در حال پالایش مطالب میباشیم تا اطلاع ثانوی مطلب قرار نخواهد گرفت.
  توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  به اسلایدهای خالی که شامل محلهایی جهت درج متن و تصویر میباشند ....... میگویند.

  1 بازدید

  به اسلایدهای خالی که شامل محلهایی جهت درج متن و تصویر میباشند ....... میگویند. را از سایت نکس درجه دریافت کنید.

  نمونه سئوالات پاور پوینت

  1-از کدام گزینه برای افزودن جدول به اسلاید استفاده می شود؟

  الف) گزینه Insert / New Slide                  ب) گزینه Insert / Table    

  ج) گزینه Insert /Diagram                              د) جدول را نمی توان به اسلاید اضافه کرد

  2-کدام گزینه درقسمت  Slide Layout برای  اضافه کردن فقط  اسلاید عنوان بکار می رود

       الف) Title Slide                           ب) Title And Text     

       ج) Title And Content             د) Title Only

  3- با کدام روش می توان ازالگوهای از قبل آماده شده برنامه نمایش ایجاد کرد؟

       الف)Blank Presentation  ب         From Design Template       

       ج)  From Auto Content Wizard     د)  New Presentation

  4- برای دسترسی به پنجره Slide Layout از طریق کدام منو عمل می کنیم؟

              الف) Format ب)Insert              ج)Tools      د)Edit

  5-اسلایدهای خالی که شامل محل هایی جهت درج متن و تصویر می باشند.............. گویند.

       الف)Slide Layout       ب)Slide Master                 ج)Slide Outline                 د) Blank Slide

  6-از کدام گزینه برای درج تصاویر درون کامپیوتر در اسلاید می توان استفاده نمود؟

       الف)Clipart  ب)Insert File           ج) Word Art           د) From File

  7- کدام گزینه از روشهای نمایش اسلاید بشمار می آید ؟

              الف)Template ب)Existing       ج)Note Page      د) View

  8-در کدام شیوه نمایش اسلاید ها به راحتی قابل حذف و اضافه و انتقال هستند؟

       الف)Slide Show       ب)Slide Sorter           ج)View Slide        د) هیچکدام

  9-در کدام قسمت از Slide Master می توان  شکل ظاهری لیستهای نشانه دار اسلایدها از قبیل فونت ، اندازه فونت و.... را تغییر داد؟

       الف) Master Title Style                ب) Master Text Style

       ج) Third Level                               د) Second Level

  10-در کدام  قسمت از کادر Custom Animation می توان جهت حرکت موضوع را تعیین کرد

       الف) With Previous         ب) Speed        ج) Start             د) Path

  11- کدام یک از گزینه های زیر برای اضافه کردن اسلاید جدید به کار می رود؟

  الف)Ctrl + N   ب) Ctrl + M          ج) Ctrl + I  د) Alt+s

  12-در کدام نما نمی توان متن یا تصویر به اسلاید اضافه نمود؟

  الف) Note Page   ب)Slide Sorter     ج) Normal      د)Outline

  13- برای حذف اسلاید انتخاب شده:

       الف) از منوی File گزینه Delete Slide   ب) . از منوی Edit گزینه Delete Slide

     ج) از منوی View گزینه Delete Slide  د)  از منوی Format گزینه Delete Slide

  14-با فشار کدام کلیدها می توان یک کپی از اسلاید را بعد از همان اسلاید ایجاد کرد .

  الف)Ctrl + C     ب) Ctrl + X           ج) Ctrl + V           د) Ctrl + D

  15- در کادر Slide Transition با انتخاب کدام دکمه  فقط اسلاید جاری  اجرا می شود الف)Apply To Slide ب)Play   ج)Slide Show  د) Automatically After

  16-در کادرCustom Animation  و در سربرگTiming  ، کدام گزینه زیر زمان تاخیر برای حرکت موضوع را می توان وارد کرد؟

  الف) Start        ب)Delay           ج) Speed       د)Repeat

  17- تعداد کل اسلایدها در کدام نوار نمایش داده می شود

  الف) نوار وضعیت.        ب) نوار عنوان      .ج) نوار منو.           د) نوار ابزار.

  18- اساسی ترین بلوک ساختمانی یک فایل ارائه مطلب......... می باشد؟

  الف) نوارهای ابزار      ب)جا نگهدار              ج)عناصر گرافیکی        د) اسلایدها

  19-بطور پیش فرض نام فایل نمایش در Power Point چیست؟

  الف)Book1   ب) Presentation1   ج)Slide1          د) Ppt

  20-در کدام یک از نماهای زیر می توان متن ، تصویر و یادداشت به اسلاید اضافه کرد؟

  الف) Slide Sorter   ب)Outline       ج) Normal            د)Slide Show

  ۲۱-برای خاتمه دادن به نمایش اسلاید ها کدام کلید را باید فشرد؟

              الف)E                  ب)Ecs             ج)Home              د)End

  ===================================================

  1-نوار ابزار پاورپوینت امکان مشاهده یک نمایش را به چند روش فراهم می کند؟

  الف)5                   ب)8                     ج)4                      د)2

  2-در کدام نما می توان این اعمال را انجام داد؟(اضافه کردن متن به اسلاید،اضافه کردن یادداشت به اسلاید)

  الف)Slide sorter            ب)Normal                    ج)Out line                     د)Slide show

  3-جهت انتخاب اسلایدهای هم جوار کلید........را همزمان از صفحه کلید فشارداده و روی آخرین اسلاید کلیک می کنید.

  الف)Shift                       ب)Ctrl                          ج)Alt                            د)Tab

  4-نواروضعیت که درانتهای صفحه قرار دارد چه اطلاعاتی را نمایش می دهد؟

  الف)اسلاید فعال          ب)تعداد کل اسلایدهای قابل نمایش     ج)نوع طرح اسلایدفعال       د)همه موارد

  5-اولین اسلاید در هر نمایش چه نامیده می شود؟

  الف)Title slide   ب)Plase holder             ج)Task pan                   د)Slide sorter

  6-برای ایجاد فایل در پاورپوینت کدام کلیدهای ترکیبی را می فشاریم؟

  الف)trl+S                      ب)Ctrl+F                      ج)Ctrl+N                      د)ctrl+O

  7-کدام گزینه برای چسباندن اسلاید صحیح می باشد؟

  الف)Ctrl+S                   ب) Ctrl+N                    ج)Ctrl+V  د)Ctrl+D

  8-این ابزار برای تعیین رنگ خطوط اشکال به کار می رود؟

  الف)Line color  ب)Fill color                   ج)Dash style                 د)هیچکدام

  9-به منظور سه بعدی کردن اشیاء و اشکال گرافیکی کدام گزینه را انتخاب می کنیم؟

  الف)Shadow slide         ب)3-D style                  ج)Arrow style               د)Insert clip art

  10-جهت شماره گذاری اسلایدها چه مراحلی را باید طی کرد؟

  الف)View/Header and footer/Slide number                    ب)View/Zoom

  ج)View/Slide show                                                       د)هیچکدام

  11-به چند روش در پاورپوینت می توان اسلاید ایجاد کرد؟

  الف)Blank presentation  ب)Form design tamplate           ج)Bullet     د)الف وب

  12-برای حرکت دادن متن صورت یکجا در قسمت Speed/Effectکدام گزینه را انتخاب می کنیم؟

  الف)By letter          ب)By word                   ج)All at once                د)همه موارد

  13-استفاده از دکمه Insert tableدر نوار استاندارد برای درج..........می باشد.

  الف)جدول                                  ب)فیلد                           ج)رکورد                         د)نمودار

  14-برای چاپ اسلاید از منوی فایل گزینه.......را انتخاب کرده و در پنجره بازشده برای چاپ همه اسلایدها گزینه........را انتخاب می کنیم؟(از چپ به راست)

  الف)Print/Selection                    ب)Print/All                    ج)Print/Current slide                 د)Print/Custom show

  15-در عمل انتقال اسلاید از محل اولیه......و در محل مکان نما قرار می گیرد.

  الف)Copy                     ب)Cut                          ج)Print                          د) Delet

  16-انتخاب کدام گزینه اسلاید را به طور خودکار نمایش می دهند؟

  الف)Auto preview         ب)Color schemes         ج)Design template         د)هیچکدام

  17-در نوار قالب بندی Formatingفرمانی که جهت کاهش اندازه فونت به کار می رود کدام گزینه می باشد؟

  الف)Increase font size    ب)Decerase indent    ج)Increase indent    د)Descrease font size

  منبع مطلب : aliakbar20.blogfa.com

  مدیر محترم سایت aliakbar20.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  20 نمونه سوال پاورپوینت با جواب سری اول

  نمونه سوال پاورپوینت با جواب موضوع این بخش از وبلاگ عارف رایانه است. شما با مطالعه این نمونه سوالات پاورپوینت با جواب با نرم افزار پاورپوینت بیشتر اشنا شده و می توانید تست های بیشتری را در امتحان پاورپوینت پاسخ دهید. پاورپوینت یکی از مهارت های icdl 1 است .

  نمونه سوال پاورپوینت با جواب تستی

  1-در کدام نما می توان این اعمال را انجام داد؟ (اضافه کردن متن به اسلاید،اضافه کردن یادداشت به اسلاید)

  الف)Slide sorter / ب)Normal  ج) Out line    د)Slide show

  2-اولین اسلاید در هر نمایش چه نامیده می شود؟

  /الف)Title slide    ب)Plase holder     ج)Task pan     د)Slide sorter

  3-برای ایجاد فایل در پاورپوینت کدام کلیدهای ترکیبی را می فشاریم؟ ( نمونه سوال پاورپوینت با جواب )

  الف)trl+S    ب)Ctrl+F    ج)Ctrl+N    د)ctrl+O

  4-جهت انتخاب اسلایدهای هم جوار کلید……..را همزمان از صفحه کلید فشارداده و روی آخرین اسلاید کلیک می کنید.

  /الف)Shift    ب)Ctrl    ج)Alt    د)Tab

  5-نواروضعیت که درانتهای صفحه قرار دارد چه اطلاعاتی را نمایش می دهد؟

  الف)اسلاید فعال    ب)تعداد کل اسلایدهای قابل نمایش    ج)نوع طرح اسلایدفعال    /د)همه موارد

  6-از کدام گزینه برای افزودن جدول به اسلاید استفاده می شود؟ ( نمونه سوال پاورپوینت با جواب )

  الف) گزینه Insert / New Slide    ب) گزینه Insert / Table

  ج) گزینه Insert /Diagram    د) جدول را نمی توان به اسلاید اضافه کرد

  7-کدام گزینه درقسمت Slide Layout برای اضافه کردن فقط اسلاید عنوان بکار می رود؟

  الف) Title Slide    ب) Title And Text

  ج) Title And Content    /د) Title Only

  8- با کدام روش می توان ازالگوهای از قبل آماده شده برنامه نمایش ایجاد کرد؟

  الف)Blank Presentation    ب / From Design Template

  ج) From Auto Content Wizard    د) New Presentation

  9- برای دسترسی به پنجره Slide Layout از طریق کدام منو عمل می کنیم؟

  /الف) Format    ب)Insert    ج)Tools    د)Edit

  10-اسلایدهای خالی که شامل محل هایی جهت درج متن و تصویر می باشند………….. گویند.

  /الف)Slide Layout    ب)Slide Master    ج)Slide Outline    د) Blank Slide

  برای دانلود نرم افزار powerpoint اینجا کلید کنید

  ادامه نمونه سوال پاورپوینت با جواب

  11-از کدام گزینه برای درج تصاویر درون کامپیوتر در اسلاید می توان استفاده نمود؟

  الف)Clipart    ب)Insert File    ج) Word Art    / د) From File

  12- کدام گزینه از روشهای نمایش اسلاید بشمار می آید ؟ ( نمونه سوال پاورپوینت با جواب )

  الف)Template    ب)Existing    / ج)Note Page    د) View

  13-در کدام شیوه نمایش اسلاید ها به راحتی قابل حذف و اضافه و انتقال هستند؟

  الف)Slide Show    /ب)Slide Sorter    ج)View Slide    د) هیچکدام

  14-کدام گزینه برای چسباندن اسلاید صحیح می باشد؟ ( نمونه سوال پاورپوینت با جواب )

  الف)Ctrl+S    ب) Ctrl+N    / ج)Ctrl+V    د)Ctrl+D

  15-این ابزار برای تعیین رنگ خطوط اشکال به کار می رود؟

  /الف)Line color    ب)Fill color    ج)Dash style    د)هیچکدام

  16- برای دسترسی به پنجره Slide Layout از طریق کدام منو عمل می کنیم؟

  /الف) Format    ب)Insert    ج)Tools    د)Edit

  17-به منظور سه بعدی کردن اشیاء و اشکال گرافیکی کدام گزینه را انتخاب می کنیم؟

  الف)Shadow slide    / ب)3-D style    ج)Arrow style    د)Insert clip art

  18-به چند روش در پاورپوینت می توان اسلاید ایجاد کرد؟

  الف)Blank presentation    ب)Form design tamplate    ج)Bullet    /د)الف وب

  19 – ازکدام گزینه می توان اشکال پیش ساخته را در یک اسلاید قرار داد ؟:

  الف – سربرگ Insert ،گروه Illustration ، دکمه Shapes

  ب – سربرگ Insert ، گروه Illustration ، دکمه clip Art

  ج – سربرگ Home ، گروه Drawing ، دکمه shapes

  د – گزینه الف و ج

  20 – از طریق کدام گزینه می توان یک کلید عملیاتی ساخت ؟ ( نمونه سوالات پاورپوینت با جواب )

  الف – سربرگ Insert ، گروه Illustration ، دکمه Shapes ، گزینه Action Buttons

  ب – سربرگ Insert ، گروه Illustration ، دکمه smart Art ، گزینه Action Buttons

  ج – سربرگ Insert ، گروه Text ، دکمه Word Art

  د – هیچکدام

  منبع مطلب : blog.arefrayaneh.com

  مدیر محترم سایت blog.arefrayaneh.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  20 نمونه سوال پاورپوینت با جواب سری اول

  20 نمونه سوال پاورپوینت با جواب سری اول

  نمونه سوال پاورپوینت با جواب موضوع این بخش از وبلاگ عارف رایانه است. شما با مطالعه این نمونه سوالات پاورپوینت با جواب با نرم افزار پاورپوینت بیشتر اشنا شده و می توانید تست های بیشتری را در امتحان پاورپوینت پاسخ دهید. پاورپوینت یکی از مهارت های icdl 1 است .

  نمونه سوال پاورپوینت با جواب تستی

  1-در کدام نما می توان این اعمال را انجام داد؟ (اضافه کردن متن به اسلاید،اضافه کردن یادداشت به اسلاید)

  الف)Slide sorter / ب)Normal  ج) Out line    د)Slide show

  2-اولین اسلاید در هر نمایش چه نامیده می شود؟

  /الف)Title slide    ب)Plase holder     ج)Task pan     د)Slide sorter

  3-برای ایجاد فایل در پاورپوینت کدام کلیدهای ترکیبی را می فشاریم؟ ( نمونه سوال پاورپوینت با جواب )

  الف)trl+S    ب)Ctrl+F    ج)Ctrl+N    د)ctrl+O

  4-جهت انتخاب اسلایدهای هم جوار کلید……..را همزمان از صفحه کلید فشارداده و روی آخرین اسلاید کلیک می کنید.

  /الف)Shift    ب)Ctrl    ج)Alt    د)Tab

  5-نواروضعیت که درانتهای صفحه قرار دارد چه اطلاعاتی را نمایش می دهد؟

  الف)اسلاید فعال    ب)تعداد کل اسلایدهای قابل نمایش    ج)نوع طرح اسلایدفعال    /د)همه موارد

  6-از کدام گزینه برای افزودن جدول به اسلاید استفاده می شود؟ ( نمونه سوال پاورپوینت با جواب )

  الف) گزینه Insert / New Slide    ب) گزینه Insert / Table

  ج) گزینه Insert /Diagram    د) جدول را نمی توان به اسلاید اضافه کرد

  7-کدام گزینه درقسمت Slide Layout برای اضافه کردن فقط اسلاید عنوان بکار می رود؟

  الف) Title Slide    ب) Title And Text

  ج) Title And Content    /د) Title Only

  8- با کدام روش می توان ازالگوهای از قبل آماده شده برنامه نمایش ایجاد کرد؟

  الف)Blank Presentation    ب / From Design Template

  ج) From Auto Content Wizard    د) New Presentation

  9- برای دسترسی به پنجره Slide Layout از طریق کدام منو عمل می کنیم؟

  /الف) Format    ب)Insert    ج)Tools    د)Edit

  10-اسلایدهای خالی که شامل محل هایی جهت درج متن و تصویر می باشند………….. گویند.

  /الف)Slide Layout    ب)Slide Master    ج)Slide Outline    د) Blank Slide

  برای دانلود نرم افزار powerpoint اینجا کلید کنید

  ادامه نمونه سوال پاورپوینت با جواب

  11-از کدام گزینه برای درج تصاویر درون کامپیوتر در اسلاید می توان استفاده نمود؟

  الف)Clipart    ب)Insert File    ج) Word Art    / د) From File

  12- کدام گزینه از روشهای نمایش اسلاید بشمار می آید ؟ ( نمونه سوال پاورپوینت با جواب )

  الف)Template    ب)Existing    / ج)Note Page    د) View

  13-در کدام شیوه نمایش اسلاید ها به راحتی قابل حذف و اضافه و انتقال هستند؟

  الف)Slide Show    /ب)Slide Sorter    ج)View Slide    د) هیچکدام

  14-کدام گزینه برای چسباندن اسلاید صحیح می باشد؟ ( نمونه سوال پاورپوینت با جواب )

  الف)Ctrl+S    ب) Ctrl+N    / ج)Ctrl+V    د)Ctrl+D

  15-این ابزار برای تعیین رنگ خطوط اشکال به کار می رود؟

  /الف)Line color    ب)Fill color    ج)Dash style    د)هیچکدام

  16- برای دسترسی به پنجره Slide Layout از طریق کدام منو عمل می کنیم؟

  /الف) Format    ب)Insert    ج)Tools    د)Edit

  17-به منظور سه بعدی کردن اشیاء و اشکال گرافیکی کدام گزینه را انتخاب می کنیم؟

  الف)Shadow slide    / ب)3-D style    ج)Arrow style    د)Insert clip art

  18-به چند روش در پاورپوینت می توان اسلاید ایجاد کرد؟

  الف)Blank presentation    ب)Form design tamplate    ج)Bullet    /د)الف وب

  19 – ازکدام گزینه می توان اشکال پیش ساخته را در یک اسلاید قرار داد ؟:

  الف – سربرگ Insert ،گروه Illustration ، دکمه Shapes

  ب – سربرگ Insert ، گروه Illustration ، دکمه clip Art

  ج – سربرگ Home ، گروه Drawing ، دکمه shapes

  د – گزینه الف و ج

  20 – از طریق کدام گزینه می توان یک کلید عملیاتی ساخت ؟ ( نمونه سوالات پاورپوینت با جواب )

  الف – سربرگ Insert ، گروه Illustration ، دکمه Shapes ، گزینه Action Buttons

  ب – سربرگ Insert ، گروه Illustration ، دکمه smart Art ، گزینه Action Buttons

  ج – سربرگ Insert ، گروه Text ، دکمه Word Art

  د – هیچکدام

  منبع مطلب : icdl.vcenter.ir

  مدیر محترم سایت icdl.vcenter.ir لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ارا 9 ماه قبل
  -1

  خیلی خوبە ممنون

  مهدی 2 سال قبل
  0

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  برای ارسال نظر کلیک کنید