در حال پالایش مطالب میباشیم تا اطلاع ثانوی مطلب قرار نخواهد گرفت.
  توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  برای انتقال پیام به شنونده یا خواننده از چه چیزی استفاده میشود

  1 بازدید

  برای انتقال پیام به شنونده یا خواننده از چه چیزی استفاده میشود را از سایت نکس درجه دریافت کنید.

  ادبیات پایه هفتم ( دانش های زبانی و ادبی درس اول تا درس پنجم )

  هنگام سخن گفتن یا نوشتن  ، برای انتقال پیام به شنونده یا خواننده  از ترکیب کلمات در زبان استفاده می کنیم که به آن جمله می گویند . 

  جمله دارای بخش هایی است که  معنای کامل دارد مانند : 

  زنگ تفریح را که زنجره  زد                    باز هم در کلاس غوغا شد 

  هریک از بچه ها  به سویی رفت              و معلم دوباره تنها شد 

  بیت های بالا از بخش هایی تشکیل شده است مانند :  ( زنگ تفریح که به صدا در آمد. در کلاس باز هم غوغایی شد . هر یک از بچه ها به سویی رفتند . و معلم دوباره تنها شد ) 

  این بخش ها دارای معنای کاملی هستند و به این بخش ها  جمله  می گویند . 

  در پایان هر جمله نشانه ( نقطه ) گذاشته می شود . 

  نکته زبانی  ( درس دوم )

  شناخت جملات  خبری  ، سوالی ،  امری  ، عاطفی / واژه های هم خانواده 

  جملات در زبان  به چهار دسته تقسیم می شود: 

  1- جمله خبری 

  2- جمله سوالی یا پرسشی 

  3- جمله امری 

  4- جمله عاطفی  

  از صحرا باز می گشتم / به این جمله که خبری را می دهد ؛ جمله خبری می گویند .

  آیا درختان سر سبز باغ و صحرا را دیدی ؟ / به این جمله که با آهنگ و لحن پرسشی مطرح می شود ؛ جمله پرسشی یا سوالی می گویند . 

  به خالق این زیبایی ها بیندیش . / به این جمله که انجام کاری را درخواست و یا خواستی را بیان می کند ؛ جمله امری می گویند . 

  آب ،  جوشش چشمه ها ! / به جمله هایی که احساس ما را به چیزی یا کسی ، نشان می دهد ؛ جمله عاطفی می گویند . 

  در زبان فارسی گروه هایی از واژه ها ویژگی های مشترکی دارند: الف) ریشه یا حروف اصلی آنها یک است . 

  ب) این گروه ها از نظر معنا نزدیک به هم هستند . 

  مانند : طفل، اطفال ، طفولیت 

  فهم ، مفاهیم، مفهوم 

  عجب  ،تعجب ، عجایب 

  که در گروه اول ( طفل)  در گروه دوم ( فهم ) در گروه سوم ( عجب ) حروف اصلی می باشند و ارتباط  معنایی هم با یکدیگر دارند ؛ به این واژه ها ( واژه های هم خانواده ) می گویند .  

  دانش زبانی درس سوم ( فعل  )  ( زبان و ادبیات ) 

  در  جمله ها ،  بخشی است که معنا جمله را کامل می کند ،  که اگر در جمله نباشد مفهوم و معنایی آن جمله ندارد . به این بخش از حمله که انتقال دهنده پیام است ( فعل ) می گویند . 

  فعل مهم ترین بخش هر جمله می باشد . 

  توجه داشته باشید که جمله می تواند از یک کلمه تشکیل شده باشد مانند :

  ( رفت . ) 

  که به ما خبر رفتن کسی یا چیزی را می دهد . ولی گاهی چندین کلمه کنار هم قرار می گیرند اما معنی کاملی ندارند و شنونده منتظر می ماند که مفهوم کلام دریافت نماید مانند :

  همه دانش آموزان با دیدن آن منظره در کلاس درس ( ؟ ) .

  این کلمات مفهوم ندارند چون بخش اصلی جمله وجود نداد و ما با گذاشتن کلمه ( خوشحال شدند ) این کلمات را به یک جمله معنا دار تبدیل می کنیم . 

  همه دانش آموزان با دیدن آن منظره  در کلاس درس خوشحال شدند . 

  پس ( فعل ) بخش  اصلی و مهم ترین قسمت یک   جمله می باشد . 

  دانش زبانی درس چهارم ( نهاد ) 

  نهاد  قسمتی از جمله است که در باره آن توضیح می دهیم و در واقع انجام کاری یا داشتن حالتی به آن نسبت داده می شود .

  مانند : هوا سرد است  .  مریم خوشحال است .   زهرا آمد . 

  در جملات بالا  ( است ،  آمد )  انجام کاری را نشان می دهد و یا صفت و حالتی را به کسی نسبت می دهد و برای تمام شدن معنی جمله به این بخش فعل اضافه شود و به آن  ( نهاد ) می گوییم . 

  پس جمله تشکیل شده از دو بخش ( نهاد و گزاره ) که نهاد صاحب خبر است و خبر هم قسمتی از جمله است که از نهاد خبر می دهد . 

  ( هوا ، مریم ، زهرا ) نهاد است و ( است ، آمد ) خبر می باشد که چون از یک کلمه تشکیل شده و آن هم فعل  است که مهمترین بخش گزاره می باشد . 

  گاهی نهاد حذف می شود و از روی شناسه فعل نهاد را بدست می آوریم . مثلا : 

  به ایران می بالیم .

  سوال می کنیم که چه کسانی می بالند ؟ ( ما ) که از روی شناسه متصل به فعل می شناسیم . که در اصل این جمله اینگونه است که ( ما به ایران می بالیم . ) که ( ما ) نهاد و ( به ایران می بالیم ) گزاره می باشد . 

  توجه کنید که نهاد را در مقابل سوالاتی مانند ( چه کسی ؟ و چه چیزی ؟ ) می شناسیم که از فعل جمله سوال می شود . 

  دانش زبانی درس ششم ( متمم و حروف اضافه ) 

  فعل جمله اصلی ترین بخش جمله است که گاهی با چند کلمه کامل می شود ( نهاد ) و ( مفعول ) را در درس های قبل خواندیم در این درس با ( متمم ) آشنا می شویم .

  متمم  بخشی از جمله است که برای کامل شدن معنای فعل بکار می رود . که کلمه هایی مانند ( از ، در ،  به و و... ) قبل از متمم به کار می رود که نشانه متمم ( حروف اضافه ) هستند . 

  رامین کیف را از بازار  خرید . 

  در این جمله ( رامین ) نهاد  ( کیف را ) مفعول  ( از بازار ) متمم ( خرید ) فعل جمله است . اگر هر کدام از این کلمات قبل از فعل نباشد معنی فعل و جمله ناقص می باشد . 

  منبع مطلب : kelas-majazi.blogfa.com

  مدیر محترم سایت kelas-majazi.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  همه چی برای بچه های هشتم - دانش ادبی سال هفتم،پلی به گذشته

  به نام خدا

  هر گاه ویژگی های انسان را به غیر انسان نسبت دهیم،به آن شخصیت بخشی یا تشخیص می گوییم.

  هنگام سخن گفتن یا نوشتن،برای انتقال پیام به شنونده یا خواننده از جمله استفاده می شود.

  جمله اول  خبری را به ما می دهد،به این گونه جمله ها،جمله خبری می گویند.

  جمله دوم،چیزی را با آهنگ و لحن پرسشی مطرح می کند،به این دسته از جمله ها،می گویند.

  جمله سوم،انجام کاری را درخواست و یا خواستی را بیان می کند،به این جمله ها،جمله امری می گویند.

  جمله چهارم،احساس ما را نسبت به چیزی یا کسی ،نشان می دهد،به این گونه جمله ها،جمله عاطفی می گویند.

  از تشبیه برای  زیبایی و تاثیرگذاری سخن و نوشته استفاده می شود.

  فعل مهم ترین بخش جمله است.

  هر گاه بخواهیم مقصود خود را بیان کنیم،از زبان استفاده می کنیم.

  اگر بخواهیم مقصود و منظور را زیباتر و تاثیرگذارتر بگوییم،از ادبیات بهره می گیریم.

  به کلمه هایی که معمولا در ابتدای جمله می آیند و انجام کاری و یا داشتن حالتی به آنها نسبت داده می شود،نهاد می گویند.

  از چیز هایی هستند که به ذهن می رسندو به صورت یک مجموعه یا شبکه با هم می آیند.به این شبکه ها یا مجموعه هادر ادبیات فارسی،مراعات نظیر یا شبکه معنایی می گویند.

  برای تمام شدن معنی جمله ،لازم است بخشی به فعل اضافه شود.این بخش که معمولا با «را»به کار می رود،مفعول است.در زبان فارسی معیارامروز،«را»نشانه ی مفعول است.

  هر گاه نویسنده بخواهدبر چیزی تاکید کند،آن را تکرار می کند.

  این تکرار آگاهانه بر تاثیر سخن،می افزاید.شاعران از تکرار برای زیباسازی و تاثیرگذاری شعر استفاده می کنند.حتی گاه به تکرار یک بیت در شعر می پردازند.

  به این بخش   که  برای کامل شدن معنای جمله آمده است،متمم است.

  کلمه هایی مانند:«از،ز،در،به،با،برای ،بی،بر،اگر،گر،مگر،جز،غیر،مثل،مانند،انگار،چون،الّاـ»

  قبل از متمم به کار می روند و نشانه متمم هستند.

  فعل در پایان جمله قرار می گیرد اما در شعر به اول بیت منتقل شده است.

  این جابجایی در شعر و نثرادبی بر زیبایی سخن می افزاید.

  به فعل هایی مانند«است،بود،شد،گشت،گردید»که برای نسبت دادن چیزی به کار می روند،فعل اسنادی می گویند.

  منبع مطلب : hamechi8om.mihanblog.com

  مدیر محترم سایت hamechi8om.mihanblog.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ناشناس 2 ماه قبل
  0

  رادیو

  مهدی 2 سال قبل
  5

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  برای ارسال نظر کلیک کنید