در حال پالایش مطالب میباشیم تا اطلاع ثانوی مطلب قرار نخواهد گرفت.
  توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  امام علی در کدام جنگ به ابن عباس فرمود که ما برای نماز با دشمن می جنگیم

  1 بازدید

  امام علی در کدام جنگ به ابن عباس فرمود که ما برای نماز با دشمن می جنگیم را از سایت نکس درجه دریافت کنید.

  نماز در آیات و روایات

   امیر المومنین –علیه السلام– درباره نماز واهمیت آن فرمایشی دارند که فلسفه وجوب وارزش واهمیت آنرا به خوبی روشن می سازد ، در این فرموده ،حضرت نماز را در رأس همه مسایل قرار داده وحتی جنگ وجهاد در میادین نبرد بادشمن را برای احیای این فریضة ارزشمند معرفی می نماید .این روایت شگفت انگیز این است که:

  « لمّا کانَ علی –علیه السلام - یوماً فی حَرْب صِفّین مشْتَغِلاً بالحَرْب والقتال وهُوَ مع ذلکَ بین الصَفَّیْنِ یراقبُ الشمس(1)..»

  هنگامیکه علی – علیه السلام – در جنگ صفین سرگرم نبرد بود. درمیان هر دوصف کارزار مواظب وضع آفتاب بود.ابن عباس که شاهد قضیه بود عرض کرد:« یا امیر المومنین ! این چه کاری است که می کنی ؟ چرا به آفتاب می نگری ؟» حضرت فرمودند:« منتظر زوال آفتاب هستم ومی خواهم ببینم که اگروقت نماز فرا رسیده نماز بخوانیم !» 

  ابن عباس عرض کرد:« آقاآیا الان وقت نماز است با اینکه ما سرگرم جنگیم !(2) حضرت فرمود:« عَلی مانُقاتِلُهُم ، انّما نُقاتِلُهُم علی الصّلوة(3) چرا ما با اینها می جنگیم ؟ آنگاه امام - علیه السلام - فرمود:« ما تنها به خاطر نماز با آنها می جنگیم ونبرد می نماییم (4)

  بنابراین نماز اساس اسلام بوده وحتی جهاد نیز برای اقامه آن صورت می گیرد ونباید هیچ چیز مانع آن گردد حتی جنگ ومبارزه در راه خدا چنانچه ابن عباس درمورد حضرت علی –علیه السلام– می فرماید: « لَمْ یَتْرُکِ صَلاة َاللَّیلِ قَط حَتی فی لیلة ِ الهَریر(5) « هرگز حضرت نماز شب خود را حتی در لیله الهریر(6)ترک ننمود.» و همانطور که می دانیم نماز شب ، نماز مستحبی است وهنگامیکه حضرت در چنین شرایطی مستحبات را فروگذار نمی‌کند اهمیت انجام فرایض درآن هنگام چندین برابر می شود. 

  منبع مطلب : namaz.farhang.gov.ir

  مدیر محترم سایت namaz.farhang.gov.ir لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  ���� �� ��� ��� ���� �� ����� �����

  ���ی �� ��� ��� ���� �� ���ی� �����

  ��ی��

  �����

  1. ���ی �� �ی��ی��ی ��� ����

  1-1. ����� ���� ��� ����

  2-1. ���� ����

  3-1. ����� ����

  2. ��ی��� ������� ��� ���� ��� ������ (��ی�������������)

  3. ������� ��� ���� �����

  1-3. ������� ��� ���� � ��� �� ����

  2-3. ��� ���� � �����

  4. ��� ���� � ���� ��� ���� ������

  1-4. ��� ��� ���� �� ���ی� �� ��� ���� ������ ���ی �����

  2-4. ��� ��� ���� �� �� ���

  3-4. ��� ���� �������� ��� ���� ������ �� ����

  4-4. ��������� ��� ���� ������ �� ��� ����

  5-4. ��� ��� ���� �� ����

  6-4. ��� ���� �� ������ �����

  7-4. ��� ��� ���� �� ������ ����� ������

  8-4. ����� ��� ���� ������ �� ���� ����

  9-4. ��� ���� � ����� ����

  5. ������� ��� ���� � ���� ��� ���� ������

  6. ������� ��� ���� � ���� ��ی� ���� ������

  7. ���� ��� ����

  ����� ����

  ����� �����

  ��ی��

  ������� �� ���� ����� �� ��� ���� ��� ���ی �ی���� ����ی ����� ��� �� ���� ������ �ی�� � ��� ��� ���� � ������� �� ���� ���ی�ی � ����ی ��ی�ی� �� ��� ������ �ی�� �ی����. �ی� ������ �� �� ��� �� �� ����ی ��� ��� ���� �� ���ی� ����� ������� �� ���� �� �� �ی��ی���ی ی�ی �� ��ѐ������ ���ی� ����� ���� ���. �� ���� �����ی� ی������ی �ی� ���یޡ ��� ���� �ی���ی� ���� �� ��� ��� �� �� ��ی�������ی� ��ی ��ی� ������ ���� ��ʡ �� ���� �ی� ��� ����� � ��ی� ��� �� ���� � ��ی�� ��� � �������� �ی� �� ���� �ی����� ���. �ی ���ی�� ���ی�ی� ������ی ����� �ǐ�� � ����� ���� ��ی ��ی� ������ ���� ���.

  �����

  ����� ����� ����� �� ����� � �����������ǐ�� �� ���� �� ������ � ��� �������� � ����� �� ����� ��ѐ� ����� �� �� ������ � ������� ����� �������� ����� ���. �� ��� ���� �� ��ی� ���ی� ������ �� ��������� �� ������ ����� (��ی�������������) ������ �� ��� ��� ��� ���� ����� � ���� ��� ����� ��� �� �� ��� ��� � �� �� ���� ��� ��� ���� ������ �� ����. ��� �� ��� ��������� �� ��� ������� �� ���� ��� ���� ������ ����� (��ی�������������) ��� �� �� ����� ������� ����� ����� �� ���.

  ���� �� ��� ����� �� �� ������ �� ��ϐ� ����� �� ���������� (��ی�������������) � ��� ��� ���� ������ �� ����� . �� ����� ��� ��� �� ������� �� ���� ������ �� ����� �������� � ����� ��� � ������� ���� � ������ �� ��� ��� �� ������������� ���� ��ʿ

  1. ���ی �� �ی��ی���ی ��� ����

  �������� �� ���� �� ��������� ��� ���� ������ (��ی�������������) � ���������� ��� ���� ������� ���� �� ��� ��� ��� �� ���� �� ��� ������� ����� �� ���� ���� ��� �� �� ������� ����� � ������ �� �� ���� ���� ��� (��ی�������������)����� � �ی��� �� �� ���� ��� ��� ���� ������ � ����� �� �� �� �������� ��� ���.[1] ����� �� ����� ��� �� ��� ��� ��� �� ���� ���� ��ی� ������ ���� �� ������� ����� ������ ���. �� ���� ���� �� ��� � ����� ������ ���� ������ ���.[2]

  1-1. ����� ���� ��� ����

  ���� �� �� ��ȡ ����� � ���� ������ ����� ���� � ��������� � ����ϐ�� ��� � ��� ��� ���� �� �������� �������� �� ����� ����� �� ������ � ��� �� �� �э��� ���� ������ �� ����� ������� ���� ���� �������� �� �� ���� ��� �� �� ���� ���ʻ ���� (������� ���) �������� ���� ���[3] � �� �� ���� ��� ����� ���� � ���� �� ���� �� ���� �����ϡ ����� ��� �������� ���� ���� �� ����� ����� �� ������ ����� ��� ����������. �� �� ������� ������ ���� ��� ���� � ������ ����� �� �� ���� ����� ���� ���. ��� ���� �� ����� ����� ��� ���� ��� ��ϡ ���� ��� ��� ����� ���ѡ ����� ��� �� �� ������ ��� ��� ���� �� ����ϡ �� �� �� ��� ����� ��� �� ����� ���. �ی �ѐ�� ���� ���� ���� ����� �� �� ���ϡ ������� �� �� ��ԭ��� ��� ���� �� ��� �� ����� ����� ���� ����� ���.[4]

  ���� �� ���� �� ��� �� ����� ��ѐ � ����� ����� ��� � �� �������� �� �� ����� �� ���� ��� ��� ���� ������ �� ���� ���� ����� ���.

  2-1. ���� ����

  ���� ���� ������ �������� ������ �� ������ ��� ����� ���� ���� ����� � �� ���� 1660 ���� ���� ���� �� ������ (���� � �����) �� �� ����� ��� ���. �� ���� ������ �� �� ��� ��� �� �ی���� ��� (��ی�������������) �����: ��� ���� ������ �� ����� �� ��� ��� ����� ����ϡ ���� ��� �� ��� �� �� ����� �� ������ ����ϡ �� ����� ����� �� ���� ���� ����� �� � ���� �� ����� �� ��� ���� (��ی������������� ) �� �� ���� ���� � ��� �� ���� �� ��� ����� �� �� ����� � ����� ��.�[5]

  3-1. ����� ����

  ���� ���� ������ �� ����� ����� � ��������� �� ����� ����� �� ���� �� ��ʡ �� �� ��� ����� ����� �������� ���� ������ ��� � �� ���� ���� �� ������ ���� ���� ����.

  ���� ���� ������ ��� ��������ѡ �������� � �ǐ�� ������������ ���� ������ ��ϡ[6] �� ����� ����� ��� ���孍�� ���� ����� �� ���� �� ���� �� ��� � �� ��� ��� ��� ��� ���� �� ����� ����� ����� ��� ���� ���� ���� ���� �� ��Ԑ�� ����� ������� (��ی�������)� ��� ����� ���ʡ ����� �� ���ܐ��� ����� ����� ����(��ی�������������) ������ ��� ����� ����� � ���� ��� �� ��� �� ���� ���(��ی�������������) ��� �� ��� � ���� ����� ��� ���� ������ ����. ��� ���� ��� �� ����:

  ���� ���� ���� ������ ��� ����� ���� ... � ��� �� �� ���� ��� ���� ������� ���� � ���� ����� ����� ���� ��� ���� ���� ���� ������ ��� ��� ���� ������� ����� ���� �� ��� �� ������� ��ʐ���.�[7]

  ���� �� �� ����� �� ���� ����� �� ��� ����� ������ �� ����� � ��� �� ����� ��� �� �����. ����� ���� �� �� �� ��� ���� ��� ���� ����� ��ϡ ��� ���� ���� � �� ��� �� �� �� �� ���� ����� ����� ����� (729-817 �.�) ������� ��� ���. ����� �ی� ���ی�" ����� ������� �� ������� ��� ����"��� �� �� ����� ����� ����������� (�ǁ ���) �ǁ ��� ���.

  ������ ����� � ������ �� ����� ���� � ��� ���� ���� ��� : ǐ�� �� ����� ���� ��� ����� �� ���� � ����� ������ � �� �� ���� � ����� ����� �� �� ��� ��� ���� �� ���� ������ �� �� ��� ��� �� ���� ���� �� ������ ������.[8]

  2. ��ی��� ������� ��� ���� ��� ������ (��ی�������������)

  ���� ��� ���� �������� �� ���� ������ ��� ����� ���� ���� ���� ���� �� ���� �� ��ʡ ���� �� ������� ������ ���� � ������ �� ��� �� ������ ���� ��� ��� ���� �� ���.

  ���� ������ ����� ��� �� �� �� ��� ������� � ������ � ����� ������ �� ������ ��� ���� ���� ���� �������� � ������ ����� ���ʡ ������� �� ���� ���� � ��� ��� ���� �� ����� ����� ��� ��� ������ ���� �ǐ���� ������ ���� ��� ���� ������ ����� �� ���.

  ��� ��� �� ������� �� ���� �� ���� ����� ���� ��ʡ �� ����� ����� �����ӡ ��� ��� ������� ��� ��� ��� �� �� ������ ����� ���� ���� ���� ������ ���� �ܐ�������. ��� ������� ������ � ���� ��� ��� ���� ���� ���� ���� ��� ���� �� ���ϡ �� ����� �� ���� �� �� �� �� ���� ��������. ��ܐ��� �� ������ �� �� ���� � �����: ����� ���� �������. �����:

  ��� �� ���� ��� �������: ����� ���� ���� ����� ��� ������ �������� ����� ������. ������: �� ����� �� ��� ���� ���� ���� �� �����: ���� ������� ���� Ȑ������ϡ ���� ��� ����� �� �� ����� ������.

  ���� ����� ������ ��� ��� ������� ������� �� ���� ���� �� ������ ������ �� �� �� ����� ��� ���� ����� ���� ���� ���� ����� ���� �� ���� ��� ��� �� ���� ����� �� � �� ���� ��� ���ʡ �� ��� �� �� ��� ����� ���� ��� � �� ��ѐ�� �������� �������� ��������ӻ.

  �� ��ܐ��� ���� ���� �� �� ���� ����� �� ������� ������ ������ ������ ���� ������ ���������� � ����ֻ ��� ����� �� ���� ����� � ���� � � ��� ���� �� ���� ����� ���� ���� �������� ���.�

  �܁�� �����ʡ ����� ���� �� ����� �ϡ ��� ���� � �� ������ ��� ������ � �� ���� ���� ��� ���� �� �� ����� ��� � �� ����. ��� ��� �� ���� ������ � �� ����� ���� ��� ��� ����. ���� �������� ���� �ϡ ����� �� �ی������: ���������������� ������� �� ������ ������...� �������! �� ��ϐ��� ���� ���� �� ... [9]

  ���� ���� ����� �� ��� �� ���� ��� ��� ���� ���� ���� �� ���� ��� �� ��ϡ �� �� ��ѐ��� �� �� �� ���� ���� ���� �� ��ϡ � �� �� ��� ������ �� ���. �� �� ��� ���� �� ����:

  ����� ���� ���� ��� ���� ���� ��ϡ ���� �����: �� ��ѡ ��� ������ �� �� ������� �� ��� �� �� ��� �� ���� ������Ͽ �������: ��� ��� ����� ���� �������: ��� �� ����� �� ���� ��� ��� ��� ���� ���� ��� �� �� ����� ��� ���� �������� �� ���ܐ��� ���� � ����� �� ��� ��� ��ԡ �� �� ������� ��� �� ���� �����. ��ѐ��� �������ی ���ی� ����� ������� �� � �ѐ�� ���� �� ���� ����� ����. ��� �� ��� ���� ��� ����ϡ � ǐ� ���� ������� �� �� �� ��� ��� ������ ���� ���� �����ϡ ������� � ���� �����ϡ � ǐ� ������� �� �� �� ��� ��� ������ ��� ���� ��������ϡ ������� � ���� ������. �� �� �� ��� �� ����� �� ���� �� �ޡ �� ����� �� �� ������� ��� �� �� �ǐ��� ��� ��� ������� ��ʡ � ���� �� ������ ����� �� ������� ��ʡ � ����� ���� ����� ��� � �� ���� ����� �� �� ����� ����.[10]

  ��� ���� �� ���Ϻ ��ܐ��� �� ���� ������ ��� ����� ���� ���� ����� �ϡ �����: ���� ������ ����� ������� ��� ������ ����� ����� ���������� ��� ��� �� ��� ��ѐ�� ������� �������� ��ѐ��: ���� �� ���� ��� ��� ����� ���� ���� ���� ��� ... ���� ��� ���ʡ ���� ��� ���� �� �����ʻ. �������� ��� �� ������ ������� ��� ��� �������� ������ϡ ����� ����(��ی������������� ) �����ܐ���� ��� � �������: ������ϡ �� ������ ���� �� ���� ������ ��� ���� ��� � ���� ��с�� ���� ������ �� ��� �������� � ���� ��� ��� ����� ���� ���� �� ���� ��� ��� ���� �� ���� ��� �� �� �� ��� ���������� �� ���: ����� ��ѐ �� ���� ��� �� ���� �� � ���� ��� ���� ����� ���� ���� ���ی� ������.[11]

  3. ������� ��� ���� �����

  ����� ��� ���� �� ���� �� ��� ��� ��ϐ��ی ����.

  1-3. ������� ��� ���� � ��� �� ����

  ���� ��� �� �� ������ ��� �� ������� ������ �� ��� � ����� �� ��� ��� ������ ���� �� �� ��ϡ ����ی�� ������� �� ������������ ��� ���� ������ �� ���� ��� �� �� ����� � �� ���� ���� �� ����� ����� ��� ����� ��� ���.

  ��� �� ���� ����� ����� ��� (�� �� ��� ���) �� ��� �� �� ��� �� ��ʡ ������� �� ���� �� ����� ��� �� ���. ���� ��� ���� ���: �� �� ����� ����� �������� �� �� �� ���� ��� ������ ������� �� ���� �� ����� ��� ���� ��� �� �� �� ��� �� ����� ���� �����ϡ ���� �� ����� ���� �� ����ی� ��� ���� ������ ���� �� ��� � �� ������� � �������� ����� ���� ����� �� ���.

  ��� �� ���� ������� �� �� ������� ���� �� ������ ����� �� ���ʡ ��� ���� ����� ��ی ���� ������ �� ����� ��� �� �� ����� ������ ���� �� ���� ���� ����. ��� ��� ���� ���� �� ��� � ����� �� �� �� �� ���.

  �� ������ ��� ���� ������ ��� ���� ������ �� ����� �� ��� ���� ��� : � ���� ��� ���� ������ �� �� �� ��� ���� ������� �� ���� ������� ���� � ����� �� �� ������ ��� ���.�

  ������� �� ����� ���� �� ���: �ǐ� ���� ��� ���� ��� ����� ����� ����� � �� ���� ��� ����� ���� �� �� ���� ���� �� �� ����� �����. ��� ���� ������ �� ������: ��� ���� ��� ��� �� ���� ����� ������ ��� �� �� ������ ���� ���� �� ����� ���� �� ��� � ��� ���.�

  ��� �� ���� ���� ����� ��� ���� ����� �� � ����� ���� �� ����� ���.[12]

  ��� ���� ���� : ����� ��� �� ��� ��� ����� ��� �� ���� ��� �� �� �� ��� � ���: ��� ����� ���� ���� �� ��� ���� ����� ��� ��� ���� ������ �� ��� � �� �� ������ϡ �� ��� �� ����� � ���� ����� ������ �� �� �� �ǐ��� ������.�

  �� �� ���� ��� ����: ������ �� �� ��� ����ϡ ���� �� �� �� ���� ������ ���� ����� �ѐ��� �� �� �� ���� ���� ��� ������.

  ��� ���: �� �� �� ����. �� ��� ���� �� ���� ��� (��ی�������������) ����� �� �� ��� �� ��� ���� �� �����: ��� ������ �� �� ���� ����ϡ ��� ���� �� ���� � ��� �� ��� ���� ����� � ����� ���� ���ϡ � ��� �� ��� �� ���� ����ϡ ������ �� �� ��� �� ���� �������� �� ���.� [13]

  2-3. ��� ���� � �����

  ���� ������� �� ���� ����� ��� �� ������������������� ���. ����� �� ��� �� �� ����� ���� ����� ��� ����� ����� � �� �� ���� ���� ���� ��ϡ ���� ��� ���� ��� �� �� ����� ����� �� ����� ������ ��� � �� �� ������ ���� �� �ǐ��� ������� � ���� ����� ������� ��.

  ��� ��� ���� �� ���� ����� �� �� ���� ���� ���� �� ��� � ������� ��� �� �� ��� ��� �� ����� �����.

  �� �� �� ��� 27 ���� �� ��� ������� (����) �� Ӂ�� ������� �� ��� �� ��� ��͡ �������� ���� ���� ���� �� �� ���� ���� � ���� ����� �� ���� �����ѻ ������ �� ����� ���. ����� �ǐ��� �� �������� �� � ��������� ��͡ ������� �� ���� ��� � �� ���� �� ��� � ���� ��� �� �ϡ ����� �� ��"���" ��� ���.[14]

  ���� ��� ���� �� ���� ������ ����� ����ی�� ��������� ����� ������ ������� �ѐ�� ���������� ��. ����� �� ����� �� �� ��� ���� ������ �� ����� ����� ��� �� ��� � �� ��� �� ���� �� ���ϡ ���� �� �� �� ���� ���� � �� �� ����ی�� ������� ������. �� �� ���� ����� ������ ��� �� ��� ���� ������ �� ����[15] ���� � �� ���� ���� �� ��� �� ���� ���Ϻ �� ����� ����� �� ���� �� ����� ���� ��ϡ ��� �� ���� ������������ �� ���ڡ �� �� ����� ��� �� ����� ��� ���� � �� �� ���� ���.

  �� �� ��� ������������ ���� ������ �� ��� ���� ���� ���: ��� ��� ���ӡ ����� ��� ��� ����ϡ �� ����� ����� ��� ���� �� ��� ��ѐ ����� � ����. �� ��� �� ������ �� �� ����� ����� ���. �� �� �� ���� ��� ����� � ����� ��� �� ����� �� ����� ���. �� ��� ���� �� �� ���� ���� ���� �� �� ���� ������� ����.� [16]

  ��� �� ��� ���� �� ���� ������� �� ��� �� ��� ���� �� ���� ������ ����� � �� ���� ���� ������ ���� �� ��� �� ���� � �� �� ������� ���� �� ���� ��� ���� ������ ������� �� �����. ��� �� ����� �� �� �� ��� ���� ������ �� �����.[17]

  4. ��� ���� � ���� ��� ���� ������

  ���� ���� ������ �� ���� ���� � �� ����� ����� ������ ��� ���� ������ �� ������ ���� ����� �������� � �� �� �� ��ѐ��� ���� �����. �� ������ ������ ��� ��� �� ��� ���� ������ ���� ����� �� �� ��� ���� � ����� �� ���� ���� ��� ���� ��� �ی �� ����� ����� � ����� ���� ��ی ��ی� ������ �� ���ی ���� �ی�� �ی����. ���� �� ���� ����:

  ���� ���� ������ �� ������ �� ���� ��� ���� ��� �� ��ʡ � �� ��� �� �����. ���� ������ �� ����� �����ϡ ����� ��������� � �����: �� ����� �����ӡ ��� ����� �� ���� ������� ��� ���� ����� ��������� ���� �� ��� �� ��� ���� ���� ������ ������ �� ����� ��� �� ����� �� �����.

  ��� ���� ��� : ���� ������ �� (��� ����� ��� ������ ) �� ���� ����� ���� ��ϡ � ���� ������� ���� ����� ����� �����. ���� ���� �������� ��� ����� ���� ���� ������ �������� �� ����� ���� ���� ����� ������ ���� ���ʡ ��� ���� ��� �� ���������� ��� ��Ґ�� ���� �� �� ��� � ������� ����� ���ϡ � ������ ��� ���� �� ���� ����� ����� ��ϡ ������� ��� ����� ��Ͽ! [18]

  ���� ��ѡ ����� �� �� �� ��� �� �� ����� �� ���� ���� ��ϡ ��� ���� �� ���� ��� ���� ������ ��� : ����� �� �� ������ ����. ��� ��� (���� ���) ����� ���� ��� �� ����� ����� ���.

  ��� ���� ������ �����: �� �� ��� �� ������ ��� �� �� ���� ���� ����� �ϡ ��� ����� ��� ��� ���� ����� ���� ����� ����� ������� ��������� ���ʡ ������� ��� ����� �� ��

  ��� �����: ����� ��� ��� ���� ���� � ��� ������ ���: ������� � ����� �� �� ������� ��� ������ ��.� ��� ��� �� ���� ����� ����� ������� �� �� �� ���� ���� ��� �� ���� ���� ������ ��� �� �� ���� ��� ����� ���� ���.[19]

  1-4. ��� ��� ���� �� ���ی� �� ��� ���� ������ ���ی �����

  ���� ���� ������ ��������� �� ��� ���� ������ ���� ����ϡ � �� ����� �� �� ���� �� ����� �� �� ���� ���� ���ʡ ���� ��� ����. �� ����� ������ ���� ����� ������ ���� ��� ���� ������ �� ��� ����� ��� �� ���� ��ϡ � �� ���� ��� �� �������� ����� ���� ����� �� ���� ������ �� ���.

  ��� ���� �� �� ��� �� �с���� ������ �� �� ����� �� ����� �� �� ������ �� �� ���� ������ � ��� ��� ��� ���ϡ ������ �� �� ���: �� ��� ���ӡ �� ����� ������� � ���� ���� �� �� �� ��� ���� �� ��� �� ���� �� �� ��� ���� ������� ���� ���� ���� ������ ����� ���� ���� � ����� �� ����� ���� ������ ��� ��� � �� ����� ���� ��������� �� ������ ����� ������ ��� ��� ���� ��� ��� �� ����� ����� ��� �� ���� ����� �� �� ��� ����� ������ � ������� ����� �� �� ��� ����� ��ʡ �� ��� �� ��� �� �� �� ����� ��� ��� ��� ���� ������ �� �� ��� ����.

  ��� ���� �� ���� ���: �� ����! ǐ� ��� ����� ����� Ȑ��ϡ ���� �� ��� �� ��� ���� ������ �� ��� �����.

  �������� �����: ���� �����ӡ ��� ��� ��� ����� ������ ��� ��� ��������� ����� ���.[20]

  2-4. ��� ��� ���� �� �� ���

  ��� �� �� �� ����� ����� ���� ������ ��� ���� ������� ���� � ���� ��������� ���� � ���� �� �� �� ������ ��������� �����. ��� ���� ������ �� ��� ���� ���� ��� � ��� �� �� �� ��� ���� ���� ��.

  ��� ���� ��� :�� ������������ ���� � ���� ����� ���� ����ϡ � ��ѐ ����� ������ �� ��� �����. ���� ������ � ������ �� ������ �� ��������� ��� ��� ��� ����� � �� ����� ����� �� ǐ� ����� ���� � ���� �� �� ���� ���� ���� ������ ���� �����.

  ��� ��������� ������ ������ ������� ����� �� �� ���������� � �� ���� ������� ���� ��ݭ��� ���.[21] ������ � ����� �� ����� ��� �� ������ ��� ���� ������ �� ���� ������� �� ��� ���� ��� ��ϡ ���� ��� �� ��� ����� � �� ����� ��� ����� ���� �� ����� ���� ����. ���� �� ���� �������� �� ��� ���� ����� ����� � ��� ���ʭ����� ����� ��� ����� �� ��� ���� ��Ӂ�� ���� � �� ��� ���� ������ ����� �� �����.

  ���� ��ܐ��� �� ��� ���� ���� ���� � ���� � ���� ���� �� ��� ���� ����� ������ �� ������������ ���� ������ ������� �����ϡ �� �����ʡ ���� �����ӡ ������� ��� ���� ��ѡ ���� ���� � ��� �� ���� �� ����ʡ ���� �� ��� �� ���� ��� ���� �� ��ی� ��.

  ��� ���� ��� ���: ����� ��� ���� ���� ����� ������ �� ��� ���� ������� �� �� ���� ���� �� ���� Ȑ���ϡ � �� ���������� ����� ��� ����� �� �� �� ���� ��ϡ Ӂ� ���� ���� � �� ���� ����� � ����� �� ���� ���� ����� �� ���� ���� ���� �� Ȑ���� � �� �� ������ ����� �� ����� �� ����� ��ϡ �� �� ���� �� ���� � ���� �� ���� �� ���.

  ���� �����: ��� � �������� �� ����� ���� ���� �� ���� ǐ� �� ��� �� ���� ������ ���� �� �� ���� ��� �� ���� � ǐ�� �� ������� �� ���� ���ϡ �� ��� ���� � ������ ��� ���� �� ���� � �� ��� ����� �� ��� ���� ���� �� ��� ���� �� ���� �� �� �� ���� �� ���� ��� ���� ����� �� ���� � ���� ���� �� ����� ����� �� ���� �� ����� �����.

  ����� �� �� ���� ���� �� �� �� ��� ����� � �� ��� ���� ���� ���.[22] ���ܐ��� �� ��� ���� ������ �� ���ϻ ���ϡ �� ��� ������ ��� ��� �� ���� ��� �� ���� ����� �� ���� ��� �� ���� �� �� ���� �������.

  ��ܐ��� ������ �� ��� ���� ������ ���� ����� : �������� ������� ��� ���� ���� � ��� ���� ���� ���: ������� �� ����� ����� ���� ����� ���� �� ����� ������ �� ����� ���ϡ � �� ����� ��� �� �����ܐ ��� ���� ����� ��� ǐ� �� ��� Ȑ��� ���� �� ��� �� �� �� ����� � �� ��� �� �� �� ��� � ������ ��� �� ��� ����� �� ����� .

  ��� ���� ������� ��� ��� ���� �� ������ � ���� �� �� ���� ������. �� ���� ��� ���� � �� ���� ��� (��ی������� ) ������ ��� : ������� ���� ��� ��� (��������� �� ���) ǐ� �� �� ���� ���� �� ������ ��� �� ���� �� �� �����: ��� �� ����� ����� ���. ��� ���� �� ������� ��� :

  ������������������ ��� ����� ���� ��� ��������� ����� ��� ������� ��� ������� ���� � ���� ���� � ���� �� ������ �� ��� �� �� ��� ��� �� ��ȁ����� ���������� ��� ��� � ���� ��� Ӂ� ���� �� �� ����� ����� ���� ��� � ���� ���� ��� ��� � ���� ���� ����� ������������ ���� ������ ��������. ��� ���� �� ����: ��� ��� ����� ���� ���� ������� ����� ��� ����� ������ ����: ��� ��� �� ���� ����� �� ���쿻 ���� ����� ������ �� �� ��� ����� ����: �� ��� ��� ���� ǐ� ����� ���� �� ���� ����� �� ��� ������� ���� � �� ������ ������ ����� �� ������������ ���� ����� �� ���� ���� ������� �� ���� ����� � ���� �� ��� ������ �� �� ��� �� ����� ����� ��� ���� ����� ����� �� ����� ���� ��� ���� ���� ���� ��� ���� ������� ���� ����.[23]

  3-4. ��� ���� �������� ��� ���� ������ �� ����

  ���� �� �� ����� �䐡 ��� ���� ������� �� ������ ��� ������ ���� ����� ���� ��������� ��� ����� ���ܐ ��� �������. �� ���� ��������� �� ��� ���� �� �� �� ��� ���� ������� ���� ���� �������� ������� ���ϡ ��� ������ ��������� � �� ���� ���� ���� ������ ������ ����. ������ ��� ��� ����� ������ ��� . ��� ���� ������� �� ���� �� ��� � ��� �� ������� ������� ���� � ����� ������ �� �� �� ���. ������� �� ��� ���� ������� ��� ����� ����. �� ������ ���� �� �� ������ ������� ����� ���� �� �� �� ���Ϻ �� �� ������� �� ������� ��� � ������� ��� �� ������ ���� ����� ��� ���� ���� ���:

  ���� �� ������ ��� �� �� ����� Ȑ��ѡ �� ���� �с��� �� ���� ����� � �� �� ������ ���� ���� ��� ����� ��.� ��� �Ґ����ܐ� �� ����ѡ �� �� �� ���������� ��� ���� ����� ����ϡ ����� �� ���� ����� ��� ������ �� ��������� �������� ����� (��������� ) ������ ����� ������ �������� � �� ���� ������ ������� �� �� ����� �ی ����� ��� ��ϡ � ����� ���� ��� �� �� �� ��� ����. ����� ����� � ��� ���� ����ȭ���� ���� ������ �� �� �� ������ ����� �� �� ������ ���� �� ����� ���ϡ � ��ϐ� ���� �� ���� �� ���� ���.[24]

  ���ܐ����� ��� ������ ������ ������� �� ���� �� �� ����� �������� ���� ����� ��� ���� �� ���� ���� ���� ����� � �� �� ���� �� �� ��� � �������� � ���� �� ������ ���� �����:

  ���� �� ����� ������ ! ��������� ��� ������ �� ���� � ������ ����� ����� ���� ����� �� �� �������� � �������� �� �� ����� �� �� �� ����� ��� � ����� � ���ϡ ����� ���� ǐ� ��� ����� ����� ��� � ��� �� ��� ����� �ϡ �� �� �� ���� ����� ���. �������� �� �� ���� ���ݡ ���� � �� ��� �������� � ��� �� �� ���� ����� ������ �ܐ�� �� ��� �� �� ���� �� ������. ������ �� � ��� �� ���� ����� � ����� ��� ���� ���.[25]

  4-4. ��������� ��� ���� ������ �� ��� ����

  ���� ��� �� ���� �� ���� ������ ��� ���� ������� ������� �� ���� �� �� ��������ی ���� ����� ��ϡ �� �� ���� ����� �����: ��� �� ����� �� ��� �� ��� �� ������ �� ��� � ����� ���� �� ��� �� ������ ����� � ��с������� �� �� �� �� �ǐ��� ����. �� ������� � ���� � ���� ���� ���� ����� �� ���Ժ �� ������� ����� ��� �܁����ҡ ������ �� � �� �� �� ������ � ���� ��� �� �� �� ��� ����� ��ϡ �� ��� ��� �� ���ϡ � ��� �� �� �� ��� ����� ��ϡ ����� ��� �� ����. ��� ��� ����� �� � �� ����������� ����.[26]

  ��������������� ������ �������� ������ �� ��� ���� ���� �� ����� ���� ����� �� ���� ��� �� ������ �� ��� ���� ������ ��������� ��� ����� ��� ��� �� ����� ���� ��� (��ی�������������) �� �� ������ �� ������ ��� ��� ���� �����. ���� ���� ��� :

  ��� ���� ����� ��� �� ��� ��� ���� ���� �� �� ����� �� ���ϡ � �� ��� ������� ��� �� ���� �� ����� ���� �� �� ���� �� ��ϡ �� ������ �� ���� �� ��� ���� �� �� ���� ��� ���� ����� � �� �� ���� �� ��� �� ��� ���� �� �� ��� ��� ����. �� ��� �� ���� ��� ���� ���� ����� ���ԡ � �� �� ��� ������� �� ������ ��� � ��� ��� �� ���� ���� �� �� �ѐ� ����� ���.[27]

  ����� ����� �� ��� ���� �������� ��� ���� ������� �� ���� ��ϡ ���� �� ������ �� �� ���� �� �����:

  ���� � ����� ��� ������ ������ ���������� �������� � ��������� ������� ���ʡ ��� ��� ���� ���� �� ���� � ������� ������ �� � ��� ��� � ���� �� �� �������� Ȑ��. �� �� ������ ���� ��� ��� ��� ��� ���� ������� � ��ʐ��� �� ��� ���� �� ����� �� �� ���� ���� �ǁ��� ��� ��ϡ �� ���� ����� ���� ������� ���� �� ���. ���� �� �������� � ��� �� ������ ����� �� ����� ��Ϻ ���� �� �� ���� ��������� ����� ����ϡ � ������ ���� � ���� �� ����� �� ��� �� ���� �� ���� ���� ���. �� �� ��������� � ���� �� �� ���� ��� � �� ����� ������� ������ � ����� ��� � �� �� �� �� �� �� ���� ����� � �䭍��� ��� �� �� ������� ��� ������ ����� ���� � ����� ��� ���܍ ���� ������ �� ������� ��� ���� �������� ����.[28] � ��� �� ���������� ���� ��� ���� ������ �� ������� �� ���� �����:

  ���� ��� ������ ��� ����� ��������� ��� �� ���� � �� �� �� ��� ��� � �ѐ�� ���� ��� �� ��� ���� �� �� �� ����� ��[29] .

  5-4. ��� ��� ���� �� ����

  ����� �� ������������ ���� ������ ���� ���� ����ϡ ��� ���� �� ����� Ӂ�� ���� �� ���� ���� ���� ������ ����� � �������� ��� ������ �� Ӂ�� ���� �� �� ���� ���ʡ ��� ���� �� ��� ���� �� �� ���� �� ���� ���� ���� ������ ��ϡ ������ � ���� ��� ����� ������� �� ��� ���� �� ������� � �� �� �� ������� ���ϡ � �� ���� ��� ������ �� �� �� ��� Ӂ�� ���� � ������ �� ������ ��� ������ϡ ��� ��� ���� �� ��� �� ��������� � ����� ��� ���� �� ����� �� ��� � �� ����� ���� ������ �������.[30]

  ���� �� ��� �� ���� ������ ���� ��ی��������� ���� ������ ��ϡ ��� �� �� ���� �� ����������� ��� ��� 37 ���� �� �������� �� Ӂ������ � ��� ���� �ϡ ���� �������� ���� ������ � ������ ����� Ӂ�� ��� ������ ���� ��� � �� ��� ��� �� ������� ���� ���ی��� ��� �� �� ���������� ����� ����. ��� ��� ���� ���� � ��� ��� ���� ���� � ��� ��� ���� ���� � ��� ����� ���� �� ����� ����� ��� � ��� ���� �� ���� ������� ��� ���� �������.[31]

  6-4. ��� ���� �� ������ �����

  ��� ��� ���� ��� ����� ��� �� ����� ������ �� �� ���� ���� ���� �� ���� �� ������ � ������� ����� �� �� ��� ��� �� ���� ���� ����� ����� ��� �� ����� ����. ��� �� �� ���� ��� ���� �� �� ����� ���������� ��� �� ��� �� �� ������ ����� �� �� �� �� � ���� ���Ǎ�� ����� ������� ����� �� ������.

  7-4. ��� ��� ���� �� ������ ����� ������

  ���� �� �� ����� ����ʡ ����� �� ��� ��� ������ ����� � �����: ���� ��� ���� ������ ���� �� ��� ��� "����� �����" ���� ��� � ���� ���� ��� � ������ ����� ����� ���� �� ����� �����. ���� ���� ������ ��� ���� �� ��� ����� ������ �� ���� �� �� ����� �� ���� ������ ��ϡ ��� ��� ��� ����� � ������ �� ����� ����� ����� � ���� ��� ���� ����� �� ����� ������ � �� ��� ��� ��� ����� �� ������� � ����� ����� �� �� ������ ���� ���� ��ϡ �� ��� ���� ������ � ������ �� �� �������.[32]

  ��� ������ ����� �� ��� �� �� ��� �� ��������� �� ���� �� ��� ��ʡ ������ �� ���ی �� �����ی�� ��� ���: ��� ���� �� ��������� �� ���� �� ����� ��. � �� �� �� "����" �� ���� �� � �� � ��� ����� ��� ��� ��ϡ ǐ� �� ��� �� �� �� ����� ����� ���� ��ϡ ��� ������� ��ϡ ���� �� �� �� ��� ���� ����� ���� �� �� ��� ����� �� ���� ���� � ����� �� ������� � ���� ������ �� ǐ� �� �� ������ ��ʡ ������� � �� ��� �� �� �� ������ ���� �� ���� �� ���� "��� ��� � ��� ������" �� �� ����� ��� �� ������ �� ���ʡ �� ���� ��� �� �� ���������.

  ��� �� ��� �� ������ ���� ��� ���� ���� ������ � �� �� �� ���� ��� ��������. ���� �� ��� ���� ���� �ϡ ���� �� �������� � ��� ����� �� �� �� �� ����ϡ �� �� � ���� ��� ���� ������ ����� � ����� ����ϡ ��� �� ���� �� �� �� ��� � ����� �� ���ϡ �� ����� ������ � ������ ��� ���� �� �� �� �� �� � �� ���� ��� ������ �� ��ʡ �� ��� �� ������ �� �� �� ������ ���� � ��� �� ����� � �� � ی��ی ��� ���� � � ��� ���� �� ���� ����� �� ��� �� ��� ���� �� ��� ��� � �� �� � ���� ���� �� ���� � ����� ����� �� ���� �� ������ �� �� ���� ��� ������ �ϡ �� ���� �� ���� ��� ���: �� ��� �� �����ѡ �� ��� ��� ���� ����� � ���� ����� ��� � ����� �� ���� �� ��� �� ���ϡ �� ��� �� ��� �� ���� �� �� ���� �� �� �� � �� �� �������� ���� ��� ���� �� ����� �� ���� � ���� ��� �� �� ���� ��� ���� � �� �� ����� ��� �� ��ϡ ���� �� ����� ��� �ѐ �� ���� �� ��� ���� ������ ����� ���� ��� �� �Ǎ�� �� ���� ���� � �� ��� ��� �� �� �� ����� ��ϡ ���� ��� �� ����� ����� � ���� ���� � ��� �� ������ ������� ���� �� �� ��� ���� ������ ���� ��� �� ��� ���� �� ������ ���� ��� � �� �� �� ���� ��� ��� ������ �� ��� �� �� �� � �� ����� ��� ���� ������ ����. �������� �� ���� ��� ����� �� �� ���� �� � ����� ��� �� ���� Ȑ��� �� �� �� ���� ��� ���� � ����� �� ���� ���� ���� �� ǐ� �� ������ ��� ���� �� �� ���� �� ��� � ǐ� ��� �� ���� ��� �� �� ��� �� ���.

  ��� � ���� �� ����� ���: �� ���� ��ǡ � �� ��� �� ����� ���� ����� � ���� ���� ��� ��ʡ �� ����� �� ���� ��� ���� �� �� ����� ��� �� �� ���� ���� �� ���� �� �� �� ����� ������� � ��� ����� �� �� ��� ���� �� ��� ���� ǐ� ������ ������ ������ ��� ����� �� Ȑ��ϡ ���� �� �� ����. �� ����� ����� ��� ���ӡ ����� ���� ��.

  Ӂ� ���� ����� ���� � �� ������ ���� � ���������� �� ��� � ����� �� ���� �� ��� �� ���� �� ���� ��� ������ ���ϡ �� ���� �� ���� ���: �� ��� ���� �� �� ����� ����� ���� � ��� ��� �� ���� �� ����� ���� ����� ���ϡ ��� ���� �� ���� ���� ��� �� �� ���� �� �ǡ ������ ���� ��� �� ������ ���� ���!

  ���� ��� ���� ���: �� ���ϡ ���� ��Ժ �� ��� ���ϡ �� �� �� �� ���� �� �� ����� �� ��� ���� �ϡ �ѐ� ��� ������ ��� � �� ����� �� �� ��� ����� ���� �� ���� ������ ��ʡ ���� ����� �� �� ������ ��� ����� ��� ���� ������ ����� � �� ��� ���: '���� ������� ������ ��� � ������ ��� �������� ����Ǻ ����� ������ ���� �� ���� ��� � �� ������ �� ������ ���� ���.'

  ������ �� ��� ��� � ���� ��� �� �� ��� ���� ��� � ���� ��� ��� ���� �� ����� ���� �� ��� ���� ���� ��� � ���: �� ��� ���� �� �� �� �� ��� ����� ���� ����� ��� � �� ������� �� �� ��� ��� ����� ��� � �� � ��� �� ������ �� ��� ��� �� �� ���� ����ʡ � ��� ���� �� �� �� ���� ��� ���� �� ���� �����.

  ��� ��� ���� ���� �� �� ��� �� ���� ������ ���: �� ��� ���ϡ �� ������ ǐ� ���� ���� ��� ����� ���� � ���� ��� ������ �� �� ��� �� ������ �� ������� ���� � ��� ��� ���� ������ ���� ������ ��ϡ ���� �� ����������� �� ���� � ���� Ӑ �� � ���� �ѐ �� �� ���� �� ���� ���... �� �� ����� �� ���� ���� ����� ��� �� �� ���� ������ ��� ��� �� ���� ���� ����� ���� ���� � ��� ���� ��� �� ����� ��� ���� ���� ���.

  ��� �� ��� ��� ���� ����� ��� � ������ �� ������ ��� �� ���� �� ���� �� � ���: �� ��� ���ӡ ����� �� �� ��� ��� �� ��Ґ�� �� ��� �� �� ��� ����� ���� ���� ��� � �� ������ ���� �� ���� ���� ���ϡ ����� ���. �� ��� ���� ǐ� ���� ��� �� �� �� ����ʡ ���� ��� ���� �� ��� ��ϡ � ǐ� ���� ��� �� ��� �� �� ��� ��ϡ ������ ������� �� ����� �� ���. �� ��� �� ������ �� �� ������ � ��� ���� �� ������ � ���.[33]

  8-4. ����� ��� ���� ������ �� ���� ����

  ���� ���� ���� ���ӡ ��� �� ���ݡ �������� ���������� ���� ������ �� �� ���� ����� ����� � �� �������� �������� �������� ������ϡ ��� ���� �� ���� ������ �� ��� ���� ������ ��� �� ��� ���� �� ���ی� �ی���� ���� �� ���� ���� � �ی�� �� ��ی� �� �� ��ی ���� ������. ����� ��� ����� ������� �� � ���� ���� � ������ �� ������ ������ ����� ������.[34]

  9-4. ��� ���� � ����� ����

  ��� ���� �� ������ �� ������ ��� ���� ���� ��� ���� ����� ��� �� ���� �� ������ �� �� ���� ���ϡ ��� �� �� ����� ������������ ���� ��� ������ �� ������ ���� ������ �������� ������ �� ����� ��� ����� �� ���� ��� ���� � �� �� ���� ��� ��� � �� ��� ����� ��� ��� ���� �������� ��� �� ������ �� ������ � ��������� ���� ��������� ����� ����ϡ �� ������� �� ���� �� ���� ���� � ���� ���� ���� ���� ���� ����� ����� ��ی� �� ������ ��� ����ʡ �� �� ���� ���� ���� ���.[35] ���� �� ����� ���� ��� ������� ��ܐ�� ��� ������ ���� (�� )[36] � ������� ���� ����[37] �� ����� �� ���� ������ � ��� ��� ��� ��� ��� ���� �� �� ������ ���� � ���� �� ��� ��� � ������ �� ���� ����� ������ ������ ���.

  ������ �� ���� ���ی ������ ���� ����� ���� ��� ���� �� �� �� ����� ����� ���:

  1- �������� ��������� �������� � ����������� ��� ��� ���ӡ ���� �� �� ������� � �����̭���� �� �� ������ � ��� ���� ���ʡ ������ ������ ���� ��� (��ی�������� ) �� ���� �� ���.

  2- �������� ���� ��� ���� ��� ����� �� �������ϡ �� ��� �� ���� ����� ��� ���ʭ�� � ������� ��� ������ ����� ��� ����� ���� ������� � ������� ������������ ������������ ����������� ������� �� ������.[38]

  ����� ���� ����� ���� �� �� ��� ������ ����� ���� ��� ���ӡ �� �� ����� ���� ���� ������ ����� � ��� ������ ���Ґ������ ���ʡ ���� ������� ���� ��� ���� ������ ����� �� ������� ��� ���� ������ �� ���� ���� � �� �� ����� �� ���� �� ���� ���� ����� ����� ������ �������� �� ����� ������� ������ � �� ���� �� ���� ��� �� ��������� ���� ������ ��� ���.[39]

  5. ������� ��� ���� � ���� ��� ���� ������

  ���� ��� ���� �� ���� ����� ���� ������ �� ���� ������ �� ����ʡ �� ����� � ������ �� ���� �� ����� � �� �� ����� �� ���� �� �� ��� ���� �� ��� ����� ����� �� ����:

  ��� ���� ��� �� ��� �� ������ ������ ���� ��� ��ی� ������ �����: ���� ����� ����� �� ��� � �� �� ��� � ��� ���� � ������� ��� � ���� ���� ���. �� ���� ������ ���� � ��� ��� �� ��� ��ʡ ����� �� ����� �� � ����� �� ����� �� ���. �� �� �� �� ����� ��ϡ �� �� ��� � �� �� �� �� ������ ��ϡ �� �� ����.�[40]

  ��� ����� ����ی ��� ���� ��� �� ��� �� ������ ����� �� ��� ����� ���� ����� ���� ������ �� ���� �����і ��� ����- ��� : �� ����� ��� �� � ��� �� ����� ���� . �� ���� �� ��� � ���� �� ���� ���� ��� ��� ��� ( �� ���) �� �� ���� ���� �� ����� Ȑ���� ���� �� ���� ���� �����. �� ���� ���� ��� �� ���� ������ �� � ��������� �� ��� ��� �� ����� ���. ��� ������ ��� ��� �� ���� ����� ��� �� �� ������ ����� ����� �����. �� ���� ��� ����� � �� ��� ����� �� ����� (��� ��� ���� ���� ������). ����� ���: �� �� ��� �� � �� �� �� � ���� ���.[41]

  ��� ��� ��� ��� �� �� ������ ��� ���� �� ���� ����� ���� ����� ��ی� ������ �� ��� ���� ��� � ��� ��� ����� ���� �� ������ ���ϡ ����� ����� �� �� ����ϡ ���� ��� � ����� ����� �����. �� ��� ���� ������� �� ����� ������ ���. ������ ���: �� ����� ���ӡ ��� ���� ���� ������ ���. ��� ���� ���: ��� ������� ���� ��ϡ �� �� ��� ����� � ���� ��ی� ����. ������ � ���� ������. �� ��� ��� �� ������ ǐ� ��� ��ϡ ��� �ѐ �� ������ ���� � ��� �� ��� �� �� �� ��� ���. �� �� ������ ��� �ѐ��ʡ ��� �� �� ���������� ���� �����. ������ ���: ���� �� ��� �� �� ��������� ���� ����������. ��� ���� ���: ���� �� ��� ����� ��� ��ѐ ����. ������ ���: ���� �� ��� �� �� ���� ���� ���. ���� ���: �� ����� �� ���������� ���� ���� ������ ��� �� ���� �� ���� ��� ���.[42]

  6. ������� ��� ���� � ���� ��ی� ���� ������

  ��� �������� ���� ������� ����� ������ �� ���� �� ���ϡ �� ���� �� �ǐ��� ��� �� ���� �� ��� ���� ��� ��� ���� ��Ӂ�� ���. ������� �� ���� ��� �� ����� ������ ��� �� �� ��� ��� ����� �����ϡ �� ���� ������� �� ���� �� ��� ���� ���� ���� ������ ��� ��� :

  ���� ��� ����� �� �� ���� �� ��� ���� ���� �� ����� ���� ��ʡ Ȑ� �� ����� ��Ͽ ���� ���� ���� ������ �����: �� �� ����� ��� ��� ������� �� � �� ���� ��� �� ��� ����� ����� ��� .

  ��� ���� ��� :�� ���� ����� ��� ���� ���� �� ���. ���� ������� �� �� �� �� Ȑ� ��� �� ��� ����� �� ��� ��� ������ ���� ��������� � ������� ��� �� �� ������ ����� � ����� �� ����� ����� ��Ͽ ǐ� ���� ���� ����� �� ��� ���� ��� ��� ǐ� �� �� ���� ���� ��� ������ �� ���� ���� �� ��� ���� ���� � ��� ������ �������� ��� ����� � ���ѐ������ �� ��ѐ��� ����� ���� ������ ������ �������� ������ϡ �� ��� ���� �� �� �� �� ���� ���� ��ϡ ������� ����� �� �� �� ������ ������ϡ � ���� ����ϡ � �� �� �� ������ �� ������ � ������ �����ϡ � ���� �� �� �� �� �������ϡ � ������ ���� ���� ���� �� ������.

  ���� ���� ���� ������ �����: �� �� ��� ���� �� ��� ��� ��� �� ��� � �� ��� ��� ����� �������.[43]

  ���� ����� ���� ���� ���� �������� ���� ���� ������ �� ��� �� ���� �� ����� ���� �� ���� ���� ���� ���� ������� ���� �� ������ �� �� ���: �� ���� ��� ��� �ѐ ���� �� �� �� ������.[44]

  ��� ���� ����: ��� �� ���� ���� ������ ���� �ϡ ������ ��� ���� ���� ���� �� �� ���� ���� �� ���� �������� �� ���� ����ʡ � �� �� ���� ����� ��� ����.���� ����� � �� ���� ��� ��� ���ʿ �����: ��� ���� � ����� ���� �� ��� ��� ����� ���.

  ��� ����� �� ��ȡ ��� ���� ��� ����� ���� ���� ������ �� ����� � ���� ��� �� ��Ґ� ���. �� �� �� ������Ρ ������� ������� ���� ���� ������ �� �� ���� ���� ��� ���� ����� ����� �� �� �� ��� ���.[45]

  7. ���� ��� ����

  ��� ��� ��� ������ ��� ���� �� ���� �� ���� ��� � ����� �� ����� �� �� ���� ����� � �� �� �� ��� Ӂ��. ��� ���� �� �����: ����� �� ���� ��������� �� ���� � �������� ����� ���� � �� � ������ ���� ��ϡ ��������� �� ���� � ���� �� ����� �� ����� ���� � ������� ��� �� ��� �� �����. ��������� �� ���� ����� �� �� ���� ����� �� ���� �� �� ���� �����ϡ ��� ����� �������� � �����: �� ���� �� ��� �� ������ �� �� ��� ��� ����� �� � �� �� �� �� ��� ��� �ǐ��Ѻ ��� ��� ���� ��� ��� ���� � �� ���� ����� ���� �� ���� ���� � ���� ��� ���� �� �� ��� ����� ����!

  �� �� ��� ������ ��� ���� � ���� �� ����� ��� ���� "��� �� ����� ������������ ���� ������" �� �� ��� ������ ���� �������� � �� ���� ���� ������� ������ϡ ���� ���� ��� �� ����� ���� �� ��� ����� ������� � �� ��� � ����ѐ���� ���� ��� ���ϡ ���� ����� ������ �� ��� ���� ��� ���� � ��� ���� �� ����� �� �� ���� �� ���� ������ �� �� �� ��� ���� ��ϡ ����� �� ���� ���� ������ �� � ��� �� �� ���� ���� ����� � �� ���� ��� ������� ��. ����� ���� ��� ���� � �������� �� ���� ����� � Ӂ� �� �� ������� �� ��� ���� �� �� ����� ������ϡ ��� �� ������ ���� � ���: ���� ��� ��� ����� � ������ � ����� ���� ��� �� ��� ���� ��ʡ ������ ��� ��� �� �� ���� ������ ��� ���� ���� � ��� ���� ������ ���.� [46]

  �� ������ ��� ���� � �������� �� �� ��� �� ��� ����� � ���� �� �� �� ����� � �� �� �� �� ���� �����. �� �� �� ��������� ���� �ϡ �� ���� ������ �� ������� ���:

  �� ���� ��� ��� ���� ���� � ��� ����� �� �����: ��� ���� �� ��� ����� ��� ��� ����� ����� ��� ������ � ������ ���� � ������ ��� ������ ���� [47]

  �� ��� ���ӡ �� �� ���� ������ ����� ��� ���� �� ���� �� ��� ������ �� ��� ���� ������ ���� � ������ ���� �� ��� �� �����. �������� ǐ� �ѐ� ��� ���ϡ ����� ��� �� �� ����� ��� ������ ���.

  ��� �� ����� ���� �� ��� ���� �� ���� ���� ��� �� ���� ��� � ���� �� ����� �� ����� �� �� ��� ���� ��ϡ �� �� ���� ����� � �� ����� �� ��� �� ��� �� �� ���� �� ���: '��� � ������ ����� ��� ��� �����ɺ �� ��� ���� ����� ������� ��� ��� �� ���� ���.'

  ���� �� �� �� 70 �� 71 ���� �� ��� 68 �� 70 �� 73 ���� �� ����.[48]

  ����� ����

  ���� ���ی� �ی� ���ی� ����ʭ��� ��:

  1.                 ��� ���� �� �� ��Ϙی ���� ���ی ��� �ی���� ǘ�� (��ی�������������) ���� ����� ��ϡ �� ��ȡ ����� � ���� ������ ����� ���� ���.

  2.                 �ی �� ����� �ی�� ���� ��� (��ی�������������) �� ���� �ی��� ���� ���� ���.

  3.                 ���ی� ����� � �ی� ����ی� ������ی �� ���� �� �� ���� ���� ��� ��ی�� ��� � ��� ���� �ی��.

  4.                 ��� ���� �� �ی����� �ǐ�� ��� ���� ��ی ��ی� ������ �� ���� ����� �����.

  5.                 �ی ������ ی�� � ���ی��� ���� ��ی ��ی� ������ �� ����� ������ی�ی � �ی� ͘��� �ی��� ���.

  6.                 ��� ���� �� �䐭��ی ��� ��ی� � ������ ��� ����ی ����� ���.

  7.                 ǐ� �� �� ���ی ����ڡ �� �ی ����� ���� ����� �ی� ����� ���� ��� ��� ��ʡ ��� �� ��� �ی���� ����� ��ی� ���ی ����� ���� � ���ی ������ �ی� ���� ی����� �� ���� ����������.

  ����� ����� ��

  1.                 ��� ��� ������ �����ی� �������یϡ ��� ��� ������� ��������� ������� ����ʡ 1358 �.

  2.                 ��� ���ѡ ��ی �� ���� ����� �ی �����یΡ ��� ���� - ��� ����ʡ ����ʡ 1385/1965.������������������������������������������������������

  3.                 ��� ����� ��������� ��� ���� �� ���� ����� ��� ����� ����������� ����ʡ 1410�/1990.

  4.                 ������� ���� �� ���� �� ���ѡ ����� ������ݡ ����� �������� ������� ����� ������ ����ʡ �� ��.

  5.                 ����� ���� ������� �������� ��� ������� ��

  6.                 ����� ��� �� ���� �� ��������� ��� ������ �� ����� ������� �������� ������� ����� �� �� .

  7.                 �ǘ� �Ә��ی� ��ی����� �� ���ϡ ����� �����ی� ������ �ǁ � �������� ����� ���� � ����� �����ی� ����� 1411�.

  8.                 ���� �ی������� ���ϡ ������ ��� �������� �������� ������ ������ �����.

  9.                 ������ ��� ���ѡ ����� ��ѐ����� ��� ��� ��� ���� ������������(��ی�������)� ���� ������� ������� �� ���� 1357.

  10.             ������ �������� ������� �������� �������� ����ʡ �ی���.

  11.             ����� ������ ���ѡ ����� ����� �������ѡ ����ʡ 1998.

  12.             �ی������ ������ ��� ���� � ����� ���� �Ș� �������� ������� (�)������ ��������� 1396�

  13.             ��ی� ���� �� ��ѡ ���� ���ی� �������� ���Ԑ�� ���ϡ ���ϡ 1348�.

  14.             ����ی �� ��ی��ϐ�� ����� ������� ���ں ����� 1352.

  15.             ����ی �� ��ی��ϐ�� ������ ����ߡ ���� ������� � ������� ������� �� 1380

  16.             ������� �������� ����� ������ �� ��� ������ �� �� �� ��.

  17.             ����ی� �������ѡ ���� ������ѡ ����� ������� �ی��ʡ 1404�.

  18.             ������� ��ی �� ��ی�� ���� ����ȡ

  19.             ���ϡ ���� �� ������ ������� ������ی� ����� ������ �� �� ��.

  20.             ���������������������������������������ܡ ����� ���� �ی� ��یϡ �� 1413�.

  21.             ����ی ����� ������������ ���� ���� �����ˡ ����� ������� ����� ����� 1403 �.�.

  22.             ������ ��� �� ����� ���� ���� ����� � ��� ��������� ���� ����� ����� �ی� ���� ����ی� �� 1372

  23.             ی����ی� ������ ��� ����ȡ����� ������� ��� ���ѡ ����ʡ �� ��.

  منبع مطلب : intjz.net

  مدیر محترم سایت intjz.net لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  مبینا 6 ماه قبل
  0

  بدک نبود

  مهدی 7 ماه قبل
  0

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  برای ارسال نظر کلیک کنید