;
  در حال پالایش مطالب میباشیم تا اطلاع ثانوی مطلب قرار نخواهد گرفت.
  توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  اگر مقسوم و مقسوم علیه تقسیمی را در عددی غیر از صفر ضرب کنیم

  1 بازدید

  اگر مقسوم و مقسوم علیه تقسیمی را در عددی غیر از صفر ضرب کنیم را از سایت نکس درجه دریافت کنید.

  معلم

  اموزشی

  (1 و 3 و 5 و 7و 9) باشد فرد است.
  6-اگر به مقدار مساوی اضافه شد شماره ی2 × مقدار اضافه شدن سپس + یا منها میکنیم. تا شکل دو به دست آید بعد شماره دو را بر میداریم و الگوی خواسته شده را میگذاریم.
  7-نفر در صف: اگر عدد وسطی بود × 2 سپس منهای یک، اگر از دو طرف دو عدد دادند دو عدد را با هم جمع میکنیم سپس منهای یک میکنیم.
  8-برای مقایسه دو عدد ابتدا رقمها را میشماریم هر کدام بیشتر بود بزرگتر است اگر تعداد برابر بود به رقمهای سمت چپ هر عدد نگاه میکنیم. سپس به رقمهای بعدی نگاه می‌کنیم.
  9-اگر عددی را بر عدد دیگر تقسیم کنیم و باقی مانده صفر شود میگوییم بخشپذیر است.
  10-عددی بر 2 بخشپذیر است که رقم یکانش 0، 2، 4، 6 یا 8 باشد.
  11-عددی بر 5 بخشپذیر است که رقم یکانش 0 یا 5 باشد.
  12-عددی بر 3 بخشپذیر است که جمع رقمهایش بر 3 بخشپذیر باشد و عددی بر 9 بخشپذیر است که جمع رقمهایش بر 9 بخشپذیر باشد.
  13-قرینه ی هر عدد با عوض کردن علامت به دست می‌آید.
  14-در مقایسه ی دو عدد منفی: عددی که به صفر نزدیک‌تر است بزرگتر است یا عددی که ظاهرش بزرگتر است کوچکتر است.


  درسنامه فصل دوم (ریاضی کلاس ششم): کسر
  1-برای جمع یا تفریق کسر ابتدا باید مخرج مشترک بگیریم.
  2-برای ساختن کسرهای مساوی: صورت و مخرج را در یک عدد غیر از صفر ضرب میکنیم.
  3-راههای مخرج مشترک: 
  الف) اگر به هم بخشپذیرند مخرج بزرگتر را می‌گیریم.
  ب) اگر به هم بخشپذیر نیستند و به یک عدد مشترک هم بخشپذیر نیستند در هم ضرب میکنیم.
  ج) اگر به یک عدد مشترک بخشپذیرند از کوچکترین مضرب مشترک استفاده میکنیم.
  4-برای کوچکترین مضرب مشترک:
  الف) مضربهای دو عدد را مینویسیم و اولین مضرب مشترک را انتخاب میکنیم.
  ب) بزرگترین عامل مشترک بین دو عدد را پیدا کرده و به صورت تساوی ضرب مینویسیم و یک عدد مشترک را خط میزنیم. مثال: بین 36 و 27

  36 و 27
  کوچکترین مضرب مشترک 108 =9×4×9× 3

  5-ضرب کسر: صورت × صورت میشود صورت می‌نویسیم و مخرج × مخرج میشود در مخرج مینویسیم.
  6-در ضرب کسر قبل از ضرب کردن اگر ساده میشود بهتر است ساده کنیم بعد ضرب کنیم.
  7-برای معکوس کردن کسر جای صورت و مخرج را عوض میکنیم.
  8-هر گاه حاصل ضرب دو عدد برابر 1 باشد، آن دو عدد را «معکوس» یکدیگر مینامند، همه اعداد به جز صفر معکوس دارند.
  9-به طور کلی در تساوی دو کسر مانند ، از رابطه زیر به دست میآید.
  10-برای تقسیم دو کسر با مخرجهای برابر کافی است صورتهای آنها را بر یکدیگر تقسیم کنیم.
  11-برای تقسیم دو کسر کافی است که کسر اول را در معکوس کسر دوم ضرب کنیم.
  12-در کسرهای ترکیبی ابتدا تساویهای صورت و مخرج را حل میکنیم سپس صورت را بر مخرج تقسیم میکنیم.
  13-برای مقایسه دو عدد مخلوط ابتدا عددهای صحیح و سپس کسرها را مقایسه میکنیم.
  14-برای تقسیم کردن کسر میتوان از دور×دور = صورت، نزدیک × نزدیک = مخرج استفاده کرد.


  درسنامه فصل سوم (ریاضی کلاس ششم): اعداد اعشاری
  1-عددهای اعشاری نمایشی از عددهای کسری یا مخلوط هستند که مخرجشان 10 یا 100 یا … میباشد.
  2-برای تبدیل کسر به اعشار دو راه داریم:
  الف) مخرج را به 10 یا 100 یا 1000 یا … برسانیم.
  ب) صورت را بر مخرج تقسیم میکنیم.
  3-برای خواندن عدد اعشاری ابتدا قسمت عدد صحیح را میخوانیم، بعد قسمت اعشاری را میخوانیم و بعد آخرین مرتبه اعشاری را میخوانیم.
  مثلاً اگر سه رقم اعشار داشته باشیم، میگوییم هزارم.
  4-اگر یکان عدد صحیح صفر بود، بعد از خواندن قسمت عدد صحیح میگوییم: «عدد صحیح و»
  مثال: عدد مقابل را بخوانید: 05/20 میخوانیم بیست عدد صحیح و پنج صدم.
  5-صفرهای جلوی عدد اعشاری خوانده نمیشود.
  6-برای مقایسه دو عدد اعشاری ابتدا نگاه به عدد صحیح میکنیم اگر برابر بود به ترتیب به دهم، صدم، … نگاه میکنیم، هر کدام بزرگتر بود آن عدد بزرگتر است.
  7-در جمع و تفریق دو عدد اعشاری باید دقت کرد ممیز زیر ممیز باشد و هر مرتبه حتماً زیر مرتبه خود نوشته شود و هنگام جمع یا تفریق در جواب به ممیز میرسیم، ممیز می‌زنیم.
  8-در ضرب اعشار به ممیز توجه نمیکنیم، ضرب را انجام میدهیم، وقتی پاسخ به دست آمد به تعداد رقمهای اعشاری از سمت راست میشماریم و ممیز میزنیم.
  9-در ضرب و تقسیم بر (10 و 100 و 1000 و …):
  الف) در ضرب به تعداد صفرها ممیز به جلو میرود.
  ب) در تقسیم به تعداد صفرها ممیز به عقب میرود.
  10-در تقسیم اعشاری به ممیز میرسیم ابتدا خط ممیز را ادامه میدهیم و یک ممیز در خارج قسمت میزنیم، بعد تقسیم را ادامه میدهیم.
  11-در تقسیم نوع اول یعنی مقسوم علیه عدد صحیح می‌باشد، تعداد رقمهای اعشاری مقسوم و باقیمانده برابر است.
  12-تعداد دور × محیط = مسافت پیموده شده
  13-اگر مقسوم و مقسوم علیه تقسیمی را در عددی غیر از صفر ضرب کنیم خارج قسمت تغییر نمیکند ولی باقیمانده در همان عدد ضرب میشود.
  14-وقتی بخواهیم تقسیم نوع دوم (مقسوم علیه اعشاری باشد) را حل کنیم ابتدا آن را در 10 یا 100 یا … ضرب میکنیم، که بستگی به تعداد رقمهای اعشاری مقسوم علیه دارد، مثلاً اگر یک رقم اعشار دارد در ده ضرب میکنیم تا ممیز از بین برود و تقسیم را انجام میدهیم و خارج قسمت را مینویسیم و باقیمانده را بر همان عدد تقسیم میکنیم.

  منبع مطلب : 2239053.blogfa.com

  مدیر محترم سایت 2239053.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  احمد : امروز امتخان ریاضی دارم اگر امکان هست برایم جواب بدید

  H : اگر مقسوم و مقسوم علیه را در عددی غیر از صفر ضرب کنیم خارج قسمت............ نمی کندمیشه این سوال رو جواب بدید؟

  هستی : سلام خواهش میکنم این جواب را بهم بگوئید

  پوریا : خواهش میکنم به منم بگید جوابشو لطفلا

  ناشناس : نه

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ghfc 3 روز قبل
  0

  خارج قسمت

  sana 3 روز قبل
  0

  خارج قسمت تغیر نمی کند

  ناشناس 6 روز قبل
  0

  ان تو سایتتون

  ناشناس 7 ماه قبل
  2

  میشه جواب اینو بگین

  اگر مقسوم و مقسوم علیه تقسیمی را در یک عدد ضرب کنیم باقیمانده برای ان عدد ــــــــــــــ میشود

  لطفا اگ میدونید بگین، ممنون

  0
  sana 3 روز قبل

  تغیر

  ناشناس 7 ماه قبل
  1

  کلا بلد نیستم

  ناشناس 7 ماه قبل
  0

  مرده شور سایتتونو ببرند اشغالها

  محمد 7 ماه قبل
  0

  اگر مقسوم و مقسوم علیه تقسیمی را در عددی غیر صفر ضرب کنیم کمتر باقیمانده تغییر نمیکند درست یا نادرست

  0
  sana 3 روز قبل

  درست

  . 7 ماه قبل
  0

  سلام لطفا اگه جواب رو می دانید بهم بگید

  اگر مقسوم و مقسوم علیه عددی را بر ۹ تقسیم کنیم ..... ثابت می ماند

  amir 7 ماه قبل
  0

  جواب مقسوم علیه ۳۵؛۲۴۵

  ناشناس 7 ماه قبل
  0

  تغیر نمیکند

  ناشناس 7 ماه قبل
  -1

  تغیر نمیکند 👉

  ناشناس 8 ماه قبل
  -1

  سلام میشه بگید که اگر در تقسیمی مقسوم و مقسوم علیه را100برابر کنیم ______تقسیم تغییر نمیکند

  جای خالی چی میشه؟

  آیناز 8 ماه قبل
  1

  جواب Hتغییر نمی کند

  .....ً... 10 ماه قبل
  0

  سلام میتونین جواب اینو برام بگین.اگر مقسوم و مقسوم علیه تقسیمی را در یک عدد ضرب کنیم،خارج قسمت............ولی باقی مانده بر ان عدد .......میشود.

  اگه جوابشو بلدین بهم بگین این سوال در پیک خیلی سبز هست خانم من داده بهمون که حل کنیم میتونین جوابشو بهم بگین؟

  0
  ابوالفضل کرچگانی 7 ماه قبل

  اگر مقسوم ومقسوم علیه عددی رادریک ضرب کنیم آن عدد تغیر میکند

  امير حسین برزجی 10 ماه قبل
  0

  سلام دوستان عزیز کسی جواب سوال من را میدونه

  0
  امير حسین برزجی 10 ماه قبل

  اگه میدونه هر چه سریعتر بگه جواب لازمم

  امير حسین برزجی 11 ماه قبل
  -1

  اگر مقسوم و مقسوم علیه تقسیمی چهار برابر شوند خارج قسمت و باقیمانده چند می‌شود

  0
  امير حسین برزجی 11 ماه قبل

  لطفا هر چه سریعتر پاسخ بدید

  امير حسین برزجی 11 ماه قبل
  2

  لطفا جواب سوال منو بدید

  ناشناس 11 ماه قبل
  4

  نه

  اژدها 11 ماه قبل
  3

  جوابش چیمیشه

  احمد 11 ماه قبل
  9

  امروز امتخان ریاضی دارم اگر امکان هست برایم جواب بدید

  Farnaz 11 ماه قبل
  0

  اگر مقسوم و مقسوم علیه را در عددی ضرب کنیم خارج قسمت تغییر نمیکند

  سحر 11 ماه قبل
  3

  جواب شما میشه خارج قسمت تغییر نمیکند ولی باقی مانده در همان عدد ضرب میشود

  عمران شهابی 11 ماه قبل
  0

  به نظرم خارج قسمت تغییری نمیکنه

  پوریا 11 ماه قبل
  4

  خواهش میکنم به منم بگید جوابشو لطفلا

  Reyhaneh 11 ماه قبل
  1

  اگر مقسوم و مقسوم علیه را در عددی غیر از صفر ضرب کنیم خارج قسمت تغییری نمیکند.

  جواب👆

  یگانه ساده 11 ماه قبل
  -2

  مقشوم و مقسوم علیه تغییری یا فرقی نمیکند.

  1
  .....ً... 10 ماه قبل

  مقسوم درسته نه مقشوم

  احسان 11 ماه قبل
  -2

  اگرمقسوم ومقسوم علیه تقسیمی رادرعدد غیرازصفر ضرب کنیم خارج قطمت نیز درهمان عدد ضرب میشود.

  فاضل 11 ماه قبل
  0

  یااااااااااااااااا ابلفضل اینا دیگه کی هستن 🖕

  -1
  .....ً... 10 ماه قبل

  میشه بگی کیا؟

  گی 11 ماه قبل
  -1

  من هیچ نمیدونم

  ناشناس 11 ماه قبل
  3

  خب سوال گذاشتین یه جواب درست میزاشتین دیگه. یعنی چی کار

  ناشناس 12 ماه قبل
  1

  اگر مقسوم علیه را در عددی غیر از صفر ضرب کنیم خارج قسمت ...... نمی کند ولی...... در آن ضرب میشود

  4
  هستی 12 ماه قبل

  سلام خواهش میکنم این جواب را بهم بگوئید

  ا 12 ماه قبل
  0

  سلام سوالاگر مقسوم و مقسوم علیه تقسیمی را در عددی از صفر ضرب کنیم .............تقسیم تغیری نمیکند میشه جواب این سوال رو بدید🙏🙏

  1
  ناشناس 8 ماه قبل

  خارج قسمت

  0
  پوریا 11 ماه قبل

  خواهش میکنم به من بگید لطفلا

  -1
  علیرضا 11 ماه قبل

  به من هم بگید

  -1
  گی 11 ماه قبل

  لطفاً بمن هم بگید

  ناشناس 12 ماه قبل
  2

  بود خیلی بد بود بد بد بد بد بود هیچ چیز خوب بزارید ببینیم یاد بگیریم می‌توانیم بسازیم

  H 12 ماه قبل
  8

  اگر مقسوم و مقسوم علیه را در عددی غیر از صفر ضرب کنیم خارج قسمت............ نمی کندمیشه این سوال رو جواب بدید؟

  0
  B.j88 11 ماه قبل

  اگر مقسوم و مقسوم علیه تقسیمی را در عددی غیر از صفر ضرب کنیم، خارج قسمت تغییری نمیکند.

  شرین 12 ماه قبل
  -1

  اگر مقسوم ومقسوم علیه ظسیمی را بر 100ظسیم کنیم باقی مانده ی آن نقته چین. 100می شود یک صدم برابر میشود

  شیرین 12 ماه قبل
  -1

  ساخت مربعی یک ضلع 9سانتی متر برابر با5. می باشد

  مانی 12 ماه قبل
  -1

  تغییر نمی کند

  مهدی 1 سال قبل
  3

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  1
  امير حسین برزجی 11 ماه قبل

  آره دقیقا

  برای ارسال نظر کلیک کنید