندسه)
  جغرافیای سیاسی(علوم سیاسی)
  14-مفاهیم اساسی دانش جغرافیا رانام ببرید.
  مکان و روابط انسان ومحیط
  15-تعریف مکان رابنویسید.

  سیاری از فعالیت های انسان در جا و محل معیّنی انجام می شود. این جا و محل را مکان می
  نامند؛ به طورمثال: خانه، مزرعه، مدرسه و کارخانه هر کدام، مکان است.
  16-نحوه تغییرشکل مکان ها چگونه انجام می شود؟
  در هر مکان، پدیده های مختلفی هستند که بر یکدیگر تأثیر گذاشته و به نوبه خود از هم تأثیر می
  پذیرند؛ به طورمثال یک روستا را در نظر بگیرید که خاک، آب، سرمایه و نیروی انسانی آن بر نوع
  اشتغال آن تأثیر می گذارد. این روند تأثیرگذاری و تأثیرپذیری به صورت جریانی پیوسته در مکان
  ادامه دارد و سبب تغییر شکل مکان ها می شود.
  17-دوعامل مهم درجغرافیا را نام ببرید.
  انسان ومحیط
  18-محیط طبیعی متعادل است یا نامتعادل؟
  متعادل
  19-انسان چگونه توانست تا ازمحیط خود بهرمند شود؟
  با ورود انسان، زمینه های تغییر در محیط فراهم می شود. هوش و استعداد انسان به او در جهت
  تغییر کمک میکند تا از محیط خود بهره مند شود.
  20-چه عواملی موجب گسترش دسترسی انسان برمحیط شود؟
  دردهه های اخیر، فناوری به کمک انسان آمدهو سبب شدهاست که انسان درمحیط، تأثیر بسیاری
  بگذارد. فناوری های جدید، انسان را قادر به بهره برداری از اعماق زمین کرده و میزان دسترسی
  انسان را گسترش داده است.
  21-محیط جغرافیایی چیست وچگونه به وجود می آید؟
  انسان برای رفع نیازهای خود به تغییر محیط دست می زند و درنتیجه محیط طبیعی به محیط
  جغرافیایی تبدیل می شود.
  22-دوگونه عملکرد انسان در ارتباط با محیط طبیعی را بنویسید.

  الف-درک توان ها و استفاده از منابع برای رفع نیازها
  ب-نگاه سودجویانه برای رسیدن به خواسته ها
  23-چراجغرافیا علمی برای زندگی بهتر است؟
  از آنجا که جغرافیا توان روابط متقابل انسان را با محیط، مطالعه و بررسی می کند، بنابراین شناخت
  توان ها و ظرفیت های محیطی بدون دانش جغرافیا ممکن نیست؛ پس جغرافیا علمی برای زندگی
  بهتر است.
  24-روش مطالعه درجغرافیا چیست؟
  کلّی نگری یا دیدترکیبی
  25-چرا روش مطالعه درجغرافیا کلی نگری یا ترکیبی است؟
  زیرا اجزاء و عوامل محیط جغرافیایی در ارتباط با یک دیگر عمل می کنند.
  26-اهمیت دید ترکیبی برای جغرافی دان را توضیح دهید.
  دید ترکیبی به جغرافیدان کمک می کند تا به طور همه جانبه و جامع، پدیده ها را با تمام ویژگی
  های آن در یک مکان مورد مطالعه قرار دهد.
  27-اگربخواهیم روستایی را با دیدترکیبی مطالعه کنیم باید به چه عواملی توجه کنیم؟
  الف-میزان شیب روستا
  ب-منابع آب سطحی وزیرزمین روستا
  پ-وضعیت راه ها امکانات زیرساختی روستا
  ت-وضعیت سیل خیزی و زلزله خیزی روستا و......

  منبع مطلب : geography95kkoy.blogfa.com

  مدیر محترم سایت geography95kkoy.blogfa.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  مهدی 10 ماه قبل
  1

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  برای ارسال نظر کلیک کنید