در حال پالایش مطالب میباشیم تا اطلاع ثانوی مطلب قرار نخواهد گرفت.
  توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  بیت آفرین جان آفرین پاک را آنکه جان بخشید و ایمان خاک را چند جمله دارد

  1 بازدید

  بیت آفرین جان آفرین پاک را آنکه جان بخشید و ایمان خاک را چند جمله دارد را از سایت نکس درجه دریافت کنید.

  سلام بیت آفرین جان آفرین پاک را آنکه جان بخشید و ایمان... - ریاضی دبستان

  سلام
  بیت
  آفرین جان آفرین پاک را

  آنکه جان بخشید و ایمان خاک را
  چند جمله است؟

  ———————————————-

  دو جمله

  ———————————————-

  می آموزم
  آنکه به خاک جان بخشید
  آنکه.. ایمان بخشید
  چون پیش و پس از واو از یک نوع نیستن و قبل از واو فعل آمده واو ربط هست و دو جمله

  ———————————————-

  ضمن سپاس

  آفرین، جمله محسوب نمی شود

  ———————————————-

  من مصراع دوم رو که فرمودید گفتم
  وگرنه مصراع اول یک جمله ست هم آفرین مخصوص خداوند جان آفرین پاک است.
  اینجا چون رای اختصاص آمده به نظر من خودش به تنهایی جمله حساب نمیشه

  ———————————————-

  پس روی هم، سه جمله است

  ———————————————-

  البته منتظرم نظر شما بزرگوار هم ببینم

  ———————————————-

  اگر 👇👇👇

  خدواند جان آفرین پاک را آفرین باد
  آنکسی کە بە خاک جان و ایمان بخشید
  میشه دوجمله

  ———————————————-

  با این باز گردانی، تکلیف نقش کلمات چی میشه؟

  ———————————————-

  حالا شما نظر بدید😉

  ———————————————-

  من که بلد نیستم😔

  ———————————————-

  دیگه باید،آموزش،ببینید☺️

  ———————————————-

  به نظرتون نمی شه گفت؟؟

  بر جان آفرین پاک(خدا)، آنکه به خاک(انسان) ایمان و جان بخشید، آفرین باد.

  ———————————————-

  میشود،

  ———————————————-

  چه می شود

  ———————————————-

  نظرتون درسته بزرگوار
  اما نظر منم اشتباه نیست

  ———————————————-

  در مورد،
  اون سوال قبل هم
  زن هنرمند
  که توضیحات دادید من سوالی،از،شما دارم اون فردی،که قراره در،آزمون ها پاسخ درست را مشخص،کند،از،کجا قرار است متوجه شود،طراح منظورش‌چیه
  زن هنرمند،که وصفی،
  یا
  زنِ هنرمند
  همسر یک هنرمند؟؟؟

  ———————————————-

  طراح سوال باید گزینه ی هردومورد نیز جوابها قرار دهد

  ———————————————-

  یعنی چگونه استاد
  به نظر من پاسخ های،شما یه جور فراگیر را به شبه می اندازد

  ———————————————-

  این سوال برای دانش آموز نبود.
  برای آموزش یک نکته بود.

  منبع مطلب : math.matrees.ir

  مدیر محترم سایت math.matrees.ir لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  آرایه های ادبی3

  ارایه های ادبی3

  خود آزمایی درس 13 (حقیقت و مجاز) صفحه98- 97

  1-    واژه های مشخص شده کدام حقیقت و کدام مجاز است ؟ در هر مجاز قرینه را نشان دهید .

  الف - برو هرچه می بایدت پیش گیر          سر ما نداری ، سر خویش گیر

  هردو سر مجاز است . قرینه : مضاف واقع شده اند .سر اول : قصد (محلیه )سر دوم :راه (علاقه :جزئیه زیراهرراهی سرآغاز وانتهایی دارد )

  ب : اگر به زلف دراز تو ، دست  ما نرسد           گناه بخت پریشان و دست  کوته ماست

  هردو دست مجاز : دست اول : مجاز از دسترسی و در اختیار داشتن قرینه : بقیه جمله  دست دوم :  بخشی از دست (الزامی نیست که همه دست برسد )   قرینه : کوتاه ما   (علاقه آلیه )

  قرینه بقیه ی حمله                     مجاز از دسترسی و دراختیار داشتن

  پ : ما را سری است با تو که گر خلق روزگار                دشمن شوند و سربرود هم بر آن سریم

  سر مصراع اول : مجاز    قرینه : بقیه ی جمله    ما باتو سری داریم (فکر و قول و قراری داریم ) علاقه: محلیه

  سر اول در مصراع دوم : مجاز از جان (جان رفتن کنایه از مردن)

  سر دوم در مصراع دوم : مجاز    قرینه : بقیه ی جمله     برآن سریم (برآن پیمان هستیم ) علاقه: محلیه

  ت : آفرین جان آفرین پاک را             آن که جان بخشید و ایمان خاک را

  خاک : مجاز از انسان    قرینه : ایمان و جان به آن بخشید        (علاقه : ماکان زیرا انسان قبلاً خاک بوده است )

  ث: چو آشامیدم این پیمانه را پاک         در افتادم زمستی بر سرخاک  

  پیمانه : مجاز از نوشیدنی    قرینه : آشامیدم       خاک : حقیقت

  ج: از تو به که نالم که دگر داور نیست           وزدست تو هیچ دست بالاتر نیست

  هر دو دست : مجاز از قدرت         قرینه : بقیه ی عبارت   (علاقه آلیه )

  ز: کار پاکان را قیاس از خود مگیر               گرچه ماند در نبشتن شیر و شیر

  هردو شیر حقیقت است .

  2-    در میان مجازها ، استعاره ها را مشخص کنید .

  الف : گل برگ را ز سنبل مشکین نقاب کن         یعنی که رخ بپوش و جهانی خراب کن

  گل برگ : استعاره از چهره         سنبل : استعاره از گیسوان

  ب : عالم از شور و شر عشق خبر هیچ نداشت           فتنه انگیز جهان نرگس جادوی تو بود

  نرگس جادو : استعاره از چشم

  پ – هرگز وجود حاضر غایب شنیده ای                 من در میان جمع و دلم جای دیگر است

  دل در این بیت مجاز است از میل و رغبت چون دل محل میل و رغبت است .

  ت: زبان خامه ندارد سر بیان فراق          وگرنه شرح دهم با تو داستان فراق 

  سر مجاز از قصد  و علاقه ی آن محلیه است .

  ث : الا ای باد شبگیری بگو آن ماه مجلس را            تو آزادی و خلقی درغم رویت گرفتاران

  ماه مجلس استعاره از یار

  ج : ستاره ای بدرخشید و ماه مجلس شد               دل رمیده ی ما را انیس و مونس شد

  ستاره : استعاره از محبوب              ماه مجلس: استعاره از محبوب

  چ : دفتر فکرت بشوی ، گفته ی سعدی بگوی          دامن گوهر بیار بر سر مجلس ببار

  مجلس مجاز است از مجلسیان علاقه : محلیه

  خودآزمایی درس 14 (علاقه های مجاز) صفحه 102

  1-     در شعرها و جمله های زیر ، علاقه ی مجازهای  مشخص شده را تعیین کنید .

  الف- سر : علاقه محلیه به معنی تصمیم و اندیشه

  ب- سر : علاقه کلیه همه ی سر را گفته ولی بخشی ازسر مورد نظر است چون همه ی سر  درد نمی کند .

  پ- قلم : علاقه آلیه قلم ابزار نوشتن است .

  ت- حلق : علاقه جزیی دهان چون حلق جزیی از دهان است .

  ث- سیر : علاقه سببیه زیرا سیری سبب بیزاری و کسالت است .

  ج- ماه :  علاقه لازمیه مهتاب زیرا نور لازمه وهمراه ماه است .

  چ-عالمی : علاقه محلیه وکلیه عالم مجاز از مردم عالم است .

  2-     مجازهایی که دربیت به کار رفته است معین کنید ؛ قرینه ی آن ها را نشان دهید و نوع علاقه رابیان نماید .

  الف- سرم- علاقه کلیه ، محلیه : چون موی سر سپیده شده است نه تمام سر               سپید شدن قرینه ی آن است .

  ب- جهان - علاقه کلیه و محلیه : نعمت ها و امکانات زندگی است        قرینه : واژه ی (خوردم ) زیرا آنچه در جهان قابل خوردن است نعمت ها ست نه خود جهان .

  پ- بیت : مجاز (از شعر )         علاقه : جزئیه              قرینه :  می گفت    

        کوه می سفت           کوه مجاز (از سنگ)        علاقه  : کلیه          قرینه : می سفت          

  ت- ایران : مجاز (قهرمانان وپهلوانان ایران ) علاقه : محلیه وکلیه    قرینه : برآشفت

  ث- خون : مجاز(کشتن ومرگ) علاقه : لازمیه    قرینه : اضافه شدن ناحق به خون

  ج: صفرا : مجاز (ازخشم ) علاقه : سببیه     قرینه : برنیامدم (به عقیده پیشینیان یکی از اخلاط چهارگانه صفرا بوده است که موجب خشم می شد.

  چ: الحمد : مجاز( از قرآن)         علاقه : جزئیه           قرینه : خواندن بعد از مرگ (بعد از مرگ قرآن می خوانند )

  ح : دم : مجاز (ازسخن )           علاقه : سببیه     قرینه : شنو ، هردو دم مجاز است و قرینه در جمله ی دوم : راحت پدید شود ، است .

  خ : دینار و درم : مجاز (از مادیات )     علاقه : جزئیه         قرینه : جمله

  سر اول مجاز از وجود و جان   علاقه : جزئیه  قرینه : بقیه ی عبارت

  سردوم مجاز از اندیشه    علاقه : محلیه    قرینه : اضافه  شدن دینار و درم به آن

  د- دست (هردودست ) مجاز از قدرت     علاقه : آلیه       قرینه : بقیه ی جمله

  ذ - چشم ، مجاز (از خود فرد)  علاقه : جزئیه      قرینه : نخفت

  ر - جهان : مجاز   (بزرگان )  علاقه : محلیه     قرینه : انجمن شد

  3-     واژه های زیر را درمعنی مجازی به کار ببرید .

  شهر : پیکر پاک شهدا بردوش شهر حمل می شد .

  قلم : او صاحب قلم است .

  چشم : چشمش به من افتاد . (= نگاه )

  زبان : او شیرین زبان است . (= سخن )

  دست : دست خدا بالاترین دستهاست .

  سر : سرآن ندارد امشب که برآید آفتابی ./ برسر آنم که گر زدست برآید . /  سرش (جان )را درراه خدا از دست داد‌.

  خورشید : خورشید دشت را روشن کرد. ( نورخورشید )

  4- واژه های زیر را به صورت مجاز و استعاره به کار ببرید.

  ماه زمین را روشن می کند ( نور ماه مجاز)

  ماه من ، زندگی بی تو تاریک و بی رونق است ( استعاره  )

  سرو : خم آورد بالای سرو سهی (  استعاره )- گنجشک بر سرو نشسته بود . (مجاز) 

  خود آزمایی درس 15 ( کنایه ) صفحه 107

  درجمله ها و شعرهای زیر کنایات را مشخص کنید ، مفهوم آن ها را بیان کنید .

  1- ریش سفید : کنایه از باتجربه بودن یکی از نشانه های با تجربگی پیری وریش سفیدی است .

  2-گهی پشت بر زین : کنایه از موفقیت و پیروزی یا قدرتمند وتوانا بودن/گهی زین به پشت : کنایه از شکست یا خوار وذلیل بودن .

  3-کشتن جو و گندم ستاندن : نتیجه ی کار باپایان آن یکسان است یعنی نتیجه بدی کردن ، بدی دیدن است .

  4- قیمت مقطوع است : کنایه از چانه نزنید .

  5- سر فرو نیاوردن : کنایه ازتسلیم نشدن وخاضع نگشتن

  6- دهان به دهان گشتن سخن : کنایه از رواج وشیوع پیدا کردن .

  7- هر کجا پای نهد: کنایه ازواردشدن به جایی / دست ندارندش پیش : کنایه ازمانع نشدن . جلو او نمی گیرند .

  8- دست روی دست گذاشتن : کنایه از انجام ندادن کار و بیکاری

  9- مصراع دوم : آغاز هرکار باپایان آن مناسب است.یعنی نتیجه خوبی کردن ،خوبی دیدن است و نتیجه ی بدی کردن ، بدی دیدن است .

  10- دست از دامن بدار: کنایه از رها کردن 

  11-جای بودن ندید : کنایه از فرار کردن  

  12- بنشاندت پیش آموزگار : کنایه از میل به آموختن واقرار به نادانی

  13- دستش نگیرم : کنایه از مانع نشدن / تیرم زند : کنایه ازکشتن

  14- دل پیش کسی داشتن : کنایه از عاشق بودن. ریش در دست دیگری داشتن : اختیارآدمی به دست دیگری بودن است .

  15- پای لغزیدن : کنایه از خطا کردن یا دچارگرفتاری ومشکل ناگهانی ونامنتظر شدن .

  16- با هم یک زبانند: کنایه از متحد بودن  / کمان را زه کن : کنایه از برای جنگ ودفاع آماده شدن / سنگ بر باره ببر :  کنایه از برای جنگ و دفاع آماده شو .

  بخش چهارم

  خود آزمایی درس 16 ( موسیقی درونی و معنوی شعر ، واج آرایی ) صفحه 114 و115

  - دربیت های زیر واج آرایی را بیابید و شمار هر صامت  یا مصوت تکراری را تعیین کنید .

  1- 7 بار صامت ( س) ، 7بار صامت (ت وط) ، 6 بار مصوت (الف)، 8 بار مصوت (ــ )

  2- 7 بارصامت ( س، ت ) 

  3- 6  بارصامت های ( ل ،ب)

  4- 8  بار صامت (ل) ، 9 بار صامت (م)

  5- 9 بار صامت (ن) ، 7بار مصوت بلند (ا) 6 مصوت (ــ ) زیرا به صورت تتابع اضافات آمده و خیلی محسوس است .  

  6-6بار صامت (ر) ، 5 بار صامت (ش) ، 10بار مصوت کوتاه (ــ)

  7- 9 بار صامت (د) ، 8 بار مصوت بلند (ا)

  8- 11  بار صامت (ر) ، 6 بار صامت ( ه ) 

  9- 3 بار صامت (ش) ، 5 بار صامت (ن)  

  10- 6 بار صامت ( س ، ت ) ، 8 بار مصوت بلند (یی)

  11- 6 بار صامت (م) ، 5 بار صامت (ن) ،  7 بار مصوت بلند (‌او)

  12- 4 بار صامت (ش) ، 5 بار مصوت بلند (ا) ، 7 بار مصوت کوتاه (ــ )

  13- 6 بار صامت ( خ ) ، 4 بار صامت ( ب)    

  خود آزمایی درس 17( سجع ، انواع سجع ) صفحه 117

  درجمله های زیر سجع را نشان دهید .

  - چراغ و داغ : سجع مطرف

  - برآید و نپاید : سجع متوازی

  - حیف و طرح : سجع متوازن

  -         دسترس و کس : سجع مطرف

  -         نهفتنی وپیمودنی : سجع متوازی

  -     گفتنی  و نمودنی : مطرف

  -         بی زر ، بی پر ، بی بر، بی در : سجع متوازی

  -          عزیز ، ذلیل : سجع متوازن

  -         خورد ، مرد: سجع متوازی - کشت ، هشت : سجع متوازی

  خودآزمایی درس انواع سجع صفحه ی 120-119

  1-    دراشعار وجمله های زیر ، سجع ها را بیابید ، درباره ی ارزش موسیقایی هریک اظهار نظر کنید .

  -         زاینده ، پاینده : سجع متوازی (دارای ارزش والا )

  -          بیازارد ، بیارد : سجع مطرف (نوع متوسط)

  -          ترازو ، بازو : سجع مطرف (نوع متوسط)

  -         خوب ، مکتوب : مطرف (نوع متوسط) اما در این عبارت صنعت ازدواج (تضمین المزدوج ) دیده می شود : تحصیل سیرت خوب : ترتیل سورت مکتوب 

  -         محتاج ، مشتاق : سجع متوازن (ارزش موسیقایی این سجع کم است )

  -          محجوب ، معذور : سجع متوازن (ارزش موسیقایی آن کم است )

         تبریز ، خیز : مطرف (نوع متوسط) ، بردارید ، بگذارید : متوازی (ارزش والا)

  -         باغ ، داغ : سجع متوازی (دارای ارزش والا ) لاله ، ناله : متوازی (دارای ارزش والا)     ورد ، درد: سجع متوازی (دارای ارزش والا ) لاله و ورد ، ناله و درد (تضمین المزدوج)

  -         منتعش و مشتعل : سجع متوازن ارزش موسیقایی آن کم است . مکتوب و مطلوب (متوازی ) (تضمین المزدوج)

  -          روز ، سوز : سجع متوازی (دارای ارزش والا) سوز با افروز سجع مطرف (ارزش متوسط )

  -          گرم ، شرم ، نرم : سجع متوازی (دارای ارزش والا )

  -         گردون ، افسون : سجع متوازی (ارزش والا )

  -         کرامت ، سلامت : سجع متوازی (ارزش والا)

  -         فرسود ، نگشود : سجع متوازی (ارزش والا) نگشود ، بود : سجع مطرف (ارزش متوسط )

  -          رسیدی،کشیدی:سجع متوازی (ارزش والا) می گذرم،می نگرم :سجع متوازی (ارزش والا) خورده : مرده : سجع متوازی (ارزش والا)

  خودآزمایی درس 18 موازنه و ترصیع صفحه ی 124-123   به ترتیب بیت ها :

  آرایه ی موازنه درکدام یک ازبیت های زیربه کاررفته است؟علت آن رابیان کنید.آیا درمیان((موازنه ها ))ترصیع نیزدیده می شود ؟ آنها را نیز تعیین کنید .

  1- موازنه   2- موازنه      3- موازنه         4- ندارد          5- موازنه            6- موازنه             7- ترصیع               8-  موازنه

  9- ترصیع             10- موازنه              11- ندارد                   12- ترصیع               13- ندارد

  14- موازنه    

  15- ترصیع              16- موازنه              17- موازنه               18- موازنه

  خودآزمایی درس 18 - صفحه ی 126

  - دراشعار و جمله های زیر ، جناس ها را بیابید و اگر اختلافی در صامت ها یا مصوت ها  است ، بیان کنید .

  1-    روان ، روان : جناس تام  (جاری ، روح )

  2-    صورت (نقاشی ، تصویر ) صورت (ظاهر ) : جناس تام

  3-    سیر ، شیر : جناس ناقص اختلافی (اختلاف در صامت آغازی ) - زهره ، زهره : جناس ناقص حرکتی (اختلاف در مصوت )

  4-    شمع ، جمع : جناس ناقص اختلافی (اختلاف درصامت آغازی ) - ما، ماه : جناس ناقص افزایشی (افزایش یک صامت )

  5-     نماز ، نیاز: جناس ناقص اختلافی (اختلاف درصامت میانی ) درد ، کرد : جناس ناقص اختلافی (اختلاف درصامت آغازی )

  6-    شاه ، شاد : جناس ناقص اختلافی (اختلاف درصامت پایانی )

  7-    کینه ، سینه : جناس ناقص اختلافی (اختلاف در صامت آغازی ) - آیین و آیینه ، جناس ناقص افزایشی (افزایش یک مصوت درپایان )

  خود آزمایی درس 19  صفحه ی 129

  دراشعار وجمله های زیر ، جناس تام را تعیین کنید و معنی هریک از ارکان را بگویید.

  1-    روان‌ (روح وجان) ، روان ( جاری وزبان زد )

  2- نای ( نی ) ، نای ( نام یکی از زندان های مسعود سعد )

  3-غریب ( عجیب ) ، غریب ( تنها وبیگانه ، دورمانده از شهر )

  4-داد ( حق ) ، داد ( ادا کرد )

  5-قلب ( مرکز سپاه ) ، قلب ( دل )

  6-چنگ ( ساز ) ، چنگ ( دست ، دراختیاریت )

  7- داد ( حق ) ، داد ( ادا کرد ) 

  خود آزمایی درس 19 صفحه 131

  -دراشعار زیر ، جناس های ناقص را بیابید ومصوت های کوتاهی را که ، با هم تفاوت دارند ، مشخص کنید.

  1-    ملک ، ملک

  2-    درد، درد

  3-    مهر ، مهر

  4-    مهرت، مهرش 

  5-    می کنی ، می کنی

  خود آزمایی درس 19 صفحه 134

  - در ابیات زیر ، جناس های ناقص را بیابید و حرف هایی را که متفاوت اند ، درآغاز ، میان و پایان ارکان نشان دهید .

  1-    بوی ، خوی ، جوی ( ب، خ ، ج)

  2-    درشت ، درست ( ش، س )/ درستی ، درشتی ( س ، ش)

  3-    جود ، سجود ( س) / جود ، وجود (و) - سجود ، وجود(س ، و )

  4-    جام ، کام (ج ، ک ) / کار ، کام ( ر ، م)

  5-    سوزد ، سازد ( و ، ا)

  6-    جان ، جام ( ن ،م )

  7-    مستی ، هستی ( م ، ه)

  8-    نماز ، نیاز ( م ، ی ) 

  خودآزمایی درس 19  صفحه 137

  - در اشعار زیر ، جناس های ناقص را بیابید و هر نوع افزایشی را که در ارکان صورت گرفته است ، نشان دهید .

  1-    ما ، ماه ( افزایشی) 

  2-    یارا، یاران (افزایشی)

  3-    آرام ، رام (افزایشی )

  4-    دوست ، دست (افزایشی)

  5-    جان ، جهان افزایشی / جان ، آن اختلافی

  6-    نیاز ، ناز افزایشی / در ، درد (افزایشی)

  7-    درخش ، رخش (افزایشی )

  8-    کان ، مکان (افزایشی) / کار ، کان (اختلافی)  

  9-    بر، سر (اختلافی) / سر ، سرو (افزایشی )

  هادی فرهادی نورآباد ممسنی

  منبع مطلب : hadi2004f.blogfa.com

  مدیر محترم سایت hadi2004f.blogfa.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  نمونه سوالات خردادپایه ی هفتم و نهم

   به نام یاریگر انسان 

  ارزشیابی خردادماه / ادبیات نهم

  سوالات تستی (۵ نمره)

  ۱- کدام بیت با بقیه ارتباط معنایی ندارد؟

  الف) همت بلند دار که نزد خدا و خلق                  باشد به قدر همت تو، اعتبار تو

  ب) چندین هزار منظر زیبا بیافرید                       تا کیست کاو نظر ز سر اعتبار کرد

  ج) کاخ بزرگِ ملوکِ رفته، نظر کن                        آنچه بُد از خشت خام و آن چه ز پولاد

  د) این همه نقش عجب بر در و دیوار وجود             هر که فکرت نکند نقش بود بر دیوار

  ۲- کدام گزینه نادرست است؟ «تا چند منزوی در کنج خلوتی    در بسته تا به کی در محبس تنی»

  الف) بسته، نقش متممی دارد     ب) منزوی، مسند است       ج) در کنج خلوت، قید مکان است           د) تن، مضاف الیه است

  ۳- همه ی آرایه های ادبی در بیت زیر وجود ندارد به جز...

  « آینه چون نقش تو بنمود راست     خود شکن آیینه شکستن خطاست»

  الف) تضاد، تشبیه، واج آرایی               ب) کنایه، ضرب المثل، مراعات نظیر    

  ج) کنایه، جناس، تلمیح                     د) جناس، تشبیه، تضاد

  ۴- در عبارت زیر، چند واژه ی مشتق و چند واژه ی مرکب وجود دارد؟ « اگر دوستی با وی همراهی و هم دلی کند باعث خوش حالی و خرسندی او می شود؛ در واقع دوستان در تمام لحظات زندگی، خوشی و ناخوشی به ما کمک می کنند.»

  الف) سه- دو           ب) شش یک            ج) سه سه             د) چهار دو

  ۵- در عبارت زیر، واژه های « مادام، مغیلان، تن، سایه» به ترتیب چه نقشی دارند؟

  « بدان که مردم بی هنر، مادام بی سود باشد؛ چون مغیلان که تن دارد و سایه ندارد.»

  الف) قید- متمم نهاد مفعول                   ب) قیدـ متمم- مفعول- مفعول

  ج) مسند نهاد مفعول- قید                    د) مسند- نهاد قید- مفعول

  ۶- در عبارت زیر، جمله های دوم و جمله ی پایانی، به ترتیب چند جزیی است؟

  « مهم ترین آموزش غیرمستقیم حافظ این است که به ما شیوه ی درست نگاه کردن به زندگی را می آموزد؛ نه این که به ما چند رهنمود و پند تحویل دهد.»

  الف) سه جزیی با مفعول / چهار جزیی با مفعول و متمم      ب) سه جزیی با مفعول / سه جزیی با مفعول

  ج) سه جزیی بامسند/ دوجزیی بافعل ناگذر     د) چهار جزیی با مفعول و متمم/ چهار جزیی با مفعول و متمم

  ۷-   در عبارت زیر، به ترتیب چند فعل مضارع اخباری و چند فعل پیشوندی وجود دارد؟

  « اگر به گلستانی در آیید نمونه ی این گونه گونی و یگانگی را به چشم می بینید و به عقل در می یابید که به قد و قامت و رنگ و رخسار، اگرچه بسیارند اما از یک آبشخور، مایه ور و سیراب می شوند.»

  الف) سه یک         ب) سه سه                ج) چهار دو              د) چهار یک

  ۸- در شعر زیر، اقبال لاهوری به چه نکته ای اشاره دارد؟

  « چون چراغ لاله سوزم در خیابان شما          ای جوانان عجم جان من و جان شما

  حلقه گرد من زنید ای پیکران آب و گل         آتشی در سینه دارم از نیاکان شما»

  الف) دشمن ستیزی     ب) اتحاد و یکپارچگی        ج) همبستگی فرهنگی          د) احساس همدردی

  ۹- در کدام مصراع، نقش دستوری ضمیر پیوسته ی « -َ م » معادل نقش ـَ م در مصراع « به لطفم و بخوان و مران از درم» است؟

  الف) چراغ یقینم فرا راه دار               ب) ز بد کردنم دست کوتاه دار      

  ج) خدایا به ذلت مران از درم             د) که صورت نبندد دری دیگرم

  ۱۰-با توجه به عبارت زیر کدام گزینه نادرست است؟« از خرابی هواپیمای من در صحرا هشت روز می گذشت و من داستان روباه را با نوشیدن آخرین قطره ی آب ذخیره ی خود گوش کرده بودم.»

  الف) صفت شمارشی در جمله ی دوم وجود دارد.      ب) صفت شمارشی در جمله ی اول وجود دارد.

  ج) واژه های «روز» و «قطره» هسته ی گروه اسمی هستند.   

  د) «داستان» و «نوشیدن»به ترتیب، مفعول و متمم هستند.

  ۱۱- جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.( ۱ نمره)

  یکی از دانشمندان قرن ششم که کتاب مرزبان نامه را از زبان طبری به فارسی برگرداند      .............      .   استاد رشته ی تعلیم و تربیت در دانشگاه برونل که بر استفاده از داستان برای ارتقای فکر تاکید دارد   ..................    . نام باب هشتم گلستان، ................................. است. عمده محتویات کیمیای سعادت از کتاب ............................. است.

  ۱۲- برای کلمات زیر هر کدام دو هم خانواده بنویسید. (۱ نمره)

  عزیمت                   منزوی                     مبهوت                      عقبی

  ۱۳- جمع مکسر کلمات زیر را بنویسید. ( ۵/۱ نمره)      مسکین:              تل:              فرقه:             

  سلاح:          رب:                 موهبت:                 دوا:                  بنا:   

  ۱۳- کتاب های مذکوراز کیست؟(۵/. نمره )   مجمع النوادر                           حاوی

  ۱۴- مترادف کلمات ( معنی واژه) را بنویسید. ( ۵/۲ نمره)

  موسم           مَنِش              ترجیح                 مفتون                   هجو        

  آوردگاه           مهیج              فرتوت             هراس                     هَزار

  ۱۵- معنی و مفهوم ابیات و نثرهای زیر را بنویسید. ( ۶ نمره)

  ۱/۱۵- ستودن نداند کس او را چو هست          میان بندگب بباید بست

  ۲/۱۵- به چشم بصیرت به خود در نگر         تو را تا در آیینه زنگار نیست

  ۳/۱۵- ای دل غمدیده حالت به شود دل بد مکن           وین سر شوریده باز آید به سامان غم مخور

  ۴/۱۵- ندانی که ایران نشست من است       جهان سر به سر زیر دست من است

  ۵/۱۵- خدایا به ذلت مران از درم             که صورت نبندد دری دیگرم

  ۶/۱۵- دوستی فقیه بر بالین وی حاضر آمد.

  ۷/۱۵- بزرگی، خرد و دانش راست نه گوهر را

  سوالات دستور (۵/۲ نمره)

  ۱۶- با توجه به ابیات، به سوالات پاسخ دهید.

  « هی خواهم از کردگار جهان        شناسنده ی آشکار و نهان

  که باشد ز هر بد نگهدارتان       همه نیک نامی بُود یارتان»

  ۱/۱۶- بیت اول چند جمله دارد؟

  ۲/۱۶- زمان و نوع فعل مصراع اول را بنویسید.

  ۳/۱۶- نقش کلمه ی « شناسنده » :

  ۴/۱۶- در بیت اول، چند هسته:                        چند وابسته:                  وجود دارد.( ذکر عدد کافی است)

  ۵/۱۶- با توجه به ابیات، نوع کلماتِ « هر » :                       « همه» :               را مشخص کنید.

  ۶/۱۶- آخرین جمله ی این عبارت، چند بخشی( چند جزیی) است؟(با ذکر اجزا)

  ۷/۱۶- ردیف در ابیات بالا از چه نوعی است؟

  ۸/۱۶- شاعردر ابیات بالا از چه لحنی استفاده کرده است؟  

  منبع مطلب : ghasedak1390.blogfa.com

  مدیر محترم سایت ghasedak1390.blogfa.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  ناشناس : آفرین جان آفرین پاک را میشه چند جمله .میشه ۲ جمله ؟چون آفرین شبه جمله هست و بقیه هم یک جمله میشه درستش رو بگید

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  محمدی 4 ماه قبل
  0

  لطفاً هر چه سریعتر جواب بدید

  محمدی 4 ماه قبل
  0

  خاک در این چه معنی میده ؟؟؟

  ناشناس 4 ماه قبل
  0

  عالی

  صمیدی 5 ماه قبل
  0

  باسلام

  آفرین یعنی گوارا باد وخداوند متعال درآیه ی شریفه ای

  می فرماید" فتبارک الله احسن الخالقین" پس مبارک

  بادبرخداوند که بهترین خلق کنندگان است.البته فقط مفسران

  قرآن می توانند این آیه را تفسیر کنند وشاعر نیز درسرودن

  بیت مذکور ازاین آیه تاثیر پذیرفته وکلمه ی آفرین را یکار

  بریده است. خداوند متعال نیازی به آفرین واحسنت گویی ما

  ندارد. ازاین روی می توان کلمه ی آفرین را مجازا ، حمد وستایش درنظرگرفت.

  ناشناس 6 ماه قبل
  0

  آرایه آفرین جان آفرین پاک را آن که جان بخشید و ایمان خاک را

  ناشناس 7 ماه قبل
  4

  آفرین جان آفرین پاک را میشه چند جمله .میشه ۲ جمله ؟چون آفرین شبه جمله هست و بقیه هم یک جمله میشه درستش رو بگید

  1
  ناشناس 7 ماه قبل

  بگید من هم نمیدونم

  برای ارسال نظر کلیک کنید