در حال پالایش مطالب میباشیم تا اطلاع ثانوی مطلب قرار نخواهد گرفت.
  توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  با بهاری که میرسد از راه سبز شو تازه شو بهاری شو چند جمله است

  1 بازدید

  با بهاری که میرسد از راه سبز شو تازه شو بهاری شو چند جمله است را از سایت نکس درجه دریافت کنید.

  فارسی هفتم : درس 4 ، با بهاری که می رسد از راه

  با بهاری که می رسد از راه

  روشن و گرم و زندگی پرداز              آسمان مثل یک تبسم شد

  قافیه  : تبسم

  ردیف : شد

  یک جمله : آسمان مثل یک تبسم روشن و گرم و زندگی پرداز شد .

  آرایه ی ادبی : تشبیه آسمان به تبسم

  هر چه سرما وهر چه دل سردی         پر زد آهسته از نظر گم شد

  قافیه : گم

  ردیف : شد

  دو جمله :

  هر چه سرما وهر چه دل سردی پر زد   آهسته از نظر گم شد

  آرایه ی ادبی :

  جان بخشی ، پر زدن به سرما و دل سردی نسبت داده شده است .

  تکرار : هر چه

  بانسیمی که زندگی در اوست          باز چشم جوانه ای وا شد

  قافیه : وا

  ردیف : شد

  دو جمله :

  بانسیمی که زندگی در اوست   باز چشم جوانه ای وا شد

  آرایه ی ادبی :

  تشخیص : چشم داشتن به جوانه نسبت داده شده است .

   بردرختی شکوفه ای خندید             در کتابی بهار معنا شد

  قافیه : معنا

  ردیف : شد

  دو جمله :

   بردرختی شکوفه ای خندید   در کتابی بهار معنا شد

  آرایه ی ادبی :

  مراعات نظیر : درخت و شکوفه و بهار

  تشخیص : خنده را به شکوفه نسبت داده است .

   با بهاری که می رسد از راه             سبزشو،تازه شو،بهاری شو

  قافیه و ردیف ؟

  چند جمله :

  با بهاری که می رسد از راه   سبزشو، تازه شو،بهاری شو

  آرایه ی ادبی :

  تکرار : شو

  تشخیص : از راه رسیدن را به بهار نسبت داده است .

   مثل یک شاخه گل جوانه بزن          مثل یک چشمه سارجاری شو

  قافیه : جاری

  ردیف : شو

  دو جمله :

  مثل یک شاخه گل جوانه بزن  مثل یک چشمه سارجاری شو

  آرایه ی ادبی :

  تشبیه : تو ( انسان ) به شاخه گل

  تشبیه : تو ( انسان ) به چشمه سار 

  مراعات نظیر : شاخه و گل و جوانه

   زندگی برتو می زند لبخند               هست وقت شکفتنت امروز

  قافیه : شکفتنت

  ردیف : امروز

  دو جمله : 

  زندگی برتو می زند لبخند     هست وقت شکفتنت امروز

  تشخیص : لبخند زدن به زندگی نسبت داده شده است .

   بهتر از هر چه هست در دنیا               با خدا راز گفتنت امروز

  قافیه : گفتنت

  ردیف : امروز

  یک جمله :

  امروز با خدا راز گفتنت از هر چه در دنیا بهتر هست .

  زیبایی شکفتن

  بند دوم :

  نوجوانی دوره ای شبیه به رؤیا و زیبایی است :

  نوجوانی به رؤیا تشبیه شده است . 

   جویبار باصفا و زلال و گوارای زندگی :

  اضافۀ تشبیهی ، زندگی به جویبار تشبیه شده است .

  بند 4 : 

  علایق جمع علاقه

  بند 5 :

  این همه کتاب خوب و مطالب خواندنی ما را به سوی خود می خوانند :

  تشخیص ، به سوی خود خواندن ( دعوت کردن ) را که عملی انسانی

  است ، به کتاب نسبت داده است .

  کتاب پر راز و رمز آفرینش :

  اضافۀ تشبیهی ، آفرینش را به کتاب تشبیه کرده است . 

  حالا با این آلبالوهای خوش آب و رنگ گلویی تر کنید و

  بعد بروید سراغ دانش های ادبی و زبانی .

  دانش های زبانی و ادبی

  ساختمان  جمله : 1 - نهاد + مفعول + متمم + فعل خاص

                           2 - نهاد + مسند + فعل اسنادی

  در ساختمان هر دوی این جمله ها نهاد نقش مشترک است .

  نهاد صاحب خبر است ؛

  یعنی گروه اسمی که دربارۀ آن خبری بیان می شود .

  در جمله می توان ، با پرسش چه کسی یا چه چیزی + فعل ،

  نهاد را مشخص کرد .

    فعل خاص :

  فعلی است که انجام کار خاصی را نشان می دهد .مانند :

            رفتم – شسته ای – گفته بود – می خوریم -  بشویید –

                     خواهند دید 

   اما

  فعل اسنادی عملی را نشان نمی دهد ؛ بلکه در جمله کمک

  می کند که حالتی را به نهاد نسبت دهیم  مانند:

                است – بود - شد – گشت و گردید ( = شد )

  البته فعل های اسنادی ، تنها این پنج فعل نیستند و در

  دوره های بعدی با فعل های اسنادی بیشتری آشنا خواهید شد . 

  این فعل ها به هر زمانی بروند ( گذشته ، حال ، آینده ) ویا

  هر شخص و شماری که باشند همچنان فعل اسنادی هستند .

  مانند :

  شد ، شدم ، می شد ، شود ، می شود ف خواهد شد و ...

                                    

  در این جمله ها نهاد و نوع فعل مشخص شده اند . برای

  تعیین نقش گروه ها در جمله ابتدا فعل و نوع آن را مشخص

  می کنیم .

  گـلــی از باغـچـــه چـیـــــدم .

  چیدم که نشان دهندۀ عمل چیدن است ، فعل خاص است .

  تشخیص نهاد : چه کسی چید ؟

    من چیدم . پس ضمیر من که در جمله حذف شده است ،

  این جمله است .

  ( من را از رو ی شناسۀ م در فعل تشخیص دادیم . )

  گـلــی از باغـچـــه چـیـــــدم .  

                          فعل خاص

  درختِ کاجِ حیاطِ خانه یِ مادربزرگِ  سمانه ،تماشایی است

  است ، جزء پنج فعل اسنادی ( است - بود - شد - گشت - گردید ) است .

  چه چیزی تماشایی است ؟ درخت کاج حیاط خانۀ مادربزرگِ سمانه

                                                         نهاد

  در نظر داشته باشید که وقتی در یک گروه اسمی کسرۀ

  اضافه یعنی ـــِــ و جود داشته باشد ، نقش آن گروه اسمی

  ادامه دارد . همچنان که در این گروه نهادی ، پس از درخت

  ( که کسره دارد ) کاج ( که کسره دارد ) حیاط ( که کسره دارد )

  خانه ( که کسره دارد )  مادربزرگ ( که کسره دارد )  و سمانه ادامه دارد ( سمانه کسره

  ندارد ، پس بعد از آن دیگر نقش گروه نهادی ما ادامه ندارد . )

   

  حالا شما نهاد و نوع فعل را در جمله های زیر مشخص کنید . 

  - استقلال طلبی ، کنجکاوی ، شوق یادگیری و دانایی نوجوان را

     گاهی ناآرام جلوه می دهد .

  - نوجوانی تقریباً از یازده سالگی آغاز می شود .

  - این همه کتاب خوب و مطالب آموختنی ، ما را به سوی خود

      فرا می خواند .

  منبع مطلب : asemune7iha.blogfa.com

  مدیر محترم سایت asemune7iha.blogfa.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  با بهاری که می‌رسد از راه

  قالب این شعر، چهارپاره است.

  اگر کلماتی که با هم رابطه دارند در یک بیت یا یک جمله بیایند، مراعات‌نظیر می‌گویند. این رابطه می‌تواند از نظر زمان: شب، روز، عصر یا نام گل‌ها: بنفشه، سوسن، شقایق و یا چیزهای دیگر باشد.

  1- روشن و گرم و زندگی‌پرداز / آسمان مثل یک تبسم شد

  آسمان مانند لبخند، دلنشین و زیبا زندگی‌بخش شد.

  قلمرو فکری: مصراع اول مسند برای فعل«است» می‌باشد.

  قلمرو ادبی: تشبیه آسمان به لبخند

  2- هر چه سرما و هر چه دل‌سردی / پر زد آهسته از نظر گم شد

  هر چه سرما و هر چه کینه وجود داشت، از بین رفت و نابود شد.

  قلمرو فکری: بیت سه جمله است. سرما و دل‌سردی نهاد برای فعل محذوف است.

  قلمرو ادبی: بیت جان‌بخشی دارد. دل‌سردی پر زد: کنایه از نابود شدن کینه‌هاست.

  3- با نسیمی که زندگی در اوست / باز چشم جوانه‌ای وا شد

  با نسیم بهاری که زندگی‌بخش است. دوباره چشم جوانه باز شد و گل‌ها شکفته شدند.

  قلمرو فکری: در جملۀ اول« است» غیر اسنادی و زندگی نهاد است. در جملۀ دوم« است» اسنادی و «وا» مسند است.

  قلمرو ادبی: چشم جوانه تشخیص دارد.

  4- بر درختی شکوفه‌ای خندید / در کتابی بهار، معنا شد

  شکوفه روی درخت شکفته شد و در کتاب آفرینش، بهار پدید آمد.

  قلمرو ادبی: شکوفه خندید، تشخیص دارد. بهار، درخت و شکوفه، مراعات نظیر دارد.

  5- با بهاری که می‌رسد از راه / سبز شو، تازه شو، بهاری شو

  همراه با بهاری که از راه می‌رسد، تو هم شاداب و باطراوت باش.

  قلمرو فکری: بیت چهار جمله است. جملۀ اول خبری و سه جملۀ دیگر امری است.

  قلمرو ادبی: از راه رسیدن بهار، تشخیص دارد و کنایه از شروع شدن بهار است. سبز، تازه و بهاری مراعات‌نظیر دارد. واژۀ« شو» تکرار دارد.

  6- مثل یک شاخه گل جوانه بزن / مثل یک چشمه‌سار جاری شو

  تو مانند شاخه گل زیبا باش و مانند چشمه‌ها تلاش و حرکت داشته باش.

  قلمرو فکری: یک شاخۀ گل و یک چشمه‌سار، متمم هستند. در فعل‌های امر، نهاد« تو» محذوف است.

  قلمرو ادبی: تو به گل و چشمه‌سار تشبیه شده است. شاخه، گل و جوانه، مراعات نظیر دارد. آرایۀ تکرار دارد.

  7- زندگی بر تو می‌زند لبخند / هست وقت شکفتنت امروز

  زندگی و شانس به تو روی آورده است و امروز زمان شکوفا شدن استعدادهای تو است.

  قلمرو فکری: بیت دو جمله است. «زندگی و امروز» نهاد جمله‌ها هستند.

  قلمرو ادبی: لبخند زدن زندگی، تشخیص دارد.

  8- بهتر از هر چه هست در دنیا / با خدا راز گفتنت امروز

  راز و نیاز با خدایت امروز در دنیا از هر چیزی بهتر است.

  قلمرو فکری: تمام بیت یک جمله است. «راز گفتن» نهاد جمله است. هرچه، دنیا، خدا، متمم هستند. بهتر نقش مسندی دارد. سفارش بیت عبادت در نوجوانی است. 
  محمد جواد محبت: از معلمان شاعر و متولد کرمانشاه، در دورۀ معاصر( قرن14) است. مهمترین آثارش عبارتند از: 1- رگبار کلمات 2- کوچه باغ آسمان 3- با بال این پرنده سفر کن

  منبع مطلب : tavanaelmi.blogfa.com

  مدیر محترم سایت tavanaelmi.blogfa.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  Atanaz 4 ماه قبل
  1

  از راه رسیدن بهار، تشخیص داره و کنایه از شروع شدن بهار رو داره. سبز، تازه و بهاری مراعات‌نظیر داره. واژۀ« شو» تکرار داره

  جمله اول خبری

  سه جمله بعد امری

  ناشناس 4 ماه قبل
  1

  از راه رسیدن بهار، تشخیص داره و کنایه از شروع شدن بهار رو داره. سبز، تازه و بهاری مراعات‌نظیر داره. واژۀ« شو» تکرار داره

  جمله اول خبری

  سه جمله بعد امری

  0
  Atanaz 4 ماه قبل

  این اشتباه اومد🙄

  Atanaz 4 ماه قبل
  1

  چهار جمله است

  با بهاری که میرسد از راه = با بهاری که از راه می‌رسد ___ یک جمله

  سبز شو _____ یک جمله

  تازه شو ____ یک جمله

  بهاری شو ___ یک جمله

  مهدی 9 ماه قبل
  1

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  برای ارسال نظر کلیک کنید