در حال پالایش مطالب میباشیم تا اطلاع ثانوی مطلب قرار نخواهد گرفت.
  توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  اگر مقسوم و مقسوم علیه تقسیمی را در عددی غیر از صفر ضرب کنیم

  1 بازدید

  اگر مقسوم و مقسوم علیه تقسیمی را در عددی غیر از صفر ضرب کنیم را از سایت نکس درجه دریافت کنید.

  معلم

  اموزشی

  (1 و 3 و 5 و 7و 9) باشد فرد است.
  6-اگر به مقدار مساوی اضافه شد شماره ی2 × مقدار اضافه شدن سپس + یا منها میکنیم. تا شکل دو به دست آید بعد شماره دو را بر میداریم و الگوی خواسته شده را میگذاریم.
  7-نفر در صف: اگر عدد وسطی بود × 2 سپس منهای یک، اگر از دو طرف دو عدد دادند دو عدد را با هم جمع میکنیم سپس منهای یک میکنیم.
  8-برای مقایسه دو عدد ابتدا رقمها را میشماریم هر کدام بیشتر بود بزرگتر است اگر تعداد برابر بود به رقمهای سمت چپ هر عدد نگاه میکنیم. سپس به رقمهای بعدی نگاه می‌کنیم.
  9-اگر عددی را بر عدد دیگر تقسیم کنیم و باقی مانده صفر شود میگوییم بخشپذیر است.
  10-عددی بر 2 بخشپذیر است که رقم یکانش 0، 2، 4، 6 یا 8 باشد.
  11-عددی بر 5 بخشپذیر است که رقم یکانش 0 یا 5 باشد.
  12-عددی بر 3 بخشپذیر است که جمع رقمهایش بر 3 بخشپذیر باشد و عددی بر 9 بخشپذیر است که جمع رقمهایش بر 9 بخشپذیر باشد.
  13-قرینه ی هر عدد با عوض کردن علامت به دست می‌آید.
  14-در مقایسه ی دو عدد منفی: عددی که به صفر نزدیک‌تر است بزرگتر است یا عددی که ظاهرش بزرگتر است کوچکتر است.


  درسنامه فصل دوم (ریاضی کلاس ششم): کسر
  1-برای جمع یا تفریق کسر ابتدا باید مخرج مشترک بگیریم.
  2-برای ساختن کسرهای مساوی: صورت و مخرج را در یک عدد غیر از صفر ضرب میکنیم.
  3-راههای مخرج مشترک: 
  الف) اگر به هم بخشپذیرند مخرج بزرگتر را می‌گیریم.
  ب) اگر به هم بخشپذیر نیستند و به یک عدد مشترک هم بخشپذیر نیستند در هم ضرب میکنیم.
  ج) اگر به یک عدد مشترک بخشپذیرند از کوچکترین مضرب مشترک استفاده میکنیم.
  4-برای کوچکترین مضرب مشترک:
  الف) مضربهای دو عدد را مینویسیم و اولین مضرب مشترک را انتخاب میکنیم.
  ب) بزرگترین عامل مشترک بین دو عدد را پیدا کرده و به صورت تساوی ضرب مینویسیم و یک عدد مشترک را خط میزنیم. مثال: بین 36 و 27

  36 و 27
  کوچکترین مضرب مشترک 108 =9×4×9× 3

  5-ضرب کسر: صورت × صورت میشود صورت می‌نویسیم و مخرج × مخرج میشود در مخرج مینویسیم.
  6-در ضرب کسر قبل از ضرب کردن اگر ساده میشود بهتر است ساده کنیم بعد ضرب کنیم.
  7-برای معکوس کردن کسر جای صورت و مخرج را عوض میکنیم.
  8-هر گاه حاصل ضرب دو عدد برابر 1 باشد، آن دو عدد را «معکوس» یکدیگر مینامند، همه اعداد به جز صفر معکوس دارند.
  9-به طور کلی در تساوی دو کسر مانند ، از رابطه زیر به دست میآید.
  10-برای تقسیم دو کسر با مخرجهای برابر کافی است صورتهای آنها را بر یکدیگر تقسیم کنیم.
  11-برای تقسیم دو کسر کافی است که کسر اول را در معکوس کسر دوم ضرب کنیم.
  12-در کسرهای ترکیبی ابتدا تساویهای صورت و مخرج را حل میکنیم سپس صورت را بر مخرج تقسیم میکنیم.
  13-برای مقایسه دو عدد مخلوط ابتدا عددهای صحیح و سپس کسرها را مقایسه میکنیم.
  14-برای تقسیم کردن کسر میتوان از دور×دور = صورت، نزدیک × نزدیک = مخرج استفاده کرد.


  درسنامه فصل سوم (ریاضی کلاس ششم): اعداد اعشاری
  1-عددهای اعشاری نمایشی از عددهای کسری یا مخلوط هستند که مخرجشان 10 یا 100 یا … میباشد.
  2-برای تبدیل کسر به اعشار دو راه داریم:
  الف) مخرج را به 10 یا 100 یا 1000 یا … برسانیم.
  ب) صورت را بر مخرج تقسیم میکنیم.
  3-برای خواندن عدد اعشاری ابتدا قسمت عدد صحیح را میخوانیم، بعد قسمت اعشاری را میخوانیم و بعد آخرین مرتبه اعشاری را میخوانیم.
  مثلاً اگر سه رقم اعشار داشته باشیم، میگوییم هزارم.
  4-اگر یکان عدد صحیح صفر بود، بعد از خواندن قسمت عدد صحیح میگوییم: «عدد صحیح و»
  مثال: عدد مقابل را بخوانید: 05/20 میخوانیم بیست عدد صحیح و پنج صدم.
  5-صفرهای جلوی عدد اعشاری خوانده نمیشود.
  6-برای مقایسه دو عدد اعشاری ابتدا نگاه به عدد صحیح میکنیم اگر برابر بود به ترتیب به دهم، صدم، … نگاه میکنیم، هر کدام بزرگتر بود آن عدد بزرگتر است.
  7-در جمع و تفریق دو عدد اعشاری باید دقت کرد ممیز زیر ممیز باشد و هر مرتبه حتماً زیر مرتبه خود نوشته شود و هنگام جمع یا تفریق در جواب به ممیز میرسیم، ممیز می‌زنیم.
  8-در ضرب اعشار به ممیز توجه نمیکنیم، ضرب را انجام میدهیم، وقتی پاسخ به دست آمد به تعداد رقمهای اعشاری از سمت راست میشماریم و ممیز میزنیم.
  9-در ضرب و تقسیم بر (10 و 100 و 1000 و …):
  الف) در ضرب به تعداد صفرها ممیز به جلو میرود.
  ب) در تقسیم به تعداد صفرها ممیز به عقب میرود.
  10-در تقسیم اعشاری به ممیز میرسیم ابتدا خط ممیز را ادامه میدهیم و یک ممیز در خارج قسمت میزنیم، بعد تقسیم را ادامه میدهیم.
  11-در تقسیم نوع اول یعنی مقسوم علیه عدد صحیح می‌باشد، تعداد رقمهای اعشاری مقسوم و باقیمانده برابر است.
  12-تعداد دور × محیط = مسافت پیموده شده
  13-اگر مقسوم و مقسوم علیه تقسیمی را در عددی غیر از صفر ضرب کنیم خارج قسمت تغییر نمیکند ولی باقیمانده در همان عدد ضرب میشود.
  14-وقتی بخواهیم تقسیم نوع دوم (مقسوم علیه اعشاری باشد) را حل کنیم ابتدا آن را در 10 یا 100 یا … ضرب میکنیم، که بستگی به تعداد رقمهای اعشاری مقسوم علیه دارد، مثلاً اگر یک رقم اعشار دارد در ده ضرب میکنیم تا ممیز از بین برود و تقسیم را انجام میدهیم و خارج قسمت را مینویسیم و باقیمانده را بر همان عدد تقسیم میکنیم.

  منبع مطلب : 2239053.blogfa.com

  مدیر محترم سایت 2239053.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  H : اگر مقسوم و مقسوم علیه را در عددی غیر از صفر ضرب کنیم خارج قسمت............ نمی کندمیشه این سوال رو جواب بدید؟

  احمد : امروز امتخان ریاضی دارم اگر امکان هست برایم جواب بدید

  ناشناس : خب سوال گذاشتین یه جواب درست میزاشتین دیگه. یعنی چی کار

  سحر : جواب شما میشه خارج قسمت تغییر نمیکند ولی باقی مانده در همان عدد ضرب میشود

  ناشناس : تغیر نمیکند 👉

  ناشناس : تغیر نمیکند

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  امیرحسین منصوری 5 ماه قبل
  1

  سلام به آقایان و خانم ها این جوابش خارج قسمت است از طرف امیرحسین منصوری

  شاهین 6 ماه قبل
  0

  مقسوم

  ناشناس 6 ماه قبل
  1

  اگر مقسوم و مقسوم علیه تقسیمی را دد عددی غیر صفر ضرب کنیم خارج قسمت تغییر نمیکند

  ناشناس 6 ماه قبل
  1

  اگر مقسوم و مقسوم علیه تقسیمی را دد عددی غیر صفر ضرب کنیم خارج قسمت تغییر نمیکند

  ناشناس 6 ماه قبل
  1

  اگر مقسوم و مقسوم علیه تقسیمی را دد عددی غیر صفر ضرب کنیم خارج قسمت تغییر نمیکند

  ناشناس 6 ماه قبل
  -2

  اگر مقسوم و مقسوم علیه تقسیمی را دد عددی غیر صفر ضرب کنیم خارج قسمت تغییر نمیکند

  ناشناس 6 ماه قبل
  -1

  اگر مقسوم و مقسوم علیه تقسیمی را دد عددی غیر صفر ضرب کنیم خارج قسمت تغییر نمیکند

  mahya 6 ماه قبل
  0

  اگر مقسوم و مقسوم علیه را در عددی غیر از صفر ضرب کنیم خارج قسمت تغییری نمی کند ولی باقیمانده در ان ضرب میشود

  باتشکر

  محمد 7 ماه قبل
  0

  حاصل ضرب مقسوم علیه در خارج قسمت به اضافه باقیمانده

  باری 8 ماه قبل
  0

  مقسوم

  جهان 8 ماه قبل
  -1

  حاصلصرب

  میر شمس 8 ماه قبل
  0

  مقسوم

  ناشناس 8 ماه قبل
  0

  حاصلضرب مقسوم علیه در خارج قسمت

  زری 8 ماه قبل
  -2

  جواب مقسوم میشه

  علی 8 ماه قبل
  -1

  مقسوم

  ناشناس 8 ماه قبل
  -1

  مقسوم

  ناشناس 9 ماه قبل
  3

  خوب بود

  0
  مقسوم 8 ماه قبل

  حاصلضرب مقسوم علیه در خارج قسمت به اضافه باقیمانده

  یکیک 9 ماه قبل
  -2

  تغییر نمی کند

  ننن 9 ماه قبل
  0

  سلام ببخشید یکی جواب بده

  ناشناس 9 ماه قبل
  -1

  اگر مقسوم ومقسوم علیه عددی را بر 9 تقسیم کنیم

  جای خالی ثابت می ماند

  گل زری 9 ماه قبل
  -1

  اگر مقسوم و مقسوم علیه تقسیمی را در عددی غیر از صفر ضرب کنیم، خارج قسمت تغییری نمیکند.

  سیمالور 9 ماه قبل
  0

  سلام به نام خدا

  اول از همه بچه ها جای خالی اول میشود ....تغیر نمی کند........ و جای خالی دوم .... باقی مانده ........

  خدا قوت

  حسن 9 ماه قبل
  1

  اگر مقسوم و مقسوم علیه تقسیمی چهار برابر شود خارج قسمت ------------و باقیمانده---------------میشود.

  میشه بهم بگید لطفا..عجله دارم...ممنون

  0
  شیوا 9 ماه قبل

  اگر مقسوم ومفهوم علیه رادر عددی غیرصفرضرب کنیم تغیری نمیکند؟

  ناشناس 9 ماه قبل
  0

  سلام خارج قسمت تغییر نمی کند

  سوسن 9 ماه قبل
  -1

  خارج قسمت تقسیم =۰/۷÷۲۸برابر است با _______

  🥰🙏🙏

  1
  ناشناس 9 ماه قبل

  جواب۴۰میشه

  مریم 9 ماه قبل
  -1

  عدد اعشاری کسر پنج چهارم برابر است با _________

  بگید دوستان کل 🌺❤️

  0
  ننن 9 ماه قبل

  صد و بیست و پنج صدم

  1
  ناشناس 9 ماه قبل

  جواب یک ممیز بیست وپنج صدم

  💜 9 ماه قبل
  0

  حاصل عبارت ۱۰۰۰÷(۱۰۰×۳/۴۷)برابر است با___________

  نازی 9 ماه قبل
  3

  عدد ۰/۰۹۸۷از نصف ________و عدد ۰/۶از نصف _________است

  بگید 💙🌺

  0
  دنا 9 ماه قبل

  من خودمم نمی‌دونم منتضر کمکم😂🤫🤫

  دریا 9 ماه قبل
  1

  عدد «پانصدو نو ودو ممیز یک هزارم » به رقم برابر است با _____________

  عزیزان لطفاً بگید 💛❤️

  ستاره 9 ماه قبل
  2

  میشه بگید

  در هر تقسیم اعشاری تعداد رقم های اعشاری باقی مانده با تعداد رقم های اعشاری ____________برابر است

  لطفاً بگید ممنونم 💜❤️

  ایناس 9 ماه قبل
  1

  اگر مقسوم ومقسوم علیه در یک عدد ثابت ضرب بشه.........ان عدد تغییر نمیکندی

  -1
  دنا 9 ماه قبل

  دقیق منم دنبال این سوالمممم

  جواب بده

  ایناس 9 ماه قبل
  1

  اگر مقسوم ومقسوم‌علیه در یک تقسیمی در یک عدد ثابت ضرب بشه.........ان عدد تغییر نمیکند

  0
  نجمه 9 ماه قبل

  جواب

  ناشناس 10 ماه قبل
  0

  بد نبود⁦ಠ∀ಠ⁩

  ناشناس 10 ماه قبل
  0

  داداش اروم تر

  سمیرا محمدی 10 ماه قبل
  1

  تغیر نمی کند

  ناشناس 10 ماه قبل
  2

  ان تو سایتتون

  ناشناس 1 سال قبل
  2

  میشه جواب اینو بگین

  اگر مقسوم و مقسوم علیه تقسیمی را در یک عدد ضرب کنیم باقیمانده برای ان عدد ــــــــــــــ میشود

  لطفا اگ میدونید بگین، ممنون

  2
  sana 10 ماه قبل

  تغیر

  . 1 سال قبل
  -1

  سلام لطفا اگه جواب رو می دانید بهم بگید

  اگر مقسوم و مقسوم علیه عددی را بر ۹ تقسیم کنیم ..... ثابت می ماند

  -1
  ناشناس 9 ماه قبل

  بله

  amir 1 سال قبل
  3

  جواب مقسوم علیه ۳۵؛۲۴۵

  ناشناس 1 سال قبل
  4

  تغیر نمیکند

  ناشناس 1 سال قبل
  4

  تغیر نمیکند 👉

  آیناز 1 سال قبل
  1

  جواب Hتغییر نمی کند

  .....ً... 2 سال قبل
  0

  سلام میتونین جواب اینو برام بگین.اگر مقسوم و مقسوم علیه تقسیمی را در یک عدد ضرب کنیم،خارج قسمت............ولی باقی مانده بر ان عدد .......میشود.

  اگه جوابشو بلدین بهم بگین این سوال در پیک خیلی سبز هست خانم من داده بهمون که حل کنیم میتونین جوابشو بهم بگین؟

  -2
  ابوالفضل کرچگانی 1 سال قبل

  اگر مقسوم ومقسوم علیه عددی رادریک ضرب کنیم آن عدد تغیر میکند

  امير حسین برزجی 2 سال قبل
  -2

  سلام دوستان عزیز کسی جواب سوال من را میدونه

  امير حسین برزجی 2 سال قبل
  0

  لطفا جواب سوال منو بدید

  ناشناس 2 سال قبل
  3

  نه

  اژدها 2 سال قبل
  2

  جوابش چیمیشه

  احمد 2 سال قبل
  8

  امروز امتخان ریاضی دارم اگر امکان هست برایم جواب بدید

  Farnaz 2 سال قبل
  0

  اگر مقسوم و مقسوم علیه را در عددی ضرب کنیم خارج قسمت تغییر نمیکند

  سحر 2 سال قبل
  4

  جواب شما میشه خارج قسمت تغییر نمیکند ولی باقی مانده در همان عدد ضرب میشود

  عمران شهابی 2 سال قبل
  -2

  به نظرم خارج قسمت تغییری نمیکنه

  پوریا 2 سال قبل
  3

  خواهش میکنم به منم بگید جوابشو لطفلا

  Reyhaneh 2 سال قبل
  -1

  اگر مقسوم و مقسوم علیه را در عددی غیر از صفر ضرب کنیم خارج قسمت تغییری نمیکند.

  جواب👆

  فاضل 2 سال قبل
  -1

  یااااااااااااااااا ابلفضل اینا دیگه کی هستن 🖕

  0
  ناشناس 9 ماه قبل

  چچچچچچچ

  -1
  .....ً... 2 سال قبل

  میشه بگی کیا؟

  گی 2 سال قبل
  -2

  من هیچ نمیدونم

  ناشناس 2 سال قبل
  4

  خب سوال گذاشتین یه جواب درست میزاشتین دیگه. یعنی چی کار

  ناشناس 2 سال قبل
  1

  اگر مقسوم علیه را در عددی غیر از صفر ضرب کنیم خارج قسمت ...... نمی کند ولی...... در آن ضرب میشود

  1
  ایناس 9 ماه قبل

  تغییر نمیکنه ثابت

  3
  هستی 2 سال قبل

  سلام خواهش میکنم این جواب را بهم بگوئید

  ا 2 سال قبل
  -2

  سلام سوالاگر مقسوم و مقسوم علیه تقسیمی را در عددی از صفر ضرب کنیم .............تقسیم تغیری نمیکند میشه جواب این سوال رو بدید🙏🙏

  2
  ناشناس 1 سال قبل

  خارج قسمت

  0
  پوریا 2 سال قبل

  خواهش میکنم به من بگید لطفلا

  0
  علیرضا 2 سال قبل

  به من هم بگید

  0
  گی 2 سال قبل

  لطفاً بمن هم بگید

  ناشناس 2 سال قبل
  2

  بود خیلی بد بود بد بد بد بد بود هیچ چیز خوب بزارید ببینیم یاد بگیریم می‌توانیم بسازیم

  H 2 سال قبل
  10

  اگر مقسوم و مقسوم علیه را در عددی غیر از صفر ضرب کنیم خارج قسمت............ نمی کندمیشه این سوال رو جواب بدید؟

  0
  گل زری 9 ماه قبل

  اگر مقسوم و مقسوم علیه تقسیمی را در عددی غیر از صفر ضرب کنیم، خارج قسمت تغییری نمیکند.

  1
  حسین 9 ماه قبل

  یعنی عالی گفتی دنبال این میگشتم جوابشو

  2
  B.j88 2 سال قبل

  اگر مقسوم و مقسوم علیه تقسیمی را در عددی غیر از صفر ضرب کنیم، خارج قسمت تغییری نمیکند.

  شرین 2 سال قبل
  -1

  اگر مقسوم ومقسوم علیه ظسیمی را بر 100ظسیم کنیم باقی مانده ی آن نقته چین. 100می شود یک صدم برابر میشود

  شیرین 2 سال قبل
  -2

  ساخت مربعی یک ضلع 9سانتی متر برابر با5. می باشد

  مانی 2 سال قبل
  -2

  تغییر نمی کند

  مهدی 2 سال قبل
  3

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  0
  امير حسین برزجی 2 سال قبل

  آره دقیقا

  برای ارسال نظر کلیک کنید