;
  در حال پالایش مطالب میباشیم تا اطلاع ثانوی مطلب قرار نخواهد گرفت.
  توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  با کدام روش میتوان از الگوهای از قبل آماده شده برنامه نمایش ایجاد کرد؟

  1 بازدید

  با کدام روش میتوان از الگوهای از قبل آماده شده برنامه نمایش ایجاد کرد؟ را از سایت نکس درجه دریافت کنید.

  نمونه سئوالات پاور پوینت

  1-از کدام گزینه برای افزودن جدول به اسلاید استفاده می شود؟

  الف) گزینه Insert / New Slide                  ب) گزینه Insert / Table    

  ج) گزینه Insert /Diagram                              د) جدول را نمی توان به اسلاید اضافه کرد

  2-کدام گزینه درقسمت  Slide Layout برای  اضافه کردن فقط  اسلاید عنوان بکار می رود

       الف) Title Slide                           ب) Title And Text     

       ج) Title And Content             د) Title Only

  3- با کدام روش می توان ازالگوهای از قبل آماده شده برنامه نمایش ایجاد کرد؟

       الف)Blank Presentation  ب         From Design Template       

       ج)  From Auto Content Wizard     د)  New Presentation

  4- برای دسترسی به پنجره Slide Layout از طریق کدام منو عمل می کنیم؟

              الف) Format ب)Insert              ج)Tools      د)Edit

  5-اسلایدهای خالی که شامل محل هایی جهت درج متن و تصویر می باشند.............. گویند.

       الف)Slide Layout       ب)Slide Master                 ج)Slide Outline                 د) Blank Slide

  6-از کدام گزینه برای درج تصاویر درون کامپیوتر در اسلاید می توان استفاده نمود؟

       الف)Clipart  ب)Insert File           ج) Word Art           د) From File

  7- کدام گزینه از روشهای نمایش اسلاید بشمار می آید ؟

              الف)Template ب)Existing       ج)Note Page      د) View

  8-در کدام شیوه نمایش اسلاید ها به راحتی قابل حذف و اضافه و انتقال هستند؟

       الف)Slide Show       ب)Slide Sorter           ج)View Slide        د) هیچکدام

  9-در کدام قسمت از Slide Master می توان  شکل ظاهری لیستهای نشانه دار اسلایدها از قبیل فونت ، اندازه فونت و.... را تغییر داد؟

       الف) Master Title Style                ب) Master Text Style

       ج) Third Level                               د) Second Level

  10-در کدام  قسمت از کادر Custom Animation می توان جهت حرکت موضوع را تعیین کرد

       الف) With Previous         ب) Speed        ج) Start             د) Path

  11- کدام یک از گزینه های زیر برای اضافه کردن اسلاید جدید به کار می رود؟

  الف)Ctrl + N   ب) Ctrl + M          ج) Ctrl + I  د) Alt+s

  12-در کدام نما نمی توان متن یا تصویر به اسلاید اضافه نمود؟

  الف) Note Page   ب)Slide Sorter     ج) Normal      د)Outline

  13- برای حذف اسلاید انتخاب شده:

       الف) از منوی File گزینه Delete Slide   ب) . از منوی Edit گزینه Delete Slide

     ج) از منوی View گزینه Delete Slide  د)  از منوی Format گزینه Delete Slide

  14-با فشار کدام کلیدها می توان یک کپی از اسلاید را بعد از همان اسلاید ایجاد کرد .

  الف)Ctrl + C     ب) Ctrl + X           ج) Ctrl + V           د) Ctrl + D

  15- در کادر Slide Transition با انتخاب کدام دکمه  فقط اسلاید جاری  اجرا می شود الف)Apply To Slide ب)Play   ج)Slide Show  د) Automatically After

  16-در کادرCustom Animation  و در سربرگTiming  ، کدام گزینه زیر زمان تاخیر برای حرکت موضوع را می توان وارد کرد؟

  الف) Start        ب)Delay           ج) Speed       د)Repeat

  17- تعداد کل اسلایدها در کدام نوار نمایش داده می شود

  الف) نوار وضعیت.        ب) نوار عنوان      .ج) نوار منو.           د) نوار ابزار.

  18- اساسی ترین بلوک ساختمانی یک فایل ارائه مطلب......... می باشد؟

  الف) نوارهای ابزار      ب)جا نگهدار              ج)عناصر گرافیکی        د) اسلایدها

  19-بطور پیش فرض نام فایل نمایش در Power Point چیست؟

  الف)Book1   ب) Presentation1   ج)Slide1          د) Ppt

  20-در کدام یک از نماهای زیر می توان متن ، تصویر و یادداشت به اسلاید اضافه کرد؟

  الف) Slide Sorter   ب)Outline       ج) Normal            د)Slide Show

  ۲۱-برای خاتمه دادن به نمایش اسلاید ها کدام کلید را باید فشرد؟

              الف)E                  ب)Ecs             ج)Home              د)End

  ===================================================

  1-نوار ابزار پاورپوینت امکان مشاهده یک نمایش را به چند روش فراهم می کند؟

  الف)5                   ب)8                     ج)4                      د)2

  2-در کدام نما می توان این اعمال را انجام داد؟(اضافه کردن متن به اسلاید،اضافه کردن یادداشت به اسلاید)

  الف)Slide sorter            ب)Normal                    ج)Out line                     د)Slide show

  3-جهت انتخاب اسلایدهای هم جوار کلید........را همزمان از صفحه کلید فشارداده و روی آخرین اسلاید کلیک می کنید.

  الف)Shift                       ب)Ctrl                          ج)Alt                            د)Tab

  4-نواروضعیت که درانتهای صفحه قرار دارد چه اطلاعاتی را نمایش می دهد؟

  الف)اسلاید فعال          ب)تعداد کل اسلایدهای قابل نمایش     ج)نوع طرح اسلایدفعال       د)همه موارد

  5-اولین اسلاید در هر نمایش چه نامیده می شود؟

  الف)Title slide   ب)Plase holder             ج)Task pan                   د)Slide sorter

  6-برای ایجاد فایل در پاورپوینت کدام کلیدهای ترکیبی را می فشاریم؟

  الف)trl+S                      ب)Ctrl+F                      ج)Ctrl+N                      د)ctrl+O

  7-کدام گزینه برای چسباندن اسلاید صحیح می باشد؟

  الف)Ctrl+S                   ب) Ctrl+N                    ج)Ctrl+V  د)Ctrl+D

  8-این ابزار برای تعیین رنگ خطوط اشکال به کار می رود؟

  الف)Line color  ب)Fill color                   ج)Dash style                 د)هیچکدام

  9-به منظور سه بعدی کردن اشیاء و اشکال گرافیکی کدام گزینه را انتخاب می کنیم؟

  الف)Shadow slide         ب)3-D style                  ج)Arrow style               د)Insert clip art

  10-جهت شماره گذاری اسلایدها چه مراحلی را باید طی کرد؟

  الف)View/Header and footer/Slide number                    ب)View/Zoom

  ج)View/Slide show                                                       د)هیچکدام

  11-به چند روش در پاورپوینت می توان اسلاید ایجاد کرد؟

  الف)Blank presentation  ب)Form design tamplate           ج)Bullet     د)الف وب

  12-برای حرکت دادن متن صورت یکجا در قسمت Speed/Effectکدام گزینه را انتخاب می کنیم؟

  الف)By letter          ب)By word                   ج)All at once                د)همه موارد

  13-استفاده از دکمه Insert tableدر نوار استاندارد برای درج..........می باشد.

  الف)جدول                                  ب)فیلد                           ج)رکورد                         د)نمودار

  14-برای چاپ اسلاید از منوی فایل گزینه.......را انتخاب کرده و در پنجره بازشده برای چاپ همه اسلایدها گزینه........را انتخاب می کنیم؟(از چپ به راست)

  الف)Print/Selection                    ب)Print/All                    ج)Print/Current slide                 د)Print/Custom show

  15-در عمل انتقال اسلاید از محل اولیه......و در محل مکان نما قرار می گیرد.

  الف)Copy                     ب)Cut                          ج)Print                          د) Delet

  16-انتخاب کدام گزینه اسلاید را به طور خودکار نمایش می دهند؟

  الف)Auto preview         ب)Color schemes         ج)Design template         د)هیچکدام

  17-در نوار قالب بندی Formatingفرمانی که جهت کاهش اندازه فونت به کار می رود کدام گزینه می باشد؟

  الف)Increase font size    ب)Decerase indent    ج)Increase indent    د)Descrease font size

  منبع مطلب : aliakbar20.blogfa.com

  مدیر محترم سایت aliakbar20.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  20 نمونه سوال پاورپوینت با جواب سری اول

  نمونه سوال پاورپوینت با جواب موضوع این بخش از وبلاگ عارف رایانه است. شما با مطالعه این نمونه سوالات پاورپوینت با جواب با نرم افزار پاورپوینت بیشتر اشنا شده و می توانید تست های بیشتری را در امتحان پاورپوینت پاسخ دهید. پاورپوینت یکی از مهارت های icdl 1 است .

  نمونه سوال پاورپوینت با جواب تستی

  1-در کدام نما می توان این اعمال را انجام داد؟ (اضافه کردن متن به اسلاید،اضافه کردن یادداشت به اسلاید)

  الف)Slide sorter / ب)Normal  ج) Out line    د)Slide show

  2-اولین اسلاید در هر نمایش چه نامیده می شود؟

  /الف)Title slide    ب)Plase holder     ج)Task pan     د)Slide sorter

  3-برای ایجاد فایل در پاورپوینت کدام کلیدهای ترکیبی را می فشاریم؟ ( نمونه سوال پاورپوینت با جواب )

  الف)trl+S    ب)Ctrl+F    ج)Ctrl+N    د)ctrl+O

  4-جهت انتخاب اسلایدهای هم جوار کلید……..را همزمان از صفحه کلید فشارداده و روی آخرین اسلاید کلیک می کنید.

  /الف)Shift    ب)Ctrl    ج)Alt    د)Tab

  5-نواروضعیت که درانتهای صفحه قرار دارد چه اطلاعاتی را نمایش می دهد؟

  الف)اسلاید فعال    ب)تعداد کل اسلایدهای قابل نمایش    ج)نوع طرح اسلایدفعال    /د)همه موارد

  6-از کدام گزینه برای افزودن جدول به اسلاید استفاده می شود؟ ( نمونه سوال پاورپوینت با جواب )

  الف) گزینه Insert / New Slide    ب) گزینه Insert / Table

  ج) گزینه Insert /Diagram    د) جدول را نمی توان به اسلاید اضافه کرد

  7-کدام گزینه درقسمت Slide Layout برای اضافه کردن فقط اسلاید عنوان بکار می رود؟

  الف) Title Slide    ب) Title And Text

  ج) Title And Content    /د) Title Only

  8- با کدام روش می توان ازالگوهای از قبل آماده شده برنامه نمایش ایجاد کرد؟

  الف)Blank Presentation    ب / From Design Template

  ج) From Auto Content Wizard    د) New Presentation

  9- برای دسترسی به پنجره Slide Layout از طریق کدام منو عمل می کنیم؟

  /الف) Format    ب)Insert    ج)Tools    د)Edit

  10-اسلایدهای خالی که شامل محل هایی جهت درج متن و تصویر می باشند………….. گویند.

  /الف)Slide Layout    ب)Slide Master    ج)Slide Outline    د) Blank Slide

  برای دانلود نرم افزار powerpoint اینجا کلید کنید

  ادامه نمونه سوال پاورپوینت با جواب

  11-از کدام گزینه برای درج تصاویر درون کامپیوتر در اسلاید می توان استفاده نمود؟

  الف)Clipart    ب)Insert File    ج) Word Art    / د) From File

  12- کدام گزینه از روشهای نمایش اسلاید بشمار می آید ؟ ( نمونه سوال پاورپوینت با جواب )

  الف)Template    ب)Existing    / ج)Note Page    د) View

  13-در کدام شیوه نمایش اسلاید ها به راحتی قابل حذف و اضافه و انتقال هستند؟

  الف)Slide Show    /ب)Slide Sorter    ج)View Slide    د) هیچکدام

  14-کدام گزینه برای چسباندن اسلاید صحیح می باشد؟ ( نمونه سوال پاورپوینت با جواب )

  الف)Ctrl+S    ب) Ctrl+N    / ج)Ctrl+V    د)Ctrl+D

  15-این ابزار برای تعیین رنگ خطوط اشکال به کار می رود؟

  /الف)Line color    ب)Fill color    ج)Dash style    د)هیچکدام

  16- برای دسترسی به پنجره Slide Layout از طریق کدام منو عمل می کنیم؟

  /الف) Format    ب)Insert    ج)Tools    د)Edit

  17-به منظور سه بعدی کردن اشیاء و اشکال گرافیکی کدام گزینه را انتخاب می کنیم؟

  الف)Shadow slide    / ب)3-D style    ج)Arrow style    د)Insert clip art

  18-به چند روش در پاورپوینت می توان اسلاید ایجاد کرد؟

  الف)Blank presentation    ب)Form design tamplate    ج)Bullet    /د)الف وب

  19 – ازکدام گزینه می توان اشکال پیش ساخته را در یک اسلاید قرار داد ؟:

  الف – سربرگ Insert ،گروه Illustration ، دکمه Shapes

  ب – سربرگ Insert ، گروه Illustration ، دکمه clip Art

  ج – سربرگ Home ، گروه Drawing ، دکمه shapes

  د – گزینه الف و ج

  20 – از طریق کدام گزینه می توان یک کلید عملیاتی ساخت ؟ ( نمونه سوالات پاورپوینت با جواب )

  الف – سربرگ Insert ، گروه Illustration ، دکمه Shapes ، گزینه Action Buttons

  ب – سربرگ Insert ، گروه Illustration ، دکمه smart Art ، گزینه Action Buttons

  ج – سربرگ Insert ، گروه Text ، دکمه Word Art

  د – هیچکدام

  منبع مطلب : blog.arefrayaneh.com

  مدیر محترم سایت blog.arefrayaneh.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  نمونه سوالات icdl درجه یک با جواب

  Power point

  1 – ازکدام گزینه می توان اشکال پیش ساخته را در یک اسلاید قرار داد ؟:

  الف – سربرگ Insert  ،گروه Illustration  ، دکمه  Shapes

   ب – سربرگ Insert ،  گروه  Illustration ، دکمه clip Art

   ج – سربرگ Home   ، گروه   Drawing ، دکمه  shapes

      د – گزینه الف و ج

  2 – از طریق کدام گزینه  می توان یک کلید عملیاتی ساخت ؟

        الف – سربرگ  Insert  ، گروه Illustration  ، دکمه Shapes   ، گزینه Action Buttons

   ب – سربرگ  Insert   ، گروه Illustration   ، دکمه  smart Art   ، گزینه Action Buttons

  ج – سربرگ  Insert    ، گروه  Text   ، دکمه  Word Art

  د – هیچکدام

  3 – برای اضافه کردن جلوه های متحرک به اسلاید کدام گزینه زیر بکار می رود ؟

  الف – سربرگ Slid Show  ، گروه setup   ، دکمه setup slid Show

   ب – سربرگ Animations   ، گروه Animation  ، دکمه Animation Custom

  ج – سربرگ slid Show  ، گروه Start Slid Show  ، دکمه Custom Slid Show

   د – گزینه الف و ج

  4 – برای اضافه کردن یک تصویر به یک اسلاید از کدام سربرگ باید اقدام کرد ؟

  الف – سربرگ  Home

    ب – سربرگ  Insert

  ج – سربرگ View

  د – سربرگ  Animations

  Access   

  1 – برای ساختن یک جدول کدام گزینه زیر بکار می رود؟

  الف – سربرگ Home  ، گروه table  ، دکمه  Table Design

   ب – سربرگ  Create  ، گروه Table   ، دکمه  Table Design

   ج – سربرگ  database Tools ، گروه Table   ، دکمه  Table Design   

  د – گزینه الف و ب

   2 – برای تبدیل یک فیلد به فیلد کلیدی چه کاری باید کرد ؟

  الف – روی فیلد راست کلیک کرده ، گزینه primary key  را انتخاب می کنیم.

  ب – انتخاب فیلد ،سربرگ  Design  ،گروه Tools  ، دکمه primary key

  ج - انتخاب فیلد ،سربرگ  Home ، گروه Tools  ، دکمه primary key

   د – الف و ب

  3 – برای شماره تلفن و مبلع به ریال چه فرمتی مناسب است؟

  الف – number  ، number

  ب – number ، Text

  ج text   ، number

  د – text  ، Currency

  4 – از چه طریقی می توان یک پرس و جو  ایجاد کرد ؟

  الف – سربرگ Create ، گروه other  ، دکمه  Query Wizard ، زیر گزینه New Query

  ب – سربرگ Design ، گروه   Tools  ، دکمه  Query Wizard، زیر گزینه New Query

  ج – سربرگ   Home   ،گروه  font ، دکمه  Query Wizard، زیر گزینه New Query

   د – الف و ج  

   Word

   1-با فشار دادن کدام کلید تابعی مکانما از حالت متن خارج وسربرگها فعال و در کنار سربرگها یک عدد یا یک حرف قرار می گیرد؟

   الف)f2               ب)f4            √ج)f6                  د)f8

   2- در پنجره word options برای تغییر واحد خط کش کدام گزینه صحیح تر می باشد؟

   الف)دکمهdisplay      √ب)Advanced display     ج)دکمهcustomize       د)هیچکدام

   3- برای پیدا کردن هم معنی کلمه چه مسیری را باید انتخاب کرد؟

   √الف)Review →Research        ب)Review→ splaing &Gerard

   ج)review à new comment       د)همه موارد

   4- بهترین روش در صورتی که یکسری عملیات را بصورت مکرر روی اسناد بخواهیم انجام دهیم می توانیم یک ............ ایجاد کنیم؟

   الف)سند جدید        ب)template           √ج)Macro        د)گزینه ب وج

   5- برای اینکه در جدول سطر اول آن در ادامه جدول در صفحات دیگر تکرار شود کدام گزینه را بابد انتخاب کرد؟

   الف)page layout → Hyphenation                 ب)page layout →page setup →orientation

   ج)Layout →distribute Rows                    √د)layout →Data→ Repeat Header Rows

  Excel

   6- برای فیلتر گذاشتن روی چند موضوع سلولهااز مسیرHome→ Editing →sort filter کدام گزینه را انتخاب می کنیم؟

   الف)sort A to Z            ب)sort Z to A                √ج)Custom sort              د)filter

   7- برای اینکه بدانیم تغییرات توسط کاربران روی کاربرگ شده است کدام گزینه از مسیرReview → changes را باید انتخاب کنیم؟

   √الف)Track changes →High light changes           ب)Allow users to Edit Ranges

   ج)share workbook                                            ج)protect sheet

   8- برای بدست آوردن ضرب دو ماتریس از کدام تابع استفاده می کنیم؟

   الف)Minverse             √ب)MMult              ج)عملگر*(ضرب)               د)Count

   9- تابع وارون ماتریس در Excel چه نام دارد؟

   √الف)Minverse            ب)MMult              ج)count A               د)Count if

   10- در صورتی که نمرات دروس یک دانش آموز در سلولهای یک کاربرگ داشته باشیم ومعدل این دانش آموز کمتر از 15 باشد اگر بخوهیم معدل را به 15 برسانیم چه گزینه ای از مسیرData→Data tool باید انتخاب کنیم؟

   الف)what-if analysis→Data table            ب)what-if analysis→scenario Manager

   √ج)what-if Analysis→Goal seek              د)اینکار امکان پذیر نمی باشد

  سوالات4 Powerpoint

   11- به هر فایل تولیدی درPowerpoint یک........... گویندکه با پسوند............ ذخیره می شود؟

   الف)Doc-document       √ب)Pptx-presentation         ج)pxt-slide             د)xls-spreadsheet

   12- برای درج پیوند از کدام دستورزبانه ی insert استفاده می شود؟

   √الف)Hyper link           ب)smart Art             ج)wordArt                 د)chart

   13- برای درج دکمه عملیاتی از کدام گزینۀزبانۀinsert استفاده می شود؟

   الف)picture                √ب)shapes               ج)smart Art             د)Action

   14- برای اینکه اجرای صوت تا پایان اسلایدها ادامه داشته باشد کدام گزینه را باید انتخاب کرد؟

   الف)Automatically        ب)clicked              √ج)play Across slides          د)play sound

   15- با استفاده از گزینه From current slide اجرای برنامه نمایشی از کدام اسلاید انجام می شود؟

   الف)اسلاید اول                ب)اسلاید میانی            ج)اسلاید آخر                    √د)اسلاید جاری

  Access 

   17- برای ایجاد فیلد کلیدی چه مسیری را انتخاب می کنیم؟

   √الف)Design →tools →primary key                 ب) Design →show/hide →index

   ج)Design →builder                                               د) Design →show/hide

   18- برای ایجاد جدول به روش طراحی از سربرگ create چه گزینه ای را انتخاب می کنیم؟

   الف) Tables →table                                               ب) Tables →table templates

   √ج)Tables →table design                                       د)همه موارد

   19- برای ارتباط یک به چند بین جداول از مسیرDatabase tools →show/hide چه گزینه ای را انتخاب می کنیم؟

   الف) Design             ب)Tome             ج)create                  √د)Relation ships

   20- برای اینکه اشیاء پایگاه داده به صورت جداگانه نشان داده شود کدام گزینه صحیح می باشد؟

   الف)Table               √ب)object type                ج)create table                د)custom

  Word

  1 – برای ایجاد صفحه عنوان درword 2007 کدام مراحل باید طی شود ؟

  الف) Insert –Cover page             ب) Insert-Blank page           

  ج) Insert –page break           د) هرسه گزینه صحیح است

  2 – برای تبدیل اعداد لاتین به فارسی در Word Options روی کدام گزینه کلیک می نمایید ؟

  الف) Add Ins                             ب) Advanced                       

  ج) Customize                          د) Display

  3 – برای شماره گذاری سطرها از کدام سربرگ وارد می شویم ؟

  الف) Home                                ب) Insert                          

   ج) Page Layout                      د) Review 

  Excel

  1 – گزینه  Decimal Places برای اعداد اعشاری در کدام سربرگ قرار دارد ؟

  الف) Home                               ب) Insert                             

  ج) Page Layout                     د) Data

  2 – از کادر محاوره Format  cells در سربرگ Home کدام زبانه هم ترازی متنها را تنظیم می کند ؟

  الف) Number                            ب) Font                              

   ج) Alignment                        د)  Border

  3 – برای حفاظت از ساختار کارپوشه گزینه Protect work book را از کدام سربرگ انتخاب می کنیم ؟

  الف) View                                ب) Review                            

  ج) Page Layout                     د) Insert

  4 – برای تغییر قالب پیش فرض در خانه های صفحه کاری از کدام گزینه استفاده می کنیم ؟

  الف) Format cell                      ب) Format as table                 

  ج) Cell styles                        د)الف و ج صحیح است

  Power Point

  1 – پسوند فایلهای نمایشی ...... می باشد ؟

  الف) TPX                               ب) PTPX                                 

  ج) PPT                                     د) PPTX

  2 – کدام گزینه زیر معادل Slide show می باشد ؟

  الف) F4                                 ب) F5                                     

  ج) F6                                      د) F7

  3 – در کدام سربرگ شما می توانید صدا و تصویر را روی اسلاید ها قرار دهید ؟

  الف) Insert                            ب) home                              

   ج) Design                                  د) Animations

  4 – برای تغییر الگوی پس زمینه اسلاید ها Background Styles را از کدام سر برگ انتخاب می کنیم ؟

  الف) home                         ب) Insert                                      

  ج) Design                          د) Slide show

  Access

  1 – برای ایجاد جدول و یا فرم و گزارش در بانک اطلاعاتی از کدام سربرگ استفاده می شود ؟

  الف)  Home                      ب) Create                              

  ج) External Data                      د) Data base Tools

  2 – برای باز کردن یک بانک اطلاعاتی چه مراحلی راباید طی کرد ؟

  الف ) روی دکمه آفیس و گزینه  Open   

  ب)روی سر برگ Home و سپس Open 

  ج) روی سربرگ Create و سپس Open                 

  د) هر سه مورد

  4 – برای اعمال ریاضی در Access 2007 از کدام گزینه وارد می شوید ؟

  الف) گزینه  Totals  ∑از سر برگ Create   

   ب) گزینه  Totals  ∑از سر برگ External Data                                                             

  ج) گزینه Totals  ∑ از سربرگ Data Sheet                     د) گزینه Totals  ∑از سر برگ Home

  Power point

  1-     فایلهای ایجاد شده در power point را چه می نامند ؟

  الف) document              ب) book              ج) chart                   √ د) presentation

  2-     پسوند فایلهای نمایشی ................... می باشد.

  الف) ppt                  ب) ptx                      √ ج) pptx                    د) ppxt

  3-     برای تغییر رنگ اعمال شده بر روی اسلایدها از کدام گزینه استفاده می شود ؟

  الف) fonts                    ب) Effect                 √ج) Colors             د) Themes

  4-     کدام یک از گزینه های زیر جزء انواع نحوه نمایش اسلایدها نیست ؟

         الف) Slide Show             ب) Slide Sorter             ج) Normal                     √ د) Slide view

  5-     کدام نما برای مرتب کردن اسلایدها استفاده می شود ؟

      الف) Slide Show            √ ب) Slide Sorter             ج) Normal                      د) Slide Show

  6-     برای درج جدول از چه زبانه ای استفاده می کنیم ؟

  الف) Design               ب) Home                  √ج) Insert                    د) View

  7-     برای رسم یک ستاره از چه دستوری استفاده می کنیم ؟

       الف) Picture                   ب) Chart                 ج) WordArt                  √  د) Shapes

  8-     کدام گزینه به جلوه های گذر اسلاید اشاره دارد ؟

  √الف) Transition               ب) Show                     ج) Design                  د) Effect

  9-  برای درج دکمه های عملیاتی در اسلاید از کدام گزینه استفاده می شود ؟

  الف) hide slide      √ب) Action Button       ج) Slide Transition            د) Custom Animation

  10-کدام گزینه زیر برای پیشروی خودکار اسلاید  با فواصل زمانی معلوم کاربرد دارد ؟

  الف) Rehear Timing           ب) Custom Animation       

  ج) Slide Transition           √ د) Automatically After

  Word

  1-برای ایجاد جدول ازکدام منواستفاده میشود.

  الف)Tools     ب)table      ج)Format      د)View

  2-کلید میانبرد فرمان Replace کدام گزینه است.

  الف)Ctrl  +F   ب)Ctrl +H    ج)Ctrl +G    د)Ctrl +A

  3-گزینه Bookmarkدرکدام سربرگ قراردارد.

  الف)insert         ب)view      ج)              Formant  د)                   Tools

  4-بهترین حالت نمایش صفحه درکدام حالت نمایشی است.

  الف)  Web layout     ب)Print  layout*    ج)       Normalد)      Out line

  Excel

  1-فرمان Goal seek درکدام سربرگ قراردارد.

  الف)Data        ب)Tools          ج)Format          د) Edit       

  2-گزینه Track   Changesدرکدام منوقراردارد.

  الف)Window             ب)Help              ج)*review        د)-View

  3-کلید میانبرفرمان Hyper link کدام کلیدترکیبی است.

  الف)Ctrl +K      ب)Ctrl +H      ج)Ctrl +N         د)-Ctrl +F

  4-تابعی که برای میانگین اعدادمحاسبه میکندچه نام دارد.

  الف)Sum          ب)Count      3     ج)Average          د)Mat

  Access

  1-برای ایجادگزارش ازکدام گزینه استفاده میشود.

  الف)Macro            ب)Tables            ج)Queries            د)Reports*

  2-فیلدتاریخ تولد ازچه نوعی معرفی میشود.

  الف)Text               ب)Memo            ج)Data &time*       د)Yes/No   

  3-برای ارتباط بین جدول ازکدام گزینه استفاده میشود.

  الف)Relation Ships                     ب)Analyze

  ج)Startup                                د)Mares

  Power  Point 

  1-برای نمایش اسلایدها به مخاطب بهترین گزینه کدام است.

  الف)Normal                        ب)Slide  Sorter 

   ج)Slide Show*              د)notes Page

  2-کدام گزینه برای نمایش اسلایدهای آماده شده را میدهمناسب است.

  الف)Slide show                             ب)Slide Transition

  ج)Custom animation                د)Custom Show

  4-برای ایجادکلیدهای عملیاتی ازکدام گزینه استفاده میشود.

  الف)View Show                           ب)Action  Buttons*

  ج)Custom Show                        د)Animation  Schemes

  5-برای مرتب نشان دادن اسلایدها کدام حالت نمایش بهتراست.

  الف)Slide Sorter *                          ب)Slide Show

  ج)Normal                                     د)View Slide

  Access

  1-پسوند فایلهایaccessچیست ؟

  الف)   xIsx                           ب)mdbx              

  ج)Mdb                         د)mdf  

  2-برای ایجاد جدول به روش طراحی کدام گزینه صحیح است؟

  الف)Create/ table   design

  ب) create/table templates   

  ج)create / table                          

  د) Lists - point        createà shareà          

  3-برای ایجاد ارتباط بین خانه های جدول از کدام سر برگ استفاده می شود؟

  الف)databasetools                       ب)create

  ج)ltome                                 د)  design 

  4-برای اینکه اشیاء پایگاه داده به صورت جداگانه نشان داده شود کدام گزینه صحیح می باشد؟

  الف)table                ب)    object type         

  ج)create table            custom

  Power point 

  1-برای دسترسی به پنجره slide layout از طریق کدام زبانه عمل می کنیم؟

  الف)home  *                      ب)  insert

  ج)design                      د)  slid show 

  2-کدام فرمان برای باز کردن یک فایل نمایشی مناسب است؟

  الف)view                          ب)  new*

  ج)open                        د)   save

  3-برای اعمال تعغیرات روی متن کدام گزینه صحیح می باشد؟

  الف)font                        ب)   paragraph

  ج)view                     د)     theme

  4-کدام نما برای مرتب کردن اسلاید ها استفاده می شود؟

  الف)Slid  show                 ب) slid sorter

  ج)Normal                     د) slid view

      5-برای درج جدول از کدام سربرگ استفاده می کنیم؟

  الف)design                                ب)home

  ج)insert                               د)  view 

  Word

  1-جهت تغییر واحد اینچ به سانتیمترازسربرگ advanced گزینه ................... راانتخاب می کنیم؟

  الف)Print                                             ب)Save                        

  *ج)Display                                       د)Editing Options

  2-جهت انتخاب متن به جای استفاده از کلید shift ازکلید تابعی ................... استفاده می شود؟

  الف)F1              ب)F2                ج)F4                 *د)F8

  3- زمان پیش فرض WORD برای ذخیره اسناد ............... دقیقه میباشد؟

  *الف)10                        ب)5                  ج)20                 د)15

  4- جهت ترسیم جدول درWORD ازکدام سربرگ استفاده میشود؟

  الف)Home                                     ب)View                              

  *ج)Insert                                 د)Review

  5- جهت تایپ فارسی اعداداز کدام مسیر عبارت persion راانتخاب می کنیم؟

  *الف)office button\word options\papular                  

  ب)office button\word options\save

  ج) office button\word options\display                       

  د) office button\word options\advance

   Excel

  1)برنامه Excel زیر مجموعه کدامیک از برنامه های زیر می باشد؟

  الف)واژه پردازها                           ب)برنامه های ترسیمی                    

  ج)بانک اطلاعاتی                            *د)صفحه گسترده

  2)جهت آدرس دهی مطلق از کدام کارکتر در کنار آدرس سلولها استفادهمی شود؟

  الف)@              ب) #                 *ج)$                د)&

  3)تابع CountA چه عملی انجام می دهد؟

  الف)تاریخ را نمایش می دهد       

  ب) تعداد خانه های خالی را شمارش می کند       

  *ج) تعداد خانه های پر را شمارش می کند                 د)هیچکدام

  4)برای مرتب کردن اطلاعات درون سلولها از کدام سربرگ گزینه sort راانتخاب می کنیم؟

  الف)Home                                   *ب)data                              

  ج)formula                                  د)الف وب

  5) -کدام یک از گزینه های زیرواقع در پنجره Format cells باعث اعمال فرمت با قالب رایج پول می شود؟

  لف) Currency                                 ب)Special                       

  ج)Fraction                                       د)Number 

   Pwerpoint

  1) برای تکرار صدا روی  یک  اسلاید از گزینه .............. استفاده می شود؟

  الف)HIDE DURING SHO                       

  *ب)LOOP UNTIL STOPPED     

  ج)MAX SOUND FILE SIZE               د)PLAY SOUND

  2)برای نمایش اسلاید ها به طور تمام صفحه از نمای ............ استفاده می کنیم؟

  *الف)SLIDE SHOW                          ب)SLIDE SORTER             

  ج)NORMAL                                     د)NOTES PAGE

  3)جهت قفل نمودن یک نمایش از سربرگ ......... گزینه PROTECT PRESENTATION را انتخاب می کنیم؟

  *الف)HOME                                   ب)REVIEW                        

  ج)VIEW                                    د)ANIMATION

  4)جهت زمانبندی دقیق اجرای اسلایدها از گزینه ............ در سربرگ SLIDE SHOW استفاده می شود؟

  الف)RECORD NARRATION            ب)REHEARSE TIMINGS                  

  ج)RESOLUTION                                   د)HIDE SLIDE

  5)تغییر خصوصیات shape  از طریق زبانه ............. استفاده می شود ؟

  الف ) layout                                         ب) design       

   * ج) format                                       د) insert

  Access

  1)جهت تعریف فیلد کلیدی از کدام گزینه استفاده می شود؟

  الف)راست کلیک گزینه primary key        

  ب)سربرگ design گزینه primary key     

  ج)ازسربرگ createگزینه primary key   

    *د)الف وب

  2)جهت طراحی یک جدول از کدام نما می توان استفاده کرد؟

  الف)view                           *ب)design view                              

  ج)datasheet view                    د)ب وج

  3)جهت اضافه کردن یک فیلد از کدام گزینه استفاده می شود؟

  الف)راست کلیک گزینه insert rows          

  ب)سربرگ design گزینه insert rows       

  ج)ازسربرگ home گزینه insert rows

  *د)الف وب

  4)برای نمایش یا عدم نمایش یک فیلد در query کدام گزینه انتخاب می شود؟

  الف)field                       *ب)show                    

  ج)criteria                     د)table

  5)شرط در کدام قسمت از query قرار می گیرد؟

  الف)field                       ب)show                       

  *ج)criteria                  د)table

  Word

  1-     برای مرتب کردن یک لیست بر اساس حروف الفبا از چه منویی و گروهی استفاده میشود ؟

        الف ) منوی HOM گروه  PARAGRAPH                      ب )  منوی ISERT   گزینه SORT    

       ج ) منوی VIEW گزینه SORT                                                          د ) هیچکدام

  2-     برای فعال  خط کش افقی و عمودی از چه منویی و چه گروهی استفاده میشود ؟

       الف ) VIEW/ SHOW/ HIDE                          ب ) VIEW / RULER               

             ج )        الف و ب                                   د  )      REVIEW/ SHOW/  HIDE      

        3 -  برای رسم یک جدول از چه منویی و چه گزینه ای استفاده میشود ؟

        الف )         TABLE /INSERT                                           ب ) VIEW / TABLE              

            ج  )        PAGE   LAYOUT                                        د )       HOME / TABLE         

        4 -  برای حذف  یک جدول از چه منویی و چه گروهی استفاده میشود ؟

       الف  )      LAYOUT  / ROWS & COLUMNS                  ب )    INSERT    /  DELET                

          ج   )           INSERT  /  DELET  TABLE                         د  )                 هیچکدام   

        5 -   اگر بخواهیم از فرمول ریاضی در متن استفاده کنیم  از چه منویی و گزینه ای استفاده میشود ؟

        الف   )    INSERT  /  Equation                  ب )     Equation  /  PAGE  LAYOUT

         ج    ) Equation   /   VIEW             د  )     ابزار      TOOLS /    Equation

  EXCEL

  1-     برای افزودن یک sheet از چه روشهای استفاده میشود؟

    الف ) درکناره لیست  شیتها کلیک راست کرده وگزینه Insert           

  ب )   روی آیکنی که سمت چپ لیست شیتها قرار دارد

        ج )الف وب                                                             د )     Insert/table

  2 -  برای اضافه کردن  تصویر به sheet

        الف)picture / Insert/Illustraions                            ب)   Insert/Illustraions  

          ج) page  layout /  picture                                            د) هیچکدام

  3 – برای  حذف , اضافه وفرمت بندی یک سلول از چه منویی وچه گروهی استفاده می شود؟

        الف )  Home/ cells                                     ب )  Insert/cells

            ج )   delet / Insert/cells                             د ) formulas/cells    

  4  - اگر بخواهیم  مجموع ومیا نگین  یک ستون اعداد از جدول را محا سبه کنیم از چه منوی وگروهی  استفاده میشود ؟

        الف )    function /library/ formulas                                ب)  insert/function

          ج)  insert/ function /library                                       د ) data/FUNCTION  

  5- اگربخواهیم  یک sheet  به  فا یل WORD یا هر محیط  دیگر پیوند داده شود مراحل کار به چه صورت  است ؟

        الف ) عنوان را انتخاب کرده واز منویی    IN SERTگز ینه  Hyperlink

      ب ) عنوان را انتخاب کرده واز منویی    viewگز ینه  Hyperlink

     ج ) عنوان را انتخاب کرده واز منویی    homeگز ینه  Hyperlink

    د ) عنوان را انتخاب کرده واز منویی    IN SERTگز ینه  link

  ACCESS

  1-     برای طراحی  یک جد ول  از منوی ---------------  و گروه  -------------------- استفاده میشود؟

       الف )  CREATE /  TABLES                               ب )    CREATE   /  DESIGN        ج  )      CREATE /  INSERT  TABLE                    د  ) TABLES/   HOME 

  2-     فیلتر کردن یک لیست از کدام منو و کدام گروه انجام میشود ؟ 

       الف )  FILTER        HOME  /  SORT &                    ب )  CREATE    /  FILTER       

             ج )        DATASHEET                                        د )         الف و ب

  3 – برای اینکه  جدولها با هم ارتباط داشته باشند از چه منویی و چه ابزاری استفاده میشود ؟

        الف )  DATABASE TOOLS  /  RELATION SHIPS            

  ب )     SHOW / HIDE/ DATABASE TOOLS

      ج )  الف و ب                             د )          هیچکدام

  4 – برای حذف یک رکورد از چه مسیری استفاده میشود ؟

  الف )   پس از انتخاب سطر جدول  منوی  HOME     گزینه     RECORDS  / DELETE    

    ب )   پس از انتخاب سطر جدول  منوی  CREATE     گزینه     RECORDS  / DELETE

  ج  )  پس از انتخاب سطر جدول   دکمه   DELETE                          د  )   الف  و ج         

  5 – برای حذف یک فیلتر از کدام گزینه استفاده میشود ؟

       الف )  REMOVE   FILTER                                                   ب ) DELETE   FILTER          

  ج  )   CLEAR  FILTER  FROM                                                  د )   الف و ج

  POWER  POINT6

  1-     برای اضافه پس زمینه اسلاید از کدام گزینه استفاده میشود ؟  

  الف  )               DESIGN  / THEMES                           ب ) INSERT  /themes

  ج ) Design/back ground                                     د ) الف وج

  2-     برای اضافه  کردن  اسلاید از چه روشهای استفاده می شود؟

  الف )home/slides                               ب ) کلیک راست   new slide

  ج )الف وب                                           د )Insert/slide

  3-برای ایجاد یک  animation  از چه مسیری استفاده میشود؟

  الف )Add Effect/motion paths                      ب )   Entrance / Add Effect  

  ج ) Add Effect/Emphasis                              د) هیچکدام

  4-برای اینکه یک اسلاید به  اسلاید های دیگر پیوند داده شود از چه میسری استفاده می شود؟

  الف )انتخا ب عکس یا متن کلیک راست  hyper link                    ب )     Insert/ hyper link   

  ج )الف و ب                                                                     د )   Design/ hyper link   

  5- جهت   تغییر اندازه  text از چه منویی و چه ابزاری استفاده میشود ؟

  الف )format/size                      ب )view/size            

  ج)Insert/size                            د )Home/size 

  منبع مطلب : mahmodi123.blogfa.com

  مدیر محترم سایت mahmodi123.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  مهدی 1 سال قبل
  0

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  0
  رضوووو 6 ماه قبل

  زیرشون خط کشیده شده یا بلد شده

  برای ارسال نظر کلیک کنید